การเปรียบเทียบฟีเจอร์ของ International และ Managed Markets

Managed Markets ขยายขีดความสามารถของเครื่องมือที่ International ให้บริการ หากคุณกำลังพิจารณาใช้งาน Managed Markets คุณควรตรวจสอบตารางต่อไปนี้ที่เปรียบเทียบฟีเจอร์ของ International และ Managed Markets

ตารางเปรียบเทียบ Managed Markets
ฟีเจอร์ ระหว่างประเทศ Managed Markets
การชำระเงินข้ามพรมแดน
 • ขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ด้วย Shopify Payments
 • ใช้วิธีการชำระเงินในท้องถิ่นที่มีให้เลือกใช้งานผ่าน Stripe
 • มีวิธีการชำระเงินในท้องถิ่นมากขึ้นในหลายตำแหน่งที่ตั้งโดยมีอัตราการทำธุรกรรมสำเร็จสูงขึ้น
 • ใช้ Shopify Payments กับธุรกรรมภายในประเทศและ Managed Markets กับธุรกรรมระหว่างประเทศ
 • มีสกุลเงินท้องถิ่นจาก 136 สกุลเงินให้บริการและรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • รับความคุ้มครองจากการทุจริตและการเรียกคืนยอดเงิน ทุกคำสั่งซื้อบน Managed Markets จะได้รับการตรวจสอบและป้องกันการเรียกคืนยอดเงินโดยอัตโนมัติ
 • คืนเงินคำสั่งซื้อเป็นอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ได้รับ ณ เวลาที่ซื้อภายใน 30 วันเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งทั่วโลก
 • ซื้อใบจ่าหน้าของ Shopify Shipping ที่ลดราคา โดยไม่มีการชำระอากรล่วงหน้าหรือโดยใช้แอปจากภายนอก
 • เข้าถึงใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งของ DHL Express, DHL eCommerce และใบจ่าหน้าการจัดส่งของ UPS ที่ลดราคาแล้ว
 • จัดการคำสั่งซื้อระหว่างประเทศของคุณได้จากในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือผ่านพาร์ทเนอร์การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก
 • ดำเนินแฟลชเซลล์ Managed Markets รองรับแฟลชเซลล์
 • อากรและภาษี
 • มีการประเมินอากรและภาษีในขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Avalara
 • ไม่รองรับการจัดส่งแบบชำระอากรแล้ว (DDP)
 • คํานวณและเก็บอากรและภาษีโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการชำระเงิน
 • มีการจัดส่งโดยใช้การจัดส่งแบบชําระอากรแล้ว (DDP) จาก DHL Express, DHL eCommerce และ UPS ให้บริการในขั้นตอนการชำระเงิน
 • มีการตั้งการกําหนดราคาที่รวมภาษีสำหรับประเทศที่มีการกำหนดราคาเช่นนี้เป็นมาตรฐานและมีการจัดการข้อบังคับในประเทศให้คุณ
 • ใช้การรับประกันอากรและภาษี หากภาษีและอากรต้องมีการปรับหลังจากที่สินค้าของคุณผ่านศุลกากรแล้ว Managed Markets จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เพิ่มเติมมา
 • ระบบจะมอบหมายรหัส HS ให้สินค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การจัดส่งตามคำสั่งซื้อแบบชำระอากรแล้วเป็นเรื่องง่าย
 • อากรและภาษีระหว่างประเทศจะได้รับการโอนเงินในนามของคุณ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศและไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยื่นภาษีในพื้นที่ปลายทางดังกล่าว
 • หลีกเลี่ยงการจัดส่งสินค้าที่ถูกจำกัดไว้ทุกรายการในพื้นที่ปลายทาง Managed Markets จะจัดการข้อจํากัดของสินค้าในนามของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จัดส่งสินค้าที่ถูกจํากัด
 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
 • ใช้โดเมนระหว่างประเทศที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นและเปลี่ยนเส้นทางของลูกค้าคุณไปยังโดเมนเฉพาะภูมิภาคโดยอัตโนมัติ
 • มอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาษาและประเทศให้แก่ลูกค้าของคุณโดยอิงจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และภาษาของเบราว์เซอร์ลูกค้าด้วยแอป Geolocation
 • แปลร้านค้าของคุณเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นภาษาท้องถิ่น
 • การดําเนินการระหว่างประเทศ
 • จัดการตลาดหลายแห่งและเนื้อหาของตลาดจากผู้ดูแลเพียงคนเดียว
 • เพิ่มการกําหนดราคาแบบกําหนดเองตามตลาด
 • พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี