Voorraadstaten

Voor het bijhouden van nauwkeurige voorraadaantallen in het Shopify-beheercentrum krijgen je producten een voorraadstaat toegewezen. Hiermee wordt de status van een product gedefinieerd, waaronder of een product voorhanden en beschikbaar voor verkoop is, aan een bestelling is toegewezen, niet beschikbaar is of deel uitmaakt van een binnenkomende zending. Als je de voorraadstaten begrijpt, beschik je over de meest recente informatie over je producten, zodat je de meest weloverwogen beslissingen kunt nemen over bestellingen en voorraadbeheer.

De staat van je voorraadaantallen wordt weergegeven op de pagina Voorraad naast elk product of elke productvariant. Binnenkomende voorraad wordt echter op een apart tabblad op deze pagina weergegeven.

Je kunt de voorraadstaten ook op specifieke product- of variantpagina's bekijken.

De voorraadeenheden kunnen zich in de volgende staten bevinden:

Voer voorraadgegevens in Shopify in en schakel voorraadtracking in zodat Shopify de staat van je voorraad kan bepalen.

Voorraadstaten begrijpen

Voorhanden

Voorhanden voorraad is het totale aantal voorraadeenheden dat op een locatie aanwezig is.Voorhanden voorraad is de som van je Toegewezen, Niet beschikbare en Beschikbare voorraad.De Voorhanden hoeveelheid is de hoeveelheid die je in het Shopify-beheercentrum kunt bewerken.

Zo heeft Jams van Jams de volgende voorraad:

  • tien potten jam die Niet beschikbaar zijn omdat ze zijn gereserveerd voor conceptbestellingen;
  • zes potten jam die zijn Toegewezen aan bestellingen en wachten op afhandeling;
  • vier potten jam die Beschikbaar zijn en klaar om te worden verkocht.

Het totale aantal eenheden jam dat Jo's Jams Voorhanden heeft, is twintig. Dit is gebaseerd op het totale aantal eenheden dat Toegewezen, Niet beschikbaar of Beschikbaar is.

Beschikbaar

Beschikbare voorraad verwijst naar voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan een bestelling of gereserveerd voor een conceptbestelling. Deze omvat ook geen voorraad die wordt beschouwd als Binnenkomend.

Zo heeft Jo's Jams 60 eenheden jam op voorraad in de winkel, klaar om te verkopen.

Het aantal Beschikbare eenheden jam op deze locatie van Jo's Jams is 60.

Toegewezen

Toegewezen voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een geplaatste bestelling, maar nog niet is afgehandeld. Wanneer eenheden deel uitmaken van een conceptbestelling, kunnen ze niet worden gekocht door klanten en tellen ze pas als Toegewezen wanneer het concept een bestelling wordt.

Jo's Jams heeft vandaag bijvoorbeeld enkele potten online verkocht. Er zijn twintig potten jam verkocht. De twintig verkochte voorraadeenheden hebben nu de voorraadstaat Toegewezen omdat ze deel uitmaken van de bestellingen die zijn geplaatst, maar nog niet zijn afgehandeld.

Niet beschikbaar

Niet beschikbare voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat is gereserveerd voor conceptbestellingen of opzij is gezet door apps. Niet beschikbare voorraad is aanwezig op jouw locatie maar is niet beschikbaar om te verkopen.

Zo heeft Jo's Jams momenteel 55 potten jam in voorraad in het magazijn, maar vandaag hebben ze conceptbestellingen gemaakt en nu zijn 35 van die potten jam gereserveerd voor conceptbestellingen. De totale Niet beschikbare voorraad voor deze locatie is 35 eenheden jam. De totale Beschikbare voorraad is 20 eenheden jam.

Inkomend

Binnenkomende voorraad verwijst naar voorraad die onderweg is naar je locatie. Binnenkomende voorraad kan pas worden verkocht als deze op de locatie is ontvangen. Nadat deze is ontvangen, wordt de staat automatisch gewijzigd in Beschikbaar. Wanneer binnenkomende voorraad wordt ontvangen en Beschikbaar wordt, wordt deze ook meegeteld voor de Voorhanden voorraad. Hier vind je meer informatie over het ontvangen van voorraadoverdrachten.

Jo's Jams heeft bijvoorbeeld twee winkels: Winkel A en Winkel B. Winkel A stuurt een zending van 90 potten jam naar Winkel B.

De Binnenkomende hoeveelheid voor Jo's Jams in Winkel B is 90 eenheden jam.

Referentietabel voor voorraadstaat

Je voorraad is gegroepeerd in de volgende staten:

Voorraadstaten
Voorraadstatus Definitie
Voorhanden Voorhanden voorraad verwijst naar alle voorraadeenheden die op jouw locatie aanwezig zijn. Voorhanden voorraad is het totaal van de Toegewezen, Niet beschikbare en Beschikbare voorraad.
Beschikbaar Beschikbare voorraad verwijst naar voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan een bestelling of gereserveerd voor een conceptbestelling. Deze omvat ook geen voorraad die wordt beschouwd als Binnenkomend.
Toegewezen Toegewezen voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een bestelling die nog niet is afgehandeld. Wanneer eenheden deel uitmaken van een conceptbestelling, kunnen ze niet worden gekocht door klanten en tellen ze pas als Toegewezen voorraad wanneer het concept een bestelling wordt.
Niet beschikbaar Niet beschikbare voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat is gereserveerd voor conceptbestellingen of dat opzij is gezet door apps. Niet beschikbare voorraad is aanwezig op je locatie, maar is niet beschikbaar om te verkopen.
Inkomend Binnenkomende voorraad verwijst naar voorraad die onderweg is naar de locatie. Binnenkomende voorraad kun je pas verkopen als je deze hebt ontvangen en de staat is gewijzigd naar Beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis