Toimipaikkojesi astttaminen

Toimipaikkojesi suurin mahdollinen määrä riippuu sopimuksestasi:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify - 5
  • Advanced Shopify - 8
  • Shopify Plus - 20 (Contact Plus -tuki, jos tarvitset yli 20 toimipaikkaa).

Varastoja täydentävät ja tilauksia toimittavat sovellukset katsotaan toimipaikoiksi, mutta niitä ei lasketa yllä oleviin rajoihin kuuluviksi. Kun lisäät tällaisen sovelluksen kauppaasi tai kun otat toimipaikat käyttöön, sovellus lisätään automaattisesti toimipaikkana.

Luo ja muokkaa sijainteja

Toimintovaiheet:

Kun olet luonut sijainnin, se lisätään jakelun prioriteettilistan loppuun.

Sijaintien määrittäminen tilausten jakelua varten

Jos sinulla on useampi kuin yksi aktiivinen sijainti, sinun täytyy määrittää, miten verkkotilaukset jaellaan. On olemassa useita tapoja määrittää tilausten jakelu sijainneissasi:

  • Jos haluat, että kaikki verkkotilausten tuotteet jaellaan yhdestä paikasta, sinun on asetettava kyseinen sijainti oletussijainniksi ja estettävä muita sijainteja jakelemasta verkkotilauksia.
  • Jos haluat, että verkkotilausten tuotteet jaellaan ensisijaisesta sijainnista ja että tuotteet jaellaan muista sijainnista, jos tuotetta ei ole varastossa ensisijaisessa sijainnissa, voit määrittää sijaintien prioriteettijärjestyksen tilausten jakelua varten. Varmista, että jokaisessa sijainnissa, josta haluat jaella tilauksia, on valittuna Jakele verkkotilaukset tästä sijainnista.
  • Jos haluat mukauttaa sijaintia, josta tilaukset jaellaan, sijainnin ja tuotteiden perusteella, voit aktivoida monen lähetysosoitteen toimituksen käyttääksesi toimitusprofiileja.
  • Jos käytät suoratoimitussovellusta tai jakelupalvelua, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia sijainteihin tai oletussijaintiin. Oletussijainniksi on asetettu kaupan oletusosoite, mutta suoratoimitussovellus tai jakelupalvelu ei käytä tätä osoitetta, eikä se näy asiakkaillesi.

Shopify POS:n avulla tehdyt kaupan ostokset käyttävät sen sijainnin vapaata varastoa, jossa myynti tehdään. Jos tilaukset lähetetään asiakkaan osoitteeseen, niitä varten käytettävä varasto valitaan sen perusteella, miten verkkotilaukset on määritetty, ei kaupan sijainnin perusteella.

Sijaintien määrittäminen tilausten jakeluprioriteettia varten

Kun tilaukset tehdään minkä tahansa verkkomyyntikanavan kautta, ne ohjataan sijaintiin, jossa niiden jakelu suoritetaan prioriteettijärjestyksen ja käytettävissä olevan varaston perusteella. Jos jokin sijainti voi suorittaa koko tilauksen jakelun, käytetään kyseisen sijainnin varastoa. Jos mikään sijainti ei voi jaella koko tilausta, tuotteen ylimyyntiin käytetään korkeimman prioriteetin sijaintia. Ylimyyntiä tapahtuu, kun myyt tuotetta enemmän kuin sitä on varastossa kyseisessä sijainnissa.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi sijaintia: sijainti A on prioriteettijärjestyksessä ensimmäisen ja sijainti B toisena. Sijainnissa A on 1 paita ja sijainnissa B on 2 paitaa. Jos sinulta tilataan 2 paitaa, sijainti B täyttää tilauksen. Jos sinulta tilataan 3 paitaa, sijainti A myy paidan ylimyyntinä, jolloin sen varastolukemaksi jää -2.

Voit vaihtaa jakelupaikan Tilaukset-sivulta.

Toimintovaiheet:

Oletussijainnin vaihtaminen

Jos et aktivoi monen lähetysosoitteen toimitusta, toimituskulusi lasketaan oletussijainniksi määritetyn sijainnin perusteella.

Voit määrittää minkä tahansa aktiivisen sijainnin oletussijainniksesi. Sovelluksia ja deaktivoituja sijainteja ei voi asettaa oletussijainniksi.

Jos muutat oletussijainniksi paikan, jossa kuljetusliikettä ei tueta, kyseisen kuljetusliikkeen hinnat piilotetaan kassalla. Jos esimerkiksi asetat oletussijainniksi paikan, joka on Yhdysvalloissa, Canada Postin hinnat eivät näy kassalla.

Lähetystarrojen hinnat Shopify-ylläpitäjässä, lasketaan jakelupaikan, ei kauppasi oletussijainnin perusteella.

Toimintovaiheet:

Verkkotilausten jakelun estäminen sijainnilta

Joillakin yrityksillä on toimipaikkoja, joilla on varastoja vain henkilökohtaista myyntiä tai vain varastointia varten. Verkkotilausten jakelun estäminen tietyistä toimipaikoista auttaa estämään sen, etteivät myyntikanavat, kuten verkkokauppa, Amazon ja Facebook Shop kuluta kyseisen sijainnin varastoa.

Verkkotilausten jakelun estäminen tietystä sijainnista poistaa sijainnin varaston tuotteet verkossa ilmoitetuista määristä. Tuotteen määrä verkossa näkyy Varasto-sivulla, ja se on määrä, jonka asiakkaat näkevät, jos varastotasot ovat asetettu näkyviksi verkkokaupassasi.

Verkkotilausten jakelun suorittamisen estäminen tietystä sijainnista estää kyseisten sijaintien varaston käyttämisen myös Shopify POS -toimitusasiakkaiden tilauksia varten.

Sijainnin varastoa voidaan edelleen käyttää tilausten ja tilausluonnosten jakeluun muista myyntikanavista. Tarkista myyntikanavistasi, että ne noudattavat kauppasi varastokäytäntöjä tilausten luonnin yhteydessä.

Toimintovaiheet:

Sijaintien deaktivoiminen ja uudelleenaktivoiminen

Voit deaktivoida sijainnin väliaikaisesti tai pysyvästi, jos et halua myydä, jaella tai varastoida tuotteita tässä sijainnissa.

Kun deaktivoit sijainnin, se ei enää näy suodattimissa ja valikoissa, et voi enää hallita tai siirtää varastoja sijainnissa, etkä voi käyttää sitä oletussijaintinasi. Sinulla on aina oltava vähintään yksi aktiivinen sijainti.

Deaktivoituja sijainteja ei huomioida sijaintirajoituksessa.

Et voi deaktivoida sijaintia, joka on yksityinen tai kolmannen osapuolen sovellus. Poista sen sijaan sovellus.

Et voi deaktivoida sijaintia, joka on tällä hetkellä määritetty oletussijainniksi. Sinun on ensin määritettävä oletussijainniksi jokin toinen sijainti.

Ennen kuin voit poistaa sijainnin käytöstä, sinun on viimeisteltävä kaikki siihen liittyvät tilaukset ja siirrot ja ohjata ne toiseen sijaintiin. Jos et toimi näin, sinua kehotetaan jakelemaan tilaukset ja osoittamaan varastomäärät uudelleen.

Jos sijainnin käytössä on POS Pro -tilaussopimus, sinun on muutettava sijainti POS Lite -sopimukseen, ennen kuin voit poistaa sen käytöstä.

Toimintovaiheet:

Jos haluat aktivoida sijainnin uudelleen, käy samat vaiheet läpi, mutta vapauta Aktivoi sijainti uudelleen.

Poista sijainteja

Jos et enää halua myydä tai jaella sijainnista tai varastoida tuotteita sijaintiin, voit poistaa sen pysyvästi.

Vanhat tiedot tallennetaan raportointia varten.

Ennen kuin voit poistaa sijainnin, sinun täytyy deaktivoida se.

Toimintovaiheet:

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi