Hantera kommentarer till blogginlägg

Kommentarer kan tillhandahålla en plats för samtal om ditt företag och dina produkter. Du kan låta kunderna kommentera dina blogginlägg, inaktivera kommentarer eller tillåta kommentarer i väntan på moderering.

Obs! Innan du kan aktivera kommentarer för en blogg måste du publicera minst ett inlägg till den.

Tillåt eller inaktivera kommentarer på en blogg

När du skapar en ny blogg är kommentarer inaktiverade som standard. Kommentarsinställningarna har tre alternativ:

  • Kommentarer är inaktiverade: Besökare på din blogg kan inte lämna kommentarer till inlägg.

  • Kommentarer är tillåtna, i väntan på moderering: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer, men du måste granska kommentarerna innan de visas på din blogg.

  • Kommentarer är tillåtna och publiceras automatiskt: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer och de visas på din blogg utan din recension.

För att hantera kommentarsinställningar:

  1. Klicka på namnet på bloggen som du vill redigera.

  2. I avsnittet Kommentarer väljer du det alternativ du vill ha och klickar sedan på Spara.

Godkänn eller radera kommentarer

Om du väljer att tillåta kommentarer i väntan på moderering måste du godkänna alla kommentarer innan de publiceras på din blogg. Du kan även godkänna eller ta bort flera kommentarer med en massåtgärd.

Steg:

  1. Välj minst en kommentar.

  2. Klicka på Åtgärder och sedan på Godkänn för att publicera de valda kommentarerna på din blogg eller klicka på Radera.

Dölj skräppostkommentarer

Shopify kontrollerar alla bloggkommentarer för tecken på skräppost och flaggar dem. Flaggade kommentarer visas inte på din blogg, men de kommer att visas i din Shopify-administratör. Du kan markera kommentarer som skräppost manuellt.

Steg:

  1. Välj minst en kommentar.

  2. Klicka på Åtgärder och sedan på Markera som skräppost.

  3. Valfritt: Klicka på Åtgärder och sedan på Radera för att ta bort skräppostkommentarer från din administratör.

Obs! Om en vald kommentar felaktigt markerats som skräppost kan du klicka på Avmarkera som skräppost från rullgardinsmenyn Åtgärder. Detta kommer ta bort flaggan och skicka ett meddelande till Shopify för att hjälpa till att förbättra skräppostfiltret.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis