Voorraad bijhouden en aanpassen

Je productvoorraad bekijken

Je kunt de productvoorraad bekijken op de pagina Producten, waarop een gecombineerd voorraadaantal wordt getoond voor alle varianten van elk product.

Je kunt de voorraadtellingen voor je productvarianten bekijken op pagina Voorraad. Op de pagina Voorraad kun je varianten zoeken, filteren of sorteren op verschillende criteria of de sorteervolgorde wijzigen. Je kunt ook tags aan je producten toevoegen om te helpen met voorraadbeheer.

Voorraadaantallen aanpassen

Je kunt de beschikbare voorraadaantallen voor producten op de volgende manieren wijzigen:

  • op de pagina Voorraad
  • voor product met varianten, op de pagina met productgegevens
  • met de bulk-editor;
  • met behulp van het bestand CSV-voorraad

Je kunt ook de voorraadbarcodescanner op een mobiel apparaat gebruiken om barcodes voor je producten toe te voegen.

Als de voorraadaantallen van een product worden gevolgd met voorraad-apps, dan worden de hoeveelheden alleen aan die app-locatie toegewezen. Je kunt de locaties waar producten aan toegewezen worden wijzigen.

Zodra je meerdere locaties hebt, wordt in het Shopify-beheercentrum een locatiefilter weergegeven op de pagina's en in secties waar het van toepassing is, zoals de pagina Bestellingen en de pagina Voorraad. Wanneer je een locatie in het filter selecteert, behoudt de pagina je selectie totdat je deze wijzigt. De geselecteerde locatie voor een pagina wordt opgeslagen in een browsercookie, dus deze wordt niet behouden tussen apparaten of browsers.

Voorraadaantallen aanpassen

Voorraadaantallen voor producten zonder varianten aanpassen

Voorraadaantallen voor producten met varianten voor één locatie aanpassen

Voorraadaantallen aanpassen voor producten met varianten voor meerdere locaties

De voorraadwijzigingsgeschiedenis van een product bekijken

Als je Shopify gebruikt om de voorraad van een product bij te houden, kun je de geschiedenis van de voorraadwijzigingen bekijken. Als het product varianten heeft, kun je de voorraadwijzigingsgeschiedenis bekijken voor elke variant die wordt gevolgd, maar je kunt niet de voorraadwijzigingsgeschiedenis voor alle varianten tegelijk bekijken.

Je kunt alleen de laatste 90 dagen voorraadwijzigingsgeschiedenis voor een product of variant bekijken.

Wanneer je de voorraadgeschiedenis van een product of variant bekijkt, zie je de volgende informatie over voorraadwijzigingen:

  • Datum: de datum van elke aanpassing.
  • Activiteit: de gebeurtenis die de aanpassing heeft veroorzaakt, zoals een overdracht of een bestelling.
  • Aangepast door: de medewerker die de aanpassing heeft doorgevoerd.
  • Beschikbaar : de voorraadhoeveelheid die beschikbaar is na de aanpassing.
  • Toegewezen: het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een bestelling, maar dat nog niet is afgehandeld. Voorraadeenheden die deel uitmaken van conceptbestellingen, worden pas meegeteld als 'Toegewezen' als de conceptbestelling een bestelling wordt.

Stappen:

Redenen voor voorraadwijziging

Wanneer je je voorraadaantallen aanpast, kun je een reden selecteren waarom edit is gebeurd. Redenen voor voorraadwijziging worden in je aanpassingsgeschiedenis weergegeven onder de kolom Activiteit.

Redenen voor voorraadwijziging
Reden voor voorraadwijziging Gebruik
Correctie De standaardoptie als er geen andere optie is geselecteerd. Gebruik dit om een voorraadfout te corrigeren of als een algemene reden.
Aantal Gebruik dit als er na het tellen van de fysieke voorraad een discrepantie is gevonden tussen de werkelijke voorraadaantallen en de eerder geregistreerde voorraadaantallen.
Beschadigd Gebruik dit om beschadigde voorraad te verwijderen.
Gegevenscorrectie Verwijst naar een foutcorrectie die automatisch is aangebracht. Deze reden is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd vanuit je Shopify-beheercentrum.
Promotie of donatie Gebruik dit wanneer je de voorraad aanpast vanwege artikelen die worden gebruikt bij promoties of als donaties.
Ontvangen Gebruik dit wanneer je nieuwe voorraad toevoegt om naar nieuwe voorraad te verwijzen.
Retouren terug naar voorraad Gebruik dit om een geretourneerd artikel weer toe te voegen aan de beschikbare voorraad wanneer het artikel kan worden doorverkocht.
Diefstal of verlies Gebruik dit wanneer je de voorraad aanpast vanwege diefstal of verlies.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis