CSV dosyalarını kullanma

Ürünleri Shopify mağazanıza ve mağazanızdan aktarmak için CSV (virgülle ayrılmış değerler) dosyası kullanırsınız. CSV dosyası kullanarak çok sayıda ürünü ve bu ürünlerin ayrıntılarını tek seferde içe veya dışa aktarabilirsiniz. Bu, Shopify ile başka bir sistem arasında toplu ürün bilgisi alışverişi yapmak istemeniz durumunda faydalıdır.

Bir CSV dosyasını açma ve düzenleme hakkında bilgi edinin.

Örnek bir CSV dosyası alma

Şablon olarak kullanmak üzere örnek bir ürün CSV dosyası indirip görüntüleyebilirsiniz:

 • Örnek dosya, örnek bir ürün ve birkaç varyasyon içerir. İçe aktarma dosyanız genellikle çok daha fazla ürün ve varyasyon içerir. Kendi içe aktarma dosyanızı oluşturmak için örnek dosyayı kullanıyorsanız tüm örnek ürünleri kaldırdığınızdan emin olun.

 • Örnek dosya yalnızca tek bir konumu olan mağazalar için kullanılan Variant Inventory Qty sütununu içerir. Birden fazla konum kullanıyor ve envanter adetlerini içe veya dışa aktarmak istiyorsanız envanter CSV dosyasını kullanın.

Ürün CSV dosyası biçimi

Ürün CSV dosyanızın ilk satırının, tabloda açıklanan alan üstbilgilerini, aynı sırada ve virgülle birbirinden ayrılmış şekilde içermesi gerekir. Dosyada sonraki satırlar, ürününüz için tam olarak aynı sırada aynı alanları kullanan verileri içermelidir.

Bir sütun boşsa ve CSV dosyasını yüklediğiniz tanıtıcının aynısıyla ürünlerin üzerine yazmaya karar verirseniz bu, Shopify mağazanızdan sütunla ilişkili verileri silebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Handle

Tanıtıcılar her bir ürüne ait benzersiz adlardır. Harf, kısa çizgi ve rakam içerir ancak boşluk veya nokta da dahil olmak üzere diğer karakterleri içermezler. Tanıtıcılar, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.

Örneğin, "Kadın Kayak Montu" için tanıtıcı, kadin-kayak-montu olmalıdır ve ürünün URL'si https://magazaniz.myshopify.com/urunler/kadin-kayak-montu şeklindedir.

CSV dosyasında farklı bir tanıtıcıyla başlayan her satır yeni bir ürün olarak kabul edilir. Bir ürüne birden fazla görsel eklemek için aynı tanıtıcıya sahip birden fazla satır eklemeniz gerekir.

Tanıtıcı sütunu boş veya eksik olamaz.

Title

Ürününüzün başlığı. Örnek: Kadın Kayak Montu

Başlık sütunu boş veya eksik olamaz.

Body (HTML)

Ürünün HTML biçimindeki açıklaması. Bu, biçimlendirme içermeyen bir düz metin de olabilir.

Gövde (HTML) sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut açıklamalar silinir.

Vendor (min. 2 karakter)

Ürününüzün satıcısının adı. Örneğin, Can Giyim.

Satıcı sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut satıcı adları silinir.

Type

Ürün türü. Örneğin, Kayak Montu.

Tür sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut ürün türleri silinir.

Tags

Ürünü etiketlemek için kullanılan, virgülle ayrılmış etiketler listesi. Çoğu hesap tablosu uygulaması, tırnak işaretlerini etiketlerin başına ve sonuna sizin için otomatik olarak ekler. Düz metin düzenleyicisi kullanıyorsanız tırnak işaretlerini manuel olarak eklemeniz gerekir. Örneğin "tag1, tag2, tag3".

Etiketler sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut ürün etiketleri silinir.

Published

Bir ürünün online mağazanızda yayınlanıp yayınlanmadığını belirtir. Ürün, online mağazanızda yayınlanıyorsa geçerli değerler TRUE, ürün online mağazanızda gizliyse geçerli değerler FALSE şeklindedir.

Yayınlandı sütunu eksik olamaz. Bu alan boş bırakıldığında ürün yayınlanır.

Option1 Name

Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Renk.

1. Seçenek Adı sütunu boş veya eksik olamaz. Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu, Title olarak ayarlanmalıdır.

Option1 Value

Bu sütundaki bilgiler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimlikleri silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliklerinde yapılan tüm değişiklikler, söz konusu kimliklere bağlı olarak çalışan üçüncü taraf hizmetlerinde hataya yol açabilir.

Bir ürünün bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Siyah.

1. Seçenek Değeri sütunu boş veya eksik olamaz. Yalnızca tek seçeneği olan ürünler için bu, Default Title olarak ayarlanmalıdır.

Option2 Name

Bir ürünün ikinci bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin. Örneğin, Boyut.

2. Seçenek Adı sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut 2. Seçenek adları silinir.

Option2 Value

Bu sütundaki bilgiler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimlikleri silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliklerinde yapılan tüm değişiklikler, söz konusu kimliklere bağlı olarak çalışan üçüncü taraf hizmetlerinde hataya yol açabilir.

Bir ürünün ikinci bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin. Örneğin, Large.

2. Seçenek Değeri sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut 2. Seçenek değerleri silinir.

Option3 Name

Bir ürünün üçüncü bir seçeneği varsa bu seçeneğin adını girin.

3. Seçenek Adı sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut 3. Seçenek adları silinir.

Option3 Value

Bu sütundaki bilgiler değiştirildiğinde, mevcut varyasyon kimlikleri silinir ve yeni varyasyon kimlikleri oluşturulur. Varyasyon kimliklerinde yapılan tüm değişiklikler, söz konusu kimliklere bağlı olarak çalışan üçüncü taraf hizmetlerinde hataya yol açabilir.

Bir ürünün üçüncü bir seçeneği varsa bu seçeneğin değerini girin.

3. Seçenek Değeri sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut 3. Seçenek değerleri silinir.

Variant SKU

Ürünün veya varyasyonun SKU'su. Bu, envanter takibi hizmetleriyle envanteri takip etmek için kullanılır.

Özel bir gönderim hizmeti kullanıyorsanız bu alan boş bırakılabilir.

Varyasyon SKU'su sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut Varyasyon SKU'ları silinir.

Variant Grams

Ürünün veya varyasyonun gram cinsinden ağırlığı. Ölçü birimi belirtmeyin veya ondalık sayı kullanmayın. Örneğin 5,125 kg ağırlık için 5125 girin.

Farklı bir birim belirtseniz de Shopify, ağırlığı her zaman gram cinsinden içe ve dışa aktarır. Kargo şirketi tarafından hesaplanan kargo hizmeti sunmayı veya üçüncü taraf bir gönderim hizmeti kullanmayı planlıyorsanız doğru ağırlıkları kullanmanız gerekir.

Varyasyon Gramları sütunu boş veya eksik olamaz. Bu değer 0 olsa bile bir değer gereklidir.

Variant Inventory Tracker

Bu varyasyon veya ürün için envanter takibinizi ekleyin. Geçerli değerler shopify, shipwire ve amazon_marketplace_web şeklindedir. Envanter takip edilmiyorsa boştur.

Varyasyon Envanteri İzleyicisi sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz mevcut envanter takibi seçenekleri silinir ve envanter artık takip edilmez.

Variant Inventory Qty

Bu ürün veya varyasyona ait, stokunuzda bulunan birim sayısı. Bu sütun yalnızca tek konuma sahip Shopify mağazaları için kullanılır.

Mağazanız birden fazla konumda envanter yönetiyorsa bu sütun eklenmez. Envanter adetlerini içe veya dışa aktarmak istiyorsanız envanter CSV dosyasını kullanın.

Varyasyon Envanter Adedi sütunu boş olabilir ancak mağazanızda yalnızca bir konum varsa eksik olamaz. Bu sütunu boş bırakır ve CSV dosyasını yüklerken Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz ürünlerin mevcut envanter adetleri silinir.

Variant Inventory Policy

Bu ürün veya varyasyonun envanter düzeyi sıfıra ulaştığında siparişler nasıl işlenir? Envanter politikası reddetme olan varyasyonlar, envanter düzeyi sıfıra ulaştıktan sonra satın alınamaz. Envanter politikası devam etme olan varyasyonlar, envanter düzeyi sıfıra ulaştıktan sonra da negatif envanter düzeylerine izin vererek satın alınabilir.

Varyasyon Envanter Politikası sütunu boş veya eksik olamaz.

Variant Fulfillment Service

Kullanılan ürün veya varyasyon gönderimi hizmeti. Geçerli değerler şunlardır: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Özel bir gönderim hizmeti kullanıyorsanız bu sütuna hizmetin adını ekleyebilirsiniz. Özel ad için yalnızca küçük harf kullanın. Boşluğa izin verilmez. Bunları kısa çizgi (-) ile değiştirin. Nokta ve diğer özel karakterler kaldırılır. Örneğin gönderim hizmetinizin adı "Joan'ın Gönderimi" ise CSV dosyasına joanın-gönderimi olarak girin.

Bu sütuna hizmetin adını ekleyebilmek için Shopify yöneticinizde özel bir gönderim hizmeti ayarlamış olmanız gerekir.

Varyasyon Gönderim Hizmeti sütunu boş veya eksik olamaz.

Variant Price

Ürünün veya varyasyonun fiyatı. Para birimi simgelerini eklemeyin. Yalnızca fiyatı ekleyin. Örneğin 9,99.

Varyasyon Fiyatı sütunu boş veya eksik olamaz.

Variant Compare at Price

Ürünün veya varyasyonun "karşılaştırma fiyatı". Para birimi simgelerini eklemeyin. Yalnızca fiyatı ekleyin. Örneğin 9,99.

Varyasyon Karşılaştırma Fiyatı sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut "karşılaştırma fiyatlar" silinir.

Variant Requires Shipping

Kargoyu gerekli kılma seçeneği. Geçerli değerler TRUE, FALSE veya boştur (FALSE değeri ile eşit).

Varyasyon İçin Kargo Gerekli sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz.

Variant Taxable

Bu varyasyona vergi uygular. Geçerli değerler TRUE, FALSE veya boştur (FALSE değeri ile eşit).

Varyasyon Vergiye Tabi sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz.

Variant Barcode

Ürünün barkodu, ISBN'si veya UPC'si.

Varyasyon Barkodu sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut barkodlar silinir.

Image Src

Ürün görseli için URL'yi girin. Shopify, içe aktarma sırasında görselleri indirir ve mağazanıza yeniden yükler. Bu görseller varyasyona özel değildir. Varyasyon görsellerini, varyasyon görseli sütununda belirtirsiniz.

Görsel, mağazanıza yüklendikten sonra görselin dosya adını değiştiremezsiniz. Adlarında _thumb, _small veya _medium eki bulunan görselleri yüklemeyin.

Görsel Src'si sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut görseller silinir.

Image Position

Görselin, ürün sayfasında kaçıncı sırada görünmesini istediğinizi belirtin. Görseller, 1 görsel konumu değerinden başlayarak en küçükten en büyüğe doğru sıralanır. Örneğin, söz konusu ürün için görselin ilk sırada görünmesini istiyorsanız 1 sayısını girin.

Görsel Konumu sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki ürünlerin görselleri için mevcut görsel konumları silinir.

Image Alt Text

Alternatif metin bir görseli tanımlar ve ürün açıklamasının önemli bir parçasıdır. Bir görsel herhangi bir nedenle yüklenemiyorsa bunun yerine alternatif metin gösterilir. Alternatif metin, bir görseli görme engelli bir müşteriye açıklamak amacıyla yardımcı teknoloji tarafından da kullanılır. Alternatif metin eklemeniz web sitenizin SEO'sunu iyileştirir. Alternatif metninizi kısa ve açıklayıcı tutun. Maksimum uzunluk 512 karakterdir ancak en fazla 125 karakter kullanılması önerilir.

Görsel Alternatif Metni sütunu boş olabilir ancak eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut görsel alternatif metinleri silinir.

Gift Card

Ürünün bir hediye kartı olup olmadığını belirtir. Geçerli değerler TRUE veya FALSE şeklindedir. Bu sütunun eklenmesi Gövde veya Etiketler sütunları gibi diğer hediye kartı ayrıntılarını da düzenlemenizi ve bu değişiklikleri içe aktarmanızı sağlar. Shopify yöneticisinde hediye kartı oluşturulabilir ve etkinleştirilebilir. Başlangıçta, bir ürün CSV dosyasını içe aktararak hediye kartı oluşturamazsınız.

Hediye Kartı sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut hediye kartı değerleri silinir.

SEO Title

SEO Başlığı, ürün ayrıntıları sayfasındaki Sayfa başlığı alanında bulunan Arama motoru listesi önizlemesi üstbilgisinde yer alır. SEO Başlığı için 70 karakter (harf ve rakam) sınırı vardır. Bir ürünü içe aktarırken bu alanı boş bırakırsanız alan, ürün başlığı ile otomatik olarak doldurulur.

SEO Başlığı sütunu boş veya eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut SEO başlıkları silinir.

SEO Description

SEO Açıklaması da ürün ayrıntıları sayfasındaki Meta açıklaması alanında bulunan Arama motoru listesi önizlemesi üstbilgisinde yer alır. SEO açıklaması için 320 karakter (harf ve rakam) sınırı vardır. Bir ürünü içe aktarırken bu alanı boş bırakırsanız alan, ürün açıklaması ile otomatik olarak doldurulur.

SEO Açıklaması sütunu boş veya eksik olamaz. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut SEO açıklamaları silinir.

Google Shopping metafields

Google Shopping alanları bir uygulama tarafından, ürünleri Google Merchant Center ile senkronize etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak Shopify'ın Google kanalı bu meta alanları kullanmaz. Bir uygulama sizden kullanmanızı istemedikçe, adlarında Google Shopping ifadesi bulunan sütun alanlarını yok sayabilirsiniz.

Google Shopping meta alanları sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut meta alanları silinir.

Variant Image

Varyasyonların görselleri için URL. Eklediğiniz URL çalışan bir görsel URL'si olmalıdır.

Varyasyon Görseli sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu varyasyonlar için mevcut görseller silinir.

Variant Weight Unit

Geçerli değerler g, kg, lb ve oz şeklindedir.

Varyasyon Ağırlık Birimi sütunu boş veya eksik olabilir. Bu alan boş bırakılırsa Variant Ağırlık Birimi, kg olur.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Bu ürüne vergileri uygulamaya yönelik Avalara kodu. Bu alan yalnızca Shopify Plus ile Avalara AvaTax entegrasyonunu kullanan bir mağazadan içe veya dışa aktarım gerçekleştiriyorsanız geçerlidir.

Avalara kullanan bir mağazadaki ürünleri dışa aktararak CSV dosyası oluşturduğunuzda Variant Tax Code alanı doldurulur. Bu CSV dosyasını Avalara'nın ayarlanmadığı bir mağazaya aktarırsanız içe aktarma işleminiz başarısız olur.

Varyasyon Vergi Kodu sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut vergi kodları silinir.

Cost per item

Ürünün veya varyasyonun size maliyeti. Para birimi sembolü eklemeyin. Yalnızca maliyeti ekleyin. Örneğin 9,99.

Ürün başına maliyet sütunu boş veya eksik olabilir. CSV dosyasını yüklerken bu sütunu boş bırakır ve Aynı tanıtıcıya sahip mevcut tüm ürünlerin üzerine yazılsın. Eksik sütunlar için mevcut değerler kullanılır. seçeneğini işaretlerseniz Shopify mağazanızdaki bu ürünler için mevcut maliyetler silinir.

Collection sütunu istisnası

CSV yüklemesi sırasında ürünlerinizi koleksiyonlar hâlinde düzenlemek için CSV dosyanızdaki herhangi bir yere Collection üstbilgi adına sahip yeni bir sütun ekleyebilirsiniz. Bu, CSV dosyasına ekleyebileceğiniz ve biçimi bozmayacak tek sütundur:

Collection (must create a new column, can be left blank) Bu ürünü eklemek istediğiniz koleksiyonun adını girin. Bu, mevcut bir otomatik koleksiyon ise ürün adının, koleksiyona yönelik koşulları karşılaması gerekir. Koleksiyon zaten yoksa manuel koleksiyon oluşturulur. Yalnızca tek bir koleksiyona ürün ekleyebilirsiniz.

Ürün CSV dosyanızı oluşturma

Her bir ürünün basit bir ürün mü yoksa varyasyonlara sahip bir ürün mü olduğunu belirlemeniz gerekir:

 • Basit ürün (varyasyon içermez)

  Varyasyon içermeyen bir ürün yüklüyorsanız ilk satıra ilk görselin URL'siyle birlikte ürüne ilişkin tüm alanları (yukarıda açıklandığı gibi) girin. Sonraki satırlara yalnızca her bir ek görselin tanıtıcısını ve URL'sini girin.

 • Varyasyonlara sahip ürün

  Varyasyon içeren bir ürün yüklüyorsanız ilk satıra ilk görselin URL'siyle birlikte ürüne ilişkin tüm alanları (yukarıda açıklandığı gibi) girin. Sonraki satırlara tanıtıcıyı girin. Ardından Başlık, Gövde (HTML), Satıcı ve Etiketler sütunlarını atlayın. Geri kalan varyasyon ayrıntılarını ve her bir görsel URL'sini doldurun.

Tüm ürünlerinizi ve görsellerinizi ekledikten sonra LF stili satır beslemelerini kullanarak CSV dosyanızı UTF-8 biçiminde kaydedin. Kodlama konusunda bilginiz yoksa hesap tablosu veya metin düzenleyicisi programınızın belgelerine bakın.

Örnek bir CSV dosyası görüntülemek için bu örnek ürün CSV dosyasını indirip Google E-Tablolar veya başka bir hesap tablosu programında açın.

Görsellerinizi hazırlama

CSV dosyası yalnızca metin içerebilir. Bu nedenle tüm ürün görsellerinin mevcut bir web sitesinde yer aldığından emin olmanız gerekir. Bu görsel URL'leri yalnızca CSV dosyasını içe aktarma işleminde kullanılır (diğer bir deyişle, içe aktarma işleminiz tamamlandığında bunları silebilirsiniz).

 • Dosyalar yalnızca bilgisayarınızdaysa URL'lerinin bağlantısını vermek için bunları Shopify mağazanıza veya başka bir görsel barındırma hizmetine yüklemeniz gerekir.

 • Shopify'a başka bir platformdan geçiyorsanız geçerli görsel URL'lerini kopyalayıp CSV dosyasında kullanabilirsiniz.

 • Ürünün CSV dosyası, ürünlerinizin Shopify'dan dışa aktarılması ile oluşturulduysa görselleriniz zaten web sitenizde olacağından herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.

Her bir ürün görselinin URL'lerine sahip olduğunuzda CSV dosyanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Bir CSV dosyasına birden fazla ürün görseli ekleme

Shopify yöneticinize daha fazla görsel yükleyerek CSV dosyanıza daha fazla ürün görseli ekleyebilirsiniz. Shopify mağazanızı CSV dosyası ile oluşturuyorsanız süreç biraz farklıdır. Bilmeniz gereken noktalar şunlardır:

 • Bir CSV dosyasını düzenleyebiliyor olmanız gerekir. Shopify, CSV dosyalarınızın biçimlendirilmiş bir sürümünü görüntülemek için Google E-Tablolar'ı kullanmanızı önerir.

 • Bir ürün için en fazla 250 görsel ekleyebilirsiniz.

 • Ürün görselleriniz herkes tarafından erişilebilir bir URL'ye yüklenmelidir. Bu görsellerin, parola korumasının olmadığı bir https:// protokolünün arkasında olması gerekir. Bunu yapmak için Shopify yöneticisinin Dosyalar sayfasına görsel yükleyebilirsiniz. URL'ler otomatik olarak oluşturulur. Dosya yükle seçeneğine tıkladıktan sonra toplu olarak yüklemek için, birkaç yüz görsele kadar seçim yapabilirsiniz.

Birden fazla görsel eklemek için şunları yapmanız gerekir:

 1. Yeni satırlar (resim başına bir adet) ekleyin.
 2. "Tanıtıcıyı" kopyalayın ve yapıştırın.
 3. Görsel URL'lerini kopyalayın ve yapıştırın.

Yeni satırlar (resim başına bir adet) ekleme

 1. CSV dosyanızı, Google E-Tablolar gibi bir hesap tablosu programınızda açın.

 2. Görsel eklemek istediğiniz ürünleri bulun.

 3. Bir sonraki satırda, birden fazla satırı seçmek için satır numaralarına tıklayıp bunları sürükleyin. Eklediğiniz ek görsel sayısı kadar satır seçin.

 4. Bu görseller vurgulanmış haldeyken, vurgulanan alandaki herhangi bir yere sağ tıklayın ve Üstüne X satır ekle seçeneğini belirleyin

  Böylece, ek görsel eklemek istediğiniz ürünün altında üç boş satır oluşturulur.

"Tanıtıcıyı" kopyalama ve yapıştırma

İstediğiniz ürünün "Tanıtıcısını" kopyalayıp yeni satırlarınızın A sütununa yapıştırın.

Görsel URL'lerini kopyalama ve yapıştırma

 1. Görsellerinizi Dosyalar Sayfasında Shopify'a yükleyin

 2. Ardından, tek seferde bir görsel URL'sini vurgulayın ve kopyalayın.

 3. Hesap tablosu yazılımınıza geri dönün ve CSV dosyasında yana kaydırarak son sütunlara gelin.

 4. "Image Src" ("Image Source" ifadesinin kısaltması) sütununda, her bir satıra bir görsel URL'si yapıştırın.

 5. Bu ürünün tüm görselleri için 2. ila 4. adımları tekrarlayın

 6. (İsteğe bağlı): SEO'nuzu iyileştirmek için "Image Alt Text" adlı, bir sonraki sütunun altındaki alanları doldurun. Görsel alternatif metni hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Daha sonra dosyayı kaydedip Shopify'a aktarabilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene