Pokročilé zveřejňování

Správu svého blogu si můžete usnadnit tím, že použijete nástroje Shopify k následujícím úkonům:

 • Vytvoření vlastní šablony k rozvržení blogu nebo jednotlivých příspěvků v určitém stylu.
 • Nastavení data zveřejnění příspěvků.
 • Zveřejnění nebo zrušení zveřejnění několika příspěvků najednou pomocí hromadné akce.
 • Pozvěte zákazníky k odběru svého blogu, aby viděli vaše aktualizace.

Vytvoření nové šablony blogu

Můžete vytvořit šablonu k úpravě rozvržení všech příspěvků na blogu. Například můžete vytvořit šablonu blogu, která bude používat u příspěvků mnoho obrázků, přičemž se tato šablona použije pro všechny příspěvky. Vytvoření přizpůsobených šablon blogu vyžaduje určité programátorské znalosti.

Kroky:

 1. Ve složce Šablony klikněte na Přidat novou šablonu.

 2. V rozevírací nabídce vyber možnost blog a pojmenuj svou šablonu.

 3. Klikněte na Vytvořit šablonu.

 4. V online editoru kódu proveďte své změny šablony a přizpůsobte tím styl svého příspěvku na blogu.

 5. Klikněte na Uložit.

Aplikace šablony na blog

Až vytvoříte alespoň jednu novou šablonu blogu, můžete aplikovat šablonu na blog. Všechny příspěvky na blogu se zobrazí v souladu s nastavenou šablonou. Používání šablon blogu může být užitečné, pokud chcete, aby si příspěvky byly podobné.

Kroky:

 1. Klikni na blog, který chceš upravit.

 2. V rozevírací nabídce Šablona vyber šablonu.

 3. Klikněte na Uložit.

Vytvoření šablony pro příspěvek na blogu

Můžete vytvořit šablonu k úpravě rozvržení jednotlivých příspěvků na blogu. Například můžete vytvořit šablonu pro příspěvky s řadou obrázků, kterou ale budete chtít použít pouze pro některé příspěvky na blogu. Vytvoření přizpůsobených šablon pro příspěvky na blogu vyžaduje určitou znalost programování.

Kroky:

 1. Ve složce Šablony klikněte na Přidat novou šablonu.

 2. V rozevírací nabídce vyber možnost článek a svou šablonu pojmenuj.

 3. Klikněte na Vytvořit šablonu.

 4. V online editoru kódu proveďte své změny šablony a přizpůsobte tím styl svého příspěvku na blogu.

 5. Klikněte na Uložit.

Použití šablony na příspěvek na blogu

Když vytvoříš alespoň jednu novou šablonu, můžete ji použít na konkrétní příspěveš Pouze ty příspěvky, které mají použitu určitou šablonu, se budou zobrazovat na základě nastavení této šablony. Používání šablon pro příspěvky na blogu se může hodit, pokud chceš, aby se některé příspěvky na blogu zobrazovaly určitým způsobem, ale nastavení nechceš použít pro všechny příspěvky.

Kroky:

 1. Klikněte na příspěvek na blogu, který chcete upravit.

 2. V rozevírací nabídce Šablona vyber šablonu.

 3. Klikněte na Uložit.

Nastavení data zveřejnění příspěvku na blogu

U svého blogu můžete nastavit konkrétní datum zveřejnění. Například můžete nastavit, aby se příspěvek zveřejnil ve chvíli, kdy bude uveden nový produkt. Příspěvek můžete také antedatovat. Zjistěte více o používání budoucího zveřejnění.

Kroky:

 1. Na stránce Příspěvky na blogu klikni na příspěvek, který chcete zveřejnit v určité datum.

 2. Klikněte na Nastavit určité datum zveřejnění:

  Shopify – nastavené datum zveřejnění blogu

 3. Vyberte datum a čas zveřejnění příspěvku.

 4. Klikněte na Uložit.

Hromadné zveřejnění příspěvků na blogu

Pomocí hromadné akce můžete zveřejnit více příspěvků na blogu najednou a zobrazit je ve svém online obchodě.

Kroky:

 1. Na stránce Příspěvky na blogu zaškrtněte příspěvky na blogu, které chcete zveřejnit.

 2. Klikni na Akce:

  Shopify – hromadné zveřejnění akcí

 3. Vyberte Zveřejnit vybrané příspěvky na blogu:

  Shopify – hromadné zveřejnění

Hromadné zrušení zveřejnění příspěvků na blogu

Pomocí hromadné akce můžete zrušit zveřejnění více příspěvků na blogu najednou a skrýt je ze svého online obchodu. Tím nedojde ke smazání příspěvků na blogu z Shopify.

Kroky:

 1. Na stránce Příspěvky na blogu zaškrtněte příspěvky na blogu, u kterých chcete zrušit zveřejnění.

 2. Klikni na Akce:

  Shopify – hromadné zrušení zveřejnění

 3. Vyberte možnost Zrušit zveřejnění vybraných příspěvků na blogu:

  Shopify – hromadné zrušení zveřejnění blogu

Pozvěte zákazníky, aby začali odebírat váš blog

Shopify automaticky vytváří RSS kanál pro všechny blogy, které vytvoříte, aby si zákazníci mohli přihlásit jejich odběr a přijímat notifikace, když zveřejníte nový příspěvek. URL kanálu je URL stránky blogu s příponou .atom. Například http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom. Zákazníci, kteří se chtějí přihlásit k odběru tvého blogu, můžou do čtečky RSS vložit adresu URL kanálu.

Adresu URL svého kanálu můžete zahrnout do příspěvku na blogu a pozvat tak zákazníky na svůj blog.

Kroky:

 1. Klikněte na název příspěvku na blogu, kam chcete přidat název kanálu svého blogu.

 2. Do pole Obsah zadejte text s názvem kanálu, například Subscribe to this blog's RSS feed using http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom.

 3. Klikněte na Uložit.

Nechte své zákazníky přihlásit se k odběru vašeho blogu pomocí FeedBurneru

Svůj blog můžete integrovat do služby FeedBurner. FeedBurner je služba třetí strany, která zajišťuje dodávku obsahu vašeho blogu zákazníkům, kteří si přihlásí jeho odběr.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma