การดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

หากคุณใช้ Shopify เพื่อติดตามสินค้าคงคลังของสินค้า คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังได้ หากสินค้ามีหลายตัวเลือกสินค้า คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่ติดตามอยู่ได้ แต่คุณไม่สามารถเรียกดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดในคราวเดียวได้

คุณสามารถดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น

เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อมองหาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

  • วันที่ - วันที่ทำการปรับแก้
  • กิจกรรม - เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการปรับปรุง เช่น การถ่ายโอนสินค้าหรือคำสั่งซื้อหากพนักงานเป็นผู้ทำการปรับปรุง ชื่อพนักงานก็จะปรากฏอยู่ในรายชื่อ
  • ไม่พร้อมจำหน่าย - สินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายหลังจากการปรับปรุง
  • จองไว้แล้ว - จำนวนหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ ระบบจะไม่นับหน่วยสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าเป็นหน่วยที่จองไว้แล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ
  • พร้อมใช้งาน - ปริมาณสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานหลังจากการแก้ไข
  • มีอยู่ - สินค้าคงคลังที่มีอยู่หลังจากการปรับปรุง

ขั้นตอน:

เหตุผลในการปรับปรุงสินค้าคงคลัง

ในตอนที่ปรับจำนวนสินค้าคงคลังที่มีสถานะ “มีอยู่” หรือ “พร้อมจำหน่าย” จาก Shopify admin คุณสามารถเลือกเหตุผลในการปรับจำนวนได้ เหตุผลในการปรับปรุงสินค้าคงคลังจะปรากฏในประวัติการปรับปรุงใต้คอลัมน์ “กิจกรรม” แต่เหตุผลที่คุณเลือกและวิธีการแสดงเหตุผลนั้นในหน้าประวัติการปรับปรุงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ตารางต่อไปนี้แสดงเหตุผลในการปรับปรุงแต่ละข้อที่คุณสามารถเลือกได้ เหตุผลที่สอดคล้องกันซึ่งจะแสดงในหน้าประวัติการปรับปรุง และการใช้งานแต่ละเหตุผล

เหตุผลในการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
เหตุผลในการปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลัง กิจกรรมหน้าประวัติการปรับปรุง การใช้
การแก้ไข การแก้ไขสินค้าคงคลัง เป็นตัวเลือกเริ่มต้นในกรณีที่ไม่ได้เลือกตัวเลือกอื่น ใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของสินค้าคงคลัง หรือใช้เป็นเหตุผลทั่วไป
ยอด นับสินค้าคงคลังด้วยตนเองแล้ว ใช้หลังจากนับสต็อกจริง ซึ่งพบความคลาดเคลื่อนระหว่างปริมาณสินค้าคงคลังตามจริงและปริมาณสินค้าคงคลังที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
เสียหาย เสียหาย ใช้เพื่อลบสต็อกสินค้าที่เสียหาย
โปรโมชันหรือการบริจาค โปรโมชันหรือการบริจาค ใช้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังเนื่องจากมีการนำสินค้าไปใช้ร่วมโปรโมชันหรือนำไปบริจาค
ได้รับแล้ว ได้รับสินค้าคงคลังแล้ว ใช้เมื่อเพิ่มสินค้าคงคลังรายการใหม่ไปยังสต็อกสินค้าแห่งใหม่
ส่งคืนสินค้ากลับสต็อก คืนสินค้ากลับสต็อกแล้ว ใช้เพื่อเพิ่มสินค้าที่ส่งคืนกลับไปยังสินค้าคงคลังที่มีอยู่ เมื่อสินค้าดังกล่าวสามารถนำกลับมาขายอีกครั้งได้
การถูกลักทรัพย์หรือสูญหาย การถูกลักทรัพย์หรือสูญหาย ใช้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังเนื่องจากสินค้าถูกขโมยหรือสูญหาย

กิจกรรมการปรับปรุงสินค้าคงคลังของระบบ

คุณอาจพบกิจกรรมการปรับปรุงในหน้าประวัติการปรับปรุงที่ไม่ตรงกับเหตุผลแบบเลือกเอง ซึ่งคุณหรือพนักงานของคุณอาจเลือกขณะที่คุณปรับปรุงสินค้าคงคลังด้วยตนเอง Shopify หรือแอปจากภายนอกอาจปรับปรุงสินค้าคงคลังของคุณตามกระบวนการบางอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณมีการตรวจนับสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายการถ่ายโอนขาเข้าว่าได้รับแล้ว ระบบจะปรับปรุงสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ และประวัติการปรับปรุงของสินค้าเหล่านี้จะแสดง Transfer created

ตารางต่อไปนี้แสดงเหตุผลในการปรับปรุงอัตโนมัติที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งแสดงในหน้าประวัติการปรับปรุงพร้อมเหตุผลในการปรับปรุงที่เลือกด้วยตนเอง

กิจกรรมการปรับปรุงสินค้าคงคลังของระบบ
กิจกรรมหน้าประวัติการปรับปรุง การใช้
การปรับแก้ข้อมูล หมายถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สร้างการสำรองแล้ว หมายถึงสินค้าที่ถูกถูกระงับชั่วคราวหรือแยกไว้เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินหรือแอปจากภายนอก และตั้งค่าเป็นไม่พร้อมจำหน่ายในการตรวจนับสินค้าคงคลัง
อัปเดตการสำรองแล้ว บ่งบอกว่าพนักงานของร้านค้าหรือแอปจากภายนอกได้อัปเดตสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมใช้งานแล้ว เช่น การอัปเดตคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
ลบการสำรองแล้ว บ่งบอกว่าบ่งบอกว่าพนักงานของร้านค้าหรือแอปจากภายนอกได้ลบสินค้าคงคลังที่ไม่พร้อมจำหน่ายออกแล้ว เมื่อผู้ให้บริการภายนอกลบสินค้าที่สำรองไว้หรือคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่หมดอายุแล้ว สินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องจะกลับสู่สถานะพร้อมจำหน่าย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี