Een extern domein aan Shopify koppelen voor nieuwe pagina's met klantaccounts

Voor nieuwe klantaccounts kun je een subdomein aanmaken dat op de primaire domeinnaam van de webshop is gebaseerd en dat naar de pagina's met klantaccounts verwijst.

De domeinnaam die je aanmaakt, is een subdomein van de primaire domeinnaam die je voor de winkel gebruikt. Het subdomein wordt de primaire domeinnaam voor de pagina's met klantaccounts, met uitzondering van de loginpagina. shopify.com/<shop_id>/auth blijft het domein van de loginpagina.

Voordat je begint

Om deze procedure te voltooien, heb je de volgende gegevens nodig:

 • De inloggegevens voor je account bij de externe domeinprovider
 • De vereisten van je domeinprovider

Stap 1: het subdomein voor de pagina's met klantaccounts aanmaken

In dit geval start je het proces in het gedeelte Instellingen > Klantaccounts van het Shopify-beheercentrum in plaats van in het gedeelte Instellingen > Domeinen. Als je probeert te beginnen in de sectie voor instellingen voor Domeinen, kun je geen subdomein aanmaken voor de nieuwe pagina's met klantaccounts.

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klantaccounts.
 2. Klik in de sectie URL's op Domein wijzigen. Het dialoogvenster Klantaccountsdomein wijzigen wordt weergegeven.
 3. Voer in het veld Klantaccount-domein een beschrijvende tekenreeks in die de domeinnaam identificeert als de naam die wordt gebruikt voor klantaccounts. Als je bijvoorbeeld de tekenreeks account invoert, maak je de volgende URL voor je klant: account.your-store.com.
 4. Klik op Doorgaan. Je wordt naar de pagina Bestaand domein koppelen in de instellingen voor Domeinen geleid.
 5. Klik op Instructies voor instellingen volgen om de accountinstellingen voor je domeinprovider te wijzigen. Je wordt naar de website van je domeinprovider gebracht.

Stap 2: een nieuwe CNAME-record aanmaken in de accountinstellingen van je externe domeinprovider

 1. Log op de website van je domeinprovider in op je account.
 2. Zoek de DNS-instellingen of het domeinbeheergebied.
 3. Doe het volgende.

  1. Maak een nieuwe CNAME-record aan.
  2. Wijzig de Host-naam in de tekenreeks die je hebt aangemaakt voor de subdomeinnaam van je klantaccount. Bijvoorbeeld account.
  3. Verwijs de CNAME-record naar shops.myshopify.com.
 4. Sla je wijzigingen op. Je wordt teruggestuurd naar de pagina Bestaand domein koppelen in het Shopify-beheercentrum.

Stap 3: controleren of het domein van het klantaccount is verbonden met Shopify

 1. Klik op de pagina Bestaand domein koppelen op Verbinding verifiëren.
 2. Nadat de domeinnaam van het klantaccount is gekoppeld en geverifieerd, klik je op Terug naar klantaccounts. Op de pagina Klantaccounts wordt een Connected-label weergegeven in het veld Nieuwe klantaccounts.

Het kan tot 48 uur duren voordat je domein is geverifieerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis