Gửi hàng bằng Managed Markets

Để vận chuyển đơn hàng quốc tế bằng Managed Markets, lô hàng của bạn cần đáp ứng nhiều yêu cầu về vận chuyển. Bạn chỉ có thể mua nhãn từ một trong năm dịch vụ vận chuyển cụ thể để được hưởng lợi ích của mô hình Thương nhân chịu trách nhiệm. Bạn không thể sử dụng giá thương lượng của riêng mình với dịch vụ vận chuyển Managed Markets.

Để biết thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng, tham khảo Thực hiện và quản lý đơn hàng Managed Markets.

Bạn có thể chọn trong số 5 dịch vụ vận chuyển khi vận chuyển đơn hàng Managed Markets:

Tham khảo bảng sau để tìm hiểu thêm về những dịch vụ này.

Các cấp độ dịch vụ vận chuyển của Managed Markets
Dịch vụ vận chuyển Thời gian trung chuyển Quốc gia được gửi hàng đến Hỗ trợ DDP Bảo hiểm vận chuyển Gửi hàng đến hộp thư bưu điện Bao gồm thông tin theo dõi
DHL eCommerce Parcel International Direct 3-10 ngày 37
DHL eCommerce Parcel International Standard 4-8 ngày 220
DHL Express Worldwide 1-3 ngày 220
UPS® Standard 2-3 ngày 2
UPS Worldwide Expedited® 2-5 ngày 210

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí