So sánh các tính năng của International và Managed Markets

Managed Markets mở rộng khả năng của các công cụ do International cung cấp. Nếu đang cân nhắc sử dụng Managed Markets thì bạn nên xem xét bảng sau để so sánh các tính năng của International và Managed Markets:

Bảng so sánh Managed Markets
Tính năng Quốc tế Managed Markets
Thanh toán xuyên biên giới
 • Bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Payments
 • Sử dụng hàng loạt phương thức thanh toán địa phương có sẵn trên Stripe
 • Cung cấp thêm phương thức thanh toán địa phương tại nhiều địa điểm với tỷ lệ giao dịch thành công cao hơn
 • Sử dụng Shopify Payments cho giao dịch nội địa và Managed Markets cho giao dịch quốc tế
 • Cung cấp đơn vị tiền tệ địa phương từ 136 đơn vị tiền tệ có sẵn và nhận quyết toán bằng đơn vị tiền tệ USD
 • Được bảo hiểm cho hành vi gian lận và bồi hoàn. Mọi đơn hàng trên Managed Markets đều được đánh giá tự động và bảo vệ khỏi bồi hoàn.
 • Hoàn tiền cho đơn hàng theo tỷ lệ chuyển đổi đơn vị tiền tệ đã cung cấp tại thời điểm mua hàng trong vòng 30 ngày để tránh biến động tỷ giá đơn vị tiền tệ
 • Thực hiện và vận chuyển đơn hàng toàn cầu
 • Mua nhãn Shopify Shipping được chiết khấu mà không phải trả trước thuế hay sử dụng ứng dụng bên thứ ba
 • Truy cập nhãn vận chuyển DHL Express, DHL eCommerce và UPS được chiết khấu
 • Mặc định thực hiện đơn hàng quốc tế trên trang quản trị Shopify hoặc qua đối tác thực hiện đơn hàng của bên thứ ba
 • Chạy chương trình giảm giá chớp nhoáng. Managed Markets hỗ trợ giảm giá chớp nhoáng.
 • Thuế nhập khẩu và các loại thuế khác
 • Cung cấp thuế và thuế nhập khẩu ước tính khi thanh toán, do Avalara cung cấp
 • Không hỗ trợ vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng đã nộp thuế (DDP)
 • Tự động tính và thu thuế cũng như thuế nhập khẩu khi thanh toán
 • Cung cấp tùy chọn vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng đã nộp thuế (DDP) với DHL Express, DHL eCommerce và UPS khi thanh toán
 • Thiết lập định giá đã bao gồm thuế cho các quốc gia lấy định giá này làm tiêu chuẩn và xử lý các quy định quốc gia của địa phương cho bạn
 • Tận dụng bảo đảm về thuế và thuế nhập khẩu. Nếu cần điều chỉnh thuế và thuế nhập khẩu sau khi sản phẩm thông quan, Managed Markets sẽ thanh toán mọi khoản phụ phí
 • Mã HS được tự động chỉ định cho sản phẩm, giúp bạn giao đơn hàng đã thanh toán thuế nhập khẩu dễ dàng hơn
 • Thuế và thuế nhập khẩu sẽ được chuyển nộp trên danh nghĩa của bạn
 • Tuân thủ luật địa phương khi bán sản phẩm quốc tế và loại bỏ nhu cầu đăng ký khai báo thuế tại nơi nhận địa phương
 • Tránh vận chuyển mọi sản phẩm bị hạn chế tại nơi nhận địa phương. Managed Markets thay mặt bạn quản lý các hạn chế về sản phẩm và đảm bảo bạn không vận chuyển các mặt hàng bị hạn chế.
 • Bản địa hóa
 • Sử dụng các miền quốc tế bản địa hóatự động chuyển hướng khách hàng đến các miền dành riêng cho vùng
 • Cung cấp cho khách hàng các đề xuất ngôn ngữ và quốc gia dựa trên vị trí địa lý và ngôn ngữ trình duyệt của họ bằng ứng dụng Geolocation
 • Dịch nội dung cửa hàng sang ngôn ngữ khác để cung cấp trải nghiệm bản địa hóa
 • Hoạt động quốc tế
 • Quản lý nhiều thị trường và nội dung trên một trtrang quản trị
 • Thêm định giá tùy chỉnh theo thị trường
 • Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí