Att spåra och justera lager

Visa ditt produktlager

Du kan se produktlager på sidan Produkt som visar sammanlagda lagervärden för alla varianter av varje produkt.

Du kan se lagerantal för dina produktvarianter på Lager-sidan. På Lager-sidan kan du söka efter varianter eller filtrera efter Tillgänglighet, Produkttyp, Produktleverantör, Lagerkvantiteteller Taggad med. Du kan även lägga till taggar till dina produkter för att underlätta lagerhantering.

Justera lagerkvantiteter

Du kan ändra den tillgängliga lagerkvantiteten för produkter på följande sätt:

Om du hanterar lager på flera platser, kan du ändra lagerkvantiteter efter plats.

Justera lagerkvantiteter

Justera lagerkvantiteter för produkter utan varianter

Justera lagerkvantiteter för produkter med varianter

Visa en produkts lagerhistorik

Om du använder Shopify för att spåra lagernivån för en produkt kan du se historiken för dess lagerjusteringar. Om produkten har varianter kan du se lagerhistoriken för varje variant som spåras, men du kan inte visa lagerhistoriken för alla varianter samtidigt.

Du kan endast se de senaste 90 dagarnas lagerhistorik för en produkt eller variant.

När du visar lagerhistoriken för en produkt eller en variant ser du följande information om lagerjusteringar:

  • Datum - datum för varje justering
  • Händelse - händelsen som orsakade justeringen, till exempel en överföring eller en beställning
  • Justerad av - den anställde som gjorde justeringen
  • Justering - kvantiteten för justeringsändringen, negativ eller positiv
  • Kvantitet - lagerkvantiteten efter justeringen

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis