Een extern domein aan Shopify koppelen voor je pagina met b2b-klantaccounts

Als je de nieuwe klantaccounts hebt, kun je een subdomein aanmaken dat op je externe domeinnaam is gebaseerd en dat naar je pagina met klantaccounts verwijst.

De domeinnaam die je aanmaakt, is een subdomein van de primaire domeinnaam die je voor je winkel gebruikt. Het subdomein wordt de primaire domeinnaam voor de pagina met klantaccounts.

In dit geval start je het proces in het gedeelte Instellingen > Checkout en accounts van het Shopify-beheercentrum in plaats van in het gedeelte Instellingen > Domeinen.Als je probeert te beginnen in het gedeelte met Domeininstellingen, krijg je een foutmelding.

Voordat je begint

Om deze procedure te voltooien, heb je de volgende gegevens nodig:

 • De inloggegevens voor je account bij de externe domeinprovider
 • De vereisten van je domeinprovider

Stap 1: het subdomein voor je pagina met klantaccounts aanmaken

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Checkout en accounts.

 2. Ga op de pagina Checkout en klantaccounts naar het gedeelte Klantaccount-URL's.

 3. Klik in het veld Nieuwe klantaccounts op Domein wijzigen. Het dialoogvenster Klantaccount-domein wijzigen wordt weergegeven.

 4. Voer in het veld Klantaccount-domein een beschrijvende tekenreeks in die de domeinnaam identificeert als de naam die wordt gebruikt voor klantaccounts. Als je bijvoorbeeld de tekenreeks myaccount invoert, maak je de volgende URL voor je klant: myaccount.your-store.com.

 5. Klik op Doorgaan. Je wordt naar de pagina Bestaand domein koppelen in de instellingen voor Domeinen geleid.

 6. Klik op Instructies voor instellingen volgen om de accountinstellingen voor je domeinprovider te wijzigen. Je wordt naar de website van je domeinprovider gebracht.

Stap 2: een nieuwe CNAME-record aanmaken in de accountinstellingen van je externe domeinprovider

 1. Log op de website van je domeinprovider in op je account.

 2. Zoek de DNS-instellingen of het domeinbeheergebied.

 3. Doe het volgende.

 4. Sla je wijzigingen op. Je wordt teruggestuurd naar de pagina Bestaand domein koppelen in het Shopify-beheercentrum.

Stap 3: controleren of het domein van het klantaccount is verbonden met Shopify

 1. Klik op de pagina Bestaand domein koppelen op Verbinding verifiëren.

 2. Nadat de domeinnaam van je klantaccount is gekoppeld en geverifieerd, klik je op Terug naar klantaccounts. Op de pagina Checkout en klantaccounts wordt een Connected-label weergegeven in het veld Nieuwe klantaccounts.

Het kan tot 48 uur duren voordat je domein is geverifieerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis