Konfigurowanie lokalizacji

Maksymalna liczba lokalizacji, które możesz mieć, zależy od planu:

  • Shopify Lite - 3
  • Basic Shopify - 4
  • Shopify-5
  • Advanced Shopify-8
  • Shopify Plus - 20 (Skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, jeśli potrzebujesz więcej niż 20 lokalizacji.)

Aplikacje, które magazynują zapasy lub realizują zamówienia dla Ciebie, są uznawane za lokalizacje, ale nie są wliczane do tych limitów. Po dodaniu takiej aplikacji do sklepu lub po pierwszym włączeniu lokalizacji aplikacja jest automatycznie dodawana jako lokalizacja.

Tworzenie i modyfikacja lokalizacji

Kroki:

Po utworzeniu lokalizacji jest ona dodawana na dole listy priorytetów realizacji.

Ustaw lokalizacje dla realizacji zamówień

Jeśli posiadasz więcej niż jedną aktywną lokalizację, musisz określić sposób realizacji zamówień online. Istnieje kilka sposobów konfigurowania lokalizacji na potrzeby realizacji zamówień:

  • Jeżeli chcesz, aby wszystkie pozycje dla zamówień online były realizowane z jednej lokalizacji, musisz ją ustawić jako lokalizację domyślną i uniemożliwić innym lokalizacjom realizację zamówień online
  • Jeśli chcesz, aby pozycje dla zamówień online były realizowane z głównej lokalizacji oraz z innych lokalizacji, jeśli produkt nie jest dostępny w głównej lokalizacji, możesz ustawić priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień. Upewnij się, że dla każdej lokalizacji, z której ma nastąpić realizacja, wybrano opcję Realizuj zamówienia online z tej lokalizacji.
  • Jeśli chcesz dostosować wybór lokalizacji do realizacji zamówień na podstawie lokalizacji i produktów, możesz aktywować wysyłkę z wielu miejsc nadania, aby użyć profili wysyłki.
  • Jeśli korzystasz z aplikacji dropshippingowej lub usługi realizacji, nie musisz wprowadzać żadnych zmian w swoich lokalizacjach ani w lokalizacji domyślnej. Jako lokalizacja domyślna ustawiony jest domyślny adres Twojego sklepu. Domyślny adres nie jest używany przez aplikację dropshippingową ani usługę realizacji i nie jest wyświetlany klientom.

Na potrzeby zakupów dokonywanych w sklepie za pomocą aplikacji Shopify POS wykorzystywane są zapasy dostępne w lokalizacji, w której realizowana jest sprzedaż. W przypadku zamówień, które mają zostać wysłane na adres klienta, zapasy wykorzystywane są w zależności od sposobu konfiguracji zamówień online, a nie na podstawie lokalizacji sklepu.

Ustaw lokalizacje dla priorytetu realizacji zamówienia

Zamówienia składane za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży online są przypisywane do lokalizacji, z której powinny zostać zrealizowane na podstawie listy priorytetów i dostępnych zapasów. Jeśli całe zamówienie może zostać zrealizowane przez jedną lokalizację, pobierane są z niej zapasy. Jeśli żadna lokalizacja nie może zrealizować całego zamówienia, lokalizacja o najwyższym priorytecie generuje nadsprzedaż produktu. Nadsprzedaż ma miejsce, gdy sprzedajesz więcej sztuk produktu niż ilość dostępna w magazynie w danej lokalizacji.

Załóżmy na przykład, że masz dwie lokalizacje: lokalizacja A w najwyższym priorytecie i lokalizacja B jako drugi priorytet. Lokalizacja A ma 1 koszulę a lokalizacja B ma 2 koszule. Jeśli otrzymasz zamówienie na 2 koszule, lokalizacja B je zrealizuje. Jeśli otrzymasz zamówienie na 3 koszule, lokalizacja A odsprzedaje koszulę i jej zapas wynosi -2.

Możesz przełączać lokalizację do realizacji na stronie Zamówienia.

Kroki:

Zmień domyślną lokalizację

Jeśli nie aktywujesz wysyłki z wielu miejsc nadania, Twoje stawki wysyłki będą obliczane na podstawie lokalizacji, która jest ustawiona jako domyślna.

Możesz ustawić dowolną z aktywnych lokalizacji jako lokalizację domyślną. Aplikacje i dezaktywowane lokalizacje nie mogą być ustawiane jako lokalizacja domyślna.

Jeśli zmienisz lokalizację domyślną na lokalizację, w której nie jest obsługiwany przewoźnik, stawki dla tego przewoźnika będą ukryte na stronie realizacji zakupu. Na przykład, jeśli ustawisz domyślną lokalizację w Stanach Zjednoczonych, stawki Canada Post nie będą wyświetlane na stronie realizacji zakupu.

Stawki za zakup etykiet wysyłkowych w panelu administracyjnym Shopify są obliczane na podstawie lokalizacji realizacji, a nie domyślnej lokalizacji sklepu.

Kroki:

Uniemożliwienie realizacji zamówień online przez lokalizację

Niektóre firmy mają lokalizacje, w których znajdują się zapasy wyłącznie do sprzedaży osobistej lub lokalizacje przeznaczone wyłącznie do przechowywania. Zablokowanie realizacji zamówień online przez lokalizację gwarantuje, że zamówienia z kanałów sprzedaży, takich jak Sklep online, Amazon i Facebook Shop, nie będą wykorzystywać zapasów z tych lokalizacji.

Uniemożliwienie realizacji zamówień online przez lokalizację powoduje usunięcie wszystkich zapasów przypisanych do lokalizacji z ilości online produktu. Ilość online produktu jest wyświetlana na stronie Zapasy i jest liczbą widoczną dla klientów w przypadku wyświetlenia poziomów zapasów w sklepie online.

Uniemożliwienie realizacji zamówień online w pewnej lokalizacji zapobiega również wykorzystaniu tych zapasów przez zamówienia wysyłane klientom poprzez Shopify POS z tych lokalizacji.

Zapasy lokalizacji mogą być nadal używane do realizacji wersji roboczych zamówień i zamówień z innych kanałów sprzedaży. Sprawdź, czy Twoje kanały sprzedaży są zgodne z zasadami dotyczącymi zapasów Twojego sklepu podczas tworzenia zamówień.

Kroki:

Dezaktywuj i ponownie aktywuj lokalizacje

Możesz dezaktywować daną lokalizację tymczasowo lub na stałe, jeśli nie chcesz w niej prowadzić sprzedaży, realizować zamówień ani magazynować zapasów.

Po dezaktywacji lokalizacji nie jest ona już wyświetlana w filtrach i menu, nie można już zarządzać ani przenosić zapasów w lokalizacji, a także nie można jej używać jako lokalizacji domyślnej. Zawsze musisz mieć co najmniej jedną aktywną lokalizację.

Dezaktywowane lokalizacje nie są wliczane do limitu lokalizacji.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest prywatna lub jest aplikacją firmy zewnętrznej. Zamiast tego usuń aplikację.

Nie możesz dezaktywować lokalizacji, która jest ustawiona jako domyślna. Najpierw musisz zmienić domyślną lokalizację na inną.

Przed dezaktywacją lokalizacji musisz zrealizować wszystkie zamówienia oraz przeniesienia, które są do niej przypisane, i przypisać je do innej lokalizacji. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz poproszony(-a) o realizację zamówień i ponowne przypisanie ilości zapasów.

Jeśli lokalizacja jest objęta planem subskrypcyjnym POS Pro, przed jej dezaktywacją musisz zmienić plan na POS Lite.

Kroki:

Jeśli chcesz ponownie aktywować lokalizację, wykonaj te same kroki, ale kliknij opcję Aktywuj ponownie lokalizację.

Usuń lokalizacje

Jeśli nie chcesz już sprzedawać, realizować lub magazynować zapasów w lokalizacji, możesz usunąć ją na stałe.

Dane historyczne są zapisywane dla celów sprawozdawczych.

Przed usunięciem lokalizacji musisz ją dezaktywować.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo