Voorraad bijhouden en aanpassen

Productvoorraad bekijken op de pagina Producten

Je kunt de productvoorraad bekijken op de pagina Producten, waarop een gecombineerd voorraadaantal wordt getoond voor alle varianten van elk product.

Je kunt een nieuwe weergave zoeken, filteren en opslaan voor je voorraadbehoeften. Hier vind je meer informatie over zoeken en filteren op de pagina Producten.

Productvoorraad bekijken op de pagina Voorraad

Je kunt de voorraadaantallen van je productvarianten bekijken op de pagina Voorraad. Op de pagina Voorraad kun je varianten zoeken, op verschillende criteria filteren of sorteren, de sorteervolgorde wijzigen en weergaven aanmaken, bewerken en verwijderen.Je kunt ook tags aan je producten toevoegen om het voorraadbeheer te vergemakkelijken.

Op de pagina Voorraad vind je de voorraadstatus van elk van je producten op één plek terug. Je kunt de locatie wijzigen met behulp van de vervolgkeuzelijst naast de locatienaam.

Kolommen weergeven, verbergen en opnieuw ordenen

Je kunt al je voorraadweergaven optimaliseren door kolommen weer te geven, te verbergen en opnieuw te ordenen.Je kunt bijvoorbeeld de kolom Voorhanden verbergen als je de voorhanden voorraad niet wilt bekijken.Je kunt elke kolom opnieuw ordenen en verbergen, behalve de kolom Product. De kolom Product wordt altijd als eerste in de tabel weergegeven.

Je kunt een nieuwe weergave maken door op het +-pictogram te klikken. Typ een naam in het dialoogvenster en klik op Weergave aanmaken. Je kunt ook nieuwe weergaven aanmaken of bestaande weergaven bijwerken met filters. Klik op het pictogram voor zoeken en filteren en klik daarna op Opslaan of Opslaan als. Typ in het veld Naam een naam voor een nieuwe weergave en klik op Opslaan. Voor- of nadat je een weergave met een filter hebt aangemaakt, kun je de kolommen bewerken. Maak bijvoorbeeld een weergave waarin je er met een filter voor zorgt dat alleen voorraad met minder dan tien beschikbare eenheden en alleen de kolommen Product en Beschikbaar worden weergegeven.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op het tabblad van de opgeslagen weergave waarin je wijzigingen wilt aanbrengen.
 3. Klik op het pictogram Kolommen bewerken.
 4. Klik op het pictogram Verbergen of Weergeven in elke kolom om deze te verbergen of weer te geven, of klik op een kolom om deze te verslepen.
 5. Klik op Opslaan.

Wijzigingen aanbrengen in een voorraadweergave

Je kunt wijzigingen in elk overzicht opslaan, behalve in Alle. Je kunt alleen de kolomvolgorde aanpassen in de weergave Alle.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op het tabblad van de opgeslagen weergave waarin je wijzigingen wilt aanbrengen.
 3. Klik op het pictogram Zoeken en filteren om de filters of de sorteervolgorde te wijzigen.
 4. Als je de sorteervolgorde wilt wijzigen, klik je op het pictogram Sorteren of op de koptekst van de kolom.
 5. Klik op het pictogram Kolommen bewerken om de volgorde van de kolommen te wijzigen.
 6. Klik op Opslaan.

De naam van een weergave wijzigen

De naam van de weergave Alle kan niet worden gewijzigd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op het tabblad met de weergave die je wilt bewerken.
 3. Klik naast de naam van de weergave op de pijl omlaag en daarna op Naam van weergave wijzigen.
 4. Typ de nieuwe naam in het veld Naam van het dialoogvenster.
 5. Klik op Opslaan.

Een weergave verwijderen

Het verwijderen van een weergave kan niet ongedaan worden gemaakt. Als je per ongeluk een weergave verwijdert, maak je een nieuwe weergave aan die overeenkomt met de weergave die je hebt verwijderd.

De weergave Alle kan niet worden verwijderd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op het tabblad met de weergave die je wilt bewerken.
 3. Klik naast de naam van de weergave op de pijl omlaag en klik op Weergave verwijderen.
 4. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen.

Voorhanden en beschikbare voorraadaantallen aanpassen

Je kunt de voorhanden en beschikbare hoeveelheid producten op de volgende manieren wijzigen:

 • op de pagina Voorraad
 • met de bulk-editor;
 • met behulp van het bestand CSV-voorraad
 • voor alleen beschikbare voorraad, op de pagina met productgegevens.

Je kunt ook de voorraadbarcodescanner op een mobiel apparaat gebruiken om barcodes voor je producten toe te voegen.

Als de voorraadaantallen van een product worden gevolgd met voorraad-apps, dan worden de hoeveelheden alleen aan die app-locatie toegewezen. Je kunt de locaties waar producten aan toegewezen worden wijzigen.

Je kunt de beschikbare voorraad per locatie ook rechtstreeks vanaf de pagina met productgegevens bewerken door met de zoek- en filteropties op locatie te filteren.

Zodra je meerdere locaties hebt, wordt in het Shopify-beheercentrum een locatiefilter weergegeven op de pagina's en in secties waar het van toepassing is, zoals de pagina Bestellingen en de pagina Voorraad. Wanneer je een locatie in het filter selecteert, behoudt de pagina je selectie totdat je deze wijzigt. De geselecteerde locatie voor een pagina wordt opgeslagen in een browsercookie, dus deze wordt niet behouden tussen apparaten of browsers.

Voorraadaantallen aanpassen

Nadat de voorraadhoeveelheden zijn bijgewerkt, kun je een overzicht van de deze wijzigingen, en de overige wijzigingen van de afgelopen 90 dagen, vinden in de voorraadwijzigingsgeschiedenis van het product of van de productvariant.

Op de pagina Wijzigingsgeschiedenis kun je ook wijzigingen bekijken die zijn aangebracht door apps van derden of door processen die automatisch in Shopify plaatsvinden.

Hier kun je meer te weten komen over het bekijken van je voorraadwijzigingsgeschiedenis.

Niet-beschikbare voorraadaantallen aanpassen

Je kunt de Niet beschikbare hoeveelheid producten op de volgende manieren wijzigen:

 • nieuwe voorraad toevoegen als Niet beschikbaar;
 • voorraad verplaatsen van Beschikbaar naar Niet beschikbaar;
 • voorraad verplaatsen van Niet beschikbaar naar Beschikbaar;
 • voorraad uit Niet beschikbaar verwijderen.

Niet-beschikbare voorraad kan een van de volgende statussen hebben:

 • Beschadigd: voorraad die voorhanden maar niet beschikbaar is omdat deze beschadigd is.
 • Kwaliteitscontrole: voorraad die voorhanden is, maar voor kwaliteitsdoeleinden moet worden gecontroleerd voordat deze beschikbaar wordt gesteld om te verkopen.
 • Veiligheidsvoorraad: voorraad die voorhanden is, maar bewust in reserve wordt gehouden voordat deze beschikbaar wordt gesteld om te verkopen.
 • Overig: voorraad die voorhanden is, maar om een door jou vastgestelde reden niet beschikbaar is.

Je kunt ook de voorraadbarcodescanner op een mobiel apparaat gebruiken om barcodes voor je producten toe te voegen.

Als de voorraadaantallen van een product worden gevolgd met voorraad-apps, dan worden de hoeveelheden alleen aan die app-locatie toegewezen. Je kunt de locaties waar producten aan toegewezen worden wijzigen.

Zodra je meerdere locaties hebt, wordt in het Shopify-beheercentrum een locatiefilter weergegeven op de pagina's en in secties waar het van toepassing is, zoals de pagina Bestellingen en de pagina Voorraad. Wanneer je een locatie in het filter selecteert, behoudt de pagina je selectie totdat je deze wijzigt. De geselecteerde locatie voor een pagina wordt opgeslagen in een browsercookie, dus deze wordt niet behouden tussen apparaten of browsers.

Nieuwe niet-beschikbare voorraad toevoegen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten > Voorraad.
 2. Klik op de waarde bij Niet beschikbaar voor de variant die je wilt bewerken.
 3. Klik op de waarde naast Beschadigd, Kwaliteitscontrole, Veiligheidsvoorraad of Overig waaraan je voorraad wilt toevoegen.
 4. Klik op Toevoegen aan voorraad.
 5. Voer de hoeveelheid in die je naar Niet beschikbaar wilt verplaatsen. De voorhanden voorraad neemt ook met dit aantal toe.
 6. Klik op Opslaan.

Voorraad verplaatsen van Beschikbaar naar Niet beschikbaar

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten > Voorraad.
 2. Klik op het pictogram 'Aanpassen' in de kolom Beschikbaar voor de variant die je wilt bewerken.
 3. Selecteer Verplaatsen naar Niet beschikbaar in de vervolgkeuzelijst.
 4. Voer de hoeveelheid in die je naar Niet beschikbaar wilt verplaatsen.
 5. Selecteer een reden voor het verplaatsen van voorraad naar Niet beschikbaar in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik op Opslaan.

Voorraad verplaatsen van Niet beschikbaar naar Beschikbaar

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten > Voorraad.
 2. Klik op de waarde bij Niet beschikbaar voor de variant die je wilt bewerken.
 3. Klik op de waarde naast Beschadigd, Kwaliteitscontrole, Veiligheidsvoorraad of Overige waarvan je voorraad wilt verplaatsen.
 4. Klik op Verplaatsen naar Beschikbaar.
 5. Voer de hoeveelheid in die je naar Beschikbaar wilt verplaatsen.
 6. Klik op Opslaan.

Voorraad verwijderen uit 'Niet beschikbaar'

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Producten > Voorraad.
 2. Klik op de waarde bij Niet beschikbaar voor de variant die je wilt bewerken.
 3. Klik op de waarde naast Beschadigd, Kwaliteitscontrole, Veiligheidsvoorraad of Overig waaruit je voorraad wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen uit voorraad.
 5. Voer de hoeveelheid in die je uit Niet beschikbaar wilt verwijderen. De voorhanden voorraad neemt ook met dit aantal af.
 6. Klik op Opslaan.

Nadat de voorraadhoeveelheden zijn bijgewerkt, kun je een overzicht van de deze wijzigingen, en de overige wijzigingen van de afgelopen 90 dagen, vinden in de voorraadwijzigingsgeschiedenis van het product of van de productvariant.

Op de pagina Wijzigingsgeschiedenis kun je ook wijzigingen bekijken die zijn aangebracht door apps van derden of door processen die automatisch in Shopify plaatsvinden.

Hier kun je meer te weten komen over het bekijken van je voorraadwijzigingsgeschiedenis.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis