Thiết lập nhân viên bán hàng cho B2B

Nhân viên bán hàng nâng cao khả năng tạo ra doanh thu trong quá trình doanh nghiệp phát triển. Ví dụ: Đại diện bán hàng có thể là các đại lý chuyên biệt do công ty của bạn thuê về để quảng bá thương hiệu của bạn đến các doanh nghiệp khác. Đại diện bán hàng cũng có thể là các nhà thầu độc lập được thuê qua bên thứ ba đại diện cho thương hiệu của bạn cùng với nhiều đơn vị khác.

Nếu thuê nhân viên bán hàng cho doanh nghiệp, bạn sẽ có thể điều chỉnh quyền nhân viên cho các loại hồ sơ nhân viên bán hàng khác nhau. Với từng nhân viên, bạn có thể chỉ định một nhóm quyền sẽ giới hạn quyền truy cập của họ thành chỉ được phép truy cập hồ sơ công ty đã được chỉ định cho họ.

Thiết lập nhân viên bán hàng

Quyền nhân viên hỗ trợ mọi loại hình nhân viên bán hàng. Hai loại hình nhân viên bán hàng phổ biến nhất là quản lý bán hàngđại diện bán hàng:

 • Quản lý bán hàng: Nhân viên quản lý việc chỉ định đại diện bán hàng nào cho địa điểm công ty nào. Nhân viên này có thể cũng là quản trị viên cửa hàng.
 • Đại diện bán hàng: Nhân viên chỉ có thể truy cập vào địa điểm và hồ sơ của công ty mà họ được chỉ định. Bạn cũng có thể cấp cho đại diện bán hàng quyền chỉnh sửa hoặc tạo công ty và địa điểm công ty.

Bạn có thể kiểm soát cấp độ quyền hạn của từng nhân viên bán hàng bằng cách kết hợp các quyền trong Cài đặt tổ chức, bao gồm quyền Công ty. Các bước sau đây cung cấp đề xuất về quyền cho từng vai trò, nhưng bạn có thể thêm quyền dựa trên những kỳ vọng của bạn về năng lực của nhân viên bán hàng.

Cân nhắc chỉ định cho nhân viên bán hàng các quyền Khách hàng, Đơn hàngĐơn hàng nháp. Tuy nhiên, tránh chỉ định cho nhân viên bán hàng các quyền Phân tích, Tiếp thị hoặc Trang chủ vì những trang này có thể chứa dữ liệu bán hàng không được công ty lọc ra, ngay cả khi cài đặt Giới hạn quyền cho các địa điểm công ty được chỉ định đang hoạt động.

Thiết lập quyền cho quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng là nhân viên quản lý việc chỉ định nhân viên bán hàng nào cho địa điểm công ty nào. Trong một địa điểm của công ty, quản lý bán hàng có thể xem và quản lý mục Nhân viên được chỉ định cho bất kỳ địa điểm công ty nào.

Bước:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ cửa hàng nào trong tổ chức Plus.
 2. Truy cập Cài đặt > Người dùng.
 3. Nhấp vào nhân viên bạn muốn đặt làm quản lý bán hàng.
 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào ... bên cạnh cửa hàng bạn muốn nhân viên đó làm quản lý bán hàng, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong mục Quyền cửa hàng, nhấp vào Công ty và chỉ định cho họ ít nhất các quyền sau:

  1. Xem công ty.
  2. Chỉ định nhân viên khác cho địa điểm công ty.
 6. Không bắt buộc: Bạn cũng có thể chỉ định thêm quyền, ví dụ như quyền Khách hàng, Đơn hàng, Đơn hàng nháp hoặc bất kỳ quyền nhân viên nào khác mà bạn muốn cấp cho quản lý bán hàng.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Không bắt buộc: Trong mục Cửa hàng, lặp lại những bước này đối với tất cả cửa hàng mà bạn muốn cấp cho nhân viên quyền của quản lý bán hàng.

Thiết lập quyền cho đại diện bán hàng

Đại diện bán hàng thường phụ trách một nhóm nhỏ cụ thể gồm các công ty và địa điểm. Bạn có thể giới hạn chế độ xem trang quản trị thành chỉ hiển thị thông tin liên quan đến địa điểm công ty mà đại diện được chỉ định.

Bước:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ cửa hàng nào trong tổ chức Plus.
 2. Truy cập Cài đặt > Người dùng.
 3. Nhấp vào nhân viên bạn muốn đặt làm đại diện bán hàng.
 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào ... bên cạnh cửa hàng bạn muốn nhân viên đó làm đại diện bán hàng, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Trong mục Quyền cửa hàng, nhấp vào Công ty và chỉ định cho họ ít nhất các quyền sau:

  1. Xem công ty.
  2. Hạn chế quyền đối với địa điểm công ty được chỉ định.
 6. Không bắt buộc: Bạn cũng có thể chỉ định thêm các quyền như Khách hàng, Đơn hàngĐơn hàng nháp để đại diện bán hàng có thể đặt đơn hàng thay mặt khách hàng. Bạn cũng có thể chỉ định các quyền nhân viên khác mà bạn muốn cấp cho đại diện bán hàng.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

 8. Không bắt buộc: Trong mục Cửa hàng, lặp lại những bước này đối với tất cả cửa hàng mà bạn muốn cấp cho nhân viên quyền của đại diện bán hàng.

Chỉ định nhân viên bán hàng cho địa điểm công ty

Quản lý bán hàng—hoặc bất kỳ nhân viên nào có quyền Chỉ định nhân viên khác cho địa điểm công ty—có thể chỉ định nhân viên khác cho địa điểm công ty.

Nếu điều kiện Giới hạn quyền cho các địa điểm công ty được chỉ định áp dụng cho quyền của nhân viên bán hàng, thì trang quản trị Shopify sẽ hạn chế một số nội dung hiển thị trong chế độ xem trang quản trị Shopify của nhân viên bán hàng thành chỉ hiển thị những nội dung từ địa điểm công ty mà nhân viên được chỉ định. Ví dụ: Trang Khách hàng, Đơn hàng, Đơn hàng nhápCông ty chỉ hiển thị thông tin dựa trên địa điểm công ty mà nhân viên được chỉ định. Tuy nhiên, công ty không lọc ra tất cả các trang khác thuộc trang quản trị.

Có thể chỉ định cùng một nhân viên bán hàng cho nhiều địa điểm công ty. Có thể chỉ định tối đa 10 nhân viên bán hàng cho mỗi địa điểm công ty.

Bước:

 1. Đăng nhập vào Tổ chức Plus và chuyển đến cửa hàng thích hợp.
 2. Truy cập Khách hàng > Công ty.
 3. Nhấp vào công ty bạn muốn chỉ định một hoặc nhiều nhân viên bán hàng.
 4. Trong mục Địa điểm, nhấp vào địa điểm công ty bạn muốn chỉ định nhân viên bán hàng.
 5. Trong mục Nhân viên được chỉ định, nhấp vào biểu tượng bút chì.
 6. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định cho địa điểm công ty. Bạn có thể chọn nhiều nhân viên cùng một lúc.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí