Kết nối miền của bên thứ ba với Shopify cho trang tài khoản khách hàng mới

Nếu có tài khoản khách hàng mới, bạn có thể tạo miền phụ dựa trên tên miền của bên thứ ba trỏ đến trang tài khoản khách hàng của bạn.

Tên miền bạn tạo là miền phụ của miền chính mà bạn sử dụng cho cửa hàng của mình. Miền phụ trở thành tên miền chính cho trang tài khoản khách hàng của bạn.

Trong trường hợp này, bạn bắt đầu quy trình từ mục Cài đặt > Thanh toán và tài khoản trong trang quản trị Shopify thay vì mục Cài đặt > Miền. Nếu bạn vẫn bắt đầu từ mục cài đặt Miền, bạn sẽ gặp phải lỗi.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • yêu cầu của nhà cung cấp tên miền

Bước 1: Tạo miền phụ cho trang tài khoản khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán và tài khoản.

 2. Trên trang Thanh toán và tài khoản khách hàng, vào mục URL tài khoản khách hàng.

 3. Trong trường Tài khoản khách hàng mới, nhấp vào Thay đổi miền. Hộp thoại Thay đổi miền tài khoản khách hàng hiển thị.

 4. Trong trường Miền tài khoản khách hàng, nhập chuỗi mô tả xác định tên miền là miền được sử dụng cho tài khoản khách hàng. Ví dụ: Nếu bạn nhập chuỗi myaccount, bạn tạo URL sau cho khách hàng: myaccount.your-store.com.

 5. Nhấp vào Tiếp tục. Bạn sẽ chuyển đến trang Kết nối miền hiện có trong phần cài đặt Miền.

 6. Để thay đổi cài đặt tài khoản nhà cung cấp tên miền, nhấp vào Làm theo hướng dẫn cài đặt. Bạn sẽ chuyển đến trang web của nhà cung cấp tên miền.

Bước 2: Tạo bản ghi CNAME mới trong cài đặt tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba

 1. Trên trang web của nhà cung cấp tên miền, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền.

 3. Thực hiện những việc sau.

 4. Lưu thay đổi. Bạn sẽ quay lại trang Kết nối miền hiện có trong trang quản trị Shopify.

Bước 3: Xác minh rằng miền tài khoản khách hàng đã kết nối với Shopify

 1. Trên trang Kết nối miền hiện có, nhấp vào Xác minh kết nối.

 2. Sau khi kết nối và xác minh tên miền tài khoản khách hàng, nhấp vào Quay lại tài khoản khách hàng. Trên trang Thanh toán và tài khoản khách hàng, nhãn Connected hiển thị trong trường Tài khoản khách hàng mới.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí