การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (ติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Shopify Plus หากคุณต้องการมากกว่า 20 ตำแหน่งที่ตั้ง)

แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังหรือจัดการคำสั่งซื้อให้กับคุณนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่จะไม่นับรวมกับขีดจำกัดเหล่านั้น เมื่อคุณเพิ่มแอปดังกล่าวไปยังร้านค้าของคุณ หรือเมื่อคุณเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้งเป็นครั้งแรก ระบบจะเพิ่มแอปดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่ตั้งให้โดยอัตโนมัติ

สร้างและแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

หลังจากสร้างตำแหน่งที่ตั้งเสร็จสิ้น ตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏที่บริเวณด้านล่างของรายการสำคัญที่รอการจัดการ

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง คุณจะต้องระบุวิธีจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อนั้นสามารถทำได้หลายวิธี:

  • หากคุณต้องการจัดการสินค้าทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งเดียว คุณจะต้องกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ และป้องกันไม่ให้มีการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น
  • หากคุณต้องการจัดการสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งหลัก และจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นในกรณีที่สต็อกที่ตำแหน่งที่ตั้งหลักไม่มีสินค้าดังกล่าว คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ตั้งแต่ละตำแหน่งที่คุณต้องการจัดการนั้นได้มีการเลือกจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากที่ตั้งนี้ไว้
  • หากคุณต้องการปรับแต่งให้ตำแหน่งที่ตั้งใดจัดการคำสั่งซื้อโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งและสินค้าให้เหมาะสม คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดส่งจากหลายต้นทางเพื่อใช้โปรไฟล์การจัดส่งได้
  • หากคุณใช้งานแอปการดรอปชิปหรือบริการจัดการคำสั่งซื้ออยู่ คุณจะไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขใดๆ ในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ หรือตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ โดยที่อยู่เริ่มต้นของร้านค้าคุณจะถูกกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของคุณ ซึ่งแอปการดรอปชิปหรือบริการจัดการคำสั่งซื้อจะไม่ใช้ที่อยู่เริ่มต้นของคุณ และระบบจะไม่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็น

การซื้อในร้านค้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้ Shopify POS จะใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่จากตำแหน่งที่ตั้งที่มีการขายเกิดขึ้น หากมีการสร้างคำสั่งซื้อให้มีจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะใช้สินค้าคงคลังโดยอิงจากว่ามีการกำหนดค่าสำหรับคำสั่งซื้อออนไลน์อย่างไรแทนที่จะใช้ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า

กำหนดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ใดๆ คำสั่งซื้อเหล่านั้นจะถูกมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ควรจะมีการจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้น โดยอิงตามรายการลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ หากมีตำแหน่งที่ตั้งใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ สินค้าคงคลังจะถูกดึงจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจะทำการขายสินค้าเกินจำนวน การขายสินค้าเกินจำนวนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณขายสินค้านั้นในตำแหน่งที่ตั้งนั้นเกินจำนวนของสินค้าที่คุณมีอยู่ในสต็อก

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสองแห่ง: ตำแหน่งที่ตั้ง A มีระดับความสำคัญสูงสุดและตำแหน่งที่ตั้ง B เป็นมีความสำคัญรองลงมา ตำแหน่งที่ตั้ง A มีเสื้อ 1 ตัวและตำแหน่งที่ตั้ง B มีเสื้อ 2 ตัว หากคุณได้รับคำสั่งซื้อเสื้อ 2 ตัว ตำแหน่งที่ตั้ง B จะจัดการกับคำสั่งซื้อนั้น และหากคุณได้รับคำสั่งซื้อเสื้อ 3 ตัว ตำแหน่งที่ตั้ง A จะขายเสื้อออกไปเกินจำนวนที่มีอยู่แล้วจะเหลือสินค้าคงคลังเป็นจำนวน -2

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้จากหน้าคำสั่งซื้อ

ขั้นตอน:

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

หากคุณไม่ได้เปิดใช้งานการจัดส่งจากหลายต้นทาง ระบบจะคำนวณอัตราค่าจัดส่งของคุณโดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานตำแหน่งใดๆ ของคุณให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้ ทั้งนี้จะไม่สามารถตั้งแอปและตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานแล้วให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้

หากคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้ให้บริการขนส่งไม่รองรับ อัตราค่าจัดส่งของผู้ให้บริการขนส่งรายนั้นจะถูกซ่อนในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น อัตราค่าส่งของ Canada Post จะไม่แสดงขึ้นในขั้นตอนการชำระเงิน

อัตราสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจากส่วน Shopify admin จะได้รับการคํานวณจากตำแหน่งที่ตั้งของการจัดการคำสั่งซื้อ ไม่ใช่จากตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของร้านค้าคุณ

ขั้นตอน:

ป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

ธุรกิจบางแห่งมีตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้เก็บสินค้าคงคลังสำหรับการขายด้วยตนเองเท่านั้น หรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้สำหรับการจัดเก็บเท่านั้น การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะช่วยป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อจากช่องทางการขาย เช่น ร้านค้าออนไลน์, Amazon และ Facebook Shop ใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะลบสินค้าคงคลังใดๆ ที่กำหนดให้กับตำแหน่งที่ตั้งนั้นออกจากจำนวนสินค้าทางช่องทางออนไลน์ โดยจำนวนสินค้าทางช่องทางออนไลน์จะแสดงในหน้าสินค้าคงคลัง และเป็นตัวเลขที่ลูกค้าจะเห็นหากคุณแสดงระดับสินค้าคงคลังของคุณบนร้านค้าออนไลน์

การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ยังช่วยป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อที่ส่งสินค้าให้ลูกค้าจาก Shopify POS ใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

สินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งยังสามารถใช้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและคำสั่งซื้อจากช่องทางการขายอื่นๆ ได้ ตรวจสอบช่องทางการขายของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปตามนโยบายสินค้าคงคลังของร้านค้าของคุณเมื่อสร้างคำสั่งซื้อหรือไม่

ขั้นตอน:

ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้หากคุณไม่ต้องการขาย จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น

เมื่อคุณปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะไม่แสดงตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวในตัวกรองและเมนูอีกต่อไป คุณจึงไม่สามารถจัดการหรือถ่ายโอนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้อีก อีกทั้งยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้ ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่งเสมอ

ตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นแอปส่วนตัวหรือแอปจากภายนอกได้ แต่คุณจะต้องลบแอปออกแทน

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นในขณะนี้ได้ คุณจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อน

ก่อนจะปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการถ่ายโอนทั้งหมดที่ได้กำหนดไปยังตำแหน่งนั้นให้เสร็จสิ้น แล้วจึงกำหนดใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ระบบจะแจ้งเตือนให้จัดการคำสั่งซื้อและมีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในแผนการสมัครใช้งาน POS Pro คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเป็นแผน POS Lite ก่อนจึงจะสามารถปิดใช้งานได้

ขั้นตอน:

หากคุณต้องการเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง ให้ไปที่ขั้นตอนเดียวกันแต่คลิกเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการขายส จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถลบถาวรได้

บันทึกข้อมูลประวัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ก่อนที่คุณจะสามารถลบที่ตั้งได้ คุณจะต้องปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งนั้นก่อน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี