Välja rätt anslutningsprocess för din tredjepartsdomän

Hur du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify beror på vilken domänleverantör du köpte din domän från. Se följande alternativ för att avgöra vilken metod du ska följa:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis