เปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทาง

ระบบจะกำหนดให้ร้านค้าใหม่ใน Shopify ทุกร้านเปิดใช้การจัดส่งหลายต้นทางเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณไม่สามารถสร้างโปรไฟล์การจัดส่งในการตั้งค่าการจัดส่งและการนำส่งได้ หมายความว่าร้านค้าของคุณกำลังใช้การจัดส่งต้นทางเดียวอยู่

หากคุณต้องการเปลี่ยนจากการจัดส่งต้นทางเดียวเป็นการจัดส่งหลายต้นทาง คุณจะต้องเปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทางด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

มีข้อควรพิจารณาอยู่หลายข้อที่คุณควรทราบก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทาง

แอปที่ควบคุมและแก้ไขอัตราค่าจัดส่งในส่วน Shopify admin

แอปการจัดส่งบางรายการมีฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกันกับโปรไฟล์การจัดส่ง เช่น อัตราค่าจัดส่งต่อสินค้า การรวบรวมอัตราค่าจัดส่ง หรือส่วนลดการจัดส่ง แอปการจัดส่งแต่ละแอปจะรวมกับโปรไฟล์การจัดส่งด้วยวิธีต่างๆ กัน โปรดติดต่อผู้พัฒนาแอปการจัดส่งใดๆ ที่คุณใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการผสานการทำงานของแอปที่มีการจัดส่งหลายต้นทาง

ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทาง การจัดส่งสินค้าแบบครบวงจรของคุณสามารถแยกระหว่างตำแหน่งที่ตั้งได้ หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อจัดการกับคำสั่งซื้อออนไลน์ คำสั่งซื้อของคุณจะถูกแบ่งเพื่อไปจัดการคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินตามระดับสินค้าคงคลังของสินค้า

เมื่อสินค้าในคำสั่งซื้ออยู่ในโปรไฟล์การจัดส่งที่แตกต่างกันหรือจำเป็นต้องจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกัน จะมีการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งหรือค่าจัดส่งสำหรับสินค้าแต่ละรายการ จากนั้นค่าจัดส่งทั้งหมดจะถูกนำมาบวกรวมกัน ลูกค้าจะเห็นเฉพาะค่าจัดส่งสุดท้ายในหน้าการชำระเงินเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่อัตราค่าจัดส่งเพิ่มเข้าด้วยกัน ให้ดูที่อัตราค่าจัดส่งแบบรวม

ไม่มีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

หากคุณไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานที่จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการจัดส่งแบบหลายต้นทางได้ หากต้องการแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้สามารถหรือไม่สามารถจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ได้ ให้ดูที่ การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะเปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทางหรือไม่

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เริ่มต้นใช้งานการจัดส่งหลายต้นทางสำหรับร้านค้าของคุณหรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานทันที

พิจารณาลองเปิดใช้งานการจัดส่งแบบหลายต้นทางหากคุณดำเนินการร้านค้าของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • คุณมีที่ตั้งร้านค้าปลีกหรือสถานที่ที่คุณจัดการคำสั่งซื้อหลายแห่ง
  • คุณจัดส่งคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งอย่างน้อยหนึ่งแห่ง ซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของบริการจัดการคำสั่งซื้อแบบครบวงจร

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทาง

หากคุณตัดสินใจที่จะเปิดใช้งานการจัดส่งหลายต้นทาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน:

  1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ

  2. ในส่วนการจัดส่ง ให้คลิก “จัดการ

  3. ในส่วนการจัดส่งจาก ให้คลิกที่เปิดใช้งานการจัดส่งแบบหลายต้นทาง

  4. คลิก ดำเนินการต่อ

  5. คลิกบันทึกเพื่อสร้างโปรไฟล์การจัดส่งใหม่ของคุณ

  6. คลิกที่บันทึกเพื่อยืนยันการเปิดใช้งานการจัดส่งที่มีหลายต้นทาง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี