เริ่มต้นใช้งานสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังของร้านค้าจะแสดงจำนวนตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการที่คุณมีพร้อมจำหน่าย ระดับสินค้าคงคลังเป็นผลมาจากวิธีการที่คุณตั้งค่าสินค้าและกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ โดยคุณสามารถติดตามและจัดการระดับสินค้าคงคลังของร้านค้าคุณได้ในหน้าสินค้าคงคลังของส่วนผู้ดูแล Shopify

ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งค่าการติดตามสินค้าคงคลังใน Shopify นําเข้าหรือส่งออกปริมาณสินค้าคงคลังของคุณ และซ่อนหรือขายสินค้าที่หมดสต็อก

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี