Các cửa hàng hỗn hợp và chuyên biệt trên B2B

Trước khi thiết lập B2B on Shopify, bạn cần quyết định xem bạn muốn mở cửa hàng hỗn hợp hay cửa hàng chuyên biệt. Một số tính năng có thể không phân biệt được giữa đơn hàng B2B (kinh doanh với doanh nghiệp) và DTC (bán trực tiếp cho người tiêu dùng), dẫn đến việc gửi thông báo bừa bãi cho khách hàng, thay đổi về đơn hàng và báo cáo.

Xem xét sự giống và khác nhau giữa cửa hàng hỗn hợp và cửa hàng chuyên biệt như sau.

Cửa hàng hỗn hợp

Cửa hàng hỗn hợp là cửa hàng chấp nhận cả đơn hàng B2B và DTC. Trong cửa hàng hỗn hợp:

Với cửa hàng hỗn hợp, bạn có thể quản lý tất cả dữ liệu kinh doanh tại một nơi duy nhất mà không cần phân biệt giữa khách hàng B2B và DTC. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu các cài đặt khác nhau cho khách hàng, hãy cân nhắc mở cửa hàng chuyên biệt.

Cửa hàng chuyên biệt

Cửa hàng chuyên biệt chỉ dành cho khách hàng B2B sử dụng. Trong cửa hàng chuyên biệt, bạn có thể tạo cài đặt dành riêng cho khách hàng B2B mà không cần sửa đổi mã. Dưới đây là những thay đổi bạn có thể thực hiện trong cửa hàng chuyên biệt:

Với cửa hàng chuyên biệt, bạn có thể phân khúc dữ liệu về hàng trong kho và doanh nghiệp giữa cửa hàng B2B và DTC. Bạn có thể sử dụng đoạn mã và mã giảm giá dành riêng cho khách hàng B2B. Tuy nhiên, để mở cửa hàng chuyên biệt cho B2B, bạn cần tạo cửa hàng mới, thiết lập các tích hợp hiện có và quản lý riêng các cài đặt của cửa hàng chuyên biệt. Nếu bạn không cần phân biệt giữa khách hàng B2B và DTC thì có thể cửa hàng hỗn hợp sẽ phù hợp với bạn hơn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí