Købsmuligheder

Du kan opsætte din butik, så den giver dine kunder forskellige købsmuligheder ud over standardmodellen med “køb, betal og afsend nu”. Dine kunder kan f.eks. afgive en ordre på et album, inden det bliver lanceret, eller afgive en abonnementsordre, så de modtager en pose kaffe hver måned.

Der er tre købsmuligheder, du kan tilbyde dine kunder: abonnementer, forudbestillinger og prøv før du køber.

  • Abonnementer: Sælg produkter, og debiter dine kunder for dem gentagne gange.
  • Forudbestillinger: Kunder kan købe eller reservere varer, som endnu ikke er klar til klargøring, men som du vil klargøre på en senere dato.
  • Prøv før du køber: Kunder kan bestille varer uden at betale med det samme. Du klargør Prøv før du køber-ordrer som en almindelig ordre, men kunderne betaler på en angivet fremtidig angivet dato, efter de har prøvet produktet.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis