Opsætning af leveringspriser

Du kan opsætte gratis, faste eller beregnede leveringspriser, der vises for dine kunder ved betalingen. Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser.

Inden du opretter leveringspriser, skal du sørge for at blive fortrolig med leveringszoner og leveringsprofiler. Leveringszoner er en gruppe af lande eller områder, som du opretter til dine leveringspriser, mens leveringsprofiler giver dig mulighed for at opsætte leveringspriser for specifikke produkter og lokationer.

Oprettelse af faste leveringspriser

Faste leveringspriser opkræver et bestemt beløb for levering ved betalingen. Du kan oprette faste leveringspriser for enhver ordre i en leveringszone eller kun for ordrer, hvis vægt eller pris er inden for et bestemt interval. I en leveringszone for Europa kan du f.eks. vælge en fast pris på 10 USD og en anden fast pris på 5 USD for ordrer, der er på over 50 USD.

Når Shopify kombinerer prisbaserede leveringspriser, kombineres de priser, der er gældende for indkøbskurvens samlede pris. Når Shopify kombinerer vægtbaserede leveringspriser, kombineres de priser, der er gældende for vægten af de enkelte produkter. Vægten på din butiks standardpakke lægges til hvert produkt. Få mere at vide om kombinerede leveringspriser.

Lad os f.eks. sige, at du har en leveringspris kaldet “Discounted shipping” til 5 USD på to forskellige profiler. Denne pris er tilgængelig for ordrer over 50 USD. Hvis en ordre indeholder en kombination af produkter fra begge profiler og har en ordretotal på 55 USD, vises prisen “Discounted shipping” med en pris på 10 USD.

Lad os i stedet sige, at du har en leveringspris, der hedder Discounted shipping, i to forskellige profiler, som giver billigere levering på ordrer over 5 kg. Hvis kunden vil opnå denne pris, skal han eller hun bestille 5 kg fra den første leveringsprofil og 5 kg fra den anden leveringsprofil. Herved kvalificerer kunden sig til prisen på Discounted shipping.

Når du opretter leveringspriser, kan du se en forhåndsvisning af dem, så du kan se præcis, hvad dine kunder kan se ved betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. Klik på den leveringsprofil, du vil føje leveringspriser til, i afsnittet Levering.

 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil tilføje en pris for.

 4. Vælg en transittid, eller vælg et tilpasset fast beløb for at navngive prisen.

 5. Valgfrit: Hvis du vælger et fast beløb, skal du angive en leveringsbeskrivelse som f.eks. Tracked shipping eller Ships next day Brug 25 tegn eller færre til din leveringsbeskrivelse for optimal visning.

 6. Angiv leveringsprisen.

 7. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller prisbaserede betingelser.

 8. Gennemgå forhåndsvisningen af betalingsprocessen for at sikre, at din leveringspris vises som forventet.

 9. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Du kan også oprette prisbaserede eller vægtbaserede betingelser for dine leveringspriser.

Opret leveringspriser i lokale valutaer

Du kan oprette faste leveringspriser i lokale valutaer for kunder fra forskellige markeder. Et eksempel kunne være at tilbyde en fast leveringspris på 10 USD for kunder i USA, men at tilbyde en fast leveringspris på 15 EUR for kunder i Europa.

Hvis du vil tilbyde faste leveringspriser i lokale valutaer, skal alle lande i en leveringszone have den samme valuta, og lokale valutaer skal være aktiveret for deres marked. Hvis du f.eks. har markedet “Europe”, der omfatter Frankrig, Sverige og Tyskland, skal du have én leveringszone, der indeholder Frankrig og Tyskland (hvor valutaen er euro), og en anden leveringszone, der indeholder Sverige (hvor valutaen er svenske kroner). Du skal aktive lokale valutaer i Shopify Markets-indstillinger, før du kan opsætte leveringspriser i lokale valutaer.

Når du opretter leveringspriser, kan du se en forhåndsvisning af dem, så du kan se præcis, hvad dine kunder kan se ved betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. Klik på den leveringsprofil, du vil føje leveringspriser til, i afsnittet Levering.

 3. Klik på Tilføj pris for den zone, du vil føje prisen til.

 4. Vælg en transittid, eller vælg et tilpasset fast beløb for at navngive prisen.

 5. Valgfrit: Hvis du vælger et fast beløb, skal du angive en leveringsbeskrivelse som f.eks. Tracked shipping eller Ships next day Brug 25 tegn eller færre til din leveringsbeskrivelse for optimal visning.

 6. Angiv leveringsprisen, og vælg derefter den lokale valuta for landet eller området.

 7. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller prisbaserede betingelser.

 8. Gennemgå forhåndsvisningen af betalingsprocessen for at sikre, at din leveringspris vises som forventet.

 9. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Du kan også oprette prisbaserede eller vægtbaserede betingelser for dine leveringspriser.

Oprettelse af beregnede leveringspriser

Beregnede leveringspriser bestemmes af en tredjepartsleveringstjeneste ved betalingen, baseret på ordreoplysningerne. Det hjælper dig med at opkræve det nøjagtige beløb fra dine kunder, som et fragtfirma, som f.eks. UPS eller FedEx, opkræver fra dig, når du køber en fragtlabel.

Priser, som er beregnet af fragtfirmaer, er tilgængelige for butikker i følgende scenarier:

 • Hvis du befinder dig i USA og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra USPS, DHL og UPS.
 • Hvis du er i Canada og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra Canada Post.
 • Hvis funktionen Beregnet levering fra fragtfirma er inkluderet i din butiks Shopify-abonnementsordning, kan du tilføje priser fra din egen konto hos USPS, FedEx, UPS og Canada Post samt alle beregnede priser fra enhver leveringsapp. Du skal føje dine konti hos fragtfirmaer til dine indstillinger for levering i Shopify, før du kan tilføje dine priser fra fragtfirmaer. Få mere at vide om Leveringspriser beregnet af tredjepartfragtfirmaer.
 • Hvis du er i Australien og bruger Shopify Shipping, kan du tilføje beregnede priser fra Sendle, både for indenrigslevering og international levering. Postnummeret og forstaden/byen for klargøringslokationen skal matche, for at du kan generere et tilbud. Du kan tjekke og redigere dette under Indstillinger > Lokationer.

Når du tilføjer leveringspriser, som er beregnet af fragtfirmaet, skal du også angive den præcise vægt for hvert af dine produkter, så du kan oplyse nøjagtige leveringspriser til dine kunder ved betalingen.

Leveringspriser beregnet af fragtfirma viser ofte forventede transittider ud for leveringsprisen ved betaling, men de inkluderer ikke dine behandlingstider. Du kan vise leveringsdatoer ved betaling, som inkluderer din behandlingstid og transittid. Få mere at vide under Opsætning af leveringsdatoer.

Hæv eller sænk beregnede priser

Du kan justere de beregnede leveringspriser for at hæve eller sænke priserne, som vises for dine kunder ved betaling. Hvis prisen f.eks. er for høj til at tiltrække kunder, kan du give en procentrabat for at få flere salg. Hvis prisen derimod er for lav til at dække dine omkostninger til emballage og håndtering, kan du hæve den.

Du kan tilføje avance på beregnede leveringspriser med et yderligere fast gebyr eller med en procentdel af den samlede leveringspris. Hvis du justerer en beregnet leveringspris, så den både inkluderer et yderligere fast gebyr og en procentdel, beregnes procentdelen, inden der tilføjes et fast gebyr. For eksempel vil en pris på 5,00 USD med 50 % avance og et fast gebyr på 1 USD koste kunden 8,50 USD, og ikke 9,00 USD.

Hvis du vil tilbyde rabat på levering, skal du indtaste en negativ værdi. For eksempel -5 % eller -2.50 USD.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Klik på rullemenuen ... og derefter Rediger pris ud for den pris, du vil justere.

 4. Angiv prisjusteringen i afsnittet Ekspeditionsgebyr.

 5. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Opret gratis levering

Du kan føje gratis levering til alle leveringszoner, så kunderne ikke betaler noget for levering ved betaling. Du kan opsætte gratis levering, så det er den eneste leveringspris i din butik, eller du kan tilbyde gratis levering, når specifikke kriterier opfyldes. Disse kriterier kan være baseret på ordrer over en bestemt værdi eller på ordrer over en bestemt vægt.

Gratis levering er almindelig salgs- og markedsføringspraksis, da det giver kunderne vished om, at de ikke bliver opkrævet et overraskende højt leveringsgebyr ved afgivelse af ordrer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Tilføj gratis levering for hver leveringszone:

  1. Klik på Tilføj pris.
  2. Angiv navnet på prisen.
  3. Sørg for, at værdien af feltet Pris er 0.
 4. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Gratis levering over en bestemt værdi

Hvis du vil tilbyde gratis levering på ordrer over en bestemt værdi, f.eks. 50 USD, 75 EUR eller 8.000 JPY, skal du føje en prisbaseret betingelse til din gratis levering.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Føj leveringsprisen til hver leveringszone, du vil have gratis levering i:

  1. Klik på Tilføj pris.
  2. Angiv navnet på prisen.
  3. Sørg for, at værdien af feltet Pris er 0.
  4. Klik på Tilføj betingelser.
  5. Vælg Baseret på ordrens pris.
  6. Angiv en minimumspris.
  7. Klik på Udført.
 4. Klik på Gem.

Gratis levering over en bestemt vægt

Hvis du vil tilbyde gratis levering på ordrer over en bestemt vægt, f.eks. 10 pund eller 50 kg, skal du føje en vægtbaseret betingelse til din gratis levering.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Føj leveringsprisen til hver leveringszone, du vil have gratis levering i:

  1. Klik på Tilføj pris.
  2. Angiv navnet på prisen.
  3. Sørg for, at værdien af feltet Pris er 0.
  4. Klik på Tilføj betingelser.
  5. Vælg Baseret på varens vægt.
  6. Angiv en minimumvægt.
  7. Klik på Udført.
 4. Klik på Gem.

Gratis levering for specifikke produkter

Du kan tilføje en gratis levering, der kun gælder for bestemte produkter. Inden du går i gang, skal du oprette en tilpasset leveringsprofil med produkter, som du vil tilbyde gratis levering for.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil føje gratis levering til.

 4. Angiv navnet på prisen.

 5. Sørg for, at værdien af feltet Pris er 0.

 6. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller værdibaserede betingelser.

  1. Klik på Tilføj betingelser.
  2. Vælg, om betingelsen skal baseres på ordrens vægt eller værdi.
  3. Indtast minimum- og maksimumsværdien for betingelsen.
 7. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Gratis levering til specifikke kunder

Du kan tilbyde gratis levering til specifikke kunder ved at oprette en rabat med gratis levering. Kunder, som er kvalificeret til rabatten, kan angive rabatkoden ved betalingsprocessen, og derefter påføres der gratis levering på deres ordre.

Hvis du vil have, at kunden både skal modtage en beløbsbaseret rabat og en rabat på gratis levering, skal du oprette en ordrekladde til din kunde.

Rediger en pris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Klik på knappen ... ud for den pris, som du vil redigere.

 4. Klik på Rediger pris i rullemenuen.

 5. Foretag eventuelle ændringer, og klik derefter på Udført.

 6. Klik på Gem.

Slet en pris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i Shopify-administrator.

 2. I afsnittet Levering klikker du på den leveringsprofil, du vil redigere.

 3. Klik på knappen ... ud for den pris, som du vil slette.

 4. Klik på Slet i rullemenuen.

 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis