Tính năng và chức năng bán buôn B2B

Nếu bạn mới sử dụng B2B on Shopify cho doanh nghiệp bán buôn, hãy tham khảo danh sách kiểm tra để bắt đầu.

Cửa hàng hỗn hợp

Bạn có thể xây dựng cửa hàng hỗn hợp để phục vụ cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng DTC,

Cửa hàng chuyên biệt

Bạn có thể xây dựng cửa hàng mở rộng chuyên biệt chỉ phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

Công ty

Công ty đại diện cho khách hàng B2B bằng hồ sơ công ty bao gồm quyền của người liên hệ được chỉ định, điều khoản thanh toán, danh mục và miễn thuế. Có thể chỉ định nhiều người liên hệ và địa điểm cho hồ sơ công ty.

Danh mục

Đặt danh mục cho khách hàng cụ thể hoặc ưu đãi giảm giá theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả sản phẩm và mẫu mã, và chỉ định danh mục cho hồ sơ công ty.

Định giá tùy chỉnh dành cho khách hàng B2B

Sau khi bạn thiết lập danh mụccông ty, khách hàng B2B sẽ được mua với định giá tùy chỉnh khi họ đăng nhập vào hồ sơ khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn mà không cần đăng nhập vào một cửa hàng riêng lẻ.

Điều khoản thanh toán

Tự động hóa quy trình chỉ định thủ công thời hạn thanh toán cho đơn hàng hoặc đơn hàng nháp trong trang quản trị. Chỉ định thời hạn thanh toán trên hồ sơ công ty và theo dõi, sắp xếp cũng như thu tiền thanh toán cho đơn hàng khi đến hạn. Thiết lập tiền gửi theo tỷ lệ phần trăm cho các điều khoản thanh toán.

Thanh toán B2B

Khách hàng có thể xem thời hạn thanh toán, khoản đặt cọc, phương thức thanh toán và ưu đãi giảm giá bán buôn đã chỉ định tại thời điểm mua hàng. Khách hàng cũng có thể thêm mã số đơn đặt hàng khi thanh toán.

Tài khoản khách hàng B2B

Để truy cập thông tin bán buôn và danh mục, khách hàng B2B phải đăng nhập bằng tài khoản khách hàng mới bằng mã sử dụng một lần được gửi đến email. Sau khi xác thực, khách hàng có thể quản lý tài khoản, chọn địa điểm công ty họ thay mặt để mua, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xem và lọc lịch sử đặt hàng.

Mã đơn đặt hàng

Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xem mã đơn đặt hàng trên trang chi tiết đơn hàng đối với đơn hàng B2B.

Thương mại headless của B2B

B2B có hỗ trợ thương mại headless. Các nhà phát triển có thể xây dựng trải nghiệm B2B trong các cửa hàng B2B hỗn hợp và chuyên biệt. Để biết thêm thông tin, tham khảo Headless với B2B.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí