Hantera kommentarer till blogginlägg

Kommentarer kan tillhandahålla en plats för samtal om ditt företag och dina produkter. Du kan låta kunderna kommentera dina blogginlägg, inaktivera kommentarer eller tillåta kommentarer i väntan på moderering.

Tillåt eller stäng av kommentarer på en blogg

När du skapar en ny blogg är kommentarer inaktiverade som standard. Kommentarsinställningarna har följande tre alternativ:

  • Kommentarer är inaktiverade: Besökare på din blogg kan inte lämna kommentarer till inlägg.
  • Kommentarer är tillåtna, i väntan på moderering: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer, men du måste granska kommentarerna innan de visas på din blogg.
  • Kommentarer är tillåtna och publiceras automatiskt: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer och de visas på din blogg utan din granskning.

Steg:

Godkänn eller radera kommentarer

Om du väljer att tillåta kommentarer som väntar på moderering måste du godkänna alla kommentarer innan de publiceras på din blogg. Du kan godkänna eller ta bort flera kommentarer med en massåtgärd.

Steg:

Dölj skräppostkommentarer

Shopify kontrollerar alla bloggkommentarer för tecken på skräppost och flaggar dem. Flaggade kommentarer visas inte på din blogg, men de kommer att visas i din Shopify-administratör. Du kan markera kommentarer som skräppost manuellt.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis