Konfigurowanie lokalizacji

Maksymalna liczba lokalizacji, które możesz mieć, zależy od planu subskrypcji Shopify Twojego sklepu:

  • Shopify Starter - 2
  • Basic Shopify - 1000
  • Shopify - 1000
  • Advanced Shopify - 1000
  • Shopify Plus - 1000

Dezaktywowane lokalizacje nie są wliczane do limitu lokalizacji. Informacje o limicie lokalizacji i liczbie wykorzystanych lokalizacji znajdują się na stronie ustawień Lokalizacje.

Aplikacje, z których korzystasz na potrzeby fizycznego magazynowania zapasów, są traktowane jako lokalizacje. Aplikacje takie obejmują aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne firm zewnętrznych oraz niestandardowe usługi realizacji. Na przykład aplikacja może być magazynem, który realizuje zamówienia w Twoim imieniu. Aplikacje lokalizacji są wymienione w ustawieniach Lokalizacji w sekcji Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji. Mimo, że aplikacje te są traktowane jako lokalizacje, nie są wliczane do limitu lokalizacji.

Niektóre aplikacje do realizacji umożliwiają zarządzanie zapasami w wielu miejscach, dzięki czemu można zarządzać niektórymi zapasami produktu w lokalizacjach sklepów, a innymi przy użyciu aplikacji do realizacji. Jeśli zarządzasz zapasami produktu za pomocą aplikacji do realizacji, która nie zezwala na zarządzanie zapasami w wielu miejscach, nie możesz również magazynować produktu w lokalizacjach sklepów.

Dodaj lokalizację

Kroki:

Po utworzeniu lokalizacji jest ona dodawana na dole listy priorytetów realizacji.

Dezaktywuj lokalizację

Możesz dezaktywować daną lokalizację tymczasowo lub na stałe, jeśli nie chcesz w niej prowadzić sprzedaży, realizować zamówień ani magazynować zapasów.

Po dezaktywacji lokalizacji nie jest ona już wyświetlana w filtrach i menu, nie można już zarządzać ani przenosić zapasów w lokalizacji, a także nie można jej używać jako lokalizacji domyślnej. Zawsze musisz mieć co najmniej jedną aktywną lokalizację.

Dezaktywowane lokalizacje nie są wliczane do limitu lokalizacji.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest prywatna lub jest aplikacją firmy zewnętrznej. Zamiast tego usuń aplikację.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest ustawiona jako domyślna. Najpierw musisz zmienić domyślną lokalizację na inną.

Przed dezaktywacją lokalizacji musisz zrealizować wszystkie zamówienia oraz przeniesienia, które są do niej przypisane, i przypisać je do innej lokalizacji. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz poproszony(-a) o realizację zamówień i ponowne przypisanie ilości zapasów.

Jeśli lokalizacja jest objęta planem subskrypcyjnym POS Pro, przed jej dezaktywacją musisz zmienić plan na POS Lite.

Kroki:

Dezaktywuj i ponownie aktywuj lokalizację

Możesz aktywować ponownie lokalizację, która została wcześniej dezaktywowana, i kontynuować realizację zamówień z tej lokalizacji.

Kroki:

Usuń lokalizację

Jeśli nie chcesz już sprzedawać, realizować lub magazynować zapasów w lokalizacji, możesz usunąć ją na stałe.

Dane historyczne są zapisywane dla celów sprawozdawczych.

Przed usunięciem lokalizacji musisz ją dezaktywować.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo