Inkooporders

Een inkooporder bevat de producten, prijzen en hoeveelheden voor een bestelling die een bedrijf bij een leverancier plaatst.

Inkooporders helpen ook bij het volgen van gegevens, zoals de hoeveelheid van inkomende voorraad, voorraadkosten, betalingsvoorwaarden en geschatte tijden van aankomst. Wanneer je deze gegevens traceert, kun je de verwachtingen van klanten instellen voor artikelbeschikbaarheid en kun je geïnformeerde beslissingen maken over het aanvullen en verplaatsen van voorraad tussen locaties.

Creëer inkooporder

Wanneer je een inkooporder creëert, kun je deze als concept opslaan om later te bewerken of markeren als Besteld. Nadat je een inkooporder als Besteld hebt gemarkeerd, wordt de inkomende voorraad bijgewerkt voor elk van de producten in de inkooporder.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op Inkooporder maken.
 3. Selecteer de leverancier en de bestemming voor de inkooporder. Raadpleeg Een leverancier toevoegen als je een nieuwe leverancier wilt toevoegen. Raadpleeg Locaties aanmaken als je een locatie wilt toevoegen.
 4. Selecteer de producten die je wilt bestellen bij de leverancier en klik vervolgens op Producten selecteren.
 5. Voeg voor elk product de volgende gegevens toe:

  • SKU van leverancier
  • aantal
  • individuele productkosten
  • eventuele belastingpercentages
 6. Optioneel: voer aanvullende informatie in. Je kunt bijvoorbeeld een van de volgende gegevens toevoegen:

  • een referentienummer
  • de geschatte aankomstdatum
  • een notitie voor de leverancier
  • alle tags van de inkooporder
 7. Sla de inkooporder op:

  • Als je wilt aangeven dat de inkooporder is goedgekeurd door de leverancier, klik op de pijl naast Opslaan als concept en klik vervolgens op Opslaan en markeren als besteld.
  • Als je de inkooporder als concept wilt behouden, klik op Opslaan als concept.

Open de inkooporder en klik op Markeren als besteld als je een inkooporder als concept hebt opgeslagen en deze nu als Besteld wilt markeren.

Voeg een leverancier toe

Nadat je een leverancier hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven in de vervolgkeuzelijst Leverancier selecteren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op Inkooporder maken.
 3. Klik in het gedeelte Leverancier op de vervolgkeuzelijst Leverancier selecteren.
 4. Klik op Nieuwe leverancier maken.
 5. Voer de gegevens van de leverancier in en klik vervolgens op Opslaan.

De gegevens van een leverancier bewerken

Wanneer je de gegevens van een leverancier in een inkooporder bewerkt, worden de gegevens van de leverancier bijgewerkt in alle bestaande inkooporders.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op Inkooporder maken of klik op de naam van een bestaande inkooporder.
 3. Klik in het gedeelte Leverancier op de vervolgkeuzelijst Leverancier selecteren en kies vervolgens de leverancier.
 4. Klik op Leveranciersgegevens weergeven.
 5. Klik op Leveranciersgegevens bewerken.
 6. Breng wijzigingen aan in de gegevens van de leverancier en klik vervolgens op Opslaan.
 7. Als je een nieuwe inkooporder hebt gemaakt, kun je de conceptinkooporder verwijderen.

Inkooporder bewerken

Je kunt een inkooporder op elk gewenst moment bewerken, zelfs nadat je deze als Besteld hebt gemarkeerd. Je kunt een product niet verwijderen uit een inkooporder waarvoor je al een voorraad hebt ontvangen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op de naam van de inkooporder.
 3. Als je de inkooporder als Besteldhebt gemarkeerd, klik op Bewerken.
 4. Wijzigingen aanbrengen.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Als je de inkooporder als Besteldhebt gemarkeerd, selecteer een reden voor je bewerkingen en klik op Opslaan.

Een inkooporder downloaden als een PDF-bestand

Je kunt je inkooporder opslaan als een PDF om deze bij je leverancier in te dienen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op de naam van de inkooporder.
 3. Klik op PDF exporteren.

Voorraad markeren als ontvangen

Nadat je de fysieke producten hebt ontvangen, kun je de voorraad markeren als ontvangen in je Shopify-beheercentrum. Hiermee worden je beschikbare voorraadniveaus bijgewerkt op basis van wat is ontvangen. Je kunt de voorraad alleen als ontvangen markeren nadat een inkooporder is gemarkeerd als Besteld.

Stel dat je 10 producten als inkomende voorraad hebt. Als je 5 als ontvangen markeert, wordt de beschikbare voorraad weergegeven in je winkel en zijn er nog steeds 5 als inkomende voorraad.

Als je beschadigde artikelen ontvangt, kun je de bestelling markeren als gedeeltelijk ontvangen door het aantal beschadigde voorraad af te keuren. Elke afgewezene voorraad wordt verwijderd uit de inkomende voorraad.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op de naam van de inkooporder.
 3. Klik op voor Voorraad ontvangen.
 4. Voer voor elk product de voorraad in die is ontvangen en niet is ontvangen.
 5. Klik op Opslaan.

De ontvangen voorraad aanpassen

Je kunt de ontvangen of gedeeltelijk ontvangen voorraad op een inkooporder aanpassen. Stel dat je voorraad hebt ontvangen, maar later hebt vastgesteld dat er nooit twee producten zijn verzonden. Je kunt de voorraad bijwerken met een negatief getal, dat de voorraadniveaus aanpast en de status van de inkooporder wijzigt in Gedeeltelijk ontvangen.

Als je bijvoorbeeld 10 producten hebt ontvangen, maar er één ontbreekt, voer -1 in de kolom Geaccepteerd voor dat product.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op de naam van de inkooporder.
 3. Klik op voor Voorraad ontvangen.
 4. Voer naast elk product het aantal voorraad in dat je moet aanpassen in de kolom Geaccepteerd of Afgewezen. Als je het aantal voorraad moet verminderen dat je had ontvangen, voer een negatief getal in.
 5. Klik op Opslaan.

Inkooporders beheren

Als je klaar bent met een inkooporder, zijn er verschillende acties die je kunt ondernemen, afhankelijk van de huidige status van de bestelling:

 • Als de inkooporder is gemarkeerd als Besteld, kun je de bestelling sluiten. Wanneer je een inkooporder sluit voordat je de voorraad volledig hebt ontvangen, wordt het aantal niet-ontvangen producten uit je inkomende voorraad verwijderd.
 • Als de inkooporder nog steeds een concept is, kun je de inkooporder verwijderen.

Een inkooporder verwijderen

Je kunt een inkooporder verwijderen terwijl deze nog steeds een concept is. Als een inkooporder is gemarkeerd als een Besteld, moet je deze sluiten.

Stappen:

 1. Ga in je Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders
 2. Klik op de naam van de conceptbestelling.
 3. Klik onderaan de pagina op Verwijderen.
 4. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Verwijderen.

Een inkooporder sluiten

Je kunt elke inkooporder sluiten nadat je deze als Besteld hebt gemarkeerd. Als een inkooporder nog steeds een concept is, moet je deze verwijderen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Inkooporders.
 2. Klik op de naam van de inkooporder.
 3. Klik op Sluiten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis