การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ:

 • Shopify Lite - 3
 • Basic Shopify - 4
 • Shopify - 5
 • Advanced Shopify - 8
 • Shopify Plus - 20 (ติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Shopify Plus หากคุณต้องการมากกว่า 20 ตำแหน่งที่ตั้ง)

แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังหรือจัดการคำสั่งซื้อสำหรับคุณถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่ไม่นับรวมกับขีดจำกัดเหล่านั้น เมื่อคุณเพิ่มแอปดังกล่าวไปยังร้านค้าของคุณ หรือเมื่อคุณเปิดใช้ตำแหน่งที่ตั้ง แอปจะเพิ่มเป็นตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติ

สร้างและแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. คลิกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง
 3. ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันและที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
 4. หากคุณต้องการให้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้พร้อมจำหน่ายสำหรับการซื้อออนไลน์ ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้
 5. หากตำแหน่งที่ตั้งนี้มีหน้าร้านจริงที่คุณไปจำหน่ายสินค้าด้วยตนเองเป็นประจำ ให้คลิกที่ ตำแหน่งที่ตั้งนี้เป็นร้านค้าปลีก
 6. คลิกที่บันทึก

 1. จากแอป Shopify ไปยังร้านค้า > การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. แตะที่ปุ่ม +
 3. ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันและที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
 4. หากคุณต้องการให้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้พร้อมจำหน่ายสำหรับการซื้อออนไลน์ ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้
 5. หากตำแหน่งที่ตั้งนี้คือหน้าร้านจริงที่คุณไปขายสินค้าด้วยตนเองเป็นประจำ ให้คลิกที่ “ตำแหน่งที่ตั้งนี้เป็นร้านค้าปลีก
 6. แตะที่บันทึก

 1. จากแอป Shopify ไปยังร้านค้า > การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. แตะที่ปุ่ม +
 3. ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกันและที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
 4. หากคุณต้องการให้สินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนี้พร้อมจำหน่ายสำหรับการซื้อออนไลน์ ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้
 5. หากตำแหน่งที่ตั้งนี้คือหน้าร้านจริงที่คุณไปขายสินค้าด้วยตนเองเป็นประจำ ให้คลิกที่ “ตำแหน่งที่ตั้งนี้เป็นร้านค้าปลีก
 6. แตะที่บันทึก

หลังจากสร้างตำแหน่งที่ตั้งเสร็จสิ้น ตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏที่บริเวณด้านล่างของรายการสำคัญที่รอการจัดการ

กำหนดระดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

หากคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง คุณจำเป็นต้องระบุลำดับความสำคัญสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ทั้งหมด คำสั่งซื้อจะถูกกำหนดไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ควรจัดการคำสั่งซื้อนั้น โดยอิงจากรายการลำดับความสำคัญและสินค้าคงคลังที่มีอยู่ หากตำแหน่งใดก็ตามที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ สินค้าคงคลังจะถูกดึงมาจากตำแหน่งที่ตั้งนั้น หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งสามารถจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญสูงสุดจะขายสินค้านั้นออกไปเกินจำนวนที่มีอยู่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสองแห่ง: ตำแหน่งที่ตั้ง A มีระดับความสำคัญสูงสุดและตำแหน่งที่ตั้ง B เป็นมีความสำคัญรองลงมา ตำแหน่งที่ตั้ง A มีเสื้อ 1 ตัวและตำแหน่งที่ตั้ง B มีเสื้อ 2 ตัว หากคุณได้รับคำสั่งซื้อเสื้อ 2 ตัว ตำแหน่งที่ตั้ง B จะจัดการกับคำสั่งซื้อนั้น และหากคุณได้รับคำสั่งซื้อเสื้อ 3 ตัว ตำแหน่งที่ตั้ง A จะขายเสื้อออกไปเกินจำนวนที่มีอยู่แล้วจะเหลือสินค้าคงคลังเป็นจำนวน -2

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจัดการได้จากหน้าคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ Shopify POS ที่จัดการในร้านค้าจะใช้งานสินค้าคงคลังที่มีอยู่จากตำแหน่งที่ตั้งที่ดำเนินการขาย หากคำสั่งซื้อต้องจัดส่งไปยังที่อยู่ของลูกค้า คำสั่งซื้อนั้นจะใช้สินค้าคงคลังโดยอิงตามลำดับความสำคัญของการจัดการคำสั่งซื้อแทนตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการจัดการได้ทำเครื่องหมายเลือกให้จัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จากตำแหน่งที่ตั้งนี้

ขั้นตอน:

เปลี่ยนต้นทางการจัดส่ง

หลังจากคุณเปิดใช้หลายตำแหน่งที่ตั้ง อัตราค่าจัดส่งของคุณจะคำนวณจากตำแหน่งที่ตั้งเป็นต้นทางการจัดส่ง

คุณสามารถตั้งตำแหน่งที่ใช้งานใดๆ ก็ได้เป็นต้นทางการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม แอปและตำแหน่งที่ปิดใช้งานจะไม่สามารถตั้งเป็นต้นทางการจัดส่งได้

หากคุณเปลี่ยนต้นทางการจัดส่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ให้บริการขนส่งไม่รองรับ อัตราค่าจัดส่งสำหรับผู้ให้บริการขนส่งรายนั้นจะถูกซ่อนในหน้าการชำระเงิน ตัวอย่าง หากคุณตั้งต้นทางการจัดส่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา อัตราค่าจัดส่งของ Canada Post จะไม่แสดงขึ้นในหน้าการชำระเงิน

อัตราสำหรับการซื้อใบจ่าหน้าสำหรับการจัดส่งจากส่วน Shopify admin จะได้รับการคำนวณจากตำแหน่งที่ตั้งของบริการจัดการคำสั่งซื้อ ไม่ใช่ต้นทางการจัดส่ง

หมายเหตุ: หากคุณใช้งานแอปดรอปชิปปิ้งหรือบริการจัดการคำสั่งซื้อ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งหรือต้นทางการจัดส่งของคุณ ที่อยู่เริ่มต้นของร้านค้าของคุณได้รับการตั้งค่าเป็นต้นทางการจัดส่ง แต่จะไม่มีการใช้ที่อยู่โดยแอปดรอปชิปปิ้งหรือบริการจัดการคำสั่งซื้อและจะไม่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็น

ขั้นตอน:

ป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

ธุรกิจบางแห่งมีตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บสินค้าคงคลังสำหรับการขายต่อบุคคลเท่านั้นหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้สำหรับการจัดเก็บเท่านั้น การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะช่วยให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อจากช่องทางการขาย เช่น ร้านค้าออนไลน์, Amazon และ Facebook Shop จะไม่ใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

การป้องกันไม่ให้ตำแหน่งที่ตั้งจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ยังช่วยป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อที่ส่งสินค้าให้ลูกค้าจาก Shopify POS ใช้สินค้าคงคลังจากตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้

สินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งยังสามารถใช้เพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินและคำสั่งซื้อจากช่องทางการขายอื่นๆ ได้ ตรวจสอบช่องทางการขายของคุณเพื่อดูว่าเป็นไปตามนโยบายสินค้าคงคลังของร้านค้าของคุณเมื่อสร้างคำสั่งซื้อหรือไม่

หมายเหตุ: การป้องกันไม่ให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์จะลบสินค้าคงคลังใดๆ ที่กำหนดให้กับตำแหน่งที่ตั้งจากจำนวนสินค้าทางช่องทางออนไลน์ จำนวนสินค้าทางช่องทางออนไลน์จะแสดงบนหน้าสินค้าคงคลัง และเป็นตัวเลขที่ลูกค้าจะเห็นหากคุณแสดงระดับสินค้าคงคลังของคุณในร้านค้าออนไลน์

ขั้นตอน:

ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

หากคุณไม่ต้องการขายสินค้า จัดการสินค้า หรือสต็อกสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออย่างถาวร คุณสามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งได้

เมื่อคุณปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะไม่แสดงในตัวกรองและเมนูอีกต่อไป คุณไม่สามารถจัดการหรือถ่ายโอนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งได้อีก และคุณไม่สามารถใช้งานตำแหน่งที่ตั้งนั้นเป็นต้นทางการจัดส่งของคุณได้ คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นแอปส่วนตัวหรือแอปจากภายนอกได้ คุณจะต้องลบแอปแทน

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่ตั้งเป็นต้นทางการจัดส่ง คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนต้นทางการจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อน

ก่อนจะปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการถ่ายโอนทั้งหมดที่ได้กำหนดไปยังตำแหน่งนั้นให้เสร็จสิ้น แล้วจึงกำหนดใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ระบบจะแจ้งเตือนให้จัดการคำสั่งซื้อและมีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในแผนการสมัครใช้งาน POS Pro คุณจำเป็นต้อง เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเป็นแผน POS Lite ก่อนจึงจะสามารถปิดใช้งานได้

ขั้นตอน:

หากคุณต้องการเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง ให้ไปที่ขั้นตอนเดียวกันแต่คลิกเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการขายส จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถลบถาวรได้

บันทึกข้อมูลประวัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ก่อนจะสามารถลบตำแหน่งที่ตั้งได้ คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานตำแหน่งนั้นก่อน ก่อนที่คุณจะสามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดเป็นต้นทางการจัดส่งของคุณได้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนต้นทางการจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี