Generera blogginlägg automatiskt

Du kan använda Shopify Magic för att skriva och redigera blogginlägg med automatisk textgenerering. Den här funktionen använder sig av artificiell intelligens (AI) för att ta upp detaljer som du anger, till exempel bloggämne, ton och eventuella särskilda instruktioner, för att skriva ett blogginlägg.

Innan du genererar automatisk text för blogginlägg bör du granska Tips för hur du använder Shopify Magics textgenerering.

Utkast till ett blogginlägg

När du skapar ett blogginlägg kan du använda Shopify Magic för att generera en titel och innehåll. Som standard är amerikansk engelska det som används för förslag på engelska. De språkdata som AI använder kommer främst från nordamerikanska källor så genererat innehåll kan innehålla ord och uttryck som är lokala för den regionen. Du kan ändra vilken del av innehållsförslagen som helst, så att de passar kundernas förväntningar.

Steg:

 1. Från Shopify-admin går du till Webbshop > Blogginlägg.
 2. Klicka på Lägg till blogginlägg.
 3. Gör något av följande:

  • Om du vill generera en bloggtitel klickar du på ikonen Generera text i fältet Titel och skriver sedan en beskrivning av vad inlägget handlar om.
  • Om du vill generera blogginnehåll klickar du på ikonen Generera text i RTF-redigeraren i avsnittet Innehåll och slutför sedan följande steg:
   1. Skriv en beskrivning av vad inlägget handlar om.
   2. Valfritt: välj en ny ton från rullgardinsmenyn Ton. Mer information om att välja en ton.
   3. Valfritt: Klicka på ikonen Särskilda instruktioner och skriv ytterligare instruktioner du vill lägga till i fältet Särskilda instruktioner. Se Använda särskilda instruktioner för information om vilka typer av instruktioner du kan ge.
 4. Klicka på Generera.

 5. Valfritt: Gör något av följande:

  • Klicka på Generera igen för att se de olika resultaten.
  • Välj en annan ton eller ändra instruktionerna och klicka sedan på Generera igen.
 6. Klicka på Behåll för att lägga till det föreslagna innehållet i blogginlägget.

 7. Valfritt: Redigera och formatera genererat innehåll för att matcha ditt varumärke.

 8. Klicka på Spara.

När du har genererat ditt blogginnehåll, se Lägg till ett inlägg på din blogg för att slutföra skapandet av ditt blogginlägg och publicera det sedan på din blogg.

Förbättra innehållsförslagen som du får

När du genererar innehållsförslag till dina blogginlägg, fundera över vilken typ av blogginlägg du vill skapa. Det bästa sättet att förbättra de genererade förslagen är att förse AI-verktyget med uppgifter som dina blogginläggsmål, vilken typ av information du vill dela och specifika sökord. Du bör också välja en ton som bäst passar ditt varumärke.

Överväg att lägga till följande typer av information i blogginläggen, för att förbättra resultaten av textgenereringen:

 • Produktsökord: om du skriver om en specifik produkt ska du försöka att lägga till namnet och typ av produkt. Om produktnamnet inte är tydligt ska du ange sökord som beskriver produkten eller kategorin, till exempel tekoppar eller ljus. Lägg till alla deskriptorer som markerar vad som gör produkten unik eller varför någon kanske vill köpa den. Sökordsanvisningarna kan vara enkla eller komplexa, och du kan formulera prompten i en mening eller bara använda sökord. Du kan även inkludera emojis.
 • Viktiga sökord eller termer för varumärket: Även om innehållsresultaten innefattar olika formuleringar av den information du tillhandahåller, sparas ofta speciella ord eller fraser, till exempel varumärkesnamn eller unika beskrivande ord. Om du inkluderar ditt varumärkes namn i prompten för varumärkesslogan, kommer det vanligtvis att ingå i resultaten. Om du till exempel beskriver ditt mint-läppbalsam som mint-astiskt i sökorden kommer de genererade förslagen i många fall att innehålla den termen.
 • Övriga blogguppgifter: Eventuell ytterligare uppgifter som är relevanta för vilken typ av innehåll du genererar bör anges.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis