Brug af ordrekladder i B2B

Ordrer, som kunder sender direkte til dig via telefon eller mail i stedet for gennem din webshop, kan oprettes som ordrekladder. Hvis ordrekladden har en B2B-kunde, og der er knyttet en firmalokation til den, afspejler priserne, betalingsbetingelserne og betalingsmulighederne automatisk indstillingerne for det pågældende firma.

Sådan opretter du en ordrekladde for et firma

Hvis et firma afgiver en købsordre til dig uden for din Shopify-butik, f.eks. via mail eller telefon, kan du oprette en ordrekladde for deres køb.

Opret en ordrekladde, og opkræv betalingen med det samme

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Kladder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret ordre.

 3. Vælg en B2B-kunde under Kunde.

 4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

 5. Du kan tilføje produkter ved at søge efter det og derefter klikke på Tilføj.

 6. Angiv købsordrenummeret, såfremt dette er relevant. Købsordrenumre kan også tilføjes senere via siden Ordreoplysninger.

 7. Klik på Opkræv betaling.

 8. Gør et af følgende:

  • Hvis kunden bruger et kreditkort som betalingsmetode, skal du vælge Betal med kreditkort, angive kreditkortoplysningerne og derefter behandle betalingen.
  • Hvis kunden bruger en anden betalingsmetode, f.eks. en check, kontant eller postanvisning, skal du vælge Markér som betalt.

Opret en ordrekladde, og send en faktura til din kunde til betaling

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Kladder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret ordre.

 3. Vælg en B2B-kunde i Kunde.

 4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

 5. Du kan tilføje produkter ved at søge efter det og derefter klikke på Tilføj.

 6. Klik på Send faktura.

Opret en ordrekladde med betalingsbetingelser

Når du sender en faktura, der indeholder betalingsvilkår, behøver din B2B-kunde ikke at betale fakturaen med det samme. Vedkommende bliver bedt om at bekræfte sin ordre og kan derefter betale fakturaen inden for den tidsramme, der er inkluderet i betalingsvilkårene som normalt.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Kladder i Shopify-administrator.
 2. Klik på Opret ordre.

 3. Vælg en B2B-kunde i Kunde.

 4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

 5. Du kan tilføje produkter ved at søge efter det og derefter klikke på Tilføj.

 6. Angiv købsordrenummeret, såfremt dette er relevant. Købsordrenumre kan også tilføjes senere via siden Ordreoplysninger.

 7. Klik på Forfalden betaling senere, og vælg derefter en betingelse i feltet Betalingsbetingelser.Hvis en firmalokation allerede har angivet betalingsbetingelser, angives betalingsbetingelserne automatisk i henhold til firmaets lokation.

 8. Fuldfør ordrekladden ved at gøre en af følgende handlinger:

  • Klik på Opret ordre for at gemme kladden som en færdig ordre på siden Ordrer.
  • Klik på Send faktura > Gennemgå faktura. Gennemgå din faktura, og klik derefter på Send faktura.

Hvis ordrer skal placeres som ordrekladder

Hvis du vil gennemgå ordrer, før de bliver godkendt, kan du kræve, at kunderne sender deres ordrer som kladder, før du accepterer dem. Når du vælger indstillingen Send alle ordrer til gennemgang som kladder, har kunder på denne firmalokation knappen Send til godkendelse i betalingsprocessen.

Ordrer fra lokationer med denne indstilling findes på siden Kladder for dine ordrer. Disse ordrer er ikke fuldført, før du klikker på Opret ordre, eller kunden sender betalingen, når du har sendt vedkommende en faktura.

Fremgangsmåde:

Lokale valutaer

Hvis du bruger International, bestemmes den lokale valuta, priser, told og skatter af det marked, der er knyttet til ordren. Hvis du ikke bruger International, kan du ændre den angivne valuta i kataloget.

Når der er aktiveret flere markeder, er det kundens leveringsadresse, som bestemmer ordrens marked. Når du tilføjer en kunde, opdateres markedet for ordren. Dette betyder, at fakturaer, produktpriser og betalingsoplysninger vises i denne kundes lokale valuta.

Hvis du har ordrekladder, som viser en anden valuta end din butiks standardvaluta, beregnes vekselkursen, når du opretter ordrekladden. Denne pris er fast og bruges på fakturaen, uanset om vekselkursen ændrer sig. Hvis du imidlertid gemmer ordren som en kladde og redigerer den efterfølgende, opdateres prisen for hele ordren efter den vekselkurs, der er aktuel på redigeringstidspunktet.

Hvis du redigerer varer i en ordre, der er delvis betalt, anvendes den aktuelle vekselkurs på de redigerede varer.

Hvis du ønsker at bruge andre priser og valutaer til en ordrekladde, skal du ændre markedet, men du bør først gennemgå følgende indvirkninger, som en ændring af markedet kan have på en ordre:

 • Skatter er inkluderet eller ekskluderet fra varepriser. For eksempel er skatter ikke inkluderet i priserne for ordrer på det amerikanske marked, mens ordrer på det tyske marked inkluderer skatter i priserne.
 • Skatteprocenterne varierer efter marked. Hvis en kunde ved betaling ændrer leveringsadressen til en adresse, der ligger uden for markedet, opkræves den korrekte skatteprocent for kundens leveringsadresse, men markedet for ordren, inklusive eller ekskluderet skat, er uændret.
 • Hvis du bruger en tredjepartstjeneste til at bestemme vekselkursen på et marked, afgøres priserne for en ordre af tjenestens vekselkurs. Den sats, som Shopify Payments bruger til at beregne din udbetaling, baseres dog på det marked, der er valgt i Shopify. Det beløb, der opkræves for ordren, kan derfor variere fra det beløb, du modtager i betaling. For yderligere oplysninger kan du læse valutaomregninger og vekselkurser.
 • Producentens foreslåede detailpris (MSRP): Hvis du er forpligtet til at sælge et produkt i MSRP på en kundes marked, kan du være i strid med kontrakten, hvis du skifter markeder og bruger en alternativ markedspris.

Skift markedet for en ordre

Hvis du bruger Shopify International, og du vil ændre priserne og valutaen for din ordre, skal du ændre priserne. Afsnittet Marked for din ordre vises kun, når et andet marked end dit primære marked er aktiveret. Hvis du vil ændre til specifikke markedspriser, skal du aktivere dette marked og den lokale valuta for markedet.

Inden du ændrer priserne, skal du sørge for at gennemgå konsekvensen af at ændre priserne.

Trin:

Ordrepriserne vises i kundens lokale valuta, medmindre du foretager følgende tilpassede ændringer af ordren:

 • Hvis du tilføjer en tilpasset varelinje- eller ordrerabat, vises Rabatværdi i butiksvalutaen.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset leveringspris, vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset vare, vises prisen i butikkens valuta.

Når du har foretaget disse tilpassede ændringer, vises de på ordren i kundens lokale valuta.

Lokal levering eller afhentning i butik

Hvis en ordrekladde kræver levering, kan du vælge en forudindstillet leveringspris, oprette en tilpasset pris eller vælge lokal levering eller afhentning i butik.

Hvis der vælges en leveringsmetode på forhånd, når ordrekladden oprettes, kan kunden ikke ændre denne leveringsmetode i forbindelse med betalingen. Dette gælder både for erhvervskunder og direkte forbrugerkunder.

Hvis der ikke vælges en leveringsmetode på forhånd, når ordrekladden oprettes, kan kunden vælge mellem de tilgængelige leveringspriser i forbindelse med betalingen, men kunden kan ikke vælge lokal levering eller afhentning i butik. Hvis du vil have, at din kunde skal afhente sin ordre på en af dine lokationer, skal du vælge en lokation til afhentning i butik på forhånd, når du opretter ordrekladden.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis