Thiết lập vận chuyển cho Managed Markets

Trước khi bắt đầu gửi hàng bằng Managed Markets, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập và kiểm tra phí vận chuyển.

Tải xuống bảng phí vận chuyển

Bạn có thể tải xuống tệp CSV với phí vận chuyển cá nhân hóa. Bạn có thể sử dụng các mức phí vận chuyển này làm tài liệu tham khảo để cập nhật phí vận chuyển sẽ hiển thị khi thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
 2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
 3. Trong mục Thực hiện đơn hàng, nhấp vào Tải xuống bảng phí vận chuyển.
 4. Chọn loại tệp bạn muốn xuất bảng phí vận chuyển vào.
 5. Nhấp vào Đồng ý và tải xuống.

Định cấu hình phí vận chuyển cho đơn hàng Managed Markets

Bạn có thể thêm mức cố định hoặc phí do hãng vận chuyển tính cho cửa hàng của bạn. Bạn cần thêm mức phí cho tất cả các thị trường do Managed Markets quản lý.

Thiết lập phí vận chuyển cố định

Khi thiết lập phí vận chuyển cố định, bạn có thể định cấu hình mức phí vận chuyển bạn muốn tính cho khách hàng. Bạn cần thiết lập mức cố định với thời gian trung chuyển.

Mức cố định hiển thị với khách hàng khi thanh toán như sau:

 • Mức cố định của DHL eCommerce International Parcel Direct và DHL eCommerce International Parcel Standard hiển thị là Economy International
 • Mức cố định của DHL Express Worldwide hiển thị là Express International
 • Mức cố định Của UPS Standard và UPS Worldwide Expedited hiển thị là Standard International

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển vào.

 3. Trong mục Khu vực vận chuyển, nhấp vào Thêm phí bên cạnh khu vực vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển vào.

 4. Chọn Thiết lập phí của riêng bạn, sau đó thực hiện một trong những cách sau:

  • Để thêm phí vận chuyển cố định của DHL eCommerce, trong mục Thời gian trung chuyển, chọn Economy International (2 đến 3 ngày làm việc).
  • Để thêm phí vận chuyển cố định của DHL Express, trong mục Thời gian trung chuyển, chọn Express International (1 đến 2 ngày làm việc).
  • Để thêm phí vận chuyển cố định của UPS, trong mục Thời gian trung chuyển, chọn Standard International (2 đến 3 ngày làm việc).
 5. Trong trường Giá, nhập mức phí vận chuyển bạn muốn tính cho khách hàng.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

 7. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập phí giao hàng do hãng vận chuyển tính

Phí do hãng vận chuyển tính được tự động tính khi thanh toán. Phí vận chuyển mà khách hàng cần trả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như trọng lượng và kích thước lô hàng, địa chỉ nơi nhận. Phí do hãng vận chuyển tính hiển thị với khách hàng khi thanh toán như sau:

 • Phí do hãng vận chuyển tính của DHL eCommerce hiển thị là DHL eCommerce Parcel International Direct hoặc DHL eCommerce Parcel International Standard
 • Phí do hãng vận chuyển tính của DHL Express hiển thị là DHL Express Worldwide
 • Phí do hãng vận chuyển tính của UPS hiển thị là UPS Standard hoặc UPS Worldwide Expedited

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển vào.

 3. Trong mục Khu vực vận chuyển, nhấp vào Thêm phí bên cạnh khu vực vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển vào.

 4. Chọn Sử dụng hãng vận chuyển hoặc ứng dụng để tính phí, sau đó thực hiện một trong những cách sau:

  • Để thêm phí giao hàng do hãng vận chuyển tính của DHL eCommerce, chọn DHL eCommerce (Phí chiết khấu từ Shopify).
  • Để thêm phí giao hàng do hãng vận chuyển tính của DHL Express, chọn DHL Express (Phí chiết khấu từ Shopify).
  • Để thêm phí giao hàng do hãng vận chuyển tính của UPS, chọn UPS (Phí chiết khấu từ Shopify).
 5. Trong mục Dịch vụ, chọn tất cả các dịch vụ vận chuyển hiện hành.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

 7. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí