Envanter düzeltmesi geçmişini görüntüleme

Bir ürünün envanterini takip etmek için Shopify'ı kullanıyorsanız ürünün envanter düzeltmelerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Ürünün varyasyonları varsa takip edilen her bir varyasyonun envanter düzeltmesi geçmişini görüntüleyebilir, ancak aynı anda tüm varyasyonların envanter düzeltmesi geçmişini görüntüleyemezsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter düzeltmesi geçmişinin yalnızca son 90 gününü görüntüleyebilirsiniz.

Bir ürün veya varyasyon için envanter düzeltmesi geçmişini görüntülediğinizde envanter düzeltmeleriyle ilgili şu bilgileri görürsünüz:

  • Tarih: Düzenlemenin tarihi.
  • Faaliyet: Aktarım veya sipariş gibi düzenlemeye neden olan faaliyet. Düzenleme bir personel tarafından gerçekleştirildiyse personelin adı listelenir.
  • Kullanım dışı: Düzenlemeden sonra kullanılamayan envanter.
  • İşlendi - Bir siparişin parçası olan ancak henüz gönderilmemiş birim sayısı. Taslak siparişlerin parçası olan envanter birimleri, taslak sipariş bir sipariş haline gelene kadar işlendi olarak kabul edilmez.
  • Kullanılabilir : Düzenlemeden sonra kullanılabilen envanter adedi.
  • Elde mevcut: Düzenlemeden sonra elde mevcut olan envanter.

Adımlar:

Envanter düzeltme nedenleri

Shopify yöneticisinden Elde mevcut veya Kullanılabilir envanter adetlerinizi düzenlediğinizde adedin ne amaçla düzenlendiğine dair bir neden seçebilirsiniz. Envanter düzenleme nedenleri, düzenleme geçmişinizde Faaliyet sütununda görünür, ancak seçtiğiniz neden ve bu nedenin düzenleme geçmişi sayfasında gösterilme şekli farklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda, seçebileceğiniz her bir düzenleme nedeni, düzenleme geçmişi sayfasında görüntülenen karşılık gelen neden ve nedenin kullanımı gösterilir.

Envanter düzeltme nedenleri
Envanter düzeltme nedeni Düzenleme geçmişi sayfası faaliyeti Kullanım
Düzeltme Envanter düzeltmesi Başka bir seçenek seçilmediğinde belirlenen varsayılan seçenek. Bir envanter hatasını düzeltmek için veya genel bir neden olarak kullanın.
Sayı Envanter manuel olarak sayıldı Gerçek envanter adedi ile önceden kaydedilen envanter adedi arasında tutarsızlık bulunduğu durumlarda, fiziksel stoku saydıktan sonra kullanın.
Hasarlı Hasarlı Hasarlı stoku kaldırmak için kullanın.
Promosyon veya bağış Promosyon veya bağış Promosyonlarda veya bağış olarak kullanılan ürünler nedeniyle envanteri düzeltirken kullanın.
Alınan Envanter alındı Yeni stoka başvurmak için yeni envanter eklerken kullanın.
İade edilip stoka geri eklenen ürünler Ürünler stoka geri eklendi Ürün yeniden satılabildiğinde, iade edilmiş bir ürünü mevcut envantere eklemek için kullanın.
Hırsızlık veya kayıp Hırsızlık veya kayıp Hırsızlık veya kayıp nedeniyle envanteri düzeltirken kullanın.

Sistem envanter düzeltmesi faaliyetleri

Düzenleme geçmişi sayfanızda, envanterinizi manuel olarak ayarladığınızda siz veya personeliniz tarafından seçebilecek nedenlerle eşleşmeyen, kendiliğinden seçili nedenlerle eşleşmeyen düzenleme faaliyetlerini görebilirsiniz. Envanteriniz, mağazanızdaki envanter sayımının doğru olmasının sağlanması amacıyla Shopify veya üçüncü taraf uygulamaları tarafından belirli işlemlerin uygulanmasıyla düzenlenebilir.

Örneğin, gelen bir aktarımı alındı olarak işaretlediğinizde, envanter otomatik olarak ayarlanır ve bu ürünlerin düzenleme geçmişinde Transfer created ifadesi gösterilir.

Aşağıdaki tabloda, manuel olarak seçilen düzenleme nedenleriyle birlikte düzenleme geçmişi sayfasında gösterilen en sık kullanılan otomatik düzenleme nedenleri verilir.

Sistem envanter düzeltmesi faaliyetleri
Düzenleme geçmişi sayfası etkinlikleri Kullanım
Veri düzeltmesi Otomatik olarak yapılan bir hata düzeltmesini ifade eder.
Rezervasyon oluşturuldu Taslak sipariş veya üçüncü taraf uygulaması nedeniyle beklemeye alınan veya kenara ayrılan ve envanter sayımında Kullanım dışı duruma getirilen bir ürünü ifade eder.
Rezervasyon güncellendi Kullanım dışı envanterin, mağaza personeli veya üçüncü taraf uygulama tarafından (ör. taslak siparişin güncellenmesi yoluyla) güncellendiğini belirtir.
Rezervasyon silindi Kullanım dışı envanterin mağaza personeli veya üçüncü taraf bir uygulama tarafından silindiğini belirtir. Üçüncü taraf uygulama rezervasyonu sildiğinde veya taslak siparişin süresi dolduğunda ilgili envanter Mevcut envanter durumuna döner.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene