Överför en tredjepartsdomän till Shopify

Om du redan äger en anpassad domän och vill hantera alla dina domäninställningar i din Shopify-administratör kan du överföra din domän till Shopify. När du har överfört din domän till Shopify behöver du inte längre använda den tredjeparts domäntjänst som du ursprungligen köpte domänen från.

Krav och överväganden för överföring av en domän till Shopify

Granska följande krav och överväganden innan du börjar:

 • Du måste äga domänen som du vill överföra. Om du inte äger den och den är tillgänglig för registrering kan du köpa den.
 • Du måste vänta 60 dagar efter att du har registrerat din domän, överfört din domän till en annan domänleverantör eller gjort ändringar i din registratorsinformation för att kunna överföra din domän. För mer information, se Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
 • Du måste betala registreringsavgiften för att förnya din domän i ytterligare 12 månader. Dessa 12 månader läggs till din domäns aktuella utgångsdatum.
 • Det kan tillkomma ytterligare kostnader i samband med överföring av din domän. Kontakta din domänleverantör för information om överföringskostnader.
 • Du måste ha tillgång till ditt ursprungliga domänleverantörskonto och det e-postkonto du använder för att logga in på det.
 • Du måste se till att din e-postadress inte tillhör domänen som du vill överföra. Under domänöverföringsprocessen måste du svara på e-postmeddelanden som tas emot på den här e-postadressen. Om din nuvarande e-postadress är ansluten till din domän inaktiveras den under överföringen. Om du till exempel vill överföra domänen johns-apparel.com ska du undvika att använda e-postadressen info@johns-apparel.com.
 • Du behöver övervaka och svara på bekräftelsemeddelanden för att slutföra överföringsprocessen.
 • Du måste använda en tredjeparts tjänst för e-post-webbhotell med vidarebefordran av e-postmeddelanden från Shopify. Shopify tillhandahåller inte webbhotellstjänster för e-post, men tillhandahåller obegränsade konton för vidarebefordran av e-postmeddelanden.
 • Det kan ta upp till 20 dagar att överföra din domän. Din domän fortsätter att fungera under överföringsprocessen.

Innan du överför din tredjepartsdomän till Shopify

Innan du börjar överföra din domän måste du kontrollera om din domän är berättigad till överföring till Shopify och granska din domänleverantörs överföringspolicy.

Kontrollera domänens behörighet för överföring

Du kan kontrollera om din domän är berättigad till överföring från din Shopify-administratör. Vissa domäner, till exempel domänerna .ca och .co.uk, är inte berättigade till överföring.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Gör något av följande:

  • Om du inte har anslutit ytterligare domäner klickar du på Anslut befintlig domän och klickar sedan på överför den till Shopify.
  • Klicka på Överför domän om du har andra domäner anslutna.
 3. Ange den domän som du vill överföra till Shopify på sidan Överför domän. Inkludera inte www. i början av domänen.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Gör något av följande:

  • Följ stegen för att verifiera, ansluta och överföra din domän till Shopify om din domän är berättigad till överföring.
  • Anslut din tredjepartsdomän till Shopify om din domän inte är berättigad till överföring.

Granska domänleverantörens överföringspolicy

Kontrollera din domänleverantörs överföringspolicy för att se till att domänöverföringar stöds innan du påbörjar överföringsprocessen. De flesta domänleverantörer stöder domänöverföringar, men vissa gör det inte. Du kan hitta din domänleverantörs överföringspolicy genom att söka efter transfer domain i deras hjälpcenter:

Steg 1: Anslut din domän till Shopify

Du måste ansluta din domän till Shopify för att undvika avbrott i tjänsten. Besökare på din domän kan uppleva anslutningsfel under överföringsprocessen om du inte ansluter din domän innan du överför den.

Steg 2: Förbered din domän för överföring

Du måste låsa upp din domän och få en auktoriseringskod för överföring från din domänleverantör innan du kan överföra domänen till Shopify.

När du överför en domän till Shopify ställs domänens A-post och CNAME-post in som standard domänposter för Shopify. Om ytterligare poster finns på domänen före överföringen måste du lägga till en kopia av dessa poster i avsnittet Domäner i Shopify-administratören efter överföringen. Om du exempelvis behöver lägga till en MX-post för att återansluta domänen till ett webbhotell för e-post.

Steg:

 1. Logga in på ditt konto hos din tredjeparts-domänleverantör.
 2. Bekräfta att e-postadressen som är kopplad till ditt konto är uppdaterad och inte tillhör domänen som du vill överföra.
 3. Gör en kopia av alla domänposter som du kan behöva för att konfigurera din domän efter överföringen.
 4. Klicka på Lås upp intill den domän som du vill överföra. Du kanske måste godkänna detta val genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemejl.
 5. Klicka på Överför den här domänen, Överför ut eller liknande för att få en auktoriseringskod för överföring från din leverantör.

Steg 3: Överför din domän till Shopify

När du har förberett din domän för överföring kan du påbörja domänöverföringsprocessen från din Shopify-administratör.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Gör något av följande:

  • Om du inte har anslutit ytterligare domäner klickar du på Anslut befintlig domän och klickar sedan på överför den till Shopify.
  • Klicka på Överför domän om du har andra domäner anslutna.
 3. Ange den domän som du vill överföra till Shopify på sidan Överför domän. Inkludera inte www. i början av domänen.

 4. Klicka på Nästa och sedan på Verifiera domän.

 5. Gör något av följande beroende på vilket meddelande som visas:

  • Klicka på Nästa för att fortsätta om DOMÄNEN ÄR UPPLÅST visas.
  • Om DOMÄN LÅST visas ska du se till att du har förberett din domän för överföring.
 6. I dialogrutan Verifieringskod anger du auktoriseringskoden, eller EPP-koden, som du fick av din domänleverantör.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Valfritt: Välj Förnya denna domän automatiskt varje år för att försäkra att din domän förnyas automatiskt innan den löper ut.

 9. Klicka på Köp och överför.

 10. Kontrollera det e-postkonto som är kopplat till din domän.Beroende på din domänleverantör kan du få ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta dessa ändringar.Klicka på länken i e-postmeddelandet för att godkänna domänöverföringen om du får ett e-postmeddelande.Länken kan vara märkt med något som liknar Bekräfta överföring eller Godkänn överföring.

Det kan ta upp till 20 dagar för din domän att överföras. När den har överförts får du ett bekräftelsemejl från Shopify. Du kan komma åt dina domäninställningar på sidan Domäner i din Shopify-administratör. Om domänöverföringen inte lyckas återbetalas du för den ettåriga förnyelseavgiften.

Om din domän inte har överförts till Shopify efter 20 dagar kan du titta skräppostfoldern för din e-post för eventuella meddelanden om överföringen eller de åtgärder som krävs. Kontakta Shopify-support om du inte fått några e-postmeddelanden.

Du återbetalas den ettåriga förnyelseavgiften om din domän inte kan överföras till Shopify.

Steg 4: Hantera samtyckesinställningar för dataanvändning

När du har slutfört din domänöverföring får du ett e-postmeddelande med ämnesraden Kontrollera hur dina data delas. E-postmeddelandet innehåller en länk som tar dig till Inställningar för medgivande av dataanvändning för Tucows Inc. Tucows är moderbolag till OpenSRS, den tjänst som Shopify använder för att sälja domäner till handlare. Det är frivilligt att ge medgivande, och du kan när som helst ta tillbaka det.

Nästa steg

När du har överfört din domän till Shopify kan du utföra följande uppgifter:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis