Ordreruter

Ordreruter omdirigerer automatisk ordrer til klargøringslokationer baseret på et sæt ruteregler. Du kan bruge standardindstillingerne i Shopify eller afgrænse dine ordreruter yderligere efter din virksomheds behov.

Ordreruter er tilgængelig i Shopify, når du har opsat to eller flere aktive lokationer. Funktionen bruger regler til at bestemme de lokationer, der skal klargøre de enkelte varer i en kundes ordre. Du kan bestemme, hvordan lokationer prioriteres ved at tilføje, fjerne og omarrangere regler.

Sådan fungerer ordreruter

Ordreruter fungerer ved, at der anvendes en række regler på en ordre, hvorefter lokationerne prioriteres baseret på resultaterne. Lokationerne med den højeste prioritet vælges til at klargøre ordren.

Som standard konfigureres regler til at optimering, så klargøringen sker på den nærmeste lokation i destinationsmarkedet, der har alle ordrens varer på lager. Der er ingen grund til at ændre indstillingerne for dine ordreruter, hvis standardindstillingerne fungerer for din virksomhed.

Ruteregler

Du kan bruge følgende fire regler til at tilpasse din strategi for ordrerouting.

Routingregler, der som standard anvendes på alle Shopify-butikker.

Minimer antallet af opdelte klargøringer

Optimer for at klargøre ordren med det laveste antal pakker. Lokationer, der har alle varer på lager, prioriteres over lokationer der ikke har.

Hvis ingen af dine lokationer har alle varer på lager, prioriterer denne regel de lokationer, der kan klargøre med det laveste antal pakker.

Bliv inden for destinationsmarkedet

Lokationer på samme marked som leveringsadressen prioriteres over lokationer, der ikke er. Få mere at vide om Shopify Markets

Afsend fra nærmeste lokation

Den lokation, der er nærmest leveringsadressen (målt i en lige linje ved hjælp af Haversine-formularen) prioriteres.

Reglen Afsend fra nærmeste lokation er med til at træffe et valg mellem alternativer, der er lige gode, og vil altid vælge den lokation, der er nærmest destinationsadressen. Hvis du vil opnå de bedste resultater, skal denne regel altid anvendes som den sidste.

Hvis der er to lokationer, der deler samme adresse, prioriteres den ældste af de to (baseret på den dato, hvor de blev føjet til Shopify).

Brug rangerede lokationer

Prioriterer lokationer ved hjælp af en gruppebaseret rangering, som du angiver for din virksomhed.

Hvis du f.eks. vil have, at dine varelagre skal prioriteres over dine butikslokationer, skal du oprette en lokationsgruppe for alle dine varelagre og en anden lokationsgruppe for alle dine butiksfacader. Lokationerne i den første gruppe prioriteres over lokationerne i den anden gruppe.

Lokationer i samme lokationsgruppe deler samme rangering. Alle lokationer i den øverste lokationsgruppe deler f.eks. en rangering som #1, mens alle lokationer i den anden lokationsgruppe deler en rangering som #2.

Konfigurering af routingregler

Regler kan have en tilknyttet brugergrænsefladeudvidelse, der giver dig mulighed for at konfigurere parametrene for udførelsen af funktionen ved hjælp af metafelter.

I Shopify-administratoren har regler med en tilknyttet brugergrænsefladeudvidelse følgende forskelle fra dem, der ikke har den:

 • Regler kan føjes mere end én gang til en strategi.
 • Konfiguration af regler udløses af blyantsikonet i reglen.
 • Regellabels kan ændres.

Udvidelse af routingregler

Ordreroutingregler implementeres som Shopify Functions, inklusive standardreglerne.

Det er muligt for tredjepartsudviklere at implementere og bidrage med deres egne tilpassede lokationsregler.

Alle andre regler end de standardregler, der er angivet i afsnittet Routingregler, bør anses som værende en tilpasset regel.

Tilpassede regler kan identificeres på forskellige måder:

 • I Shopify-administratoren med ikonet for den app, der leverer dem for regler i en strategi.
 • I Shopify-administratoren med appens ikon og navn i modussen Tilføj regel.
 • I GraphiQL med feltet shopifyDeveloped for den app, der er knyttet til reglen.

Eksempel på ordreruter

Regler kører fra top til bund, og hver regel anvendes på resultaterne af den foregående regel. Det endelige resultat angiver, hvilke lokationer der klargør ordren. Følgende er et eksempel på, hvordan reglerne for ordreruter anvendes:

En kunde afgiver først en ordre med en leveringsadresse i New Jersey. Butikken har fire lokationer, der potentielt kan klargøre ordren: New York, Vancouver, Miami og Texas.

Reglerne for ordreruter er konfigureret, så de anvendes således:

 1. Reglen Minimer antallet af opdelte klargøringer anvendes. New York, Vancouver og Miami har alle varer på lager, så de fortsætter til næste regel. Det har Texas ikke.
 2. Reglen Bliv inden for destinationsmarkedet anvendes. Ordren afsendes til en adresse i USA, så New York og Miami fortsætter til næste regel. Det gør Vancouver ikke.
 3. Reglen Vælg nærmeste lokation anvendes. New York er tættere på New Jersey end Miami, så New York prioriteres, mens Miami ikke prioriteres.
 4. Ordren tildeles lokationen i New York.

Administration af ruteregler

Du kan opdatere dine ruteregler fra siden Ordreruter i Shopify.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Ordreruter klikker du på Administrer. Du kan tilføje, fjerne eller omarrangere ruteregler for ordrer eller ændre indstillingerne for eksisterende regler ved at gøre en af følgende handlinger:

  • Hvis du vil føje en ruteregel til din opsætning, skal du klikke på Tilføj regel og derefter vælge den regel, du vil tilføje. Klik på Administrer for at vælge eventuelle regelmuligheder, og klik derefter på Gem for at tilføje reglen.
 3. Klik på Gem.

  • Hvis du vil fjerne en ruteregel, skal du klikke på ikonet x.
  • Hvis du vil omarrangere rutereglen, skal du klikke på ikonet for reglen og trække i det.
  • Hvis du vil ændre indstillingerne for en eksisterende lokationsregel med muligheder, skal du klikke på Administrer på reglen.
 4. Klik på Gem for at anvende indstillingerne på nye ordrer.

Almindelige konfigurationer

Her kan du se eksempler på foreslåede konfigurationer for ruteregler for ordrer. Du kan følge dem for at opsætte regler, der opfylder din butiks behov.

Afsend altid fra nærmeste lokation

Hvis du foretrækker, at forsendelser altid afsendes fra den nærmeste lokation (selv hvis dette betyder, at ordre skal opdeles i flere pakker), skal du anvende reglen Afsend fra nærmeste lokation alene.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Ordreruter klikker du på Administrer.
 3. Klik på Tilføj regel.
 4. Klik på Afsend fra nærmeste lokation. Hvis denne regel er nedtonet, betyder det, at den allerede er aktiv i din konfiguration.
 5. Klik på ikonet x på andre regler i konfiguration, indtil det kun er reglen Afsend fra nærmeste lokation, der er tilbage.
 6. Klik på Gem.

Prioriter din nærmeste lagerlokation

Hvis du har lokation, der skal afsende ordrer først, som f.eks. en logistiktjeneste fra tredjepart eller et tredjepartslager, skal du rangere disse lokationer over dine lokationer, som ikke er lagre.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.
 2. I afsnittet Ordreruter klikker du på Administrer.
 3. Klik på Tilføj regel.
 4. Klik på Brug rangerede lokationer.
 5. Klik Træk-ikonet for at flytte reglen til toppen af listen.
 6. Klik på blyantsikonet ✎ på reglen for at åbne konfigurationsmodussen for reglen.
 7. Træk lagerlokationer til den øverste lokationsgruppe. Lad alle lokationer, der ikke skal prioriteres, blive i den nederste lokationsgruppe.
 8. Klik på Udført.
 9. Hvis du har flere lagerlokationer, skal du tilføje reglen Afsend fra nærmeste lokation til sidst for at ødelægge eventuelle tilknytninger.
 10. Klik på Gem.

Ofte stillede spørgsmål

Er ordreruter det rette sted til at definere oversalgsadfærd?

Nej. Oversalgsadfærden forbliver den samme og er konfigureret på produktniveau. Få mere at vide om sporing af lager

Kan jeg opsætte begrænsninger for at undgå at sende til bestemte lokationer?

Du bruger ikke ordreruter, men du kan opsætte leveringsbegrænsninger ved at opsætte leveringsprofiler.

Kan jeg kombinere regler på kryds og tværs, som jeg vil?

Ja, du kan tilføje, fjerne og omarrangere regler efter behov.

Går jeg glip af salg, hvis jeg ikke opsætter den rigtige konfiguration?

Nej. Ordreruter forhindrer dig ikke i at sælge dine produkter. Hvis din konfiguration ikke er optimal, vil ordrer muligvis blive afsendt i flere pakker eller blive tildelt til en lokation, der er længere væk.

Vil min konfiguration af ordreruter overskrive mine aktuelle leveringsprofiler?

Nej. Konfigurationen af leveringsprofiler påvirkes ikke af ordreruter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis