Nâng cấp lên Managed Markets

Nếu đáp ứng các yêu cầu thì bạn có thể nâng cấp lên Managed Markets ngay trên trang quản trị Shopify. Managed Markets thực hiện nhiều thay đổi đối với cửa hàng nên bạn nên xem xét các thay đổi này trước khi nâng cấp lên Managed Markets.

Sau khi cửa hàng được đánh giá để sử dụng Managed Markets, bạn sẽ nhận được email và thông báo trên trang Markets của trang quản trị Shopify.

Trước khi nâng cấp lên Managed Markets

Trước khi nâng cấp lên Managed Markets, đảm bảo rằng bạn nắm rõ những thay đổi sau đây mà Managed Markets sẽ thực hiện đối với cửa hàng trực tuyến khi đánh giá cửa hàng:

Những thay đổi Managed Markets thực hiện đối với cửa hàng của bạn
Cài đặt Thay đổi
Cửa hàng
 • Cổng thanh toán của bạn sẽ chuyển sang cổng thanh toán Managed Markets đối với các đơn hàng quốc tế.
 • Danh mục sản phẩm của bạn được tự động phân loại bằng mã Hệ thống hài hòa (HS) và được điều chỉnh để phù hợp với các hạn chế theo quốc gia.
 • Giá sản phẩm tăng theo tỷ lệ phần trăm cụ thể để thêm phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.
 • Thanh toán
 • Thêm phương thức thanh toán địa phương vào trang thanh toán.
 • Tính và thu thuế khi thanh toán.
 • Thu thập số điện thoại của khách hàng khi thanh toán đối với đơn hàng Managed Markets.
 • Dịch vụ vận chuyển trả trước thuế của DHL và UPS được sử dụng khi thanh toán.
 • Thêm tuyên bố miễn trừ trách nhiệm vào trang thanh toán, trong đó cho biết Global-e là thương nhân chịu trách nhiệm cho giao dịch theo đơn hàng quốc tế.
 • Quốc tế
 • Tạo thị trường cho các thị trường quốc tế nơi bạn đang bán hàng.
 • Các quốc gia không tương thích sẽ bị gỡ khỏi International.
 • Các đơn vị tiền tệ không tương thích sẽ chuyển sang USD.
 • Cửa hàng trực tuyến
 • Cửa hàng trực tuyến của bạn chấp nhận 136 đơn vị tiền tệ.
 • Tính năng chuyển hướng miền tự động được kích hoạt để mang đến cho người mua quốc tế trải nghiệm tốt nhất tại cửa hàng.
 • Tất cả đơn hàng quốc tế đều được kiểm tra về gian lận.
 • Thanh toán
 • Bạn nhận quyết toán bằng đồng USD. Dữ liệu giao dịch sẽ có vào ngày 1, 8, 15 và 22 trong tháng. Các đơn hàng chưa thực hiện sẽ không được tính vào khoản quyết toán.
 • Nhãn vận chuyển Managed Markets có hình thức giao dịch mới trong quyết toán.
 • Managed Markets trở thành thương nhân chịu trách nhiệm cho mọi đơn hàng quốc tế.
 • Nâng cấp lên Managed Markets

  Bạn có thể nâng cấp lên Managed Markets ngay trên trang Markets của trang quản trị Shopify. Quá trình đánh giá cửa hàng có thể mất đến năm ngày làm việc.

  Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Nâng cấp lên Managed Markets.
  3. Không bắt buộc: Trong mục Phí vận chuyển Managed Markets, bạn có thể thực hiện những việc sau:

   • Để tải xuống tệp CSV có phí vận chuyển Managed Markets, nhấp vào Tải xuống bảng phí.
   • Để tính phí vận chuyển của Managed Markets, nhấp vào Khám phá mức phí khác.
  4. Trong mục Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhấp vào Quản lý rồi chọn nâng cấp lên Managed Markets theo cách thủ công hoặc tự động sau khi cửa hàng được đánh giá:

   • Để tự động nâng cấp lên Managed Markets, chọn Tự động rồi nhấp vào Đóng.
   • Để tự nâng cấp thủ công lên Managed Markets, chọn Thủ công, sau đó nhấp vào Đóng.
  5. Chọn Tôi chấp nhận Điều khoản dịch vụ.

  6. Nhấp vào Submit (Gửi).

  Toàn bộ quá trình đánh giá sản phẩm trong cửa hàng của bạn có thể mất đến 48 hoặc 72 giờ. Sau khi hoàn tất đánh giá cửa hàng, danh sách sản phẩm trong cửa hàng có thể bị hạn chế bán trên Managed Markets sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify, kèm theo ước tính về số lượng đơn hàng quốc tế trong quá khứ của bạn có chứa sản phẩm bị hạn chế. Để xem lại chi tiết về những sản phẩm này, truy cập Cài đặt > Markets, sau đó nhấp vào Xem.

  Nếu bạn chọn nâng cấp lên Managed Markets theo cách thủ công thì sau khi cửa hàng được đánh giá, bạn có thể nâng cấp bằng cách vào mục Cài đặt > Markets, sau đó nhấp vào Bật. Sau khi nâng cấp lên Managed Markets, bạn có thể thiết lập cài đặt cho Managed Markets và cửa hàng.

  Tắt Managed Markets

  Nếu không muốn sử dụng Managed Markets cho đơn hàng quốc tế nữa thì bạn có thể tắt Managed Markets trong cửa hàng.

  Những lưu ý khi tắt Managed Markets

  Trước khi tắt Managed Markets, lưu ý những điều sau:

  • Khoản quyết toán cuối cùng của bạn có thể được lưu trong tối đa 90 ngày để đề phòng trường hợp hoàn tiền hoặc bồi hoàn.
  • Đối với các đơn hàng được tạo trước khi tắt Managed Markets, bạn vẫn cần thực hiện thông qua Managed Markets. Các đơn hàng được đặt sau đó có thể sử dụng phương thức thực hiện khác.
  • Hủy mọi lịch nhận hàng bạn đã thiết lập cho đơn hàng Managed Markets.
  • Chỉ chủ cửa hàng mới có thể tắt Managed Markets.

  Những thay đổi đối với cửa hàng

  Xem xét những thay đổi sau đối với cửa hàng sau khi bạn tắt Managed Markets:

  • Tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu bị tắt trong cửa hàng.
  • Các phương thức thanh toán địa phương do Managed Markets hỗ trợ sẽ bị gỡ khỏi cửa hàng.
  • Các hạn chế về sản phẩm, quốc gia và đơn vị tiền tệ do Managed Markets quản lý sẽ bị gỡ bỏ. Bạn tự chịu trách nhiệm theo dõi và tuân thủ các hạn chế và quy định.
  • Khách hàng tiếp tục đặt hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương của họ trong tất cả các thị trường bạn hiện có.
  • Phí vận chuyển DHL eCommerce sẽ bị gỡ khỏi trang thanh toán và chi phí nhãn của DHL Express và UPS sẽ thay đổi. Kiểm tra và cập nhật phí vận chuyểnthị trường của bạn.

  Tắt Managed Markets

  Bạn có thể tắt Managed Markets trong cửa hàng.

  Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường.
  2. Nhấp vào Preferences (Tùy chọn).
  3. Trong mục Managed Markets, nhấp vào Tắt Managed Markets.
  4. Chọn lý do bạn muốn tắt Managed Markets rồi nhấp vào Tiếp.
  5. Xem xét các thay đổi sẽ xảy ra với cửa hàng sau khi bạn tắt Managed Markets.
  6. Nhấp vào Tắt Managed Markets.

  Bạn có thể nâng cấp lại lên Managed Markets trong phần Cài đặt > Markets > Tùy chọn.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí