Geavanceerd publiceren

Je kunt het beheren van je blog vereenvoudigen door Shopify-tools te gebruiken, waarmee je het volgende kunt doen:

  • Een aangepaste template maken om een blog of afzonderlijke post een specifieke opmaak te geven.
  • Een specifieke publicatiedatum voor een post instellen.
  • De publicatie van meerdere posts tegelijk bewerkstelligen of ongedaan maken met een bulkactie.
  • Klanten uitnodigen om zich op je blog te abonneren zodat ze je updates zien.

Een nieuwe blogtemplate maken

Je kunt een template aanmaken om de opmaak van alle posts in een blog aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld een template aanmaken voor een blog met veel afbeeldingen in posts, en die template gebruiken voor alle posts.

Stappen

Een template op een blog toepassen

Nadat je ten minste één nieuw blogtemplate hebt gemaakt, kun je een template op een blog toepassen. Alle posts in de blog worden weergegeven volgens de template die je hebt ingesteld. Het gebruik van blogtemplates kan handig zijn wanneer je wilt dat de posts op elkaar lijken.

Stappen

Een blogposttemplate maken

Je kunt een template aanmaken om de opmaak van afzonderlijke blogposts aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld een template aanmaken voor posts met veel afbeeldingen, die je alleen wilt gebruiken voor sommige posts in een blog.

Stappen

Een template op een blogpost toepassen

Nadat je ten minste één nieuwe template hebt gemaakt, kun je een template op een afzonderlijke post toepassen. Alleen de posts waarop de template wordt toegepast, worden weergegeven volgens de template die je hebt ingesteld. Het gebruik van blogposttemplates kan handig zijn wanneer je een blogpost snel een specifieke lay-out wilt geven, maar de template niet voor elke post in de blog wilt gebruiken.

Stappen

Een specifieke publicatiedatum in voor een blogpost instellen

Je kunt een specifieke publicatiedatum voor je blog instellen. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat een blog op tijd wordt gepubliceerd voor de lancering van een nieuw product. Het antedateren van een post is ook mogelijk. Lees meer over het gebruik van publicaties in de toekomst.

Stappen

Blogposts in bulk publiceren

Met een bulkactie kun je meerdere blogposts tegelijk publiceren en zichtbaar maken in je onlinewinkel.

Stappen

De publicatie van blogposts in bulk ongedaan maken

Met een bulkactie kun je de publicatie van meerdere blogposts tegelijk ongedaan maken en verbergen in je onlinewinkel. Hiermee verwijder je de blogposts niet uit Shopify.

Stappen

Klanten uitnodigen om zich te abonneren op je blog

Shopify produceert automatisch een RSS-feed voor elke blog die je maakt, zodat klanten zich hierop kunnen abonneren en meldingen ontvangen wanneer je een nieuwe post publiceert. De feed-URL is de URL van de blogpagina, waaraan .atom is toegevoegd. Bijvoorbeeld: http://store.myshopify.com/blogs/blogname.atom. Klanten die zich willen abonneren op je blog, kunnen de feed-URL in een feedreader plakken.

Je kunt je feed-URL opnemen in een blogpost om klanten uit te nodigen zich te abonneren op je blog.

Stappen

Klanten de mogelijkheid bieden om zich op je blogpost te abonneren met FeedBurner

FeedBurner is een externe service van derden die je blogcontent levert aan geabonneerde klanten.

Als je je blog eerder hebt geïntegreerd met FeedBurner, blijven je bestaande blog en de bijbehorende berichten verbonden met FeedBurner.

Nieuwe of bestaande blogs die nog niet met FeedBurner zijn geïntegreerd, kunnen de service niet gebruiken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis