Sporing og justering af lagerbeholdningen

Visning af dit produktlager på siden Produkter

Du kan se dit produktlager på siden Produkter, som viser et kombineret lagerantal for alle varianter af hvert produkt.

Du kan søge efter, filtrere og gemme en ny visning efter lagerbehov. Få mere at vide om søgning og filtrering på siden Produkter.

Visning af dit produktlager på siden Lager

Du kan se lagerantallet for dine produktvarianter på siden Lager. På siden Lagerkan du søge efter varianter, filtrere eller sortere efter forskellige kriterier, ændre sorteringsrækkefølgen og oprette, redigere og slette visninger.Du kan også føje tags til dine produkter, som kan hjælpe med lagerstyringen.

Siden Lager viser din lagerstatus for alle dine produkter på en enkelt lokation. Du kan ændre lokationen ved hjælp af rullemenuen ud for lokationens navn.

Vis, skjul, omarranger kolonner

Du kan optimere hver enkelt af dine lagervisninger ved at vise, skjule og omarrangere kolonner. Du kan f.eks. skjule kolonnen Til rådighed, hvis du ikke vil se den lagerbeholdning, du har til rådighed. Du kan omarrangere og skjule en vilkårlig kolonne med undtagelse af kolonnen Produkt. Kolonnen Produkt vises altid først i tabellen.

Du kan oprette en ny visning ved at klikke på ikonet +.Skriv et navn i dialogboksen, og klik derefter på Opret visning. Du kan også oprette nye visninger eller opdatere eksisterende visninger med filtre. Klik på søge- og filterikonet, og klik derefter på Gem eller Gem som. Hvis du vil have en ny visning, skal du skrive et navn i feltet Navn og klikke på Gem for at gemme visningen. Du kan redigere kolonnerne før eller efter, du opretter en visning med et filter. Du kan f.eks. oprette en visning, hvor filteret viser lagerbeholdning, som har mindre end 10 tilgængelige enheder, og som kun har vist kolonnerne Produkt og Tilgængelige.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Lager i Shopify-administrator.
 2. Klik på fanen med den gemte visning, du vil ændre.
 3. Klik på ikonet Rediger kolonner.
 4. Klik på ikonerne Skjul eller Vis i hver kolonne for at skjule eller vise en kolonne, eller klik på og træk kolonnerne for at omarrangere dem.
 5. Klik på Gem.

Foretag ændringer i en lagervisning

Du kan gemme ændringer af alle visninger bortset fra visningen Alle. Du kan kun tilpasse kolonnerækkefølgen i visningen Alle.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Lager i Shopify-administrator.
 2. Klik på fanen med den gemte visning, du vil ændre.
 3. Klik på ikonet Søg og filtrer for at foretage ændringer i filter- eller sorteringsrækkefølgen.
 4. For at ændre sorteringsrækkefølgen skal du klikke på ikonet Sortér eller på kolonneoverskriften.
 5. Klik på ikonet Rediger kolonner for at foretage ændringer i kolonnerækkefølgen.
 6. Klik på Gem.

Omdøb en visning

Visningen Alt kan ikke omdøbes.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Lager i Shopify-administrator.
 2. Klik på fanen med den visning, du vil redigere.
 3. Klik på pil ned ved siden af visningens navn, og klik derefter på Omdøb visning.
 4. Skriv det nye navn i feltet Navn i dialogboksen.
 5. Klik på Gem.

Slet en visning

Sletning af en visning kan ikke fortrydes. Hvis du ved et uheld sletter en visning, skal du oprette en ny visning, der matcher den visning, du slettede.

Visningen Alt kan ikke slettes.

Trin:

 1. Gå til Produkter > Lager i Shopify-administrator.
 2. Klik på fanen med den visning, du vil redigere.
 3. Klik på den nedadgående pil ud for visningens navn, og klik derefter på Slet visning.
 4. Klik på Slet visning i dialogboksen.

Juster antallet af Disponible og Tilgængelige lagervarer

Du kan ændre antallet af Disponible og Tilgængelige produkter på følgende måder:

Du kan også bruge stregkodescanneren til lagerbeholdning på en mobilenhed for at føje stregkoder til dine produkter.

Hvis du sporer et produkts lagerantal ved hjælp af en lagerapp, allokeres antallet kun til denne apps lokation. Du kan ændre de lokationer, som produkterne tildeles.

Du kan også redigere tilgængelig lagerbeholdning pr. lokation direkte fra siden med produktoplysninger ved at bruge søge - og filtreringsmulighederne til at filtrere efter lokation.

Når du har flere lokationer, vises et lokationsfilter i Shopify-administrator på de sider og afsnit, hvor det er relevant, f.eks. siden Ordrer og siden Lager. Når du vælger en lokation i filteret, bevarer siden dit valg, indtil du ændrer det. Den valgte lokation for en side gemmes i en browsercookie, så den bevares ikke på tværs af forskellige enheder eller browsere.

Juster lagerantal

Når lagerantallene er blevet opdateret, kan du finde en registrering af denne justering (og justeringer, der er op til 90 dage gamle) ved at se historikken for produktets eller variantens lagerjustering.

På siden historik for regulering kan du også gennemgå justeringer, der er foretaget af tredjepartsapps eller processer, der automatisk opstår i Shopify.

Få mere at vide om, hvordan du ser historikken for lagerjustering.

Juster antallet af Ikke-tilgængelige lagervarer

Du kan ændre det ikke-tilgængelige produktantal på følgende måder:

 • tilføj ny lagerbeholdning som Ikke-tilgængelig
 • flyt lagerbeholdning fra Tilgængelig til Ikke-tilgængelig
 • flyt lagerbeholdning fra Ikke-tilgængelig til Tilgængelig
 • slet lagerbeholdning fra Ikke-tilgængelig

Ikke-tilgængelig lagerbeholdning kan have følgende statusser:

 • Beskadiget: Lagerbeholdning, der er disponibel, men ikke tilgængelig, fordi den er beskadiget.
 • Kvalitetskontrol: Lagerbeholdning, der er disponibel, men som skal kontrolleres af hensyn til kvaliteten, før den gøres tilgængeligt for salg.
 • Sikkerhedslager: Lagerbeholdning, der er disponibel, men som holdes som reserveret med vilje, før den gøres tilgængelig for salg.
 • Andet: Lagerbeholdning, der er disponibel, men ikke tilgængelig af en årsag, som du har besluttet.

Du kan også bruge stregkodescanneren til lagerbeholdning på en mobilenhed for at føje stregkoder til dine produkter.

Hvis du sporer et produkts lagerantal ved hjælp af en lagerapp, allokeres antallet kun til denne apps lokation. Du kan ændre de lokationer, som produkterne tildeles.

Når du har flere lokationer, vises et lokationsfilter i Shopify-administrator på de sider og afsnit, hvor det er relevant, f.eks. siden Ordrer og siden Lager. Når du vælger en lokation i filteret, bevarer siden dit valg, indtil du ændrer det. Den valgte lokation for en side gemmes i en browsercookie, så den bevares ikke på tværs af forskellige enheder eller browsere.

Tilføj ny ikke-tilgængelig lagerbeholdning

 1. Klik på Produkter > Lager i Shopify-administratoren.
 2. Klik på værdien Ikke-tilgængelig for den variant, du vil redigere.
 3. Klik på værdien ved siden af Beskadiget, Kvalitetskontrol, Sikkerhedslager eller Andet, som du vil føje lagerbeholdning til.
 4. Klik på Føj til lagerbeholdning.
 5. Indtast det antal, du vil flytte til Ikke-tilgængelig. Din Disponible lagerbeholdning stiger også med dette antal.
 6. Klik på Gem.

Flyt lagerbeholdning fra Tilgængelig til Ikke-tilgængelig

 1. Klik på Produkter > Lager i Shopify-administratoren.
 2. Klik på justeringsikonet i kolonnen Tilgængelig for den variant, du vil redigere.
 3. Vælg Flyt til Ikke-tilgængelig i rullemenuen.
 4. Indtast det antal, du vil flytte til Ikke-tilgængelig.
 5. Vælg en årsag til flytningen af lagerbeholdningen til Ikke tilgængelig i rullemenuen.
 6. Klik på Gem.

Flyt lagerbeholdning fra Ikke-tilgængelig til Tilgængelig

 1. Klik på Produkter > Lager i Shopify-administratoren.
 2. Klik på værdien Ikke-tilgængelig for den variant, du vil redigere.
 3. Klik på værdien ved siden af Beskadiget, Kvalitetskontrol, Sikkerhedslager eller Andet, som du vil flytte lagerbeholdning fra.
 4. Klik på Flyt til Tilgængelig.
 5. Indtast det antal, du vil flyte til Tilgængelig.
 6. Klik på Gem.

Slet lagerbeholdning fra Ikke-tilgængelig

 1. Klik på Produkter > Lager i Shopify-administratoren.
 2. Klik på værdien Ikke-tilgængelig for den variant, du vil redigere.
 3. Klik på værdien ved siden af Beskadiget, Kvalitetskontrol, Sikkerhedslager eller Andet, som du vil slette lagerbeholdning fra.
 4. Klik på Slet fra lagerbeholdning.
 5. Indtast det antal, du vil slette fra Ikke-tilgængelig. Din lagerbeholdning med statussen Disponibel reduceres også med dette antal.
 6. Klik på Gem.

Når lagerantallene er blevet opdateret, kan du finde en registrering af denne justering (og justeringer, der er op til 90 dage gamle) ved at se historikken for produktets eller variantens lagerjustering.

På siden historik for regulering kan du også gennemgå justeringer, der er foretaget af tredjepartsapps eller processer, der automatisk opstår i Shopify.

Få mere at vide om, hvordan du ser historikken for lagerjustering.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis