Opsætning af leveringspriser

Du kan opsætte gratis, faste eller beregnede leveringspriser, der vises for dine kunder ved betalingen. Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser i afsnittet Leveringspriser.

Inden du opretter leveringspriser skal du oprette de forskellige områder, der skal have deres egne leveringspriser. Du kan f.eks. have ét sæt leveringspriser for kunder i Europa og et andet sæt priser for kunder i Nordamerika. Disse forskellige områder hedder leveringszoner. Få mere at vide om leveringszoner i Opsætning af leveringszoner.

Oprettelse af faste leveringspriser

Faste leveringspriser opkræver et bestemt beløb for levering ved betalingen. Du kan oprette faste leveringspriser for enhver ordre i en leveringszone eller kun for ordrer, hvis vægt eller pris er inden for et bestemt interval. I en leveringszone for Europa kan du f.eks. vælge en fast pris på 10 USD og en anden fast pris på 5 USD for ordrer, der er på over 50 USD.

Når du kombinerer prisbaserede leveringspriser, kombinerer Shopify de priser, der er gældende for indkøbskurven samlede pris. Når du kombinerer vægtbaserede leveringspriser, kombinerer Shopify de priser, der er gældende for vægten af de enkelte produkter. Vægten på din standardpakke lægges til hvert produkt. Få mere at vide under Kombinerede priser ved betaling.

Forestil dig for eksempel, at du har en leveringspris, der hedder Discounted shipping til 5 USD på to forskellige profiler. Denne pris er tilgængelig for ordrer over 50 USD. Hvis en ordre indeholder en kombination af produkter fra begge profiler og har en samlet pris på 55 USD, vises Discounted shipping til en pris på 10 USD for kunderne ved betaling.

Lad os i stedet sige, at du har en leveringspris, der hedder Discounted shipping, i to forskellige profiler, som giver billigere levering på ordrer over 5 kg. Hvis kunden vil opnå denne pris, skal han eller hun bestille 5 kg fra den første leveringsprofil og 5 kg fra den anden leveringsprofil. Herved kvalificerer kunden sig til prisen på Discounted shipping.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den leveringsprofil, du vil føje en leveringspris til. 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil tilføje en pris for. 4. Angiv navn og beløb for prisen. 5. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller værdibaserede betingelser. 1. Klik på Tilføj betingelser. 2. Vælg, om betingelsen skal baseres på ordrens vægt eller pris. 3. Angiv minimum- og maksimumværdien for betingelsen. 6. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Oprettelse af beregnede leveringspriser

Beregnede leveringspriser bestemmes af en tredjepartsleveringstjeneste ved betalingen, baseret på ordreoplysningerne. Det hjælper dig med at opkræve det nøjagtige beløb fra dine kunder, som et fragtfirma, som f.eks. UPS eller FedEx, opkræver fra dig, når du køber en fragtlabel.

Priser, som er beregnet af fragtfirmaer, er tilgængelige for butikker i følgende scenarier:

 • Hvis du befinder dig i USA og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra USPS, DHL og UPS.
 • Hvis du er i Canada og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra Canada Post.
 • Hvis funktionen Beregnet levering fra fragtfirma er inkluderet i din butiks Shopify-abonnementsordning, kan du tilføje priser fra din egen konto hos USPS, FedEx, UPS og Canada Post samt alle beregnede priser fra enhver leveringsapp. Du skal føje dine konti hos fragtfirmaer til dine indstillinger for levering i Shopify, før du kan tilføje dine priser fra fragtfirmaer. Få mere at vide om Leveringspriser beregnet af tredjepartfragtfirmaer.
 • Hvis du er i Australien og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra Sendle, både for indenrigslevering og international levering. Postnummeret og forstaden/byen for klargøringslokationen skal matche, for at du kan generere et tilbud. Du kan tjekke og redigere dette under Indstillinger > Lokationer.

Når du tilføjer leveringspriser, som er beregnet af fragtfirmaet, skal du også angive den præcise vægt for hvert af dine produkter, så du kan oplyse nøjagtige leveringspriser til dine kunder ved betalingen.

Leveringspriser beregnet af fragtfirma viser ofte forventede leveringstider ud for leveringsprisen, men de tager ikke højde for dine behandlingstider. Få mere at vide om behandlingstider under Forstå og reducer behandlingstid. Få mere at vide om, hvordan du kan informere dine kunder om dine behandlingstider, under Håndtering af behandlingstider.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den leveringsprofil, du vil føje en leveringspris til. 3. Klik på Administrer priser ud for den zone, du vil føje en pris til. 4. Vælg Brug et fragtfirma eller en app til at beregne priser. 5. I rullemenuen skal du vælge den leveringstjeneste, du vil tilføje beregnede priser for. 6. Vælg leveringsmetoderne fra den leveringstjeneste, som du vil tilbyde dine kunder som valgmuligheder under betalingsprocessen. 7. Valgfrit: Vælg, om du automatisk vil tilbyde nye tjenester, som leveringstjenesten gør tilgængelige. 8. Valgfrit: Tilføj ønskede ekspeditionsgebyrer, som du vil føje til den beregnede pris. 9. Klik på Gem.

Hæv eller sænk beregnede priser

Du kan justere beregnede leveringspriser for at hæve eller sænke de priser, som dine kunder ser under betalingsprocessen. Hvis prisen f.eks. er for høj til at tiltrække kunder, kan du give en procentrabat for at øge salget. Hvis prisen derimod er for lav til at dække dine omkostninger til emballage og ekspedition, kan du hæve den.

Du kan tilføje avance på beregnede leveringspriser med et yderligere fast gebyr eller med en procentdel af den samlede leveringspris. Hvis du justerer en beregnet leveringspris, så den både inkluderer et yderligere fast gebyr og en procentdel, beregnes procentdelen, inden der tilføjes et fast gebyr. For eksempel vil en pris på 5,00 USD med 50 % avance og et fast gebyr på 1 USD koste kunden 8,50 USD, og ikke 9,00 USD.

Hvis du vil tilbyde rabat på levering, skal du indtaste en negativ værdi. For eksempel -5 % eller -2.50 USD.

Bemærk: Når du aktiverer USPS-beregnede priser, kan du aktivere billigere USPS-detailpriser i stedet for kommercielle USPS -priser.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den profil, der indeholder prisen. 3. Klik på rullemenuen ... og derefter på Rediger pris ud for den pris, du vil justere. 4. Angiv prisjusteringerne i afsnittet Ekspeditionsgebyrer. 5. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Bemærk: Dine standardforsendelsesdimensioner bruges også af dit fragtfirma til at beregne forsendelsespriser.

Opret gratis levering

Du kan føje gratis levering til enhver leveringszone, så kunderne ikke betaler noget for levering ved betaling. Nogle virksomheder tilbyder gratis levering på alle deres ordrer, og nogle tilbyder gratis levering på ordrer over en bestemt værdi.

Du kan finde trin til at oprette gratis levering baseret på specifikke betingelser for din butik under Gratis levering.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den leveringsprofil, som du vil føje gratis levering til. 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil føje gratis levering til. 4. Angiv et navn for prisen. 6. Sørg for, at værdien på feltet Pris er 0. 5. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller værdibaserede betingelser. 1. Klik på Tilføj betingelser. 2. Vælg om betingelsen skal baseres på ordrens vægt eller værdi. 3. Angiv en minimum og maksimum værdi for betingelsen. 6. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Redigering af en pris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den leveringsprofil, du vil redigere en pris for. 3. Klik på knappen ... ud for den pris, du vil redigere. 4. Klik på Rediger pris i rullemenuen. 5. Foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Udført. 6. Klik på Gem.

Sletning af en pris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for den leveringsprofil, du vil slette en pris for. 3. Klik på knappen ... ud for den pris, du vil slette. 4. Klik på Slet i rullemenuen. 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis