Přidání blogu do online obchodu

Do svého online obchodu můžete přidat blogy a poté na blozích zveřejňovat články za účelem informování zákazníků o vašem podnikání nebo produktech. Příspěvky na blogu přivádí návštěvnost na váš web několika způsoby:

 • Vylepšují SEO vašeho obchodu.
 • Umožňují vyprávět příběhy, které proměňují návštěvníky na zákazníky.
 • Zvyšují zapojení zákazníků.

Přidání blogu

Váš online obchod disponuje výchozím blogem s názvem News. Tento blog si můžete ponechat nebo si můžete vytvořit vlastní blog s vlastním názvem.

Kroky:

 1. Dej svému blogu název a vyber, jak chcete spravovat komentáře.

 2. Volitelné: Pokud máte vytvořenou vlastní šablonu pro blogy, můžete vybrat šablonu. V rozevírací nabídce Šablona vyberte šablonu, kterou chcete pro daný blog použít. Tuto šablonu budou používat všechny příspěvky na blogu.

 3. Klikněte na Uložit blog.

Teď, když máš vytvořený blog, ho můžete přidat do své hlavní navigační nabídky.

Úprava názvu blogu

Kroky:

 1. Klikněte na název blogu, který chcete upravit.

 2. Na stránce Upravit blog zadej do pole Název nový název pro svůj blog.

 3. Klikni na Uložit.

Úprava výpisu vyhledávače pro blog

Můžete upravit text, který se objeví ve výsledcích vyhledávače při nalezení blogu. Použijte popisný název a popis, který pomůže novým zákazníkům najít váš online obchod a přesvědčí je ke kliknutí na odkaz. Zjistěte více o optimalizaci pro vyhledávače.

Můžete se podívat na to, jak vypadá váš blog ve výpisu vyhledávače a provést změny, které pomohou novým zákazníkům objevit váš online obchod.

Kroky:

 1. Klikněte na název blogu, který chcete upravit.

 2. V sekci Náhled na umístění ve vyhledávači klikněte na Upravit SEO webové stránky.

 3. Do pole Název stránky zadejte vhodný název. Tento název se bude zobrazovat jako odkaz ve výsledcích vyhledávání. Do názvu můžete zadat až 55 znaků.

 4. Zadejte popis pro uvedení ve výsledcích vyhledávače. Nezapomeňte zahrnout klíčová slova, která pomohou novým zákazníkům najít váš odkaz, a nezapomeňte na svůj obchodní název. Do popisu můžete uvést až 320 znaků.

 1. V sekci URL a označení můžete upravit webovou adresu. Ve většině případů nebudeš muset webovou adresu nijak upravovat. Pokud změnu provedeš, nastav přesměrování URL ze staré webové adresy. URL nesmí obsahovat žádné mezery. Označení se používají při návrhu motivu.

 2. Klikni na Uložit.

Změna webové adresy blogu

Webovou adresu blogu můžete změnit v sekci Náhled výpisu vyhledávače na stránce Upravit blog. Když vytvoříte blog, automaticky se také vytvoří URL a označení. Někdy je dobré webovou adresu změnit nebo zkrátit, ale ve většině případů můžete nechat výchozí hodnoty být.

Jak změnit webovou adresu blogu:

 1. Na stránce Upravit blog klikněte na Upravit SEO webové stránky a otevřete tak Náhled výpisu vyhledávače:

  Shopify – úprava SEO blogu

 2. V náhledu výpisu vyhledávače upravte pole URL a označení.

 3. Pokud chcete, aby staré adresy URL blogu přesměrovaly zákazníky na nové adresy URL, ponechte funkce pro přesměrování zaškrtnuté.

 4. Klikni na Uložit.

Odkaz na externí blog

Do navigace online obchodu můžete přidat odkaz na blog hostovaný na platformě třetí strany, například WordPress, Tumblra Blogger. Odkaz se může objevit v hlavní navigaci nebo v nabídce, a to v závislosti na výběru. Nabídky a odkazy můžete nastavit v Shopify v oblasti Navigace.

Kroky:

 1. Klikněte na název nabídky, do níž chcete odkaz přidat.

 2. Klikněte na Přidat položku nabídky nebo vyberte existující položku nabídky, kterou chcete upravit.

 3. Zadejte název odkazu, například Blog do pole Název.

 4. Vložte odkaz na svůj blog do pole Odkaz.

 5. Klikněte na Uložit nabídku.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma