การตั้งค่าการจัดส่งของ Managed Markets

ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดส่งด้วย Managed Markets โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าและตรวจสอบอัตราค่าจัดส่งของคุณแล้ว

ดาวน์โหลดตารางอัตราค่าจัดส่งของคุณ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV พร้อมอัตราค่าจัดส่งที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะได้ โดยคุณสามารถใช้อัตราค่าจัดส่งเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่ออัปเดตอัตราค่าจัดส่งที่แสดงในขั้นตอนการชำระเงินของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่การกำหนดลักษณะ
 3. ในส่วนการจัดการคำสั่งซื้อ ให้คลิก "ดาวน์โหลดตารางอัตราค่าจัดส่ง"
 4. เลือกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการส่งออกตารางอัตราค่าจัดส่งของคุณ
 5. คลิก "ยอมรับและดาวน์โหลด"

การกำหนดค่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อของ Managed Markets

คุณสามารถเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวหรืออัตราที่คำนวณโดยผู้ขนส่งในร้านค้า ซึ่งคุณจะต้องเพิ่มอัตราค่าจัดส่งดังกล่าวไปยังตลาดทั้งหมดที่จัดการโดย Managed Markets

ตั้งค่าอัตราค่าจัดส่งตายตัว

เมื่อคุณกําหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัว คุณสามารถเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกค่าบริการจัดส่งจากลูกค้า คุณจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าจัดส่งตายตัวโดยมีระยะเวลาการขนส่ง

ข้อมูลต่อไปนี้คือัตราค่าจัดส่งตายตัวที่แสดงให้ลูกค้าของคุณดูในหน้าการชำระเงิน:

 • อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL ECommerce International Parcel Direct และ DHL ECommerce International Parcel Standard จะแสดงเป็น Economy International
 • อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL Express Worldwide จะแสดงเป็น Express International
 • อัตราค่าจัดส่งตายตัวของ UPS Standard และ UPS Worldwide Expedited จะแสดงเป็น Standard International

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 3. ในส่วนเขตการจัดส่ง ให้คลิก "เพิ่มอัตรา" ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 4. เลือก ตั้งค่าอัตราของคุณเอง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL eCommerce ในส่วนระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือก Economy International (2 ถึง 3 วันทำการ)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ DHL Express ในส่วนระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือก Express International (1 ถึง 2 วันทำการ)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งตายตัวของ UPS ในส่วนระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือก Standard International (2 ถึง 3 วันทำการ)
 5. ในช่องราคา ให้ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าสำหรับอัตราค่าจัดส่ง

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

 7. คลิกบันทึก

กำหนดค่าอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง

อัตราที่คำนวณโดยผู้ขนส่งจะคํานวณโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการชำระเงิน ค่าจัดส่งที่ลูกค้าของคุณต้องจ่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น น้ำหนักและขนาดของพัสดุ ที่อยู่ปลายทาง และอื่นๆ โดยข้อมูลต่อไปนี้คืออัตราค่าจัดส่งที่คำนวณโดยผู้ขนส่งซึ่งแสดงให้กับลูกค้าของคุณเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

 • อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL จะแสดงเป็น DHL eCommerce Parcel International Direct หรือ DHL eCommerce Parcel International Standard
 • อัตราที่คำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่ง DHL Express จะแสดงเป็น DHL Express Worldwide
 • อัตราที่คํานวณโดยผู้ให้บริการขนส่งของ UPS จะแสดงเป็น UPS Standard หรือ UPS Worldwide Expedited

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 3. ในส่วนเขตการจัดส่ง ให้คลิก "เพิ่มอัตรา" ถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 4. เลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งหรือแอปเพื่อคํานวณอัตราค่าจัดส่ง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง DHL eCommerce ให้เลือก DHL eCommerce (อัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดจาก Shopify)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ขนส่ง DHL Express ให้เลือก DHL Express (อัตราค่าจัดส่งหลังหักส่วนลดจาก Shopify)
  • หากต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่งหลังการคำนวณโดยผู้ให้บริการขนส่งของ UPS ให้เลือก UPS (อัตราค่าจัดส่งที่ลดราคาจาก Shopify)
 5. ในส่วน บริการ ให้เลือกบริการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 6. คลิกที่เสร็จสิ้น

 7. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี