การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ

การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อจะกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งการจัดการคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามชุดกฎการกำหนดเส้นทาง คุณสามารถใช้การตั้งค่า Shopify ตามค่าเริ่มต้นหรือปรับการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

คุณสามารถใช้การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อใน Shopify ได้หลังจากที่คุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานอย่างน้อย 2 แห่ง ระบบจะใช้กฎในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อใช้ในการจัดการสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งได้โดยการเพิ่ม ลบ และจัดเรียงกฎใหม่

การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อทำงานอย่างไร

การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อจะทำงานโดยใช้ชุดกฎกับคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งตามผลลัพธ์ ระบบจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว กฎถูกกําหนดค่าให้ปรับให้เหมาะสมกับการจัดการคำสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด ภายในตลาดปลายทางที่มีสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้ออยู่ในสต็อก หากการตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นนั้นเหมาะกับธุรกิจของคุณ คุณก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ

กฎการกำหนดเส้นทาง

คุณสามารถใช้กฎทั้ง 4 ต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์การกำหนดเส้นทางของคำสั่งซื้อของคุณ

ใช้กฎการกำหนดเส้นทางกับร้านค้า Shopify ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

ลดการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยก

ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้จัดการคำสั่งซื้อโดยใช้บรรจุภัณฑ์จำนวนน้อยที่สุด โดยตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าทั้งหมดในสต็อกจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มี

หากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งใดที่มีสินค้าทั้งหมดในสต็อก กฎนี้จะให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่ตั้งที่ส่งผลให้ใช้จำนวนบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด

อยู่ภายในตลาดปลายทาง

ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ในตลาดเดียวกันกับที่อยู่ที่จัดส่งจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งในตลาดอื่นดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Markets

จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด

ตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ที่จัดส่งที่สุด (วัดเป็นเส้นตรงโดยใช้สูตร Haversine) จะมีลำดับความสำคัญสูงสุด

กฎจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดจะทำหน้าที่เป็นตัวตัดสิน และจะเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ปลายทางที่สุดเสมอ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กฎนี้ควรเป็นกฎที่ใช้ลำดับสุดท้ายเสมอ

หากมีตำแหน่งที่ตั้งที่มีที่อยู่เดียวกันสองแห่ง ตำแหน่งที่ตั้งที่เก่ากว่า (อิงจากวันที่เพิ่มไปยัง Shopify) จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่า

ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการจัดอันดับ

จัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งโดยใช้การจัดอันดับตามกลุ่มที่คุณกําหนดให้ธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้คลังสินค้าของคุณมีลำดับความสำคัญสูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งหน้าร้าน ให้สร้างกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคลังสินค้าทั้งหมดของคุณและสร้างอีกกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งสำหรับหน้าร้านทั้งหมด ตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มแรกจะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มที่สอง

ตำแหน่งที่ตั้งในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันจะมีลำดับความสำคัญเท่ากัน ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งบนสุดจะมีลำดับความสำคัญที่ 1 เหมือนกัน ขณะที่ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งที่สองจะมีลำดับความสำคัญที่ 2 เหมือนกัน

การกําหนดค่ากฎการกําหนดเส้นทาง

กฎอาจมีส่วนขยาย UI (อินเทอร์เฟสผู้ใช้) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าพารามิเตอร์ของการเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยใช้เมตาฟิลด์ต่างๆ ได้

ในผู้ดูแลระบบ Shopify กฎที่มีส่วนขยาย UI ที่เกี่ยวข้องจะมีความแตกต่างกันจากกฎที่ไม่มีดังต่อไปนี้

 • สามารถเพิ่มกฎมากกว่า 1 ข้อให้กับกลยุทธ์ได้
 • การกําหนดค่ากฎจะทริกเกอร์โดยไอคอนดินสอในกฎ
 • สามารถเปลี่ยนป้ายกำกับกฎได้

ความสามารถในการขยายกฎการกำหนดเส้นทาง

เมื่อรวมกฎเริ่มต้นไว้ ระบบจะใช้กฎการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อเป็น Shopify Functions

ผู้พัฒนาภายนอกสามารถใช้งานและมีส่วนร่วมในกฎตำแหน่งที่ตั้งที่ปรับแต่งขอตนเองได้

กฎอื่นๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากกฎเริ่มต้นที่ระบุไว้ในส่วนกฎการกำหนดเส้นทาง จะถือเป็นกฎที่กำหนดเอง

สามารถระบุกฎที่กำหนดเองได้หลายวิธีดังนี้

 • ในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify จะมีไอคอนของแอปที่แสดงฟังก์ชันเหล่านั้นสำหรับกฎต่างๆ ในกลยุทธ์
 • ในผู้ดูแลระบบ Shopify จะมีไอคอนและชื่อของแอปในโมดอล “เพิ่มกฏ”
 • ใน GraphiQL จะมีฟิลด์ shopifyDeveloped ของแอปที่เชื่อมโยงกับกฎ

ตัวอย่างการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ

กฎจะเรียงจากด้านบนลงด้านล่าง และระบบจะนำกฎแต่ละข้อไปใช้กับผลลัพธ์ของกฎก่อนหน้า ผลลัพธ์สุดท้ายจะกำหนดตำแหน่งที่ตั้งที่จัดการคำสั่งซื้อ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของวิธีการใช้กฎการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ:

เริ่มจากลูกค้าทำการสั่งซื้อด้วยที่อยู่ที่จัดส่งในนิวเจอร์ซีย์ ร้านค้ามีตำแหน่งที่ตั้ง 4 แห่งที่สามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ ซึ่งได้แก่ นิวยอร์ก แวนคูเวอร์ ไมอามี่ และเท็กซัส

ระบบจะกําหนดค่ากฎการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อตามลำดับ ดังนี้:

 1. ใช้กฎลดการจัดการคำสั่งซื้อแบบแยก นิวยอร์ก แวนคูเวอร์ และไมอามี่ มีสินค้าทั้งหมดในสต็อก ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้จึงผ่านไปยังกฎข้อถัดไป ส่วนเท็กซัสไม่ผ่าน
 2. ใช้กฎอยู่ภายในตลาดปลายทาง คำสั่งซื้อจะจัดส่งไปยังที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนิวยอร์กและไมอามี่จึงผ่านไปยังกฎข้อถัดไป ส่วนแวนคูเวอร์ไม่ผ่าน
 3. ใช้กฎเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด นิวยอร์กอยู่ใกล้กับนิวเจอร์ซีย์มากกว่าไมอามี่ ดังนั้นนิวยอร์กจึงมีลำดับความสำคัญสูงสุด และไมอามี่ไม่ผ่านกฎนี้
 4. คำสั่งซื้อจะถูกมอบหมายไปยังตำแหน่งที่ตั้งในนิวยอร์ก

การจัดการกฎการกำหนดเส้นทาง

คุณสามารถอัปเดตกฎการกำหนดเส้นทางของคุณได้จากหน้าการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อใน Shopify

ขั้นตอน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 2. ในส่วนการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ ให้คลิก “จัดการ” คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงกฎการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากฎที่มีอยู่ได้โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการเพิ่มกฎการกำหนดเส้นทางไปยังการตั้งค่าของคุณ ให้คลิก “เพิ่มกฎ” จากนั้นเลือกกฎที่คุณต้องการเพิ่ม คลิก “จัดการ” เพื่อเลือกตัวเลือกกฎต่างๆ จากนั้นคลิก “บันทึก” เพื่อเพิ่มกฎ
 3. คลิกที่ “บันทึก

  • หากต้องการลบกฎการกำหนดเส้นทาง ให้คลิกไอคอน x
  • หากต้องการจัดเรียงกฎการกำหนดเส้นทางใหม่ ให้คลิกและลากไอคอนบนกฎนั้น
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากฎของตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ด้วยตัวเลือก ให้คลิก “จัดการ” บนกฎ
 4. คลิก “บันทึก” เพื่อใช้การตั้งค่าดังกล่าวกับคำสั่งซื้อใหม่

การกําหนดค่าทั่วไป

การกําหนดค่าต่อไปนี้เป็นการกําหนดค่าที่แนะนำสำหรับกฎการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ คุณสามารถทำตามการกำหนดค่าเหล่านี้เพื่อตั้งค่ากฎที่ตรงกับความต้องการของร้านค้าคุณได้

จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดเสมอ

หากคุณต้องการให้ดำเนินการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดเสมอแม้ว่าจะต้องแยกคำสั่งซื้อเป็นหลายบรรจุภัณฑ์ ให้ใช้กฎจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดด้วยตนเอง

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 2. ในส่วนการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ ให้คลิก “จัดการ
 3. คลิก “เพิ่มกฎ
 4. คลิก “จัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด” หากกฎนี้เป็นสีเทา หมายความว่ามีการใช้งานในการกําหนดค่าของคุณอยู่แล้ว
 5. คลิกที่ไอคอน x บนกฎอื่นๆ ในการกําหนดค่าจนกว่าจะเหลือเพียงกฎจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุด
 6. คลิกที่ “บันทึก

จัดให้ตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุดของคุณมีลำดับความสำคัญสูงสุด

หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งบางแห่งที่ควรจัดส่งคำสั่งซื้อเป็นอันดับแรก เช่น บริการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก ให้จัดลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ให้สูงกว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ใช่คลังสินค้าของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > การจัดส่งและส่งมอบ
 2. ในส่วนการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ ให้คลิก “จัดการ
 3. คลิก “เพิ่มกฎ
 4. คลิก “ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการจัดอันดับ
 5. คลิกไอคอนลาก เพื่อย้ายกฎไปยังบนสุดของรายการ
 6. ในกฎ ให้คลิกไอคอนดินสอ✎ เพื่อเปิดโมดอล "การกําหนดค่า" สำหรับกฎนั้น
 7. ลากตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าไปยังกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งบนสุด ปล่อยให้ตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ที่ไม่ควรมีลำคัญความสำคัญสูงกว่าในอยู่ในกลุ่มตำแหน่งที่ตั้งด้านล่าง
 8. คลิกที่เสร็จสิ้น
 9. หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าหลายแห่ง ให้เพิ่มกฎจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ที่สุดไว้ลำดับสุดท้ายเพื่อจัดการผลลัพธ์ที่เสมอกัน
 10. คลิกที่ “บันทึก

คำถามที่พบบ่อย

การกําหนดเส้นทางคำสั่งซื้อเหมาะสำหรับการระบุพฤติกรรมการขายเกินจำนวนหรือไม่

ไม่ พฤติกรรมการขายเกินจำนวนจะยังคงเหมือนเดิมและมีการกําหนดค่าในระดับสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามสินค้าคงคลัง

ฉันสามารถกำหนดข้อจํากัดเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งบางแห่งได้หรือไม่

ไม่ได้ใช้การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ แต่คุณสามารถตั้งค่าข้อจำกัดในการจัดส่งได้โดยการตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่ง

ฉันสามารถรวมกฎต่างๆ ตามที่ฉันต้องการได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเพิ่ม ลบ และจัดเรียงกฎใหม่ได้ตามต้องการ

ฉันจะสูญเสียยอดขายหรือไม่หากฉันไม่ได้ตั้งค่าการกําหนดค่าที่เหมาะสม

ไม่ การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อจะไม่รบกวนการขายสินค้าของคุณ แต่หากการกําหนดค่านั้นไม่ใช่การกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด ระบบอาจจัดส่งคำสั่งซื้อโดยใช้กล่องจำนวนมากขึ้น หรือมอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ห่างไกลออกไป

การกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อของฉันจะแทนที่โปรไฟล์การจัดส่งปัจจุบันของฉันหรือไม่

ไม่ การกําหนดค่าโปรไฟล์การจัดส่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี