Theo dõi và điều chỉnh hàng trong kho

Xem kho hàng sản phẩm

Bạn có thể xem kho hàng sản phẩm trên trang Sản phẩm, trang sẽ hiển thị số liệu kiểm kê tổng hợp cho tất cả mẫu mã của từng sản phẩm.

Bạn có thể xem số lượng kiểm kê của mẫu mã sản phẩm trên trang Hàng trong kho. Trên trang Hàng trong kho, bạn có thể tìm kiếm mẫu mã, lọc hoặc sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp. Bạn cũng có thể thêm thẻ cho sản phẩm để hỗ trợ quản lý hàng tồn kho.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Bạn có thể thay đổi số lượng hàng tồn kho hiện có của sản phẩm bằng những cách sau:

Bạn cũng có thể sử dụng máy quét mã vạch hàng trong kho trên thiết bị di động để thêm mã vạch cho sản phẩm.

Nếu theo dõi số lượng hàng tồn kho của sản phẩm bằng ứng dụng kho hàng, số lượng sản phẩm sẽ chỉ được phân bổ cho địa điểm của ứng dụng đó. Bạn có thể thay đổi địa điểm được chỉ định sản phẩm.

Khi bạn có nhiều địa điểm, bộ lọc địa điểm sẽ xuất hiện trong trang quản trị Shopify trên các trang và mục áp dụng, ví dụ như trang Đơn hàng và trang Hàng trong kho. Khi bạn chọn một địa điểm trong bộ lọc, trang sẽ giữ lựa chọn của bạn đến khi bạn đổi ý. Địa điểm đã chọn cho trang được lưu trong cookie của một trình duyệt nên sẽ không thống nhất nếu có nhiều thiết bị hay trình duyệt.

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho cho sản phẩm không có mẫu mã

Điều chỉnh số lượng hàng tồn kho của sản phẩm có mẫu mã cho một địa điểm duy nhất

Sau khi cập nhật số lượng hàng trong kho, bạn có thể tìm thấy lịch sử điều chỉnh này và các điều chỉnh cách đây tối đa 90 ngày trước bằng cách xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho của sản phẩm hoặc mẫu mã.

Trên trang Lịch sử điều chỉnh, bạn cũng có thể xem lại các điều chỉnh được thực hiện bởi ứng dụng bên thứ ba hoặc bởi các quy trình diễn ra tự động trong Shopify.

Tìm hiểu thêm về xem lịch sử điều chỉnh hàng tồn kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí