Voorraadstaten

Voor het bijhouden van nauwkeurige voorraadaantallen in het Shopify-beheercentrum krijgen je producten een voorraadstaat toegewezen. Hiermee wordt de status van een product gedefinieerd, waaronder of een product voorhanden en beschikbaar voor verkoop is, aan een bestelling is toegewezen, niet beschikbaar is of deel uitmaakt van een binnenkomende zending. Als je de voorraadstaten begrijpt, beschik je over de meest recente informatie over je producten, zodat je de meest weloverwogen beslissingen kunt nemen over bestellingen en voorraadbeheer.

De status van de hoeveelheden wordt weergegeven op de pagina Voorraad naast elk product of elke variant. Je kunt weergaven op de pagina Voorraad aanmaken en zodanig bewerken dat ze de gewenste informatie weergeven. Als je bijvoorbeeld de kolom Voorhanden niet nodig hebt, kun je deze verbergen en deze weergave opslaan. Hier vind je meer informatie over de pagina Voorraad.

Je kunt de voorraadstaten ook op specifieke product- of variantpagina's bekijken.

De voorraadeenheden kunnen zich in de volgende staten bevinden:

Voer voorraadgegevens in Shopify in en activeer voorraadtracking, zodat Shopify de status van je voorraad kan bepalen.

Op deze pagina

Voorraadstaten begrijpen

Voorhanden

Voorhanden voorraad is het totale aantal eenheden dat je op een locatie hebt. Voorhanden voorraad is de som van de toegewezen, niet beschikbare en beschikbare voorraad. Je kunt de voorhanden hoeveelheid bewerken in het Shopify-beheercentrum. Wanneer je de voorhanden hoeveelheid bewerkt, verandert de beschikbare hoeveelheid met hetzelfde aantal.

Zo heeft Jams van Jams de volgende voorraad:

  • tien potten jam die niet beschikbaar zijn omdat ze zijn gereserveerd voor conceptbestellingen;
  • zes potten jam die zijn Toegewezen aan bestellingen en wachten op afhandeling;
  • vier potten jam die Beschikbaar zijn en klaar om te worden verkocht.

Het totale aantal eenheden jam dat Jo's Jams Voorhanden heeft, is twintig. Dit is gebaseerd op het totale aantal eenheden dat Toegewezen, Niet beschikbaar of Beschikbaar is.

Beschikbaar

Beschikbare voorraad is voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan bestellingen en ook niet apart gezet als niet beschikbaar. Het is ook geen voorraad die wordt beschouwd als binnenkomend. Je kunt de beschikbare hoeveelheid bewerken in het Shopify-beheercentrum. Wanneer je de beschikbare hoeveelheid bewerkt, verandert de voorhanden hoeveelheid met hetzelfde aantal.

Zo heeft Jo's Jams 60 eenheden jam op voorraad in de winkel, klaar om te verkopen.

Het aantal Beschikbare eenheden jam op deze locatie van Jo's Jams is 60.

Toegewezen

Toegewezen voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een geplaatste bestelling, maar nog niet is afgehandeld. Wanneer eenheden deel uitmaken van een conceptbestelling, kunnen ze niet worden gekocht door klanten en tellen ze pas als Toegewezen wanneer het concept een bestelling wordt.

Jo's Jams heeft vandaag bijvoorbeeld enkele potten online verkocht. Er zijn twintig potten jam verkocht. De twintig verkochte voorraadeenheden hebben nu de voorraadstaat Toegewezen omdat ze deel uitmaken van de bestellingen die zijn geplaatst, maar nog niet zijn afgehandeld.

Niet beschikbaar

Niet-beschikbare voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat is gereserveerd voor conceptbestellingen, opzij gezet door apps of om andere redenen, zoals beschadiging, kwaliteitscontrole of veiligheidsvoorraad. Niet-beschikbare voorraad is op je locatie op voorraad, maar niet beschikbaar om te verkopen. Je kunt ook beschikbare artikelen naar Niet beschikbaar verplaatsen door voorraadaantallen aan te passen.

Zo heeft Jo's Jams momenteel 55 potten jam op voorraad in het magazijn, maar vandaag hebben ze conceptbestellingen gemaakt en nu zijn 35 van die potten jam gereserveerd voor conceptbestellingen. Jo heeft tijdens een inventarisatie gezien dat één pot geen label heeft en verplaatst één beschikbare pot jam naar Niet beschikbaar om een kwaliteitscontrole uit te voeren. De totale niet-beschikbare voorraad voor deze locatie is 36 potten jam. De totale beschikbare voorraad is 19 potten jam. Als Jo het label vervangt en de jam weer voor verkoop beschikbaar stelt, dan is de beschikbare voorraad 20 potten jam.

Binnenkomend

Binnenkomende voorraad is voorraad van overdrachten, inkooporders of apps die onderweg is naar je locatie. Binnenkomende voorraad kan pas worden verkocht als deze op de locatie is ontvangen. Nadat je de binnenkomende voorraad van inkooporders of overdrachten hebt ontvangen, wordt de status automatisch gewijzigd in Beschikbaar. In apps wordt mogelijk een andere status dan Beschikbaar weergegeven nadat de binnenkomende voorraad is ontvangen. In een app kan de status van de ontvangen voorraad bijvoorbeeld Niet beschikbaar als Veiligheidsvoorraad zijn. Wanneer binnenkomende voorraad is ontvangen en Beschikbaar wordt, wordt deze meegeteld in de Voorhanden hoeveelheid. Lees meer over het ontvangen van voorraadoverdrachten.

Jo's Jams heeft bijvoorbeeld twee winkels: Winkel A en Winkel B. Winkel A stuurt een zending van 90 potten jam naar Winkel B.

De Binnenkomende hoeveelheid voor Jo's Jams in Winkel B is 90 eenheden jam.

Referentietabel voor voorraadstaat

Je voorraad is gegroepeerd in de volgende staten:

Voorraadstaten
Voorraadstatus Definitie
Voorhanden Voorhanden voorraad verwijst naar alle voorraadeenheden die op jouw locatie aanwezig zijn. Voorhanden voorraad is het totaal van de Toegewezen, Niet beschikbare en Beschikbare voorraad.
Beschikbaar Beschikbare voorraad verwijst naar voorraad die je kunt verkopen. Beschikbare voorraad is niet toegewezen aan een bestelling of gereserveerd voor een conceptbestelling. Deze omvat ook geen voorraad die wordt beschouwd als Binnenkomend.
Toegewezen Toegewezen voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat deel uitmaakt van een bestelling die nog niet is afgehandeld. Wanneer eenheden deel uitmaken van een conceptbestelling, kunnen ze niet worden gekocht door klanten en tellen ze pas als Toegewezen voorraad wanneer het concept een bestelling wordt.
Niet beschikbaar Niet beschikbare voorraad verwijst naar het aantal eenheden dat is gereserveerd voor conceptbestellingen, opzij gezet door apps of om andere redenen, zoals beschadiging, kwaliteitscontrole of veiligheidsvoorraad. Niet beschikbare voorraad is aanwezig op je locatie, maar is niet beschikbaar om te verkopen.
Inkomend Binnenkomende voorraad is voorraad van overdrachten, inkooporders of apps die onderweg is naar je locatie. Binnenkomende voorraad kan pas worden verkocht als deze is ontvangen en de status is gewijzigd in Beschikbaar.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis