Chọn đúng quy trình kết nối cho miền của bên thứ ba

Quy trình bạn thực hiện để kết nối miền của bên thứ ba với Shopify phụ thuộc vào nhà cung cấp tên miền mà bạn mua miền. Tham khảo các tùy chọn sau để quyết định quy trình bạn cần thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí