Sử dụng đơn hàng nháp đối với B2B

Có thể tạo đơn hàng được gửi trực tiếp cho bạn thay vì qua cửa hàng trực tuyến dưới dạng đơn hàng nháp. Nếu khách hàng B2B được chỉ định cho đơn hàng nháp, giá sẽ tự động phản ánh bảng giá đã đặt cho công ty đó.

Tạo đơn hàng nháp cho công ty

Nếu một công ty gửi đơn đặt hàng cho bạn từ bên ngoài cửa hàng Shopify của bạn, ví dụ như qua email hoặc điện thoại, bạn có thể tạo đơn hàng nháp để họ mua hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).
 3. Trong mục Khách hàng, chọn một khách hàng B2B.
 4. Chọn công ty được đặt đơn hàng.
 5. Để thêm sản phẩm, tìm sản phẩm rồi nhấp vào Thêm.
 6. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.
 7. Chọn một trong những mục sau:
  • Nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng, sau đó nhập thông tin thẻ tín dụng rồi xử lý thanh toán.
  • Nếu khách hàng sử dụng phương thức thanh toán khác, ví dụ như séc, tiền mặt hoặc đơn hàng thu tiền mặt, chọn Đánh dấu là đã thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí