การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (ติดต่อทีมงานสนับสนุนของ Shopify Plus หากคุณต้องการมากกว่า 20 ตำแหน่งที่ตั้ง)

ที่ตั้งที่คุณปิดใช้งานจะไม่นับรวมในขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยคุณสามารถค้นหาขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงปริมาณที่คุณใช้ไปแล้วได้ในหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณใช้แอปที่สต็อกสินค้าคงคลังให้คุณตามจริง ระบบจะถือว่าแอปเหล่านั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งด้วย แอปสินค้าคงคลังจะประกอบด้วยแอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น แอปอาจเป็นคลังสินค้าที่ทำหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ แอประบุตำแหน่งที่ตั้งจะปรากฏในการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งในส่วนแอปและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง แม้ระบบจะถือว่าแอปเหล่านี้จะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่แอปเหล่านี้จะไม่นับรวมในขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

สร้างและแก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

หลังจากสร้างตำแหน่งที่ตั้งเสร็จสิ้น ตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏที่บริเวณด้านล่างของรายการสำคัญที่รอการจัดการ

ปิดใช้งานและเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้หากคุณไม่ต้องการขาย จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น

เมื่อคุณปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะไม่แสดงตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวในตัวกรองและเมนูอีกต่อไป คุณจึงไม่สามารถจัดการหรือถ่ายโอนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้อีก อีกทั้งยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้ ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่งเสมอ

ตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นแอปส่วนตัวหรือแอปจากภายนอกได้ แต่คุณจะต้องลบแอปออกแทน

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นในขณะนี้ได้ คุณจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อน

ก่อนจะปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการถ่ายโอนทั้งหมดที่ได้กำหนดไปยังตำแหน่งนั้นให้เสร็จสิ้น แล้วจึงกำหนดใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ระบบจะแจ้งเตือนให้จัดการคำสั่งซื้อและมีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในแผนการสมัครใช้งาน POS Pro คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเป็นแผน POS Lite ก่อนจึงจะสามารถปิดใช้งานได้

ขั้นตอน:

หากคุณต้องการเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง ให้ไปที่ขั้นตอนเดียวกันแต่คลิกเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการขายส จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถลบถาวรได้

บันทึกข้อมูลประวัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ก่อนที่คุณจะสามารถลบที่ตั้งได้ คุณจะต้องปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งนั้นก่อน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี