Konfigurera vidarebefordran av e-post för en Shopify-hanterad anpassad domän

Vidarebefordran av e-post är en tjänst som låter dig skicka ett e-postmeddelande som har skickats till en e-postadress till en annan e-postadress. Om du har en Shopify-hanterad domän kan du ställa in ett obegränsat antal anpassade e-postadresser för domän som vidarebefordrar till ett e-postkonto som finns hos en tredje part. Om du till exempel äger domännamnet johns-apparel.com kan du skapa den anpassade e-postadressen info@johns-apparel.com för domän som dina kunder kan kontakta och ställa in e-postadressen för vidarebefordran till ditt privata konto john@gmail.com. När kunder skickar ett e-postmeddelande till info@johns-apparel.com vidarebefordras e-postmeddelandet till ditt befintliga privata konto john@gmail.com.

Lägg till en Sender Policy Framework-post (SPF) till din Shopify-hanterade domän för att säkerställa att e-postmeddelanden vidarebefordras framgångsrikt.

Om du använder en tredjepartsdomän kan du inte ställa in adresser för vidarebefordran av e-post i din Shopify-administratör. Din tredjeparts-domänleverantör kan erbjuda vidarebefordran av e-post eller vara e-postvärd eller så kan du överföra din domän till Shopify.

Konfigurera vidarebefordran av e-post

Alla nya e-postadresser som du skapar i din Shopify-admini måste vidarebefordras till en befintlig e-postadress som en tredje part är värd för, till exempel Gmail eller Outlook. Du kan ställa in vidarebefordran från en eller flera e-postadresser för butiken till en befintlig e-postadress. Meddelanden från varje butiks e-postadress kan endast vidarebefordras till en e-postadress från tredje part.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera en anpassad e-postadress för vidarebefordran för.
 3. Klicka på Lägg till vidarebefordran av e-post i avsnittet Vidarebefordran av e-post.
 4. Ange den e-postadress som du vill skapa för din anpassade domän i textrutan Vidarebefordrad e-postadress. Du behöver inte skriva in @-symbolen eller något som följer den. Om du till exempel vill ha e-postadresseninfo@johns-apparel.com ska du ange info. Det här är den e-postadress dina kunder kommer att använda för att skicka e-post till din butik.
 5. Ange din fullständiga adress för vidarebefordran av e-postadress i fältet Mottagande e-postadress. Till exempel john@gmail.com. Det här är den e-postadress som tar emot de vidarebefordrade e-postmeddelandena. Om du svarar på vidarebefordrade e-postmeddelanden visas den här e-postadressen i mottagarens inkorg.
 6. Klicka på Spara.
 7. Valfritt: Om du vill använda din nyligen skapade adress för vidarebefordran som den e-postadress kunderna får aviseringar från så ska du uppdatera butikens avsändar-e-postadress.

Lägg till en SPF-post till din domän

Lägg till en SPF-post i din Shopify-hanterade anpassade domän för att säkerställa att e-postmeddelanden vidarebefordras till din e-postadress för destination.

Steg

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du konfigurerade en anpassad e-postadress för vidarebefordran för.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Lägg till anpassad post och sedan på TXT-post.
 5. Ange @ som namn.
 6. Ange v=spf1 include:_spf.hostedemail.com ~all som TXT-värdet.
 7. Klicka på Bekräfta.

Testa din vidarebefordran av e-post

Testa din vidarebefordran av e-post för att bekräfta att e-postmeddelandena dirigeras till din e-postadress för vidarebefordran.

Steg

 1. Logga in på ett annat e-postkonto än det du konfigurerade som din e-postadress för vidarebefordran.
 2. Skicka ett e-postmeddelande som test till var och en av de e-postadresser för anpassad domän som du skapade. Till exempel info@johns-apparel.com.
 3. Logga in på ditt e-postkonto för vidarebefordran. Till exempel john@gmail.com.
 4. Kontrollera att dina meddelanden visas i din inkorg.

Svara på kunders e-postmeddelanden från din e-postadress för anpassad domän

Ett svar på ett vidarebefordrat e-postmeddelande visar den vidarebefordrade e-postadressen som avsändare, inte den anpassade domänens e-postadress. Du kan inte svara på kunders e-postmeddelanden från din anpassade domäns e-postadress om du inte använder en e-postvärdtjänst från tredje part med din anpassade domän.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis