Envanter durumları

Shopify yöneticinizde doğru envanter adetlerini korumak için ürünlerinize bir envanter durumu atanır. Envanter durumu, ürünün durumunu (ör. ürünün elde mevcut ve satın alınabilir, halihazırda bir siparişte işlenmiş, kullanım dışı veya gelen bir siparişin parçası olup olmadığını) tanımlar. Envanter durumlarını anladığınızda ürünlerinizle ilgili en güncel bilgileri edinirsiniz. Böylece siparişleriniz ve envanter yönetimiyle alakalı en bilinçli kararları verebilirsiniz.

Adetlerinizin durumu, Envanter sayfanızda her ürün veya varyasyonun yanında gösterilir. Ancak, Gelen envanter bu sayfada kendi sekmesinde gösterilir.

Envanter durumlarını belirli ürün veya varyasyon sayfalarında da görüntüleyebilirsiniz.

Envanter birimlerinizin durumları aşağıdaki şekilde olabilir:

Shopify'ın envanter durumlarınızı belirleyebilmesi için envanter bilgisini Shopify'a girmeniz ve envanter takibini etkinleştirmeniz gerekir.

Envanter durumlarını anlama

Elde mevcut

Elde mevcut envanter, bir konumdaki toplam birim sayısını ifade eder. Elde mevcut envanter; Siparişe İşlenen, Kullanım dışı ve Kullanılabilir envanterin toplamıdır. Elde mevcut envanterinizi Shopify yöneticisinden düzenleyebilirsiniz. Elde Mevcut adedi düzenlediğinizde, Kullanılabilir adet de aynı miktarda değişiklik gösterir.

Örneğin, Jo's Jams mağazasının envanteri aşağıdaki şekildedir:

Jo's Jams mağazasında Elde mevcut olarak bulunan toplam reçel sayısı 20'dir. Bu sayı İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut durumundaki ürün adetlerinin toplamından oluşur.

Mevcut

Kullanılabilir envanter, satışını yapabileceğiniz envanteri ifade eder. Kullanılabilir envanter, herhangi bir siparişe işlenmemiş veya herhangi bir taslak sipariş için rezerve edilmemiştir. Ayrıca, Gelen olarak kabul edilen envanteri içermez. Kullanılabilir adedi Shopify yöneticisinde düzenleyebilirsiniz. Kullanılabilir adedi düzenlediğinizde, Elde Mevcut adediniz de aynı miktarda değişiklik gösterir.

Örneğin, Jo's Jams'in mağazalarında satışa hazır 60 birim reçel var.

Jo's Jams'in bu mağazasındaki Mevcut reçel sayısı 60 birimdir.

İşlendi

İşlendi durumundaki envanter, belirli bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birimleri ifade eder. Birimler taslak siparişin parçası olduğunda taslak sipariş, bir sipariş haline gelene kadar müşteriler tarafından satın alınamaz ve İşlendi olarak sayılmaz.

Örneğin, Jo's Jams bugün bazı online satışlar yaptı. 20 reçel satıldı. Satılan 20 envanter birimi, verilen ancak henüz gönderilmemiş siparişlerin parçası olduğundan Siparişe işlendi durumundadır.

Unavailable (Kullanım dışı)

Kullanım dışı envanter, taslak siparişler için veya uygulamalar tarafından ayrılan birim sayısını ifade eder. Kullanım dışı envanter, konumunuzda stoklanan ancak satılamayan envanterdir.

Örneğin, şu anda Jo's Jams mağazasında stokta 55 reçel var ancak bugün taslak sipariş oluşturduklarından bu reçellerin 35 tanesi taslak siparişler için ayrıldı. Bu konumdaki toplam Kullanım dışı envanter 35 birim reçeldir. Toplam Mevcut envanter 20 birim reçeldir.

Gelen

Gelen envanter, konumunuza gelmekte olan envanteri ifade eder. Gelen envanter, konumda alınana kadar satılamaz. Alındığında durumu otomatik olarak Mevcut olarak değiştirilir. Gelen envanter teslim alınıp Kullanılabilir hale geldiğinde Elde mevcut adet olarak da sayılır. Envanter aktarımlarını alma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin, Jo's Jams'in iki mağazası olduğunu varsayalım: A Mağazası ve B Mağazası. A Mağazası, 90 reçel içeren bir kargoyu B mağazasına gönderir.

Jo's Jams'in B Mağazasında Gelen adedi 90 birim reçeldir.

Envanter durumu referans tablosu

Envanteriniz aşağıdaki durumlara gruplandırılır:

Envanter durumları
Envanter durumu Tanım
Elde mevcut Elde mevcut envanter, bir konumda bulundurduğunuz envanteri ifade eder. İşlendi, Kullanım dışı ve Mevcut envanterinizin toplamı Elde mevcut envanteri oluşur.
Mevcut Mevcut envanter, satabileceğiniz envanteri ifade eder. Mevcut envanter herhangi bir siparişe işlenmez veya taslak siparişler için ayrılmaz. Ayrıca Gelen olarak belirtilen envanteri içermez.
İşlendi İşlendi durumundaki envanter, belirli bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birimleri ifade eder. Birimler taslak siparişin parçası olduğunda taslak sipariş, bir sipariş haline gelene kadar müşteriler tarafından satın alınamaz ve İşlendi olarak sayılmaz.
Unavailable (Kullanım dışı) Kullanım dışı envanter, taslak siparişler için veya uygulamalar tarafından ayrılan birim sayısını ifade eder. Kullanım dışı envanter, konumunuzda stoklanan ancak satılamayan envanterdir.
Gelen Gelen envanter, konumunuza gelmekte olan envanteri ifade eder. Gelen envanter, alınana ve durumu Mevcut olarak değiştirilene kadar satılamaz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene