Thanh toán đối với B2B

Khi khách hàng B2B đăng nhập, họ được nhắc nhập mã xác minh sáu chữ số được gửi đến địa chỉ email của họ thay vì sử dụng mật khẩu. Sau khi nhập mã, khách hàng được đưa đến trang tài khoản hiển thị thông tin tài khoản và danh sách đơn hàng của họ. Khách hàng có thể xem lại thông tin chi tiết đơn hàng bằng cách nhấp vào đơn hàng. Để đặt hàng, khách hàng nhấp vào Truy cập cửa hàng trong trang tài khoản của họ.

Đặt đơn hàng

Khách hàng chọn sản phẩm để thêm vào giỏ hàng như bình thường, trừ trường hợp giá bán là giá bạn đã chỉ định trong bảng giá cho công ty đó.

Để đặt đơn hàng, khách hàng thực hiện theo quy trình sau:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã số gồm sáu chữ số để truy cập trang tài khoản.
 3. Trong trang tài khoản, khách hàng nhấp vào Truy cập cửa hàng.
 4. Khách hàng chọn địa điểm công ty để mua hàng.
 5. Trong cửa hàng trực tuyến, khách hàng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng. Giá bán là mức giá bạn đã chỉ định trong bảng giá cho địa điểm công ty đó.
 6. Khi khách hàng nhấp vào Thanh toán để hoàn tất mua hàng, họ sẽ được đưa đến trang thanh toán. Trong trang thanh toán, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán được điền sẵn theo thông tin trong hồ sơ công ty. Khách hàng không cần nhập bất kỳ thông tin nào ngoài chi tiết thanh toán.
  • Nếu điều khoản thanh toán theo địa điểm của công ty được đặt thành Không, khách hàng sẽ nhập thông tin thẻ tín dụng của họ. Sau khi xem lại đơn hàng, khách hàng nhấp vào Thanh toán ngay để hoàn tất đơn hàng.
  • Nếu điều khoản thanh toán theo địa điểm công ty được đặt thành thời hạn thực, khách hàng sẽ nhấp vào Gửi. Đơn hàng sẽ xuất hiện trong trang Đơn hàngtrạng thái thanh toán của đơn hàng được đặt là Đang chờ thanh toán.

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng sẽ được đưa đến trang Trạng thái đơn hàng. Nếu địa điểm công ty có thiết lập thời hạn thực thì ngày đến hạn sẽ hiển thị.

Xem lại đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng, khách hàng có thể xem lại đơn hàng trên trang tài khoản của họ. Có thể lọc đơn hàng theo các thông số sau:

 • ngày đặt hàng
 • mã số đơn hàng
 • trạng thái đơn hàng

Nếu khách hàng B2B đặt đơn hàng có điều khoản thanh toán, họ có thể chọn thanh toán trước khi hóa đơn đến hạn.

Các bước thực hiện:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã số gồm sáu chữ số để truy cập trang tài khoản.
 3. Trong trang tài khoản, khách hàng nhấp vào đơn hàng cần thanh toán.
 4. Trong trang đơn hàng, khách hàng nhấp vào Thanh toán ngay.
 5. Khách hàng nhập thông tin thanh toán của họ và nhấp vào Thanh toán ngay.

Cập nhật thông tin tài khoản

Các bước thực hiện:

 1. Khách hàng chuyển đến cửa hàng trực tuyến và nhấp vào nút đăng nhập.
 2. Khách hàng nhập địa chỉ email của mình. Sau khi nhận được email có mã đăng nhập, khách hàng nhập mã số gồm sáu chữ số để truy cập trang tài khoản.
 3. Trong trang tài khoản, khách hàng nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Thông tin tài khoản.
 4. Để chỉnh sửa tên, khách hàng nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Hồ sơ. Chỉ có thể cập nhật tên. Không thể thay đổi địa chỉ email mà khách hàng sử dụng để đăng nhập từ trang tài khoản.
 5. Để xem lại thông tin địa điểm của công ty, khách hàng chọn một địa điểm từ menu trong mục Địa điểm.
 6. Để chỉnh sửa địa chỉ, khách hàng nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Địa chỉ. Để chỉnh sửa địa chỉ, khách hàng cần có quyền Quản trị địa điểm. Quyền, người mua B2B khác và các điều khoản thanh toán đối với địa điểm đã chọn sẽ hiển thị nhưng không thể thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí