Ürün arama ve ürün listenizi filtreleme

Tüm ürünleriniz Shopify'daki Ürünler alanında listelenir. Her bir sayfada 50 ürün listelenir. Ürün listesini düzenlemek ve çok sayıda sayfadan oluşan bir listede ürün bulmak için listede arama yapabilir, listeyi sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

Ürününüz varsayılan olarak ürün adına göre alfabetik şekilde (A'dan Z'ye) sıralanır.

Ürünlerinizin, yöneticideki Ürünler alanında sıralanma veya filtrelenme biçimi, online mağazanızda gösterilme biçimini etkilemez. Ürünlerinizin online mağazanızda müşterilere görünme biçimini değiştirmeniz gerekiyorsa bir koleksiyondaki ürünler için sıralamayı değiştirin.

Ürün listenizi sıralama

Aşağıdaki sıralama seçeneklerini kullanarak ürün listenizi sıralayabilirsiniz:

 • Ürün başlığı
 • oluşturma tarihi
 • güncellenme tarihi
 • envanter
 • Ürün kategorisi
 • ürün türü
 • vendor
 • alfabetik olarak

Sıralama, Shopify yöneticisindeki ürünlerin sırasını etkiler ancak online mağazanızdaki ürün sırasını etkilemez. Güncellemek veya incelemek istediğiniz ürünleri daha kolay bulabilmek için ürün listenizi sıralayabilirsiniz. Örneğin, stoktaki sayısı azalan ürünlerinizi görmek için ürün listenizi envantere göre sıralayabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler'e gidin.

 2. Sırala düğmesine tıklayın.

 3. Bir sıralama seçeneği belirleyin.

Ürün listenizi filtreleme

Varsayılan olarak tüm ürünleriniz Ürünler alanında listelenir. Bu listeyi daha küçük bir ürün alt kümesini gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Ürün listenizi filtrelemeniz düzenlemek, incelemek veya güncellemek istediğiniz belirli ürünleri bulmanıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki filtre seçenekleri kullanılabilir:

 • Ürün satıcısı: Seçilen ürün satıcısına ait ürünleri gösterir.
 • Şununla etiketlendi: Belirtilen değerle etiketlenen ürünleri gösterir.
 • Durum: Arşivlendi, etkin veya taslak durumundaki ürünleri gösterir.
 • Askıya alma işlemleri: Askıya alındı veya askıya alınması bekleniyor durumundaki ürünleri gösterir.
 • Satış kanalı: Bir satış kanalına eklenen veya satış kanalından hariç tutulan ürünleri gösterir.
 • Pazar: Bir pazara eklenen veya pazardan hariç tutulan ürünleri gösterir.
 • B2B kataloğu: Bir B2B kataloğuna eklenen veya katalogdan hariç tutulan ürünleri gösterir.
 • Ürün kategorisi: Seçilen standart ürün kategorisindeki ürünleri gösterir.
 • Ürün türü: Seçilen ürün türündeki ürünleri gösterir.
 • Koleksiyon: Bir koleksiyonda kullanılabilen ürünleri gösterir.
 • Yayınlama hatası: Online Mağaza dışında satış kanalları kullanıyorsanız seçtiğiniz kanalda yayınlama hataları içeren ürünleri gösterir.
 • Hediye kartı: Mağazanız için kullanılabilen hediye kartı ürünlerini gösterir.
 • Meta alanlar: Belirli bir meta alan değerine sahip ürünleri gösterir. Bu özelliği kullanmak için meta alan tanımınızda Yönetici bölümünde filtre olarak kullan seçeneğinin olması gerekir.
 • Başlık: Arama çubuğuna girilen metinle eşleşen başlığı olan ürünleri gösterir.

Örneğin, kıyafet satışı yapıyor ve yalnızca tişörtlerinizin bir listesini görüntülemek istiyorsanız T-shirt ürün türüne göre filtreleyebilirsiniz. Ürün listesinde yalnızca bu türe ait ürünler gösterildiğinden bu ürün alt kümesini inceleyip güncellemeniz daha kolay olur.

Birden fazla filtre eklerseniz yalnızca koşulların tümüyle eşleşen ürünler gösterilir.

Düzenlemelere uyumla ilgili sorunlar nedeniyle işlemde bulunmanızı gerektiren ürünleriniz varsa önceden filtrelenmiş, otomatik bir "Askıya alma işlemleri" görünümü gösterilir.

Bir ürünü arama

Ürünler için arama sorguları

Arama sonuçlarınızın doğruluğunu artırmak için ürünleri, arama sorgusu kullanarak arayabilirsiniz.

Sorgular ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Shopify.dev adresindeki Arama sözdizimi bölümüne bakın.

Başlığa göre ürün arama

Ürünleri başlıklarına göre arayabilirsiniz. Arama çubuğuna title:[search-term] ifadesini girin ve [search-term] kısmını ürün başlığı ile değiştirin. Örneğin, tam olarak hangi ürün başlığını (Pitcher gibi) aradığınızı biliyorsanız title:Pitcher ifadesini girerek arama yapabilirsiniz.

Başlığında hoodie sözcüğü bulunan ürünleri bulmak için title:hoodie* ifadesini arayın. Kısmi aramalar için, aramakta olduğunuz ürün başlığının sonunda bir yıldız sembolü * olması gerekir.

Belirli bir meta alanı kullanan ürünleri arama

Ürünleri meta alanlara göre arayabilirsiniz. Bu örnekte, Yönetici bölümünde filtre olarak kullan seçeneğinin etkinleştirilmiş olduğu özel malzeme tanımına sahip ürünleriniz için bir meta alanınız vardır. Ürünün meta alan değeri şudur: silk.

silk meta alan değerini kullanan ürünleri aramak için sonuçları ürünlerle sınırlayın ve şu aramayı yapın:

metafields.custom.material:silk

Meta alanlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün etiketi arama

new ile etiketlenen ürünleri göstermek için şu aramayı yapın:

tag:new

Bununla birlikte, ürün etiketinizdeki sözcük diğer etiketlerde de geçiyorsa (örneğin, New Zealand) söz konusu diğer etiketler için sonuçları hariç tutmanız gerekir. Sonuçları ürünleri gösterecek şekilde sınırlandırın ve şu aramayı yapın:

tag:new AND NOT tag:"new zealand"

Bir ürün aramasını veya filtrelenen ürün listesini kaydetme

Ürünlerinizi aradıktan veya filtreledikten sonra bu aramayı ya da filtreyi daha sonra tekrar kullanabilmek için kaydedebilirsiniz.

Filtrelerinizi ayarladıktan veya kelime aradıktan sonra Farklı kaydet'e tıklayıp aramanıza bir ad verin ve Görünümü kaydet'e tıklayın.

Arama, masaüstündeki Ürünler sayfasına ve uygulamadaki ürünler ekranına sekme olarak kaydedilir.

Aynı arama sözcükleri veya filtrelerle eşleşen ürünleri tekrar bulmanız gerektiğinde, arama adıyla etiketlenen sekmeye tıklayın veya dokunun. Ürün listesi, ürün alt kümesiyle hemen güncellenir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene