Ürün arama ve ürün listenizi filtreleme

Tüm ürünleriniz Shopify'daki Ürünler alanında listelenir. Her bir sayfada 50 ürün listelenir. Ürün listesini düzenlemek ve çok sayıda sayfadan oluşan bir listede ürün bulmak için listede arama yapabilir, listeyi sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Ürününüz varsayılan olarak ürün adına göre alfabetik şekilde (A'dan Z'ye) sıralanır.

Ürünlerinizin, yöneticideki Ürünler alanında sıralanma veya filtrelenme biçimi, online mağazanızda gösterilme biçimini etkilemez. Ürünlerinizin online mağazanızda müşterilere görünme biçimini değiştirmeniz gerekiyorsa bir koleksiyondaki ürünler için sıralamayı değiştirin.

Ürün listenizi sıralama

Ürün listenizi ürün adına (varsayılan), envantere, ürün türüne veya satıcıya göre sıralayabilirsiniz.

Sıralama, Shopify yöneticisindeki ürünlerin sırasını etkiler ancak online mağazanızdaki ürün sırasını etkilemez. Güncellemek veya incelemek istediğiniz ürünleri bulmanıza yardımcı olması için ürün listenizi sıralayabilirsiniz. Örneğin, ürünlerinizden hangilerinin stokunun azaldığını görmek için ürün listenizi envantere göre sıralayabilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Tüm ürünler'e gidin.

  2. Bir sütun üstbilgisine tıklayın. Örneğin, tüm ürünleri envanter adedine göre sıralanmış şekilde görüntülemek için Envanter sütun üstbilgisine tıklayın.

    Envanter adedine göre sıralama

    Listenizin sıralamasını eski haline getirmek için sütun üstbilgisinin yanındaki küçük üçgene tıklayın.

Ürün listenizi filtreleme

Varsayılan olarak tüm ürünleriniz Ürünler alanındadır ve her sayfada 50 ürün vardır. Bu listeyi daha küçük bir ürün alt kümesini gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Ürün listenizi filtrelemeniz düzenlemek, incelemek veya güncellemek istediğiniz belirli ürünleri bulmanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, kıyafet satışı yapıyor ve yalnızca tişörtlerinizin bir listesini görüntülemek istiyorsanız T-shirt ürün türüne göre filtreleyebilirsiniz. Ürün listesinde yalnızca bu türe ait ürünler gösterildiğinden bu ürün alt kümesini inceleyip güncellemeniz daha kolay olur.

Birden fazla filtre eklerseniz yalnızca koşulların tümüyle eşleşen ürünler gösterilir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Tüm ürünler'e gidin.

  2. Ürünleri filtrele'ye tıklayın.

  3. Şu özelliklere sahip tüm ürünleri göster: menüsünde bir filtre seçeneği belirleyin. Daha sonra ikinci menüde veya alanda değeri ya da koşulu seçin. Aşağıdaki filtrelerden birini seçebilirsiniz:

- Stok durumu - Bir satış kanalında mevcut olan veya olmayan ürünleri gösterir. - Yayınlama hatası - Online Mağaza dışında satış kanalları kullanıyorsanız, seçtiğiniz kanalda yayınlama hataları içeren ürünleri gösterir. - Ürün türü - Seçilen ürün türündeki ürünleri gösterir. - Ürün satıcısı - Seçilen ürün satıcısına ait ürünleri gösterir. - Şununla etiketlenen: - Belirtilen değerle etiketlenen ürünleri gösterir. - Koleksiyon: Bir koleksiyonda mevcut ürünleri gösterir. Koleksiyon filtresini seçtikten sonra arama yapamazsınız, başka filtreler ekleyemezsiniz veya envantere göre sıralama yapamazsınız. Aramayı kullanıyorsanız veya seçtiğiniz başka filtreler varsa koleksiyona göre filtre uygula seçeneği devre dışıdır.

  1. Filtre ekle'ye tıklayın.

Bir ürün listesinin filtrelenmesine ilişkin örnek

Online bir giyim ve aksesuar mağazasının sahibi olan Can'ın çok sayıda ürünü vardır. Can yalnızca sattığı gömleklerin görsellerinden bazılarını güncellemek ister.

Öncelikle Ürünler sayfasını açar:

Tüm ürünlerin listesi

Varsayılan olarak, tüm ürünler alfabetik sırada ada göre listelenir.

Can Ürünleri filtrele seçeneğine tıklar:

Ürünleri filtrele menüsü

Daha sonra Ürün türü filtresini seçer ve Gömlekler için bir değer belirtir:

Ürünleri filtrele değerleri

Son olarak Filtre ekle düğmesine tıklar. Ürünler sayfası artık yalnızca gömlek olan ürünleri gösterir ve Can, görsel güncellemesi gerektiren ürünleri kolayca açabilir:

Filtrelenen ürünlerin listesi

Filtre Ürünleri filtrele düğmesinin tam altında gösterilir. Bu ürünler üzerinde çalışmayı tamamladıktan sonra Can filtreyi kaldırmak için x işaretine tıklayabilir veya filtrelenen bu ürün listesini ileride kullanmak üzere saklamak isterse Aramayı kaydet'e tıklayabilir.

Bir ürünü arama

Bir ürün aramasını veya filtrelenen ürün listesini kaydetme

Ürünlerinizi aradıktan veya filtreledikten sonra bu aramayı ya da filtreyi daha sonra kolayca tekrar kullanabilmek için kaydedebilirsiniz.

Filtrelerinizi ayarladıktan veya sözcükleri aradıktan sonra Aramayı kaydet'e tıklayıp aramanıza bir ad verin:

Bir aramayı kaydetme

Arama Ürünler sayfasında sekme olarak kaydedilir.

Aynı arama sözcükleri veya filtrelerle eşleşen ürünleri tekrar bulmanız gerektiğinde, arama adıyla etiketlenen sekmeye tıklayın. Ürün listesi, ürün alt kümesiyle hemen güncellenir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene