การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

จำนวนตำแหน่งที่ตั้งสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ:

  • Shopify Starter - 2
  • Basic Shopify - 10 แห่ง
  • Shopify - 10 แห่ง
  • Advanced Shopify - 10 แห่ง
  • Shopify Plus - 200 แห่ง

ที่ตั้งที่คุณปิดใช้งานจะไม่นับรวมในขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยคุณสามารถค้นหาขีดจํากัดของตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงปริมาณที่คุณใช้ไปแล้วได้ในหน้าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณใช้แอปที่มีการสต็อกสินค้าคงคลังตามจริงสำหรับคุณ แอปเหล่านั้นจะถือเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แอปสินค้าคงคลัง ได้แก่ แอปดรอปชิปปิ้ง บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น แอปหนึ่งๆ อาจเป็นคลังสินค้าที่จัดการคำสั่งซื้อในนามของคุณ แอปตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงอยู่ในการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งในส่วนของแอปและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับจัดการคำสั่งซื้อแบบกำหนดเอง แม้ว่าแอปเหล่านี้จะถือเป็นตำแหน่งที่ตั้ง แต่จะไม่นับรวมในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แอปการจัดการคำสั่งซื้อบางแอปอนุญาตให้มีสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการ เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการสินค้าคงคลังบางรายการในที่ตั้งร้านค้าได้ ขณะที่สินค้าคงคลังบางรายการได้รับการจัดการโดยแอปการจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณจัดการสินค้าคงคลังของสินค้าชิ้นหนึ่งโดยใช้แอปการจัดการคำสั่งซื้อที่ไม่อนุญาตให้มีสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหลายรายการ คุณก็ไม่สามารถสต็อกสินค้าในที่ตั้งร้านค้าของคุณได้

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้นตอน:

หลังจากสร้างตำแหน่งที่ตั้งเสร็จสิ้น ตำแหน่งดังกล่าวจะปรากฏที่บริเวณด้านล่างของรายการสำคัญที่รอการจัดการ

กำลังตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณ

การตรวจสอบยืนยันที่อยู่ตำแหน่งที่ตั้งได้รับการสนับสนุนโดย Googleการไม่ได้ตรวจสอบยืนยันที่อยู่อาจส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานของบางฟีเจอร์ของ Shopify ได้ เช่น การให้บริการการจัดส่งในพื้นที่

หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันที่อยู่ของคุณได้ ให้ตรวจสอบว่าบริการไปรษณีย์หรือ Google แนะนำรูปแบบที่อยู่อื่นหรือไม่ แล้วอัปเดตที่อยู่ของคุณให้เป็นรูปแบบใหม่ หากบริการไปรษณีย์ใช้รูปแบบที่อยู่ที่แตกต่างจาก Google คุณสามารถส่งการแก้ไขไปยัง Google ได้โดยตรง

ขั้นตอน:

  1. ตรวจสอบยืนยันว่าบริการไปรษณีย์รู้จักที่อยู่ดังกล่าว เช่น Canada Post, DHL หรือ USPS
  2. ค้นหาที่อยู่ใน Google Maps เพื่อดูว่ารูปแบบที่อยู่ที่แนะนำนั้นถูกต้องหรือไม่
  3. หากรูปแบบที่อยู่ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่ตรงกัน คุณสามารถส่งการแก้ไขที่อยู่ไปยัง Google ได้

ปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้หากคุณไม่ต้องการขาย จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น

เมื่อคุณปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะไม่แสดงตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าวในตัวกรองและเมนูอีกต่อไป คุณจึงไม่สามารถจัดการหรือถ่ายโอนสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งนั้นได้อีก อีกทั้งยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งนั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้ ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแห่งเสมอ

ตำแหน่งที่ตั้งที่ปิดใช้งานจะไม่นับรวมอยู่ในขีดจำกัดตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นแอปส่วนตัวหรือแอปจากภายนอกได้ แต่คุณจะต้องลบแอปออกแทน

คุณไม่สามารถปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้เป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นในปัจจุบันของคุณได้ คุณจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อน

ก่อนจะปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้ง คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการถ่ายโอนทั้งหมดที่ได้กำหนดไปยังตำแหน่งนั้นให้เสร็จสิ้น แล้วจึงกำหนดใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากคุณไม่ทำเช่นนั้น ระบบจะแจ้งเตือนให้จัดการคำสั่งซื้อและมีการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังใหม่

หากตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ในแผนการสมัครใช้งาน POS Pro คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเป็นแผน POS Lite ก่อนจึงจะสามารถปิดใช้งานได้

ขั้นตอน:

เปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งอีกครั้ง

คุณสามารถเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งที่คุณปิดใช้งานไปก่อนหน้านี้ได้อีกครั้ง และยังคงจัดการคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งนี้ต่อไปได้

ขั้นตอน:

ลบตำแหน่งที่ตั้ง

หากคุณไม่ต้องการขายส จัดการ หรือสต็อกสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถลบถาวรได้

บันทึกข้อมูลประวัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน

ก่อนที่คุณจะสามารถลบที่ตั้งได้ คุณจะต้องปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งนั้นก่อน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี