Oprettelse af ordrekladder

Hvis du har brug for at oprette en ordre på vegne af en kunde, kan du oprette en ordrekladde i din Shopify-administrator. Du tilføjer kundeoplysninger og produkter og sender derefter en faktura, opkræver betaling eller angiver betalingsbetingelser.

Når ordren er betalt, eller når du angiver betalingsvilkår, oprettes der en ny ordre ud fra kladden, og den vises på din side med Ordrer.

Du kan bruge ordrekladder til at sælge direkte til forbrugerne eller til at sælge til andre virksomheder. Hvis du regelmæssigt sælger til andre virksomheder, kan du gennemgå alle funktionerne i Shopifys virksomhed til virksomhed (B2B).

Ordrekladder er nyttige, når du skal udføre følgende opgaver:

 • Opret en ordre, så du senere kan acceptere betaling for ordrer, der er afgivet over telefonen, personligt eller via mail.
 • Sende fakturaer til kunder, de kan betale via et sikkert link til betaling.
 • Bruge tilpassede poster til at repræsentere ekstraomkostninger for produkter, der ikke vises i dit lager.
 • Opret ordrer manuelt igen fra en af dine aktive salgskanaler.
 • Sælge produkter med rabat eller til engrospriser.

Hvis du bruger Shopify Markets, afgøres den lokale valuta, priser, told og skatter af det marked, der er knyttet til ordren. Hvis der er mere end ét marked aktiveret, afgør kundens leveringsadresse markedet for ordren. Du kan ændre markedet for en ordrekladde.

Opret en ordrekladde

Du kan oprette en ordrekladde på vegne af din kunde og herefter sende kunden en faktura for ordren. Som standard indeholder fakturaen et link til betaling, hvor din kunde kan betale for ordren.

Ordrekladder kan indeholde følgende oplysninger:

Fremgangsmåde:

Tilføj produkter

Reservér varer

Når du reserverer varer i en ordrekladde, angives disse lagerenheder som ikke-tilgængelige lagervarer, og de kan ikke købes af andre kunder. De varer, du reserverer, er dedikeret til denne specifikke ordrekladde. Hvis du ikke reserverer varer, bevarer antallet lagerstatussen Tilgængelig, og varerne vil stadig kunne købes af andre kunder. Du kan få mere at vide lagerstatusser.

Hvis du vil reservere en vare, skal lagersporing være aktiveret for det pågældende produkt.

Fremgangsmåde:

 1. Når du har føjet dine produkter til en ordrekladde, skal du klikke på Reservér varer.
 2. Vælg den dato og det klokkeslæt, hvor reservationen skal udløbe.
 3. Klik på Udført.

Tilføj rabatter

Du kan anvende rabatter på ordrekladden på følgende måder:

Overvej følgende adfærd, når du anvender en rabatkode eller føjer en tilpasset rabat til en ordrekladde:

 • Der anvendes både tilpassede ordrerabatter og rabatter på varelinjer på ordrens samlede pris. Du skal dog passe på med at duplikere rabatten.
 • Kvalificerede rabatkombinationer kan føjes til din ordrekladde sammen med tilpassede ordre- og varelinjerabatter.
 • Du kan vælge at give kunderne tilladelse til at anvende rabatkoder ved betaling, når du sender fakturaen eller deler linket til betaling. Vær opmærksom på, at ordrekladder risikerer at få en større rabat, end du forventer, når både du og kunden anvender rabatkoder på ordren.
 • Hvis en ordre er i en anden valuta end din butiksvaluta, og du vil give rabat på det fulde beløb for en varelinje eller en ordre, skal du angive rabatten som en procentdel i stedet for et bestemt beløb. Du kan f.eks. give rabat på det fulde beløb for en ordre, hvor det samlede beløb er 50 USD. Angiv en rabat på 100 % i stedet for en rabat på 50 USD. Når du bruger procentrabatten, undgår du at opkræve et gebyr i udenlandsk valuta fra din kunde, da afrundingsregler anvendes på produktpriser, men ikke på rabatter.

Begrænsninger

Rabatkoder og automatiske rabatter på ordrekladder har følgende begrænsninger:

 • Rabatkoder og automatisk rabatter er ikke tilgængelige i Shopify POS og kan kun tilføjes i din Shopify-administrator via en computer- eller mobilbrowser.
 • Der kan i alt anvendes 5 rabatkoder til en enkelt ordre.
 • Rabatkoder kan som standard ikke anvendes ved betaling for ordrer, der er oprettet som fakturaer for ordrekladder eller links. Du kan dog vælge at aktivere muligheden for, at kunderne selv kan anvende rabatter ved betaling. Denne mulighed gælder kun for individuelle ordrekladder, så du skal aktivere denne indstilling, hver gang du vil give din kunde mulighed for at tilføje rabatkoder ved betaling.
 • Rabatkoder til levering understøttes ikke. Du kan tilføje en tilpasset leveringspris for at give dine kunder billigere leveringspriser i stedet for en fast pris.
 • Rabatkoder af typen “Køb X, og få Y” understøttes ikke.

Anvend en rabatkode

 1. Opret en ordre eller åbn en eksisterende ordrekladde fra siden Kladder i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Anvend rabat i afsnittet Betaling.
 3. Skriv rabatkoden i Rabatkoder.
 4. Klik på Anvend.

Anvend alle kvalificerede automatiske rabatter

 1. Opret en ordre eller åbn en eksisterende ordrekladde fra siden Kladder i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Anvend rabat i afsnittet Betaling.
 3. Markér Anvend alle kvalificerede automatiske rabatter.
 4. Klik på Anvend.

Fjern deaktiverede, ikke-kvalificerede eller slettede rabatter

Hvis en rabatkode eller en automatisk rabat, der er føjet til en åben ordrekladde, bliver ugyldig eller ikke-kvalificeret, inden ordren er fuldført, forhindrer den deaktiverede rabat dig og kunden i at fuldføre ordren. Du skal fjerne den ikke-kvalificerede rabatkode fra den åbne ordrekladde, inden du eller kunden kan fuldføre ordren.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren fra siden Kladder i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Rediger rabat i afsnittet Betaling.
 3. Fjern ikke-kvalificerede rabatter på én af følgende måder:

  • Hvis du vil fjerne rabatkoder, skal du klikke på papirkurvsikonet ud for den rabatkode, du vil fjerne.
  • Fjern markeringen af Anvend alle kvalificerede automatiske rabatter for at fjerne automatiske rabatter.
 4. Klik på Gem ændringer.

Anvend en tilpasset ordrerabat

Fremgangsmåde:

Anvend en tilpasset varelinjerabat

Tilføj levering

Hvis den aktuelle ordre kræver levering, kan du vælge en forudindstillet leveringspris, oprette en tilpasset pris eller vælge lokal levering eller lokal afhentning.

Fremgangsmåde:

Tilføj et tag

Du kan organisere dine ordrer, uanset om de er vundet, betalt og klargjort, ved at tilføje tags. Du kan filtrere ordrer efter tag og derefter gemme og søge efter det pågældende tag, så du hurtigt kan få adgang til disse ordrer fremover.

Fremgangsmåde:

Tilføj eller fjern skatter

Som standard inkluderer ordrekladder skatter baseret på din butiks skatteindstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en registreret leveringsadresse, er skatter i stedet baseret på kundens faktureringsadresse.

Fremgangsmåde:

Tilføj eller fjern en kunde

Det er nødvendigt at tilføje en kunde, hvis du vil bruge en lokationsbaseret leveringspris for den aktuelle ordre.

Tilføj en kunde til en ordrekladde

Fremgangsmåde:

Rediger en kundes kontaktoplysninger

Fremgangsmåde:

Fjern en kunde fra en ordrekladde

Dette fjerner ikke kunden fra listen over kunder i din Shopify-administrator.

Angiv betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor en ordres betaling forfalder. Du kan angive betalingsfrister for ordrekladder eller føje dem til eksisterende ordrer med statussen Afventer betaling.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis en ordre ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres dens ordrestatus til Forfalden.

Når du har angivet betalingsfristerne, kan du sende en faktura eller acceptere betaling for ordren.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en ordre eller åbn en eksisterende ordrekladde fra siden Kladder i Shopify-administratoren.
 2. Vælg Forfalden betaling senere i afsnittet Betaling.
 3. Vælg en af følgende Betalingsfrister:

  • Vælg Forfalden ved modtagelse, hvis du vil angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen.
  • Hvis du vil angive betalingen som forfalden inden for en vis periode efter udstedelsesdatoen, skal du vælge en af valgmulighederne for Inden for X dage og derefter angive Udstedelsesdatoen.
  • Hvis du vil angive betalingen som forfalden på en bestemt dato, skal du vælge Fast dato og derefter angive en Forfaldsdato.
 4. Klik på Opret ordre.

Hvis du opretter en ordrekladde for en kunde, kan du dele et link til betalingssiden for denne ordre, så kunden kan angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode eller lokal afhentning og betale for købet. Når kunden har gennemført betalingsprocessen ved hjælp af linket, bliver ordrekladden en ordre på siden Ordrer og markeres automatisk som Betalt.

Du kan dele links til betaling med dine kunder på to forskellige måder:

Send faktura

Du kan sende en faktura til din kunde, som indeholder et link til betalingssiden. Din kunde kan bruge linket i mailen til at angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode eller lokal afhentning og betale for ordren.

Hvis du bruger Shopify Markets til at sælge internationalt, afgøres valutaen på fakturaen af det marked, der er knyttet til kundens leveringsadresse. Du kan ændre valutaen ved at ændre markedet.

Du kan også sende fakturaer for ordrer med statussen Afventer betaling. I én situation kan du ikke sende en faktura, når du angiver betalingsbetingelserne: Hvis ordrekladden er i en anden lokal valuta end din butiks valuta, kan du kun opkræve betaling med kreditkort eller markere ordren som betalt.

Fremgangsmåde:

Du kan oprette en ordrekladde og derefter dele et link til betalingssiden med din kunde. Denne mulighed er nyttig i forbindelse med besvarelse af kundeanmodninger, der startes på apps for sociale medier eller i direkte beskeder.

Fremgangsmåde:

Modtag betaling

Hvis du har din kundes faktureringsoplysninger, kan du acceptere betaling for ordrekladder ved at markere en ordre som betalt, hvis du allerede har modtaget betaling. Du kan også acceptere betaling via et kreditkort. Når du accepterer betaling for en ordrekladde, bliver den til en ordre på siden Ordrer.

Du bliver ikke opkrævet tredjepartstransaktionsgebyrer for ordrer, der behandles via Shopify Payments. Du betaler kun kreditkortgebyrer, når du behandler kreditkortkøb manuelt i Shopify-administrator.

Hvis du i stedet bruger en understøttet udbyder af kreditkortbetaling, skal du betale de samme tredjepartstransaktionsgebyrer, når du behandler køb via kreditor, som du betaler for onlineordrer.

Hvis du markerer ordren som betalt og vælger en manuel betalingsmetode, såsom kontant ved levering eller bankindbetaling, pålægges du ikke tredjepartstransaktionsgebyrer for den pågældende ordre.

Markér betaling som betalt

Hvis du allerede har modtaget betaling for den aktuelle ordre, eller hvis du importerer en tidligere ordre til din Shopify-administrator fra en anden platform, kan du markere ordren som betalt. Det modtagne beløb registreres ikke af din betalingsudbyder igen, og der sendes en mail med en ordrebekræftelse til din kunde.

Hvis du bruger Shopify Markets, er værdien for modtaget beløb den værdi i kundens lokale valuta, der er omregnet til din butiks valuta. Omregningen er baseret på den live vekselkurs, der svinger. Hvis dit modtagne beløb til rapporteringsformål ikke er det viste beløb, skal du opdatere det.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren fra siden Kladder i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Opkræv betaling.
 3. Klik på Markér som betalt.
 4. Valgfrit: Hvis den modtagne værdi for beløbet, du har modtaget, ikke er det samme som det, du har modtaget, skal du opdatere værdien.
 5. Klik på Opret ordre.

Du kan få adgang til den ordre, du oprettede, på siden Ordrer.

Modtag betaling via kreditkort

Hvis du har din kundes faktureringsoplysninger, eller hvis din kunde har mulighed for at angive oplysningerne direkte, kan du acceptere betaling for ordren via kreditkort. Denne betalingsmetode er kun tilgængelig med Shopify Payments.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en ordre eller åbn en eksisterende ordrekladde fra siden Kladder i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Opkræv betaling.
 3. Klik på Angiv kreditkort.
 4. Angiv kundens fakturerings- og kreditkortoplysninger.
 5. Klik på Debitering for at bekræfte betalingsindstillingerne og oprette en ordre fra din ordrekladde.

Lokal valuta på ordrekladder

Hvis du bruger Shopify Markets til at sælge internationalt, afgøres lokal valuta, priser, skatter og told af det marked, der er knyttet til ordren.

Det marked, der er knyttet til ordren, afgøres af kundens leveringsadresse. Hvis du føjer en kunde til ordren, opdateres prisen, og dine kunders lokale valuta vises.

Ved ordrekladder, der viser en anden lokal valuta end butikkens valuta, beregnes vekselkursen, når du opretter ordrekladden. Denne pris er fast og bruges på fakturaen, uanset om vekselkursen ændrer sig. Hvis du imidlertid gemmer ordren som en kladde og efterfølgende redigerer den, opdateres priserne for hele ordren med den vekselkurs, der er aktuel på det tidspunkt, hvor redigeringen blev redigeret.

Hvis du vil bruge forskellige priser og valuta til en ordrekladde, skal du ændre prisen, men først skal du gennemgå følgende konsekvenser for at ændre af prisen for en ordre:

 • Skatter er inkluderet eller ekskluderet fra varepriser. For eksempel er skatter ikke inkluderet i priserne for ordrer på det amerikanske marked, mens ordrer på det tyske marked inkluderer skatter i priserne.
 • Skatteprocenterne varierer efter marked. Hvis en kunde ved betaling ændrer leveringsadressen til en adresse, der ligger uden for markedet, opkræves den korrekte skatteprocent for kundens leveringsadresse, men markedet for ordren, inklusive eller ekskluderet skat, er uændret.
 • Hvis du bruger en tredjepartstjeneste til at bestemme vekselkursen på et marked, afgøres priserne for en ordre af tjenestens vekselkurs. Den sats, som Shopify Payments bruger til at beregne din udbetaling, baseres dog på det marked, der er valgt i Shopify. Det beløb, der opkræves for ordren, kan derfor variere fra det beløb, du modtager i betaling. For yderligere oplysninger kan du læse valutaomregninger og vekselkurser.
 • Producentens foreslåede detailpris (MSRP): Hvis du er forpligtet til at sælge et produkt i MSRP på en kundes marked, kan du være i strid med kontrakten, hvis du skifter markeder og bruger en alternativ markedspris.

Skift markedet for en ordre

Hvis du bruger Shopify Markets og vil ændre priserne og valutaen for din ordre, skal du ændre priserne. Afsnittet Marked for din ordre vises kun, når et andet marked end dit primære marked er aktiveret. Hvis du vil ændre til specifikke markedspriser, skal du aktivere dette marked og den lokale valuta for markedet.

Inden du ændrer priserne, skal du sørge for at gennemgå konsekvensen af at ændre priserne.

Trin

 1. Gå til Ordrer > Kladder i din Shopify-administrator.
 2. Klik på en ordrekladde, som du vil redigere.
 3. Klik på blyantsikonet i afsnittet Marked.
 4. Vælg et marked for at anvende dets priser på din ordrekladde.
 5. Klik på Rediger priser.
 6. Klik på Gem.

Ordrepriserne vises i kundens lokale valuta, medmindre du foretager følgende tilpassede ændringer af ordren:

 • Hvis du tilføjer en tilpasset varelinje- eller ordrerabat, vises Rabatværdi i butiksvalutaen.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset leveringspris, vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset vare, vises prisen i butikkens valuta.

Når du har foretaget disse tilpassede ændringer, vises de på ordren i kundens lokale valuta.

Dupliker en eksisterende ordre

Når du opretter en ordrekladde, kan du spare tid ved at duplikere en eksisterende ordre eller en eksisterende ordrekladde. Følgende scenarier er eksempler, hvor duplikering af en eksisterende ordre kan være nyttigt:

Når du duplikerer en eksisterende ordre eller en ordrekladde, oprettes en ny ordrekladde med duplikeringer af følgende oplysninger:

 • produkter – Den duplikerede varelinje indeholder de seneste oplysninger om det pågældende produkt. Hvis et produkt er blevet fjernet, medtages det ikke i den duplikerede ordrekladde.
 • brugertilpassede varer
 • kundeoplysninger – Hvis kunden er blevet slettet, oprettes kunden baseret på mail, fakturerings- og leveringsadresser.
 • mail-, fakturerings- og leveringsadresser
 • noter, noteegenskaber og tags
 • marked

Rabatter og leveringspriser duplikeres ikke i ordrekladden.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren (eller ordrekladden) fra siden Ordrer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Dupliker på siden med ordreoplysninger eller på siden med ordrekladden. En ordrekladde oprettes med de samme varelinjer og tilpassede kundeoplysninger som den oprindelige ordre.
 3. Udfør én af følgende handlinger:

Hvis du gemmer din ordre som en kladde, kan du opdatere den senere fra siden Kladder i din Shopify-administrator. Når du accepterer betaling for din ordrekladde, oprettes der en ordre for den på siden Ordrer.

Slet en ordrekladde

Du kan slette ordrekladder, uanset om ordrekladden er åben eller fuldført. Hvis du sletter en fuldført ordrekladde, slettes den ordre, der er oprettet ud fra kladden, ikke.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis