Konfigurowanie lokalizacji

Maksymalna liczba lokalizacji, które możesz mieć, zależy od planu:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify-5
  • Advanced Shopify-8
  • Shopify Plus - 20 (Skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, jeśli potrzebujesz więcej niż 20 lokalizacji.)

Aplikacje, które magazynują zapasy lub realizują zamówienia dla Ciebie, są uznawane za lokalizacje, ale nie są wliczane do tych limitów. Po dodaniu takiej aplikacji do sklepu lub po pierwszym włączeniu lokalizacji aplikacja jest automatycznie dodawana jako lokalizacja.

Tworzenie i modyfikacja lokalizacji

Kroki:

Po utworzeniu lokalizacji jest ona dodawana na dole listy priorytetów realizacji.

Ustaw priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień

Jeśli posiadasz więcej niż jedną aktywną lokalizację, musisz określić kolejność priorytetów dla realizacji zamówień.

Gdy zamówienia są składane za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży online, są przypisane do lokalizacji, w której powinny zostać zrealizowane na podstawie listy priorytetów i dostępnych zapasów. Jeśli jakakolwiek lokalizacja może zrealizować całe zamówienie, zapasy są pobierane z tej lokalizacji. Jeśli żadna lokalizacja nie będzie mogła zrealizować całego zamówienia, lokalizacja o najwyższym priorytecie generuje nadsprzedaż produktu.

Załóżmy na przykład, że masz dwie lokalizacje: lokalizacja A w najwyższym priorytecie i lokalizacja B jako drugi priorytet. Lokalizacja A ma 1 koszulę a lokalizacja B ma 2 koszule. Jeśli otrzymasz zamówienie na 2 koszule, lokalizacja B je zrealizuje. Jeśli otrzymasz zamówienie na 3 koszule, lokalizacja A odsprzedaje koszulę i jej zapas wynosi -2.

Możesz przełączać lokalizację do realizacji na stronie Zamówienia.

Zamówienia Shopify POS, które są składane w sklepie korzystają z dostępnych zapasów z lokalizacji, w której dokonywana jest sprzedaż. Jeśli zamówienia mają zostać wysłane na adres klienta, korzystają z zapasów w zależności od priorytetu realizacji, a nie lokalizacji sklepu.

Kroki:

Zmień miejsce nadania przesyłki

Po włączeniu wielu lokalizacji stawki wysyłki są obliczane na podstawie lokalizacji ustawionej jako miejsce nadania przesyłki.

Możesz ustawić dowolne aktywne lokalizacje jako miejsce nadania przesyłki. Jako miejsca nadania przesyłki nie można jednak ustawiać aplikacji i dezaktywowanych lokalizacji.

Jeśli zmienisz miejsce nadania przesyłki na lokalizację, w której przewoźnik nie jest obsługiwany, stawki tego przewoźnika będą ukryte na stronie realizacji zakupu. Na przykład, jeśli jako miejsce nadania przesyłki ustawisz lokalizację w Stanach Zjednoczonych, wówczas stawki Canada Post nie będą wyświetlane na stronie realizacji zakupu.

Stawki za zakup etykiet wysyłkowych w panelu administracyjnym Shopify są obliczane na podstawie lokalizacji realizacji, a nie miejsca nadania przesyłki.

Kroki:

Uniemożliwienie realizacji zamówień online przez lokalizację

Niektóre firmy mają lokalizacje, w których znajdują się zapasy wyłącznie do sprzedaży osobistej lub lokalizacje przeznaczone wyłącznie do przechowywania. Zablokowanie realizacji zamówień online przez lokalizację gwarantuje, że zamówienia z kanałów sprzedaży, takich jak Sklep online, Amazon i Facebook Shop, nie będą wykorzystywać zapasów z tych lokalizacji.

Uniemożliwienie realizacji zamówień online w pewnej lokalizacji zapobiega również wykorzystaniu tych zapasów przez zamówienia wysyłane klientom poprzez Shopify POS z tych lokalizacji.

Zapasy lokalizacji mogą być nadal używane do realizacji wersji roboczych zamówień i zamówień z innych kanałów sprzedaży. Sprawdź, czy Twoje kanały sprzedaży są zgodne z zasadami dotyczącymi zapasów Twojego sklepu podczas tworzenia zamówień.

Kroki:

Dezaktywuj i ponownie aktywuj lokalizacje

Jeśli nie chcesz już sprzedawać, realizować lub magazynować zapasów w lokalizacji -- czasowo lub na stałe -- możesz je dezaktywować.

Po dezaktywacji lokalizacji nie jest ona już wyświetlana w filtrach i menu, nie można już zarządzać ani przenosić zapasów w lokalizacji a także nie można jej używać jako miejsca nadania przesyłki. Zawsze musisz mieć co najmniej jedną aktywną lokalizację.

Dezaktywowane lokalizacje nie są wliczane do limitu lokalizacji.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest prywatna lub jest aplikacją firmy zewnętrznej. Zamiast tego usuń aplikację.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest obecnie ustawiona jako miejsce nadania przesyłki. Najpierw musisz zmienić miejsce nadania przesyłki na inną lokalizację.

Przed dezaktywacją lokalizacji musisz zrealizować wszystkie zamówienia oraz przeniesienia, które są do niej przypisane, i przypisać je do innej lokalizacji. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz poproszony(-a) o realizację zamówień i ponowne przypisanie ilości zapasów.

Jeśli lokalizacja jest objęta planem subskrypcyjnym POS Pro, przed jej dezaktywacją musisz zmienić plan na POS Lite.

Kroki:

Jeśli chcesz ponownie aktywować lokalizację, wykonaj te same kroki, ale kliknij opcję Aktywuj ponownie lokalizację.

Usuń lokalizacje

Jeśli nie chcesz już sprzedawać, realizować lub magazynować zapasów w lokalizacji, możesz usunąć ją na stałe.

Dane historyczne są zapisywane dla celów sprawozdawczych.

Zanim możliwe będzie usunięcie lokalizacji, musisz ją dezaktywować. Zanim będzie możliwe dezaktywowanie lokalizacji ustawionej jako miejsce nadania przesyłki, musisz zmienić miejsce nadania przesyłki na inną lokalizację.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo