CSV dosyalarını kullanma

Ürünleri Shopify mağazanıza ve mağazanızdan aktarmak için CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası kullanırsınız. CSV dosyası kullanarak çok sayıda ürünü ve bu ürünlerin ayrıntılarını tek seferde içe veya dışa aktarabilirsiniz. Bu, Shopify ile başka bir sistem arasında ürün bilgisi alışverişi yapmak istemeniz durumunda faydalıdır.

Bir CSV dosyasını açma ve düzenleme hakkında bilgi edinin.

Örnek bir CSV dosyası alma

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir ürün CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz.

 • Örnek dosya, örnek bir ürün ve birkaç varyasyon içerir. İçe aktarma dosyanız genellikle çok daha fazla ürün ve varyasyon içerir. Kendi içe aktarma dosyanızı oluşturmak için örnek dosyayı kullanıyorsanız tüm örnek ürünleri kaldırdığınızdan emin olun.

 • Örnek dosya yalnızca tek bir konumu olan mağazalar için kullanılan Variant Inventory Qty sütununu içerir. Birden fazla konum kullanıyor ve envanter adetlerini içe veya dışa aktarmak istiyorsanız envanter CSV dosyasını kullanın.

Ürün CSV dosyası biçimi

Ürün CSV dosyanızın ilk satırında, örnek CSV dosyasında yer alan sütun üstbilgileri bulunmalı ve aynı sırada olmalıdır. Her sütunun virgülle ayrılması gerekir. Dosyada bulunan aşağıdaki satırlar (veya kayıtlar), aynı sütunları tamamen aynı sırada olacak şekilde kullanılarak, ürününüze ait verileri içermelidir.

CSV içe aktarma dosyasıyla ürün ayrıntılarının üzerine yazma

Bir CSV dosyasını içe aktarırken, Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği belirlerseniz, CSV içe aktarma dosyasındaki tanıtıcı, ürünler listenizdeki mevcut bir tanıtıcıyla eşleştiğinde CSV dosyasındaki değerler mevcut ürün listesindeki eşleşen sütunlardaki değerlerin üzerine yazılır. Üzerine yaz seçeneği belirlenmemişse CSV içe aktarma işlemi sırasında mevcut bir tanıtıcıyla eşleşen ürünler yoksayılır.

 • CSV içe aktarma dosyasındaki gerekli bir sütun boşsa ürün listesindeki eşleşen değerin üzerine boş yazılır.

  Örneğin mevcut ürün listenizdeki Vendor değeri John's Apparel, ancak Vendor sütunu içe aktardığınız CSV dosyasında boşsa John's Apparel değerinin üzerine boş yazılır.

 • CSV içe aktarma dosyasına gerekli olmayan bir sütun dahil edilmediyse ancak mevcut ürün listesinde dahilse ürün listesindeki değer aynı kalır.

  Örneğin mevcut ürün listesine Variant Image sütunu dahil edildiyse ancak söz konusu sütun CSV içe aktarma dosyasında dahil değilse ürün listesindeki değer aynı kalır.

Ürün içe aktarma CSV dosyasının açıklaması


Ürün içe aktarma CSV dosyasındaki sütunların açıklaması.
Sütun Açıklama Veri gereklilikleri
Handle

Tanıtıcılar, her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk, vurgu veya nokta da dahil olmak üzere diğer karakterleri içermezler. Tanıtıcılar, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.

Örneğin "Kadın Kayak Montu" için tanıtıcı, kadin-kayak-montu olmalıdır ve ürünün URL'si https://magazaniz.myshopify.com/urunler/kadin-kayak-montu şeklindedir.

CSV dosyasında farklı bir tanıtıcıyla başlayan her satır yeni bir ürün olarak kabul edilir. Bir ürüne birden fazla görsel eklemek için aynı tanıtıcıya sahip birden fazla satır eklemeniz gerekir.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Title

Ürününüzün başlığı. Örneğin Kadın Kayak Montu.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Body (HTML)

Ürünün HTML biçimindeki açıklaması. Bu, biçimlendirme içermeyen bir düz metin de olabilir.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vendor

Ürününüzün satıcısının adı. Örneğin, Can Giyim.

Gerekli ancak boş olabilir.

Girilen değerler en az iki karakter uzunluğunda olmalıdır.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Standard product type

Ürün türünü açıklayan etikettir. Bu etiketin, önceden tanımlanmış standart ürün türleri listesinden alınması gerekir.

Standart ürün türünü aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak girebilirsiniz:

 • Shopify Ürün Taksonomisi'ndeki tam yolu kullanarak, örneğin Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • Kimlik numarasını kullanarak, örneğin 371

Standart ürün türü ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Custom product type

Bir ürünün kategorisini açıklayan özel etikettir. Bu etiketin, önceden tanımlanmış bir biçime uyması gerekmez.

Özel ürün türü ekleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Product Category

Şu anda bir Google ürün kategorisi kullanıyorsanız bunu Shopify standart ürün türünüz olarak kullanabilirsiniz. Standart ürün türünü veya Google Ürün Kategorisi'ni ya da her ikisini birden kullanabilirsiniz. Her ürün için mümkün olan en belirli kategoriyi girin.

Google Ürün Kategorisi (GPC) (google_product_category), Google'ın ürün taksonomisini kullanır.

Google ürün kategorisini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak girebilirsiniz:

 • Tam taksonomi yolunu kullanarak, örneğin Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • Kimlik numarasını kullanarak, örneğin 212

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tags

Ürünü etiketlemek için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler listesi. Çoğu hesap tablosu uygulaması, tırnak işaretlerini etiketlerin başına ve sonuna sizin için otomatik olarak ekler. Düz metin düzenleyicisi kullanıyorsanız tırnak işaretlerini manuel olarak eklemeniz gerekir. Örneğin "tag1, tag2, tag3".

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Published

Bir ürünün online mağazanızda yayınlanıp yayınlanmadığını belirtir. Ürün, online mağazanızda yayınlanıyorsa geçerli değerler TRUE, ürün online mağazanızda gizliyse geçerli değerler FALSE şeklindedir.

Gerekli. Alan boş bırakıldığında ürünü yayınlanır.
Option1 Name

Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Renk.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu, Title olarak ayarlanmalıdır.
Option1 Value

Dikkat: Bu sütundaki veriler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimliklerine ilişkin değerler silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliği değerlerine ilişkin herhangi bir değişiklik, varyasyon kimlikleri üzerindeki üçüncü taraf hizmetlerinde hataya neden olabilir.

Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Siyah.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu, Default Title olarak ayarlanmalıdır.

2. Seçenek Adı

Bir ürünün ikinci bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Boyut.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Seçenek Değeri

Dikkat: Bu sütundaki veriler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimliklerine ilişkin değerler silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliği değerlerine ilişkin herhangi bir değişiklik, varyasyon kimlikleri üzerindeki üçüncü taraf hizmetlerinde hataya neden olabilir.

Bir ürünün ikinci bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Large.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Seçenek Adı

Bir ürünün üçüncü bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

3. Seçenek Değeri

Dikkat: Bu sütundaki veriler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimliklerine ilişkin değerler silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliği değerlerine ilişkin herhangi bir değişiklik, varyasyon kimlikleri üzerindeki üçüncü taraf hizmetlerinde hataya neden olabilir.

Bir ürünün üçüncü bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Varyasyon SKU'su

Ürünün veya varyasyonun SKU'su. Bu, envanter takibi hizmetleriyle envanteri takip etmek için kullanılır.

Özel bir gönderim hizmeti kullanıyorsanız bu alan boş bırakılamaz.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Grams

Ürünün veya varyasyonun gram cinsinden ağırlığı. Ölçü birimi belirtmeyin veya ondalık sayı kullanmayın. Örneğin 5,125 kg ağırlık için 5125 girin.

Farklı bir birim belirtseniz de Shopify, ağırlığı her zaman gram cinsinden içe ve dışa aktarır. Kargo şirketi tarafından hesaplanan kargo hizmeti sunmayı veya üçüncü taraf bir gönderim hizmeti kullanmayı planlıyorsanız doğru ağırlıkları kullanmanız gerekir.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Bu değer 0 olsa bile bir değer girmeniz gerekir.

Variant Inventory Tracker

Bu varyasyon veya ürün için envanter takibinizi ekleyin. Geçerli değerler shopify, shipwire ve amazon_marketplace_web şeklindedir. Envanter takip edilmiyorsa boştur.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut envanter takibi seçenekleri kaldırılırsa envanter artık takip edilmez.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Inventory Qty

Bu ürün veya varyasyona ait, stokunuzda bulunan birim sayısı. Bu sütun yalnızca tek konuma sahip Shopify mağazaları için kullanılır.

Mağazanız birden fazla konumda envanter yönetiyorsa bu sütun eklenmez. Envanter adetlerini içe veya dışa aktarmak istiyorsanız envanter CSV dosyasını kullanın.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Inventory Policy

Bu ürün veya varyasyonun envanter düzeyi sıfıra ulaştığında siparişler nasıl işlenir? Envanter politikası deny olan varyasyonlar, envanter düzeyi sıfıra ulaştıktan sonra satın alınamaz. Envanter politikası continue olan varyasyonlar, envanter düzeyi sıfıra ulaştıktan sonra da negatif envanter düzeylerine izin vererek satın alınabilir.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Variant Fulfillment Service

Kullanılan ürün veya varyasyon gönderimi hizmeti. Geçerli değerler şunlardır: manual, shipwire, webgistix ve amazon_marketplace_web.

Özel bir gönderim hizmeti kullanıyorsanız bu sütuna hizmetin adını ekleyebilirsiniz. Özel ad için yalnızca küçük harf kullanın. Boşluğa izin verilmez. Bunları kısa çizgi (-) ile değiştirin. Nokta ve diğer özel karakterler kaldırılır. Örneğin gönderim hizmetinizin adı "Joan'ın Gönderimi" ise CSV dosyasına joanın-gönderimi olarak girin.

Bu sütuna hizmetin adını ekleyebilmek için Shopify yöneticinizde özel bir gönderim hizmeti ayarlamış olmanız gerekir.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Variant Price

Ürünün veya varyasyonun fiyatı. Para birimi simgelerini eklemeyin. Yalnızca fiyatı ekleyin. Örneğin 9,99.

Gerekli. Boş veya eksik olamaz.

Variant Compare at Price

Ürünün veya varyasyonun "karşılaştırma fiyatı". Para birimi simgelerini eklemeyin. Yalnızca fiyatı ekleyin. Örneğin 9,99.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Requires Shipping

Kargoyu gerekli kılma seçeneği. Geçerli değerler TRUE, FALSE veya boştur (FALSE değeri ile eşit).

Gerekli ancak boş olabilir.

Variant Taxable

Bu varyasyona vergi uygular. Geçerli değerler TRUE, FALSE veya boştur (FALSE değeri ile eşit).

Gerekli ancak boş olabilir.

Variant Barcode

Ürünün barkodu, ISBN'si veya UPC'si.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Image Src

Ürün görseli için URL'yi girin. Shopify, içe aktarma sırasında görselleri indirir ve mağazanıza yeniden yükler. Bu görseller varyasyona özel değildir. Varyasyon görsellerini, varyasyon görseli sütununda belirtirsiniz.

Görsel, mağazanıza yüklendikten sonra görselin dosya adını değiştiremezsiniz. Adlarında _thumb, _small veya _medium eki bulunan görselleri yüklemeyin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Image Position

Görselin, ürün sayfasında kaçıncı sırada görünmesini istediğinizi belirtin. Görseller, 1 görsel konumu değerinden başlayarak en küçükten en büyüğe doğru sıralanır. Örneğin söz konusu ürün için görselin ilk sırada görünmesini istiyorsanız 1 sayısını girin.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Image Alt Text

Alternatif metin bir görseli tanımlar ve ürün açıklamasının önemli bir parçasıdır. Bir görsel herhangi bir nedenle yüklenemiyorsa bunun yerine alternatif metin gösterilir. Alternatif metin, bir görseli görme engelli bir müşteriye açıklamak amacıyla yardımcı teknoloji tarafından da kullanılır. Alternatif metin eklemeniz web sitenizin SEO'sunu iyileştirir. Alternatif metninizi kısa ve açıklayıcı tutun. Maksimum uzunlu 512 karakter, ancak optimum uzunluk 125 karakter veya daha azdır.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gift Card

Ürünün bir hediye kartı olup olmadığını belirtir. Geçerli değerler TRUE veya FALSE şeklindedir. Bu sütunun eklenmesi Gövde veya Etiketler sütunları gibi diğer hediye kartı ayrıntılarını da düzenlemenizi ve bu değişiklikleri içe aktarmanızı sağlar. Shopify yöneticisinde hediye kartı oluşturulabilir ve etkinleştirilebilir. Başlangıçta, bir ürün CSV dosyasını içe aktararak hediye kartı oluşturamazsınız.

Gerekli ancak boş olabilir.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

SEO Title

SEO Başlığı, ürün ayrıntıları sayfasındaki Sayfa başlığı alanında bulunan Arama motoru listesi önizlemesi üstbilgisinde yer alır. SEO Başlığı için 70 karakter (harf ve rakam) sınırı vardır. Bir ürünü içe aktarırken bu alanı boş bırakırsanız alan, ürün başlığı ile otomatik olarak doldurulur.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

SEO Description

SEO Açıklaması da ürün ayrıntıları sayfasındaki Meta açıklaması alanında bulunan Arama motoru listesi önizlemesi üstbilgisinde yer alır. SEO açıklaması için 320 karakter (harf ve rakam) sınırı vardır. Bir ürünü içe aktarırken bu alanı boş bırakırsanız alan, ürün açıklaması ile otomatik olarak doldurulur.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Shopping metafields

Google Shopping alanları bir uygulama tarafından, ürünleri Google Merchant Center ile senkronize etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak Shopify'ın Google kanalı bu meta alanları kullanmaz. Bir uygulama sizden kullanmanızı istemedikçe, adlarında Google Shopping ifadesi bulunan sütun alanlarını yok sayabilirsiniz.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Image

Varyasyonların görselleri için URL. Eklediğiniz URL çalışan bir görsel URL'si olmalıdır.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Variant Weight Unit

Geçerli değerler g, kg, lb ve oz şeklindedir.

İsteğe bağlı.

Bu alan boş bırakılırsa Variant Weight Unit, kg olur.

Variant Tax Code

Shopify Plus planı ile kullanılabilir

Bu ürüne vergileri uygulamaya yönelik Avalara kodu. Bu alan yalnızca Shopify Plus planı ile Avalara AvaTax entegrasyonunu kullanan bir mağazadan içe veya dışa aktarım gerçekleştiriyorsanız geçerlidir.

Avalara kullanan bir mağazadaki ürünleri dışa aktararak CSV dosyası oluşturduğunuzda Variant Tax Code alanı doldurulur. Bu CSV dosyasını Avalara'nın ayarlanmadığı bir mağazaya aktarırsanız içe aktarma işleminiz başarısız olur.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Cost per item

Ürünün veya varyasyonun size maliyeti. Para birimi sembolü eklemeyin. Yalnızca maliyeti ekleyin. Örneğin 9,99.

İsteğe bağlı.

Mevcut ürünlerin üzerine yazma işleminin bu sütundaki verileri nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Status Bir ürünün müşterileriniz tarafından kullanılabilir olup olmama durumu. Geçerli değerler şunlardır:
 • active: ürün etkin ve satışa hazır
 • draft: ürün taslak hâlinde ve tamamlanması gerekiyor
 • archived: ürün arşivlendi ve artık satış için kullanılamıyor

Gereklidir.

Sütun eksikse tüm ürünler active olarak yüklenir. Sütun varsa boş değerler, yüklemenin şu hata nedeniyle başarısız olmasına sebep olur: Durum geçerli değil. Durumu active, , draft veya archived olarak ayarlayın.

Collection sütun istisnası

CSV yüklemesi sırasında ürünlerinizi koleksiyonlar hâlinde düzenlemek için CSV dosyanızdaki herhangi bir yere Collection üstbilgi adına sahip yeni bir sütun ekleyebilirsiniz.

Ürün CSV dosyasındaki Collection sütununun açıklaması.
Sütun Açıklama Veri gereklilikleri
Collection Bu ürünü eklemek istediğiniz koleksiyonun adını girin.
 • Bu, mevcut bir otomatik koleksiyon ise ürün adının, koleksiyona yönelik koşulları karşılaması gerekir.
 • Koleksiyon zaten yoksa manuel koleksiyon oluşturulur.

Yalnızca tek bir koleksiyona ürün ekleyebilirsiniz.

Boş bırakılabilir.

Ürün CSV dosyanızı oluşturma

Her bir ürünün basit bir ürün mü yoksa varyasyonlara sahip bir ürün mü olduğunu belirlemeniz gerekir:

 • Basit ürün (varyasyon içermez)

  Varyasyon içermeyen bir ürün yüklüyorsanız ilk satıra ilk görselin URL'siyle birlikte ürüne ilişkin tüm alanları (yukarıda açıklandığı gibi) girin. Sonraki satırlara yalnızca her bir ek görselin tanıtıcısını ve URL'sini girin.

 • Varyasyonlara sahip ürün

  Varyasyon içeren bir ürün yüklüyorsanız ilk satıra ilk görselin URL'siyle birlikte ürüne ilişkin tüm alanları (yukarıda açıklandığı gibi) girin. Sonraki satırlara tanıtıcıyı girin. Ardından Başlık, Gövde (HTML), Satıcı ve Etiketler sütunlarını atlayın. Geri kalan varyasyon ayrıntılarını ve her bir görsel URL'sini doldurun.

Tüm ürünlerinizi ve görsellerinizi ekledikten sonra LF stili satır beslemelerini kullanarak CSV dosyanızı UTF-8 biçiminde kaydedin. Kodlama konusunda bilginiz yoksa hesap tablosu veya metin düzenleyicisi programınızın belgelerine bakın.

Örnek bir CSV dosyası görüntülemek için bu örnek ürün CSV dosyasını indirip Google E-Tablolar veya başka bir hesap tablosu programında açın.

Görsellerinizi hazırlama

CSV dosyası yalnızca metin içerebilir. Bu nedenle tüm ürün görsellerinin mevcut bir web sitesinde yer aldığından emin olmanız gerekir. Bu görsel URL'leri yalnızca CSV dosyasını içe aktarma işleminde kullanılır (diğer bir deyişle, içe aktarma işleminiz tamamlandığında bunları silebilirsiniz).

 • Dosyalar yalnızca bilgisayarınızdaysa URL'lerinin bağlantısını vermek için bunları Shopify mağazanıza veya başka bir görsel barındırma hizmetine yüklemeniz gerekir.

 • Shopify'a başka bir platformdan geçiyorsanız geçerli görsel URL'lerini kopyalayıp CSV dosyasında kullanabilirsiniz.

 • Ürünün CSV dosyası, ürünlerinizin Shopify'dan dışa aktarılması ile oluşturulduysa görselleriniz zaten web sitenizde olacağından herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

Her bir ürün görselinin URL'lerine sahip olduğunuzda CSV dosyanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bir CSV dosyasına birden fazla ürün görseli ekleme

Shopify yöneticinize daha fazla görsel yükleyerek CSV dosyanıza daha fazla ürün görseli ekleyebilirsiniz. Shopify mağazanızı CSV dosyası ile oluşturuyorsanız süreç biraz farklıdır. Bilmeniz gereken noktalar şunlardır:

 • Bir CSV dosyasını düzenleyebiliyor olmanız gerekir. Shopify, CSV dosyalarınızın biçimlendirilmiş bir sürümünü görüntülemek için Google E-Tablolar'ı kullanmanızı önerir.

 • Bir ürün için en fazla 250 görsel ekleyebilirsiniz.

 • Ürün görselleriniz herkes tarafından erişilebilir bir URL'ye yüklenmelidir. Bu görsellerin, parola korumasının olmadığı bir https:// protokolünün arkasında olması gerekir. Bunu yapmak için Shopify yöneticisinin Dosyalar sayfasına görsel yükleyebilirsiniz. URL'ler otomatik olarak oluşturulur. Dosya yükle seçeneğine tıkladıktan sonra toplu olarak yüklemek için, birkaç yüz görsele kadar seçim yapabilirsiniz.

Birden fazla görsel eklemek için şunları yapmanız gerekir:

 1. Yeni satırlar (resim başına bir adet) ekleyin.
 2. "Tanıtıcıyı" kopyalayın ve yapıştırın.
 3. Görsel URL'lerini kopyalayın ve yapıştırın.

Yeni satırlar (resim başına bir adet) ekleme

 1. CSV dosyanızı, Google E-Tablolar gibi bir hesap tablosu programınızda açın.

 2. Görsel eklemek istediğiniz ürünleri bulun.

 3. Bir sonraki satırda, birden fazla satırı seçmek için satır numaralarına tıklayıp bunları sürükleyin. Eklediğiniz ek görsel sayısı kadar satır seçin.

  Ürün CSV dosyası Google e-tablosunda üçüncü ve dördüncü satır vurgulanır.

 4. Bu görseller vurgulanmış haldeyken, vurgulanan alandaki herhangi bir yere sağ tıklayın ve Üstüne X satır ekle seçeneğini belirleyin

  Ürün CSV dosyası Google e-tablosunda Yukarı 2 ekle seçeneği seçilir.

Böylece, ek görsel eklemek istediğiniz ürünün altında üç boş satır oluşturulur.

"Tanıtıcıyı" Kopyalama ve Yapıştırma

İstediğiniz ürünün "Tanıtıcısını" kopyalayıp yeni satırlarınızın A sütununa yapıştırın.

Ürün CSV dosyası Google e-tablosunda, üçüncü ve dördüncü satırlardaki tanıtıcı sütunun altına siyah gömlek metni girilir.

Görsel URL'lerini Kopyalama ve Yapıştırma

 1. Görsellerinizi Dosyalar Sayfasında Shopify'a yükleyin

 2. Tek seferde bir görsel URL'si olmak üzere Bağlantıyı kopyala simgesine tıklayın.

  Shopify yöneticisi Dosyalar sayfasında, siyah tişört görselinin satırında bağlantı düğmesi vurgulanır.

 3. Hesap tablosu yazılımınıza geri dönün ve CSV dosyasında yana kaydırarak son sütunlara gelin.

 4. "Image Src" ["Image Source" (Görsel Kaynağı) ifadesinin kısaltması] sütununda, her bir satıra bir görsel URL'si yapıştırın.

  Ürün CSV dosyası Google e-tablosunda, siyah tişört ürün görseli URL'si, Image Src (Görsel Src'si) sütunundaki bir satıra girilir.

 5. Bu ürünün tüm görselleri için 2. ila 4. adımları tekrarlayın

 6. (İsteğe bağlı): SEO'nuzu artırmak için "Image Alt Text" (Görsel Alternatif Metni) adlı, bir sonraki sütunun altındaki alanları doldurun. Görsel alternatif metni hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha sonra dosyayı kaydedip Shopify'a aktarabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene