Att spåra och justera lager

Visa ditt produktlager på sidan Produkter

Du kan se produktlager på sidan Produkter som visar sammanlagda lagervärden för alla varianter av varje produkt.

Du kan söka, filtrera och spara en ny vy för dina lagerbehov. Läs mer om att söka och filtreraProduktsidan.

Visa ditt produktlager på Lagersidan

Du kan se lagervärdena för dina varianter på Lager-sidan. På sidan Lager kan du söka efter varianter, filtrera eller sortera efter olika kriterier eller ändra sorteringsordningen samt skapa, redigera och radera vyer. Du kan även lägga till taggar för dina produkter för att hjälpa till med lagerhantering.

Lagersidan visar dina lagernivåer för var och en av dina produkter på en och samma plats. Du kan ändra platsen med hjälp av rullgardinsmenyn bredvid platsnamnet.

Visa, dölj, sortera om kolumner

För att optimera var och en av dina lagervisningar kan du visa, dölja och sortera om kolumner. Du kan till exempel dölja kolumnen Till hands i de fall där du inte vill visa lager Till hands. Du kan ordna om och dölja en kolumn, med undantag för Produktkolumnen. Produktkolumnen visas alltid först i tabellen.

Du kan skapa en ny vy genom att klicka på ikonen +. Skriv ett Namn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy. Du kan även skapa nya vyer eller uppdatera befintliga vyer med filter. Klicka på sök- och filterikonen och klicka sedan på Spara eller Spara som. Skriv ett namn i fältet Namn och klicka på Spara för att spara vyn.Innan eller efter att du har skapat en vy med ett filter kan du redigera kolumnerna. Du kan till exempel skapa en vy där filtret visar lager som har färre än 10 tillgängliga enheter och bara har kolumnerna Produkt och Tillgängliga.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Lager.
 2. Klicka på fliken med den sparade vy som du vill göra ändringar i.
 3. Klicka på ikonen Redigera kolumner.
 4. Klicka på ikonerna Dölj eller Visa i varje kolumn för att dölja eller visa en kolumn, eller klicka och dra kolumnerna för att sortera om dem.
 5. Klicka på Spara.

Gör ändringar i en lagervy

Du kan spara ändringar i vilken vy som helst, förutom vy Alla. I vyn Alla kan du bara anpassa kolumnordningen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Lager.
 2. Klicka på fliken med den sparade vy som du vill göra ändringar i.
 3. Klicka på ikonen Sök och filtrera för att ändra filter eller sorteringsordning.
 4. Klicka på ikonen Sortera eller kolumnsidhuvudet för att ändra sorteringsordningen.
 5. Klicka på ikonen Redigera kolumner för att ändra kolumnordningen.
 6. Klicka på Spara.

Byt namn på en vy

Vyn Alla kan inte byta namn.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Produkter > Lager.
 2. Klicka på fliken med vyn du vill redigera.
 3. Klicka på nedåtpilen och sedan på Döp om vy intill vyns namn.
 4. Ange det nya namnet i dialogrutans fält Namn.
 5. Klicka på Spara.

Radera en vy

Att radera en vy kan inte ångras. Om du raderar en vy av misstag måste du skapa en ny vy som matchar vyn du raderade.

Det går inte att radera vyn Alla.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Produkter > Lager.
 2. Klicka på fliken med vyn du vill redigera.
 3. Bredvid vyns namn klickar du på nedåtpilen och sedan på Radera vy.
 4. Klicka på Radera vy i dialogrutan.

Justera Till hands och Tillgängliga lagerkvantiteter

Du kan ändra Till hands och Tillgänglig kvantitet av produkter på följande sätt:

 • på sidan Lager
 • med massredigeraren
 • med filen lager-CSV
 • på produktinformationssidan (endast för tillgängligt lager)

Du kan även använda lagerstreckkodsläsaren på en mobil enhet för att lägga till streckkoder för dina produkter.

Om en produkts lagerkvantitet spåras med hjälp av lagerappar, kommer dess kvantiteter endast att tilldelas till den app-platsen. Du kan ändra vilka platser som produkter tilldelas till.

Du kan även redigera tillgängligt lager per plats direkt från produktinformationssidan genom att använda sök- och filteralternativen för att filtrera efter plats.

När du har flera platser visas ett platsfilter i Shopify-administratören på sidor och avsnitt där det gäller, till exempel ordersidan och lagersidan. När du väljer en plats i filtret behåller sidan ditt val tills du ändrar det. Den valda platsen för en sida lagras i en webbläsarcookie, så den sparas inte mellan enheter eller webbläsare.

Justera lagerkvantiteter

När lagerantalet har uppdaterats kan du hitta en post för denna justering och justeringar som är upp till 90 dagar gamla genom att se produkten eller variantens lagerjusteringshistorik.

På sidan Justeringshistorik kan du även granska justeringar som gjorts av tredjepartsappar eller via processer som sker automatiskt i Shopify.

Läs mer om hur du ser din lagerjusteringshistorik.

Justera Otillgängliga lagerkvantiteter

Du kan ändra den otillgängliga kvantiteten för produkter på följande sätt:

 • lägg till nytt lager som Otillgängligt
 • flytta lager från Tillgänglig till Otillgänglig
 • flytta lager från otillgängligt till tillgängligt
 • ta bort lager från otillgängligt

Otillgängligt lager kan ha följande tillstånd:

 • Skadad: Lagerartikel som finns till hands men inte tillgänglig eftersom den är skadad.
 • Kvalitetskontroll: Lager som finns till hands men måste kontrolleras för kvalitetssyften innan det görs tillgängligt för försäljning.
 • Säkerhetslager: Lager som finns till hands men som hålls i reserv innan det görs tillgängligt för försäljning.
 • Övrigt: Lager som finns till hands men inte är tillgängligt av en anledning som du har fastställt.

Du kan även använda lagerstreckkodsläsaren på en mobil enhet för att lägga till streckkoder för dina produkter.

Om en produkts lagerkvantitet spåras med hjälp av lagerappar, kommer dess kvantiteter endast att tilldelas till den app-platsen. Du kan ändra vilka platser som produkter tilldelas till.

När du har flera platser visas ett platsfilter i Shopify-administratören på sidor och avsnitt där det gäller, till exempel ordersidan och lagersidan. När du väljer en plats i filtret behåller sidan ditt val tills du ändrar det. Den valda platsen för en sida lagras i en webbläsarcookie, så den sparas inte mellan enheter eller webbläsare.

Lägg till nytt Otillgängligt lager

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Produkter > Lager.
 2. Klicka på det Otillgängliga värdet för den variant som du vill redigera.
 3. Klicka på värdet intill skadat, kvalitetskontroll, reservlager eller annat som du vill lägga till lager till.
 4. Klicka på Lägg till i lager.
 5. Ange den kvantitet som du vill lägga till i Otillgänglig. Ditt lager som finns i lager ökar också med detta antal.
 6. Klicka på Spara.

Flytta lager från tillgängligt till otillgängligt

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Produkter > Lager.
 2. Klicka på justeringsikonen i den Tillgängliga kolumnen för den variant som du vill redigera.
 3. Välj Flytta till Otillgänglig från rullgardinsmenyn.
 4. Ange den kvantitet som du vill flytta till Otillgänglig.
 5. Välj en orsak till att flytta lager till Otillgänglig från rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara.

Flytta lager från otillgängligt till tillgängligt

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Produkter > Lager.
 2. Klicka på det Otillgängliga värdet för den variant som du vill redigera.
 3. Klicka på värdet intill Skadat, Kvalitetskontroll, Säkerhetslager eller Övrigt som du vill flytta lager från.
 4. Klicka på Flytta till tillgänglig.
 5. Ange kvantiteten du vill flytta till tillgängligt.
 6. Klicka på Spara.

Ta bort lager från Otillgänglig

 1. Från Shopify-administratören klickar du på Produkter > Lager.
 2. Klicka på det Otillgängliga värdet för den variant som du vill redigera.
 3. Klicka på värdet intill skadat, kvalitetskontroll, reservlager eller annat som du vill ta bort lager från.
 4. Klicka på Ta bort från lager.
 5. Ange kvantiteten du vill ta bort från otillgängligt. Dina varor i lager minskas med samma antal.
 6. Klicka på Spara.

När lagerantalet har uppdaterats kan du hitta en post för denna justering och justeringar som är upp till 90 dagar gamla genom att se produkten eller variantens lagerjusteringshistorik.

På sidan Justeringshistorik kan du även granska justeringar som gjorts av tredjepartsappar eller via processer som sker automatiskt i Shopify.

Läs mer om hur du ser din lagerjusteringshistorik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis