Satıcı bilgilerini yönetme

Satıcılar, sattığınız ürünlerin menşeini veya kaynağını temsil eder. Tüm ürünlerinizi kendiniz üretiyorsanız tek satıcı siz olursunuz. Bununla birlikte, çeşitli kaynaklardan gelen ürünleri satıyorsanız satıcı bilgilerini yönetmek, operasyonlarınızı kolaylaştırmanıza, envanter kaynaklarını takip etmenize ve genel satış stratejinizi optimize etmenize yardımcı olur.

Ürünleriniz ile ilişkili satıcı siz olabilirsiniz veya başka bir satıcı olabilir. Örneğin, bal satıyorsanız ve bal ürünlerinizi kendiniz üretiyorsanız tüm ürünlerin satıcısı siz olabilirsiniz. Bununla birlikte, bal envanterinizi birden fazla çiftlikten tedarik ediyorsanız bal satın aldığınız her bir çiftlik, sisteminizde ayrı bir satıcı haline gelir.

Ürünleri organize etme, sıralama ve filtreleme gibi görevleri kolaylaştırmak ve satıcılara dayalı raporlar oluşturmak için Shopify yöneticinizdeki satıcı bilgilerini kullanabilirsiniz. Ürünleri ister tek başınıza üretiyor ister çeşitli tedarikçilerle işbirliği yapıyor olun, satıcı ayrıntılarını düzenlemek ticari faaliyetleriniz için değerli bilgiler sağlar.

Satıcı bilgilerini yönetmenin avantajları

Satıcı bilgilerini eklemek, ürün verilerinizi Shopify'da mümkün olduğunca eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde saklamanın yanı sıra aşağıdaki faydaları da sağlayabilir:

 • Envanter takibi: Satıcıları belirli ürünlerle ilişkilendirerek her bir ürünün hangi satıcı tarafından sağlandığını takip edebilirsiniz. Bu bilgi, envanterdeki popüler ürünlerin stoka geri eklenmesi ve tedarikçi ilişkilerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için son derece önemlidir.
 • Performans değerlendirmesi: Satıcıları ürünlere atamak, satış eğilimlerini analiz etmenize ve her bir satıcının performansını değerlendirmenize olanak sağlar. Bu veriler, ürün satışlarına bağlı olarak komisyonlar veya teşvikler hakkında bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

Yöneticide ürün satıcılarını kullanma

Shopify yöneticinizde satıcılar oluşturabilir ve bunları, her bir ürün ayrıntısı sayfasının Ürün organizasyonu bölümünde ürünlere atabilirsiniz. Satıcı bilgilerini etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğinize dair örnekleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Satıcı atama: Her ürün tek bir satıcıya atanabilir. Yeni bir ürüne satıcı atanmamışsa Satıcı alanında varsayılan olarak mağazanızın adı görünür.
 • Sıralama ve filtreleme: Ürün satıcısı değerini kullanarak, ürün listenizi sıralama ve filtrelemenin yanı sıra satıcılara göre özel raporlar da oluşturabilirsiniz.

Ürünleri satıcıya göre sıralama

Shopify yöneticisindeki ürün listenizde ürünleri alfabetik veya ters alfabetik olarak sıralamak için Satıcı sıralama seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu sıralama özelliği, ürünlerinizin online mağazada görüntülenme sırasını etkilemez. Ürün arama ve ürün listenizi filtreleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Satıcı sütun başlığına tıklayın.

Ürünleri satıcıya göre filtreleme

Varsayılan olarak tüm ürünleriniz Ürünler listesinde gösterilir. Ürün satıcısı filtresini, ürün listenizde yalnızca belirli bir satıcıyla ilişkilendirilmiş olan ürünleri görüntülemek için kullanabilirsiniz. Ürün arama ve ürün listenizi filtreleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Arama ve filtreleme simgesine tıklayın.

 3. Ürün satıcısı menüsüne tıklayın.

 4. Listede görüntülenmesini istediğiniz satıcıları seçin.

 5. İsteğe bağlı: Satıcılarınızı alfabetik veya ters alfabetik olarak sıralamak için Satıcı sütun başlığına tıklayın.

 6. İsteğe bağlı: Bu görünümü kaydetmek için Farklı kaydet'i tıklayarak kayıtlı görünüm için bir ad girebilir ve ardından Görünümü kaydet'e tıklayabilirsiniz.

Raporlarınızı satıcıya göre sıralama ve filtreleme

Shopify yöneticisinde raporlarınızı satıcıya göre sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz. Her rapor türünde ürün odaklı veriler görüntülenmediğinden ürün satıcısı, her rapor türünde bir filtre olarak yer almaz. Örneğin Edinme ve Davranış raporları satıcılara göre sıralanamaz ve filtrelenemez.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Analizler > Raporlar'a gidin.
 2. Satıcıya göre filtrelemek istediğiniz rapora tıklayın.
 3. Sütunlar simgesine tıklayın ve bunu raporda bir sütun olarak göstermek için Ürün satıcısı'nı seçin.
 4. İsteğe bağlı: Rapor verilerinizi alfabetik veya ters alfabetik olarak satıcıya göre sıralamak için Ürün satıcısı sütun başlığına tıklayın.
 5. İsteğe bağlı: Rapor verilerinizi satıcıya göre filtrelemek için filtreler simgesine tıklayın ve filtre olarak Ürün satıcısı'nı seçin. Filtreyi, belirli bir satıcıyı dahil edecek veya hariç tutacak şekilde ayarlayın ve Filtreleri uygula'ya tıklayın.

Satıcıları toplu olarak düzenleme

Diğer ürün bilgilerine benzer şekilde, toplu düzenleyiciyi veya CSV dosyalarını kullanarak ürünlerinizin satıcı bilgilerini toplu olarak düzenleyebilirsiniz.

Ürün satıcılarını online mağazanızda gösterme

Online mağazada ürün satıcısı bilgilerini göstermek, sattığınız ürünler arasında belirli bir satıcıya veya markaya ait ürünleri aramak isteyen müşteriler için faydalı bilgiler sağlayabilir.

Shopify tarafından geliştirilmiş bütün temalarda satıcı bilgilerini, bölümleri veya blokları kullanarak, çeşitli sayfa şablonlarında aşağıdaki yollarla gösterebilirsiniz:

 • Öne çıkan koleksiyon bölümünde, ürün ızgarasındaki her bir ürünün satıcı bilgilerini göstermek için Satıcıyı göster'i seçin.
 • Öne çıkan ürün bölümünde, bir Metin bloğu ekleyin ve Dinamik kaynak bağla simgesine tıklayın. Öne çıkan ürünün satıcısını dinamik olarak göstermek için Satıcıyı seçin.

Üçüncü taraf temalar için temanızın destek belgelerine bakmanız veya tema geliştiricisiyle iletişime geçmeniz gerekir. Temanızla ilgili destek alabileceğiniz yerler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer Shopify özelliklerinde satıcılar

Satıcı terimi diğer Shopify özelliklerinde de kullanılır ve ürün ayrıntılarındaki Satıcı alanıyla ilişkili olmayabilir. Satıcılara referans veren diğer Shopify özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • Shopify Bill Pay: Belirli bölgelerdeki satıcılar, doğrudan Shopify yöneticisinde faturaları saklayabilir ve envanter veya hizmet satın aldığınız satıcılara ödeme yapabilirler. Bu satıcılar, Shopify yöneticinizdeki ürün listenizle ilişkilendirilmez. Shopify Bill Pay üzerinden satıcıları yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Stocky: Shopify POS için Stocky, Shopify yöneticinizden ürün satıcılarını otomatik olarak içe aktarır ancak uygulamayı kullanarak tedarikçiler olarak adlandırılan daha ayrıntılı satıcı profilleri de oluşturabilirsiniz. Ürünler birden fazla tedarikçiye atanabildiğinden Stocky içinde tedarikçiler oluşturmak size envanter üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Stocky'de satıcılar ve tedarikçiler hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • B2B (Yalnızca Plus): Toptancıysanız ve müşterileriniz satıcılarsa bu satıcıları şirketler olarak ayarlayıp ürünleriniz için onlara benzersiz fiyatlandırma katalogları atayabilirsiniz. B2B şirketleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene