Používání CSV souborů

Soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) můžete používat k importu produktů do svého obchodu a k exportu produktů ze svého obchodu. Pomocí souboru CSV můžete importovat nebo exportovat velké množství produktů a jejich podrobností najednou. To se může hodit, pokud chcete hromadně měnit informace o produktech mezi Shopify a jiným systémem.

CSV files

CSV stands for comma-separated values, a file format (.csv) for spreadsheets. You can use CSV files to import and export products, customers, inventory, orders (export only), and discounts (export only).

They can be useful in many situations, such as when you are switching to Shopify from another ecommerce platform, need to import a list of customer accounts, or want to upload products by using a spreadsheet.

CSV files might seem intimidating at first, but after you understand their format and how they work, you might decide to use them for a variety of tasks.

Your CSV files must use UTF-8 encoding.

In a CSV file, each entry represents a cell in a spreadsheet, each line represents a new row, and each comma indicates where one entry ends and another one begins.

For example, the entries in this customer CSV file:

look like this in a spreadsheet program:

Import CSV files into Google Sheets

When you export a CSV file from your Shopify admin, it opens as a .csv file in your computer's native text editor. You can also use an alternative text editor, but it's recommended that you use a spreadsheet program to view and edit your CSV files instead.

Steps:

 1. Log in to your Google account.

 2. On the Google Sheets page, click Blank in the Start a new spreadsheet section.

 3. From the Untitled Spreadsheet page, go to File > Import...:

 4. Locate and select the CSV file that you want to edit.

 5. In the Import file dialog, select your preferred options under the Import action, Separator character, and Convert text to numbers and dates sections.

 6. Click Import:

Your CSV will look something like this after you've uploaded it.

From here you can edit your CSV. When you are done, you can export it from Google Sheets as a .csv file.

Export CSV files using Google Sheets

When you are done viewing or editing your CSV file in Google Sheets, you can export it as a .csv file to your computer.

Steps:

 • From your CSV spreadsheet page, go to File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet):

  Your CSV file will appear in your downloads folder.

Získání vzorového souboru CSV

Můžete si stáhnout a zobrazit vzorový soubor CSV s produkty a použít jej jako šablonu:

 • Vzorový soubor obsahuje příklad produktu a několika variant. Váš soubor pro import pravděpodobně obsahuje daleko více produktů a variant. Pokud použijete vzorový soubor k vytvoření vlastního souboru pro import, nezapomeňte odstranit všechny vzorové produkty.

 • Vzorový soubor obsahuje sloupec Variant Inventory Qty, který se používá pouze pro obchody s jednou lokalitou. Pokud použijete více lokalit a budete chtít importovat nebo exportovat množství skladových zásob, pak použijte soubor CSV skladových zásob.

Formát souboru CSV pro produkty

Na prvním řádku CSV s produkty musí být záhlaví polí tabulky, a to ve stejném pořadí a oddělená čárkami. Další řádky souboru by měly obsahovat data pro vaše produkty, a to za využití stejných polí a ve stejném pořadí.

Handle Označení jsou unikátní názvy jednotlivých produktů. Můžou obsahovat písmena, pomlčky a čísla, nikoli však mezery. Označení se používá v adresách URL jednotlivých produktů. Například označení „snowboard pro ženy“ by mělo být snowboard-pro-zeny a URL produktu by mělo být https://vasobchod.myshopify.com/produkty/snowboard-pro-zeny.

Každý řádek v CSV, který začíná odlišným označením, je považován za nový produkt. Pokud chcete přidat více obrázků k jednomu produktu, musíte přidat více řádků se stejným označením.

Title Název vašeho produktu. Příklad: Snowboard pro ženy
Body (HTML) Popis produktu ve formátu HTML. Může se také jednat o čistý text bez formátování.
Vendor (min. dva znaky) Název dodavatele vašeho produktu. Například John's Apparel.
Type Typ produktu. Například Snowboard.
Tags (může být ponecháno prázdné) Seznam štítků oddělených čárkami sloužících k označení produktu. Většina tabulkových aplikací automaticky přidává ke štítkům uvozovky. Pokud používáte editor čistého textu, musíte uvozovky přidat ručně. Například "štítek1, štítek2, štítek3".
Published Uvádí, zda je produkt ve vašem online obchodě zveřejněn. Platnými hodnotami jsou TRUE, pokud je produkt zveřejněn ve vašem obchodě, nebo FALSE, pokud je produkt ve vašem online obchodě skryt. Pokud pole ponecháte prázdné, produkt bude zveřejněn.
Option1 Name Pokud má produkt nějakou volbu, zadejte její název. Například Barva.

U produktů, které mají jen jednu volbu, by měl být nastaven Title.

Option1 Value Pokud má produkt volbu, zadejte její hodnotu. Například Černá.

U produktů, které mají jen jednu volbu, by měl být nastaven Default Title.

Option2 Name (může být ponecháno prázdné) Pokud má produkt druhou volbu, zadejte její název. Například Velikost.
Option2 Value (může být ponecháno prázdné) Pokud má produkt druhou volbu, zadejte její hodnotu. Například Velká.
Option3 Name (může být ponecháno prázdné) Pokud má produkt třetí volbu, zadejte její název.
Option3 Value (může být ponecháno prázdné) Pokud má produkt třetí volbu, zadejte její hodnotu.
Variant SKU (může být ponecháno prázdné)

Skl. j. produktu nebo varianty. Toto číslo se používá ke sledování skladových zásob pomocí služeb pro sledování skladových zásob.

Toto pole nemůže být ponecháno prázdné, pokud používáte vlastní službu plnění.

Variant Grams

Hmotnost produktu nebo varianty v gramech. Nezadávejte měrné jednotky ani nepoužívejte desetinná čísla. Hmotnost 5,125 kg například zadejte jako 5125.

Shopify vždy importuje a exportuje hmotnost v gramech, a to i když specifikujete odlišnou jednotku. Pokud máte v plánu používat sazbu za dopravu vypočítanou přepravcem nebo používat službu plnění třetí strany, musíte používat přesné údaje o hmotnosti.

Variant Inventory Tracker (může být ponecháno prázdné) Zahrň sledování skladových zásob pro tuto variantu nebo produkt. Mezi platné hodnoty patří shopify, shipwire, amazon_marketplace_web nebo prázdná hodnota, pokud se skladové zásoby nesledují.
Variant Inventory Qty

Počet položek, které máte na skladě pro tento produkt nebo variantu. Tento sloupec se používá pouze u obchodů, které mají jednu lokalitu.

Pokud váš obchod spravuje skladové zásoby na více lokalitách, pak tento sloupec zahrnut není. Pokud chcete importovat nebo exportovat množství skladových zásob, použijte soubor CSV pro skladové zásoby.

Variant Inventory Policy Jak manipulovat s objednávkami, pokud úroveň skladových zásob pro tento produkt nebo variantu dosáhla nuly? Platnými hodnotami jsou deny nebo continue.deny zastaví prodej, pokud hodnota skladových zásob dosáhne nuly a continue umožní pokračování prodeje i se zápornými úrovněmi skladových zásob.
Variant Fulfillment Service

Používaná služba plnění pro produkt nebo variantu. Platné hodnoty jsou: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Pokud budete používat vlastní službu plnění, můžete do tohoto sloupce zadat název služby. U vlastního názvu používejte pouze malá písmena. Mezery nejsou povoleny – nahraďte je za pomlčku (-). Tečky a další speciální znaky se odstraní. Pokud je například názvem vaší služby plnění „Pan Šikulín“, zadejte do souboru CSV pan-sikulin.

Než budete moct přidat název služby do tohoto sloupce, musíte vlastní službu plnění nastavit ve správci Shopify.

Variant Price Cena produktu nebo varianty. Nepoužívejte žádné symboly měn. Například 9,99.
Variant Compare at Price „Původní cena“ produktu nebo varianty. Nepoužívejte žádné symboly měn. Například 9,99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Volba, která vynucuje nastavení dopravy. Platné hodnoty jsou TRUE, FALSE nebo prázdná hodnota.
Variant Taxable (blank = FALSE) Započítání daní pro tuto variantu. Platné hodnoty jsou TRUE, FALSE nebo prázdná hodnota.
Variant Barcode (může být ponecháno prázdné) Čárový kód, ISBN nebo UPC produktu.
Image Src (can be left blank)

Zadejte adresu URL pro obrázek produktu. Shopify stahuje obrázky během importu a znovu je nahrává do vašeho obchodu. Tyto obrázky se neliší podle variant. Sloupec obrázku varianty je místem, kde specifikujete obrázky variant.

Po nahrání obrázku do tvého obchodu nemůžeš změnit název souboru obrázku. Nenahrávej obrázky, které mají ve svých názvech přípony _thumb, _small nebo _medium.

Image Position Zadejte číslo, které odpovídá pořadí, v jakém se má obrázek objevit na stránce produktu. Obrázky se zobrazují v pořadí od nejmenšího po největší počínaje pozicí číslo 1. Pokud chcete, aby se obrázek objevil u produktu jako první, zadejte 1.
Image Alt Text (může být ponecháno prázdné) Alt (alternativní) text popisuje obrázek a je důležitou součástí popisu produktu. Pokud obrázek nelze z nějakého důvodu načíst, zobrazí se místo něj alt text. Alt text je také používán asistenční technologií k popisu obrázku zákazníkům, kteří mají slabší zrak. Pokud vyplníte všechny alt texty, zlepší to SEO vašeho webu. Svůj alt text udržuj krátký a popisný. Maximální délka je 512 znaků, ale doporučujeme použít 125 nebo méně.
Gift Card Udává, zda je produkt dárkovou kartou. Platné hodnoty jsou TRUE nebo FALSE. Připojení tohoto sloupce vám umožní upravit další podrobnosti dárkové karty, například sloupce Tělo nebo Štítky, a tyto změny importovat. Dárkovou kartu lze vytvořit a aktivovat pouze v administrátorovi Shopify. Dárkovou kartu nelze vytvořit čistě jen importem CSV s produkty.
SEO Title Nadpis SEO se nachází na stránce podrobností o produktu v záhlaví Náhled výpisu vyhledávače v poli Název stránky. Nadpis SEO má limit počtu znaků (písmena a číslice) stanoven na 70. Pokud toto pole ponecháte při importu produktů prázdné, pole bude automaticky vyplněno názvem produktu.
SEO Description Popis SEO se také nachází na stránce podrobností o produktu v záhlaví Náhled výpisu vyhledávače v Poli meta popisu. Popis SEO má stanoven limit znaků (písmena a číslice) nastaven na 320. Pokud toto pole ponecháte při importu produktů prázdné, bude pole automaticky vyplněno popisem produktu.
Metapole Nákupy Google Pole Nákupy Google může aplikace využít k synchronizaci produktů s Google Merchant Center. Aplikace Nákupy Google v Shopify ale tato metapole nepoužívá. Pole ve sloupcích, které v názvech obsahují Nákupy Google, můžete ignorovat, pokud vám aplikace neřekne, ať je používáte.
Variant Image Adresa URL pro obrázky variant.
Variant Weight Unit (can be left blank) Platné hodnoty jsou g, kg, lb a oz. Pokud bude toto pole ponecháno prázdné, pak bude jednotka hmotnosti varianty nastavena na kg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Kód Avalara k aplikaci daní na tento produkt. Toto pole platí pouze ve chvíli, kdy provádíte import nebo export z obchodu, který používá integraci Shopify Plus a Avalara AvaTax.

Když vytvoříte soubor CSV exportem produktů z obchodu používajícího službu Avalara, vyplní se i pole Daňový kód varianty. Pokud importujete tento soubor CSV do obchodu, který nemá službu Avalara nastavenu, import selže.

Cost per item Kolik vás produkt nebo varianta stojí. Nepoužívejte žádné symboly měn. Například 9,99.

Sloupec výjimky z výběru

Ke zorganizování produktů do kolekcí při nahrávání CSV můžete na jakékoli místo svého souboru CSV přidat nový sloupec s názvem záhlaví Collection. Jedná se o jediný sloupec, který můžete přidat do souboru CSV, aniž by došlo k rozbití formátu:

Collection (musí být vytvořen nový sloupec, lze ponechat prázdné) Zadejte název kolekce, do které chcete přidávat tento produkt. Pokud se jedná o existující automatickou kolekci, pak produkt musí splňovat podmínky pro danou kolekci. Pokud kolekce zatím neexistuje, pak je vytvořena manuální kolekce. Produkt můžete přidat pouze do jedné kolekce.

Vytvoření souboru CSV s produkty

U každého produktu se musíte rozhodnout, zda se jedná o jednoduchý produkt nebo o produkt s variantami:

 • Jednoduchý produkt (bez variant)

  Pokud nahráváte produkt, který nemá varianty, zadejte všechna pole (dle výše uvedeného popisu) pro produkt na první řádek spolu s adresou URL pro první obrázek. Na následující řádky zadejte pouze označení a adresy URL dalších obrázků.

 • Produkt s variantami

  Pokud nahráváte produkt, který má varianty, zadejte všechna pole (dle výše uvedeného popisu) pro produkt na první řádek spolu s adresou URL pro první obrázek. Na následující řádky zadejte označení. Potom přeskočte sloupce Nadpis, Tělo (HTML), Dodavatel a Štítky. Vyplňte zbytek podrobností o variantě a adresy URL jednotlivých obrázků.

Až přidáte všechny své produkty a obrázky, uložte soubor CSV ve formátu UTF-8 s využitím posunů o řádek typu LF. Pokud vám kódování nic neříká, seznamte se s dokumentací ke svému tabulkovému procesoru nebo textovému editoru.

K zobrazení vzorového souboru CSV klikněte na tlačítko Importovat na stránce Produkty a klikněte na odkaz Vzorová šablona CSV.

Připravte své obrázky

Soubor CSV může obsahovat pouze text. Musíte se tedy ujistit, že všechny obrázky produktů jsou na existujícím webu. Tyto adresy URL obrázků se použijí pouze během procesu importu CSV (jinými slovy je můžete po dokončení importu smazat).

 • Pokud jsou soubory pouze na vašem počítači, musíte je nahrát do obchodu Shopify nebo na nějakou službu pro hostování obrázků, ať získáte jejich adresu URL.

 • Pokud přecházíte na Shopify z jiné platformy, můžete zkopírovat aktuální URL obrázků a použít je v souboru CSV.

 • Pokud byl soubor CSV vytvořen exportováním produktů z Shopify, pak nemusíte dělat nic, protože vaše obrázky již na vašem webu jsou.

Až budete mít adresy URL pro všechny obrázky produktů, můžete začít s tvorbou svého souboru CSV.

Přidání více obrázků produktů do souboru CSV

Více obrázků produktů můžete do souboru CSV přidat tím, že v administrátorovi Shopify nahraješ další obrázky. Pokud svůj obchod vytváříš pomocí souboru CSV, pak je proces trochu odlišný. Co je třeba vědět:

 • Musíte mít možnost upravovat soubor CSV. Shopify doporučuje k zobrazení formátované verze souborů CSV používat Tabulky Google.

 • Vaše obrázky produktů musí být nahrány na veřejně přístupnou adresu URL. To znamená, že se musí nacházet za protokolem https:// bez ochrany heslem. Nejlepší metodou, jak toto provést, je nahrát obrázky na stránce Soubory v administrátorovi Shopify. Adresy URL pro vás vytvoříme automaticky.

Po kliknutí na tlačítko Nahrát soubory můžete vybrat až několik stovek obrázků k hromadnému nahrání. Pokud vyberete příliš mnoho souborů (obvykle přes 300), nahrávání může selhat.

Jak přidat více obrázků:

 1. Vložte nové řádky (jeden řádek na jeden obrázek).
 2. Zkopírujte a vložte „označení“.
 3. Zkopírujte a vlož URL obrázku.

Vložte nové řádky (jeden řádek na jeden obrázek)

 1. Otevřete soubor CSV v tabulkovém procesoru dle svého výběru. Shopify doporučuje používat Tabulky Google.

 2. Najděte produkty, ke kterým chcete přidat obrázky. V tomto příkladu si vezmeme „balíček černých a bílých náramků“.

 3. V dalším řádku kliknutím a tažením přes čísla řádků vyberte více řádků. Vyberte tolik řádků, kolik dalších obrázků budete přidávat.

 4. Až budou tyto řádky označeny, klikněte pravým tlačítkem kamkoli do zvýrazněné oblasti a vyberte možnost Vložit X řádků nad

  Tím dojde k vytvoření tří prázdných řádků pod produktem, ke kterému chcete přidat další obrázky.

Zkopírujte a vložte „Označení“

Zkopírujte a vložte „Označení“ požadovaného produktu do sloupce A v nových řádcích.

Zkopírujte a vložte URL obrázků

 1. Nahrajte obrázky do Shopify na stránce Soubory.

 2. Potom postupně vybírejte a kopírujte URL obrázků.

 3. Vraťte se do tabulkového procesoru a posuňte se na stranu k posledním sloupcům souboru CSV.

 4. Do sloupce "Image Src" (zkratka pro „zdroj obrázku“) vlož jednu URL obrázku pro každý řádek.

 5. Zopakujte kroky 2 až 4 pro všechny obrázky tohoto produktu

 6. (Volitelné): Vyplňte pole v následujícím sloupci „Alt text obrázku“ a zlepšete tak své SEO. Klikněte sem a zjistěte více o alternativních textech obrázku.

Potom můžete soubor uložit a naimportovat do Shopify.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma