Oprettelse af ordrekladder

Du kan oprette ordrer for dine kunder og sende fakturaer til dem i Shopify-administratoren eller Shopify-appen. Ordrer, du opretter på vegne af dine kunder, kaldes ordrekladder. Ordrekladder ligner ordrer, dine kunder selv opretter. En ordrekladde konverteres til en ordre, når du accepterer betaling for den.

Ordrekladder er nyttige, når du skal udføre følgende opgaver:

 • Modtag betaling for en ordre, som du afgiver over telefonen, personligt eller andetsteds. Når du accepterer betaling for din ordrekladde, oprettes der en ordre for den på siden Ordrer.
 • Sende fakturaer til kunder, de kan betale via et sikkert link til betaling.
 • Bruge tilpassede poster til at repræsentere ekstraomkostninger for produkter, der ikke vises i dit lager.
 • Opret ordrer manuelt igen fra en af dine aktive salgskanaler.
 • Sælge produkter med rabat eller til engrospriser.
 • Tage imod forudbestillinger.
 • Gemme ordren som en kladde og arbejde på den senere. Hvis du gemmer din ordre som en kladde, kan du opdatere den senere fra siden Kladder i din Shopify-administrator.

Bemærk: Du kan ikke redigere en ordrekladde, når du har markeret den som betalt eller har betalt for den ved hjælp af en kundes faktureringsoplysninger. Du kan få mere at vide under Acceptér betaling.

Hvis du bruger Shopify Payments med flere valutaer aktiveret, kan du sende fakturaer for ordrekladder i din kundes lokale valuta. Når du accepterer betaling eller opretter en faktura for en ordrekladde, som betales med en anden betalingsmulighed, bruges din butiks standardvaluta.

Oprette en ordrekladde

Du kan oprette en ordrekladde på vegne af din kunde og herefter sende kunden en faktura for ordren. Som standard indeholder fakturaen et link til betaling, hvor din kunde kan betale for ordren.

Ordrekladder kan indeholde følgende oplysninger:

Fremgangsmåde:

Tilføj produkter

Angiv vare eller ordrerabatter

Hvis du vil anvende en rabat på den aktuelle ordre, kan du vælge at give rabat på hele ordren eller blot individuelle vare i ordren. Både rabat på vare og ordre anvendes på ordrens samlede pris – pas på du ikke duplikerer rabatten. Rabatkoder kan ikke anvendes ved betaling, hvis ordren er oprettet som en faktura for en ordrekladde.

Tilføj levering

Hvis den aktuelle ordre kræver levering, kan du vælge en forudindstillet leveringspris eller oprette en tilpasset pris.

Fremgangsmåde:

Tilføj mærke

Du kan organisere dine ordrer, uanset om de er vundet, betalt og klargjort, ved at tilføje tags. Du kan filtrere ordrer efter og derefter gemme og søge efter det pågældende tag, så du hurtigt kan få adgang til disse ordrer i fremtiden.

Fremgangsmåde:

Fjern eller tilføj skatter

Som standard inkluderer ordrekladder skatter baseret på din butiks skatteindstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en registreret leveringsadresse, er skatter i stedet baseret på kundens faktureringsadresse.

Fremgangsmåde:

Tilføj eller fjern en kunde

Bemærk: Dette trin er nødvendigt, hvis du vil bruge leveringspriser baseret på lokationen for den aktuelle ordre.

Tilføj en kunde til en ordrekladde

Angiv betalingsfrister for betalinger, der forfalder senere

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor en ordres betaling forfalder. Du kan angive betalingsfrister for ordrekladder eller føje dem til eksisterende ordrer med statussen Afventer betaling.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis en ordre ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres dens ordrestatus til Forfalden.

Når du har angivet betalingsfristerne, kan du sende en faktura eller acceptere betaling for ordren.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren fra siden Kladder i din Shopify-administrator.

 2. Vælg Forfalden betaling senere i afsnittet Betaling.

 3. Vælg en af følgende Betalingsfrister:

 4. Klik på Gem.

Hvis du opretter en ordrekladde for en kunde, kan du dele et link til betalingssiden for denne ordre, så kunden kan angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode og betale for købet. Når kunden har gennemført betalingsprocessen ved hjælp af linket, bliver ordrekladden til en ordre på siden Ordrer og markeres automatisk som Betalt.

Du kan dele links til betaling med dine kunder på to forskellige måder:

Send faktura

Du kan sende en faktura til din kunde, som indeholder et link til betalingssiden. Din kunde kan bruge linket i mailen til at angive sine faktureringsoplysninger, vælge en leveringsmetode og betale for ordren.

Du kan også sende fakturaer for ordrer med status som Afventer betaling.

Hvis du bruger Shopify Payments og har aktiveret flere valutaer, kan du sende fakturaer for ordrekladder i din kundes lokale valuta.

Fremgangsmåde:

Du kan oprette en ordrekladde for kundeanmodninger, der startes på apps for sociale medier, og derefter dele et link til betalingssiden med din kunde.

Fremgangsmåde:

Acceptér betaling

Du kan acceptere betaling for ordrekladder ved at markere en ordre som betalt, hvis du allerede har modtaget betaling. Du kan også acceptere betaling via et kreditkort, hvis du har din kundes faktureringsoplysninger. Når du accepterer betaling for en ordrekladde, bliver den til en ordre på siden Ordrer.

Du bliver ikke opkrævet tredjepartstransaktionsgebyrer for ordrer, når du bruger Shopify Payments. Du betaler kun kreditkortgebyrer, når du behandler kreditkortkøb manuelt i Shopify-administratoren.

Hvis du i stedet bruger en understøttet udbyder af kreditkortbetaling, skal du betale de samme tredjepartstransaktionsgebyrer, når du behandler køb via kreditor, som du betaler for onlineordrer.

Bemærk: Du får ikke refunderet transaktionsgebyrer for kreditkort, når du udsteder en refusion.

Hvis du markerer ordren som betalt og vælger en manuel betalingsmetode, såsom kontant ved levering eller bankindbetaling, pålægges du ikke tredjepartstransaktionsgebyrer for den pågældende ordre.

Markér betaling som betalt

Hvis du allerede har modtaget betaling for den aktuelle ordre, eller hvis du importerer en tidligere ordre til din Shopify-administrator fra en anden platform, kan du markere ordren som betalt. Det modtagne beløb registreres ikke af din betalingsudbyder igen, og der sendes en mail med en ordrebekræftelse til din kunde.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren fra siden Kladder i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opkræv betaling.

 3. Klik på Markér som betalt.

 4. Klik på Opret ordre for at bekræfte dine betalingsindstillinger og oprette en ordre fra din ordrekladde.

Modtag betaling via kreditkort

Hvis du har din kundes faktureringsoplysninger, eller hvis din kunde har mulighed for at angive oplysningerne direkte, kan du acceptere betaling for ordren via kreditkort. Denne betalingsmetode er kun tilgængelig med Shopify Payments.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren fra siden Kladder i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opkræv betaling.

 3. Klik på Betal med kreditkort.

 4. Angiv kundens fakturerings- og kreditkortoplysninger.

 5. Klik på Debitering for at bekræfte betalingsindstillingerne og oprette en ordre fra din ordrekladde.

Dupliker en eksisterende ordre

Når du opretter en ordrekladde, kan du spare tid ved at duplikere en eksisterende ordre eller en eksisterende ordrekladde. Følgende scenarier er eksempler, hvor duplikering af en eksisterende ordre kan være nyttigt:

Når du duplikerer en eksisterende ordre eller en ordrekladde, oprettes en ny ordrekladde med duplikeringer af følgende oplysninger:

 • produkter – Den duplikerede varelinje indeholder de seneste oplysninger om det pågældende produkt. Hvis et produkt er blevet fjernet, vises det ikke i den duplikerede ordrekladde.
 • brugertilpassede varer
 • kundeoplysninger – Hvis kunden er blevet slettet, oprettes kunden baseret på mail, fakturerings- og leveringsadresser.
 • mail-, fakturerings- og leveringsadresser
 • noter, noteegenskaber og tags

Rabatter og leveringspriser duplikeres ikke i ordrekladden.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn ordren (eller ordrekladden) fra siden Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Dupliker på siden med ordreoplysninger eller på siden med ordrekladden.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

Hvis du gemmer din ordre som en kladde, kan du opdatere den senere fra siden Kladder i din Shopify-administrator. Når du accepterer betaling for din ordrekladde, oprettes der en ordre for den på siden Ordrer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis