Visa lagerjusteringshistorik

Om du använder Shopify för att spåra en produkts lager kan du se dess lagerjusteringshistorik. Om produkten har varianter kan du se lagerjusteringshistoriken för varje variant som spåras, men du kan inte se lagerjusteringshistoriken för alla varianter samtidigt.

Du kan endast se de senaste 90 dagarnas lagerjusteringshistorik för en produkt eller variant.

När du visar lagerhistoriken för en produkt eller en variant ser du följande information om lagerjusteringar:

  • Datum – Datum för justeringen.
  • Aktivitet - Den händelse som orsakade justeringen, till exempel en överföring eller en beställning.Om en medarbetare orsakade justeringen listas personens namn.
  • Ej tillgänglig - Lagerenheter som inte är tillgängliga efter justeringen.
  • Åtagande – Antalet enheter som är en del av en order men inte har distribuerats. Lagerenheter som är en del av orderutkast räknas inte som ett åtagande förrän orderutkastet blir en order.
  • Tillgänglig – Lagerkvantiteten som är tillgänglig efter justeringen och som inte är uppbokat till några ordrar eller som avsatts som otillgänglig.
  • Till hands – Det lager som finns till hands efter justeringen, och det är summan av ditt Bokade, Otillgängliga och Tillgängliga lager.

Läs mer om lagerstatus.

Steg:

Förstå din sida för justeringshistorik

Tabellen som visas på sidan för produkt- eller variantjusteringshistorik listar de senaste 90 dagarna med data för lagerjusteringshistorik.

Aktivitetskolumnen visar händelsen som orsakade lagerjusteringen, till exempel en ny order, en retur eller en manuellt vald lagerjusteringsorsak.

Siffrorna under var och en av lagertillstånden visar den justerade kvantiteten först och den nya totala kvantiteten därefter. Ett bindestreck indikerar att justeringen inte påverkade den kolumnen.

Butiken Mel's Mustards har till exempel 43 stycken stark senap i statusen Tillgänglig.

En kund lägger en order på fem dijonsenap, vilket gör att den Bokade summan för denna lagerhållningsenhet ökar med fem. På lagerjusteringssidan är det första antalet under Bokade för den här ordern (+5) och det andra antalet under Bokade motsvarar den totala kvantiteten av enheter för denna lagerhållningsenhet som är bokade för alla ordrar.

Eftersom fem enheter bokades för denna order dras de från statusen Tillgänglig. Det första antalet under Tillgänglig för den här ordern visar (-5). Det andra antalet som visas är 38, vilket är den totala kvantiteten tillgängliga enheter efter att ordern lades. Den tillgängliga kvantiteten har gått ner från 43 till 38.

Orsaker till lagerjustering

När du justerar dina lagerkvantiteter som är i lager, tillgängliga eller otillgängliga från Shopify-admin kan du välja en anledning till att kvantiteten justeras. Anledningar för lagerjustering visas i din justeringshistorik under kolumnen Aktivitet, men den anledning du väljer och hur den visas på justeringshistoriksidan kan variera något.

Följande tabell visar alla justeringsorsaker du kan välja, motsvarande anledning som visas på sidan för justeringshistorik och användning för varje anledning.

Orsaker till lagerjustering
Orsak till lagerjustering Aktivitet på sidan för justeringshistorik Användning
Korrigering Lagerkorrigering Standardalternativet om inget annat alternativ är valt. Använd för att korrigera ett lagerfel, eller som en generell orsak.
Antal Lager räknas manuellt Använd efter att ha räknat fysiskt lager, där en skillnad hittades mellan den faktiska lagerkvantiteten och den tidigare registrerade lagerkvantiteten.
Har skada Har skada Använd för att markera lager som otillgängligt eftersom det är skadat.
Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll Använd för att markera lager som otillgängligt på grund av kvalitetskontroll. Till exempel, för att granska en försändelse för att se till att det inte finns några skadade artiklar.
Kampanj eller donation Kampanj eller donation Använd när du justerar lager på grund av artiklar som används i kampanjer eller som gåvor.
Mottagen Lagervaror mottagna Använd när du lägger till nytt lager för att hänvisa till nytt lager.
Lagerpåfyllning av retur Varor åter i lager Använd för att lägga tillbaka en returnerad artikel till tillgängligt lager när artikeln kan säljas på nytt.
Reservlager Reservlager Använd för att markera lager som otillgängligt när du vill lägga undan vissa varor för säkerhetslager. Du har till exempel artiklar som säljer snabbt och du vill att vissa lager ska avsatts för att släppas senare.
Stöld eller förlust Stöld eller förlust Använd när du justerar lager på grund av stöld eller förlust.
Övrigt Övrigt Använd när du justerar lager för att vara otillgängligt av någon annan anledning.

Systemlagerjusteringsaktiviteter

Du kan stöta på justeringsaktiviteter på din justeringshistoriksida som inte matchar anledningarna du eller din personal kan välja när du justerar ditt lager manuellt. Ditt lager kan justeras av Shopify eller tredjepartsappar efter specifika processer för att säkerställa att din butik har korrekt inventering.

När du till exempel markerar en inkommande överföring som mottagen justeras lagret automatiskt och justeringshistoriken för dessa produkter Transfer created.

Följande tabell visar de vanligaste automatiska justeringsanledningarna som visas på sidan för justeringshistorik tillsammans med manuellt valda justeringsanledningar.

Systemlagerjusteringsaktiviteter
Aktiviteter för sida med justeringshistorik Användning
Datakorrigering Hänvisar till en feljustering som gjorts automatiskt.
Reservation skapades Hänvisar till en artikel som har försatts i vänteläge eller lagts åt sidan på grund av ett beställningsutkast eller en tredjepartsapp och som gjorts Ej tillgänglig i lagerräkningen.
Reservation uppdaterades Innebär att Ej tillgängliga lagerenheter har uppdaterats av butikspersonal eller en tredjepartsapp, till exempel från att uppdatera ett beställningsutkast.
Reservation raderades Innebär att en Ej tillgänglig lagerenhet har raderats av butikspersonal eller en tredjepartsapp. När en tredje part raderar en ändring eller när ett beställningsutkast löper ut, återgår associerade lagerenheter till att vara Tillgängliga.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis