การตั้งค่าเวลาการขนส่งสำหรับอัตราค่าจัดส่งแบบตายตัวของคุณ

คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาการขนส่งไปยังอัตราค่าจัดส่งตายตัว ของคุณเพื่อแสดงระยะเวลาการขนส่งให้แก่ลูกค้าของคุณในหน้าการชำระเงิน ระยะเวลาการขนส่งคือกรอบเวลาตั้งแต่ช่วงที่ผู้ให้บริการขนส่งของคุณรวบรวมพัสดุจากคุณ ไปถึงเมื่อพัสดุมาถึงที่อยู่ของลูกค้าของคุณ

ระยะเวลาการขนส่งสามารถช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจประโยชน์ของการเลือกตัวเลือกการจัดส่งที่รวดเร็วและมีราคาแพงกว่า และช่วยให้คุณสามารถขายสินค้ากับลูกค้าที่ต้องการสินค้าอย่างรวดเร็ว

ข้อควรพิจารณาในการตั้งค่าระยะเวลาการขนส่ง

ก่อนที่คุณจะเพิ่มระยะเวลาในการขนส่งลงไปในอัตราค่าจัดส่งของคุณ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • สามารถแสดงระยะเวลาการขนส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อในสหรัฐฯ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
 • ระยะเวลาการขนส่งใช้ได้กับร้านค้าที่ใช้การตั้งค่าการจัดส่งเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น
 • ระยะเวลาการขนส่งไม่นับรวมระยะเวลาในการดำเนินการคำสั่งซื้อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการ โปรดดูที่การทำความเข้าใจและการลดเวลาดำเนินการ
 • ระยะเวลาการขนส่งสำหรับอัตราค่าจัดส่งแบบรวมจะขึ้นแสดงในช่วงการชำระเงินเมื่ออัตราค่าจัดส่งจากโปรไฟล์ที่ต่างกันมีการระบุระยะเวลาการขนส่ง โดยจะแสดงระยะเวลาการขนส่งที่ช้าที่สุด
 • คุณสามารถกําหนดระยะเวลาการขนส่งได้เฉพาะสำหรับอัตราค่าจัดส่งตายตัวเท่านั้น ระยะเวลาการขนส่งจะรวมอยู่ในอัตราค่าจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งคำนวณโดยอัตโนมัติ
 • เขตการจัดส่งของคุณไม่สามารถผสมตำแหน่งที่ตั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและจัดส่งไปยังฝรั่งเศส คุณก็ต้องตั้งเขตการจัดส่งขึ้นมาหนึ่งเขตสำหรับสหรัฐอเมริกาและอีกเขตหนึ่งสำหรับฝรั่งเศส โดยคุณไม่สามารถมีทั้งสองประเทศในเขตเดียวได้
 • เวลาการขนส่งจะใช้กับตำแหน่งที่ตั้งแบบผสมได้ก็ต่อเมื่อทุกตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มอยู่ในประเทศเดียวกันเท่านั้น
 • ตั้งค่าแอปและตำแหน่งที่ตั้งของคุณก่อนตั้งค่าระยะเวลาการขนส่งของคุณ แอปที่ทำหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจร เช่น Printful จะถูกเพิ่มลงในโปรไฟล์การจัดส่งของคุณโดยอัตโนมัติในรูปของตำแหน่งที่ตั้งและสามารถปิดใช้งานระยะเวลาการขนส่งตามอัตราค่าจัดส่งที่มีอยู่ได้

เพิ่มระยะเวลาการขนส่งไปยังอัตราค่าจัดส่งของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มระยะเวลาการขนส่งให้กับอัตราค่าจัดส่ง ระยะเวลาการขนส่งจะปรากฏใต้ชื่ออัตราค่าจัดส่งที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกการจัดส่งแบบด่วน (1 ถึง 2 วัน) จะปรากฏในขั้นตอนการชำระเงินของลูกค้า

เพิ่มระยะเวลาในการขนส่งไปยังอัตราค่าจัดส่งใหม่

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วน การจัดส่ง ให้คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มระยะเวลาการขนส่ง

 3. ตรวจสอบยืนยันว่าส่วนต้นทางการจัดส่งมีตำแหน่งที่ตั้งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการตั้งค่าระยะเวลาการขนส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณต้องสร้างเขตการจัดส่งแยกต่างหาก

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตการจัดส่งของคุณมีประเทศที่เข้าเกณฑ์เพียงแห่งเดียวและพื้นที่ในประเทศนั้นๆ เท่านั้นเช่น ฝรั่งเศสและจังหวัดในฝรั่งเศส

 5. คลิกเพิ่มอัตราค่าจัดส่งถัดจากเขตการจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มอัตราค่าจัดส่ง

 6. ในช่อง ระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือกระยะเวลาการขนส่ง

 7. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มเงื่อนไขตามน้ำหนักหรือตามราคา

  1. คลิกที่เพิ่มเงื่อนไข
  2. เลือกว่าจะใช้เงื่อนไขโดยอิงจากการสั่งซื้อเป็นน้ำหนักหรือราคา
  3. ป้อนมูลค่าขั้นต่ำและสูงสุดสำหรับเงื่อนไข
 8. ระบุราคาให้อัตราของคุณ

 9. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

เพิ่มระยะเวลาการขนส่งไปยังอัตราค่าจัดส่งที่มีอยู่

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

 2. ในส่วน การจัดส่ง ให้คลิกโปรไฟล์การจัดส่งที่คุณต้องการเพิ่มระยะเวลาการขนส่ง

 3. ตรวจสอบยืนยันว่าส่วนต้นทางการจัดส่งมีตำแหน่งที่ตั้งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการตั้งค่าระยะเวลาการขนส่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณต้องสร้างโปรไฟล์การจัดส่งแยกต่างหาก

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตการจัดส่งของคุณมีประเทศที่เข้าเกณฑ์เพียงแห่งเดียวและพื้นที่ในประเทศนั้นๆ เท่านั้นเช่น ฝรั่งเศสและจังหวัดในฝรั่งเศส

 5. ถัดจากอัตราค่าจัดส่งให้คลิก ... จากนั้นคลิก แก้ไขอัตราค่าจัดส่ง

 6. ในช่อง ระยะเวลาการขนส่ง ให้เลือกระยะเวลาการขนส่ง

 7. คลิกที่เสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่บันทึก

บริการที่ตรงกับระยะเวลาการขนส่ง

ระยะเวลาการขนส่งจะอิงตามตัวเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ

สหรัฐอเมริกา

บริการจัดส่งที่จัดส่งภายในระยะเวลาการขนส่งของสหรัฐฯ
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ภายในสหรัฐฯ ชั้นประหยัด (5 ถึง 8 วันทำการ)
 • USPS Media Mail
 • USPS Parcel Select Ground
 • UPS SurePost (ไม่สามารถใช้งานได้ผ่าน Shopify Shipping)
มาตรฐาน (3 ถึง 4 วันทำการ)
 • UPS Ground
 • USPS First Class Mail
 • USPS First Class Parcel Service
 • USPS Priority Mail
 • UPS 3 Day Select
ด่วน (1 ถึง 2 วันทำการ)
 • UPS 2nd Day Air
 • USPS Priority Mail Express
 • UPS Next Day Air
แคนาดา ชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (6 ถึง 10 วันทำการ)
 • USPS Priority Mail International
Standard International (2 ถึง 3 วันทำการ)
 • UPS Standard
 • UPS Worldwide Expedited
Express International (1 ถึง 2 วันทำการ)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express
ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (6 ถึง 18 วันทำการ)
 • USPS First Class Package International
Standard International (6 ถึง 12 วันทำการ)
 • USPS Priority Mail International
 • UPS Worldwide Expedited
 • USPS Priority Mail International
Express International (1 ถึง 5 วันทำการ)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express

แคนาดา

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศแคนาดา
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ในแคนาดา มาตรฐาน (3 ถึง 9 วันทำการ)
 • Canada Post Expedited Parcel
 • Regular Parcel ของ Canada Post (ไม่สามารถใช้งานได้ผ่าน Shopify Shipping)
ด่วน (1 ถึง 2 วันทำการ)
 • Canada Post Xpresspost
 • Canada Post Priority
สหรัฐฯ Standard International (4 ถึง 8 วันทำการ)
 • Canada Post Small Packet Air USA
 • Canada Post Tracked Packet USA
 • Canada Post Expedited Parcel USA
Express International (2 ถึง 3 วันทำการ)
 • Canada Post Xpresspost USA
ระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดระหว่างประเทศ (20 ถึง 60 วันทำการ)
 • Canada Post Small Packet International Surface
 • Canada Post International Parcel Surface
 • Canada Post International Parcel Air
Standard International (6 ถึง 10 วันทำการ)
 • Canada Post Small Packet International Air
 • Canada Post Tracked Packet Intl
Express International (4 ถึง 7 วันทำการ)
 • Canada Post Xpresspost Intl

ฝรั่งเศส

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศฝรั่งเศส
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ในประเทศ (ฝรั่งเศส) มาตรฐาน (2 ถึง 4 วันทำการ)
 • La Poste Lettre Verte
 • La Poste Lettre Recommandée
 • La Poste Prêt-à-Recommandée Suivi
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Suivie
 • La Poste Lettre Recommandée Mobile
 • La Poste Valeur Declarée Nationale
 • La Poste Lettre Suivie
 • La Poste Prêt-à-Poster Smart Valeur Declarée
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Verte
 • La Poste Prêt-à-Poster Regionaux Lettre Verte
 • Colissimo France (Métropole)
 • Colissimo Etiquette Prepayée
 • Colissimo Prêt-à-Envoyer France
 • Colissimo Expert
 • Colis Privé Livraison a domicile
 • Mondial Relay Points Relais
 • DPD Classic
 • UPS Standard
ด่วน (1 ถึง 2 วันทำการ)
 • La Poste Lettre Prioritaire
 • La Poste Prêt-à-Poster Regionaux Lettre Prioritaire
 • La Poste Prêt-à-Poster Lettre Prioritaire
 • Chronopost Chrono Relais 13 (Métropole)
 • Chronopost Chrono Sameday
 • Chronopost Chrono (8, 9, 10, 13, 18)
 • Chronopost Prêt-à-Expedier Chrono 13 (Métropole)
 • DHL Express (9:00; 12:00; 18:00)
 • UPS Express Plus
 • UPS Express
 • UPS Express Saver
นานาชาติ (ยุโรป)
มาตรฐาน (2 ถึง 8 วันทำการ)
 • La Poste Lettre Suivie Internationale
 • Chrono Classic (ยุโรป)
 • Chrono Relais (ยุโรป)
 • Colissimo Expert (ยุโรป)
 • Colissimo International (ยุโรป)
 • Colissimo Prêt-à-Envoyer Europe
 • DHL GlobalMail
 • DHL Colis
 • DHL Economy Select
 • Delivengo Easy
 • Mondial Relay Points Relais
 • Mondial Relay Accueil
 • DPD Classic Europe
 • UPS Standard - Europe
ด่วน (1 ถึง 3 วันทำการ)
 • La Poste Lettre Prioritaire Internationale
 • Chronopost Prêt-à-Expedier Chrono Express (ยุโรป)
 • Chronopost Chrono Express (ยุโรป)
 • DHL Express Worldwide
 • UPS Worldwide Express Freight
 • UPS Worldwide Express Freight Midday
 • UPS Express Saver

เยอรมนี

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศเยอรมนี
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ในประเทศ (เยอรมนี) มาตรฐาน (2 ถึง 4 วันทำการ)
 • DHL Päckchen (S หรือ M)
 • DHL Paket
 • GLS Paketversand National (XS - XL)
 • GLS BusinessParcel - Paketversand National
 • Deutsche Post Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi) National
 • Deutsche Post Einschreiben (Brief) National
 • Deutsche Post Wertbrief National
 • Deutsche Post Warenversand (< 500g, <1000g) National
 • Evri Päckchen und Pakete - National
 • DPD Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi 1, Maxi 2)
 • DPD Shop2Shop
 • DPD Classic
 • UPS Standard - Versand Deutschland
ด่วน (1 ถึง 2 วันทำการ)
 • DHL ExpressEasy
 • HL Express Domestic
 • DHL Express Domestic (9:00, 10:00, 12:00)
 • GLS ExpressParcel - Geschäftskunden - Express Versand National
 • DPD Express - National
 • UPS Express Saver - National
 • UPS Express - National
 • UPS Express 12:00 - National
 • UPS Express Plus - National
 • UPS Express Critical Domestic
 • FedEx Priority Overnight
นานาชาติ (ยุโรป)
มาตรฐาน (2 ถึง 8 วันทำการ)
 • GLS Paketversand Eurozone (I - IV)
 • GLS EuroBusinessParcel - Paketversand Europa
 • Deutsche Post Briefe (Standard, Kompakt, Gross, Maxi) International
 • Deutsche Post Einschreiben (Brief) International
 • Deutsche Post Wertbrief - International
 • Deutsche Post Warenpost (XS, S, M, L) International
 • DHL Economy Select
 • FedEx International Economy
 • DPD Brief (Standard, Kompakt, Gross, Maxi 1, Maxi 2)
 • DPD Classic
 • DPD Guaranteed
 • UPS Standard - Europe
ด่วน (1 ถึง 4 วันทำการ)
 • DHL ExpressEasy
 • GLS EuroExpressParcel - Geschäftskunden - Express Versand Europa
 • DPD Express - International - Europa
 • FedEx Europe First
 • FedEx International Priority

อิตาลี

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศอิตาลี
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ภายในประเทศ (อิตาลี) มาตรฐาน (2 ถึง 6 วันทำการ)
 • Italy SDA Extra Large
 • Poste Italiane Posta 1
 • Poste Italiane Posta 4
 • Poste Italiane Pieghi di libri
 • Poste Italiane Delivery Standard
 • UPS Standard
ด่วน (1 ถึง 4 วันทำการ)
 • Bartolini (BRT) Servizio Express
 • Bartolini (BRT) Servizio Priority
 • Bartolini (BRT) Servizio 10:30
 • GLS Italy National Express
 • GLS Italy Safe Plus
 • Poste Italiane Delivery Express
 • TNT Express (10:00, 12:00)
 • UPS Express Saver
นานาชาติ (ยุโรป)
Standard International (4 ถึง 9 วันทำการ)
 • Bartolini (BRT) Il Servizio DPD Group
 • Bartolini (BRT) Il Servizio EuroExpress
 • GLS Italy Parcel
 • Poste Italiane Delivery Europe
 • Poste Italiane Postamail Internazionale
 • UPS Standard
Express International (2 ถึง 6 วันทำการ)
 • GLS Italy Express
 • Poste Italiane Postapriority Internazionale
 • Poste Italiane Delivery International Express
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00)
 • UPS Express
 • UPS Express Saver

สเปน

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศสเปน
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ภายในประเทศ (สเปน) มาตรฐาน (2 ถึง 5 วันทำการ)
 • Correos Paq Estándar
 • Correos Paquete Azul
 • Correos Paq Ligero
 • Correos Carta Ordinaria
 • GLS Business Parcel
 • GLS Business Small Parcel
 • UPS Standard
ด่วน (1 ถึง 4 วันทำการ)
 • Correos Express Equipaq 24
 • Correos Express Paq 10, 14, 24
 • Correos Express Islas Express
 • Correos Express Paq Empresa 14
 • Correos Paq Premium
 • Correos Paq Today
 • Correos Carta Urgente
 • GLS ExpressParcel (8:30, 10:00, 14:00)
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00, 18:00)
 • UPS Express Saver
นานาชาติ (ยุโรป)
Standard International (4 ถึง 10 วันทำการ)
 • Correos Paq Light Internacional
 • Correos Express Internacional Estándar
 • GLS EuroBusinessParcel
 • GLS EuroBusinessSmallParcel
 • UPS Standard
Express International (2 ถึง 7 วันทำการ)
 • Correos Express Internacional Express
 • TNT Express (9:00, 10:00, 12:00)
 • UPS Express
 • UPS Express Saver

ออสเตรเลีย

บริการจัดส่งที่ส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาการขนส่งสำหรับประเทศออสเตรเลีย
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ภายในประเทศ (ออสเตรเลีย) มาตรฐาน (2 ถึง 8 วันทำการ)
 • การจัดส่งพัสดุโดย Australia Post
 • การจัดส่งจดหมายทั่วไปโดย Australia Post
 • Sendle ภายในประเทศ
 • Sendle Satchel
 • Sendle Unlimited Satchel
ด่วน (1 ถึง 4 วันทำการ)
 • พัสดุประเภท Express Post โดย Australia Post
 • การจัดส่งประเภท Express Post โดย Australia Post
ระหว่างประเทศ (ทั่วโลก)
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบมาตรฐาน (6 ถึง 27 วันทำการ)
 • การจัดส่งระหว่างประเทศแบบมาตรฐานโดย Australia Post
 • Sendle ระหว่างประเทศ
 • การจัดส่งแพคเก็ตระหว่างประเทศโดย DHL
 • การจัดส่งแพ็กเก็ตพลัสระหว่างประเทศโดย DHL
 • การจัดส่งแพคเก็ตระหว่างประเทศแบบมาตรฐานโดย DHL

สหราชอาณาจักร

บริการจัดส่งที่จัดส่งภายในระยะเวลาการขนส่งของสหราชอาณาจักร
ปลายทาง ระยะเวลาการขนส่งที่มีอยู่ บริการที่รองรับ
ภายในประเทศ (สหราชอาณาจักร) มาตรฐาน (2 ถึง 4 วันทำการ)
 • Royal Mail 1st Class และ Royal Mail 2nd Class
 • DHL Parcel
 • UPS Standard
ด่วน (1 ถึง 3 วันทำการ)
 • Royal Mail Tracked 24 และ Royal Mail Tracked 48
 • Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 9am® และ Royal Mail Special Delivery Guaranteed by 1pm®
 • Royal Mail Sameday
 • Royal Mail 24® และ Royal Mail 48®
 • Parcelforce (express9, express10, expressAM, express24, express48, express48large)
 • DPD By 10:30 และ By 12:00
 • DHL Local NEXT DAY
 • DHL Express (9:00, 12:00)
 • DHL Express ภายในประเทศ
 • DHL Express Easy
 • UPS Express Saver
นานาชาติ (ยุโรป)
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบมาตรฐาน (2 ถึง 11 วันทำการ)
 • International Signed โดย Royal Mail
 • International Tracked โดย Royal Mail
 • International Standard โดย Royal Mail
 • บริการ International Business Standard Priority โดย Royal Mail
 • DPD Classic
 • DPD Air Classic
 • DPD Direct
 • DHL Parcel Connect
 • UPS Standard
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบประหยัด (10 ถึง 15 วันทำการ)
 • International Business Standard Economy โดย Royal Mail
ระหว่างประเทศ (ทั่วโลก)
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบมาตรฐาน (3 ถึง 17 วันทำการ)
 • Parcelforce globalvalue
 • International Signed โดย Royal Mail
 • International Tracked โดย Royal Mail
 • International Standard โดย Royal Mail
 • บริการ International Business Standard Priority โดย Royal Mail
 • DPD Air Classic
 • DPD Direct
 • พัสดุระหว่างประเทศของ DHL
 • UPS Standard
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบด่วน (2 ถึง 11 วันทำการ)
 • globalexpress
 • DPD Express
 • DHL Express (9:00, 10:30, 12:00)
 • DHL Express Worldwide
 • DHL Express Easy
 • UPS Express Saver
 • UPS Expedited
การจัดส่งระหว่างประเทศแบบประหยัด (10 ถึง 60 วันทำการ)
 • Parcelforce globaleconomy
 • International Economy โดย Royal Mail
 • International Business Standard Economy โดย Royal Mail

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี