Envanter durumları

Shopify yöneticinizde doğru envanter adetlerini korumak için ürünlerinize bir envanter durumu atanır. Envanter durumu, ürünün durumunu (ör. ürünün elde mevcut ve satın alınabilir, halihazırda bir siparişte işlenmiş, kullanım dışı veya gelen bir siparişin parçası olup olmadığını) tanımlar. Envanter durumlarını anladığınızda ürünlerinizle ilgili en güncel bilgileri edinirsiniz. Böylece siparişleriniz ve envanter yönetimiyle alakalı en bilinçli kararları verebilirsiniz.

Ürün adetlerinizin durumu Envanter sayfanızda, her bir ürün veya varyasyonun yanında gösterilir. İstediğiniz bilgileri görüntülemek için Envanter sayfasında görünümler oluşturabilir ve bunları düzenleyebilirsiniz. Örneğin, Elde mevcut sütununa ihtiyacınız yoksa bu sütunu gizleyebilir ve görünümü bu şekilde kaydedebilirsiniz. Envanter sayfası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Envanter durumlarını belirli ürün veya varyasyon sayfalarında da görüntüleyebilirsiniz.

Envanter birimlerinizin durumları aşağıdaki şekilde olabilir:

Shopify'ın envanter durumlarınızı belirleyebilmesi için envanter bilgisini Shopify'a girmeniz ve envanter takibini etkinleştirmeniz gerekir.

Envanter durumlarını anlama

Elde mevcut

Elde mevcut envanter, bir konumdaki toplam birim sayısını ifade eder. Elde mevcut envanter; Siparişe İşlenen, Kullanım dışı ve Kullanılabilir envanterin toplamıdır. Elde mevcut envanterinizi Shopify yöneticisinden düzenleyebilirsiniz. Elde Mevcut adedi düzenlediğinizde, Kullanılabilir adet de aynı miktarda değişiklik gösterir.

Örneğin, Jo's Jams mağazasının envanteri aşağıdaki şekildedir:

Jo's Jams mağazasında Elde mevcut olarak bulunan toplam reçel sayısı 20'dir. Bu sayı İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut durumundaki ürün adetlerinin toplamından oluşur.

Kullanılabilir

Kullanılabilir envanter, satışını yapabileceğiniz envanteri ifade eder. Kullanılabilir envanter, herhangi bir siparişe işlenmemiş veya kullanım dışı olarak ayrılmamıştır. Gelen olarak kabul edilen envanteri de içermez. Kullanılabilir adedi Shopify yöneticisinde düzenleyebilirsiniz. Kullanılabilir adedi düzenlediğinizde, Eldeki miktar adediniz de aynı miktarda değişiklik gösterir.

Örneğin, Jo's Jams'in mağazalarında satışa hazır 60 birim reçel var.

Jo's Jams'in bu mağazasındaki Mevcut reçel sayısı 60 birimdir.

İşlendi

İşlendi durumundaki envanter, belirli bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birimleri ifade eder. Birimler taslak siparişin parçası olduğunda taslak sipariş, bir sipariş haline gelene kadar müşteriler tarafından satın alınamaz ve İşlendi olarak sayılmaz.

Örneğin, Jo's Jams bugün bazı online satışlar yaptı. 20 reçel satıldı. Satılan 20 envanter birimi, verilen ancak henüz gönderilmemiş siparişlerin parçası olduğundan Siparişe işlendi durumundadır.

Kullanım dışı

Kullanım dışı envanter, taslak siparişler için rezerve edilen, uygulamalar tarafından kenara ayrılan veya hasarlı olma, kalite kontrolü veya güvenlik stokuna ekleme gibi diğer envanter bekletme nedenleriyle kullanılamayan birim sayısını ifade eder. Kullanım dışı envanter, konumunuzda stoklanmıştır ancak satılamaz. Ayrıca, envanter adetlerinizi düzenleyerek Kullanılabilir ürünleri Kullanım dışı kategorisine taşıyabilirsiniz.

Örneğin, şu anda Jo's Jams mağazasında stokta 55 reçel var ancak bugün taslak siparişler oluşturdukları için bu reçellerin 35 tanesi taslak siparişler için ayrılmış. Jo, envanter sayımı sırasında bir kavanozun etiketi olmadığını fark ediyor ve Kullanılabilir kategorisindeki kavanozlardan birini kalite kontrolü için Kullanım dışı kategorisine taşıyor. Bu konumun Kullanım dışı envanterinde toplam 36 birim reçel vardır. Kullanılabilir toplam envanter 19 birim reçeldir. Jo etiketi değiştirip ve reçeli tekrar satmak için Kullanılabilir hale getirirse Kullanılabilir envanteri 20 birim reçel olur.

Gelen

Gelen envanter; aktarımlardan, satın alma emirlerinden veya uygulamalardan konumunuza doğru yola çıkan envanteri ifade eder. Gelen envanter, konumda teslim alınana kadar satılamaz. Satın alma emirleri veya aktarımlardan gelen envanteri aldıktan sonra durum, otomatik olarak Kullanılabilir olarak değiştirilir. Uygulamalarda, gelen envanter alındıktan sonra Kullanılabilir'den farklı durumlar da mevcut olabilir. Örneğin, bir uygulama alınan envanteri Güvenlik stoku olarak Kullanılamıyor kategorisine yerleştirebilir. Gelen envanter teslim alınıp Kullanılabilir hale geldiğinde Elde mevcut adete de dahil edilir. Envanter aktarımlarını teslim alma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin, Jo's Jams'in iki mağazası olduğunu varsayalım: A Mağazası ve B Mağazası. A Mağazası, 90 reçel içeren bir kargoyu B mağazasına gönderir.

Jo's Jams'in B Mağazasında Gelen adedi 90 birim reçeldir.

Envanter durumu referans tablosu

Envanteriniz aşağıdaki durumlara gruplandırılır:

Envanter durumları
Envanter durumu Tanım
Elde mevcut Elde mevcut envanter, bir konumda bulundurduğunuz envanteri ifade eder. İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut envanterinizin toplamı Elde mevcut envanteri oluşur.
Mevcut Mevcut envanter, satabileceğiniz envanteri ifade eder. Mevcut envanter herhangi bir siparişe işlenmez veya taslak siparişler için ayrılmaz. Ayrıca Gelen olarak belirtilen envanteri içermez.
İşlendi İşlendi durumundaki envanter, belirli bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birimleri ifade eder. Birimler taslak siparişin parçası olduğunda taslak sipariş, bir sipariş haline gelene kadar müşteriler tarafından satın alınamaz ve İşlendi olarak sayılmaz.
Unavailable (Kullanım dışı) Kullanım dışı envanter, taslak siparişler için rezerve edilen, uygulamalar tarafından kenara ayrılan veya hasarlı olma, kalite kontrolü veya güvenlik stokuna ekleme gibi diğer envanter bekletme nedenleriyle kullanılamayan birim sayısını ifade eder. Kullanım dışı envanter konumunuzda stoklanmıştır, ancak satılamaz.
Gelen Gelen envanter; aktarımlardan, satın alma emirlerinden veya uygulamalardan konumunuza doğru yola çıkan envanteri ifade eder. Gelen envanter, teslim alınana ve durumu Kullanılabilir olarak değiştirilene kadar satılamaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene