Konfigurowanie przekierowywania wiadomości e-mail dla domeny niestandardowej zarządzanej przez Shopify

Przekierowywanie wiadomości e-mail to usługa, która umożliwia przekazanie wiadomości e-mail wysłanej na jeden adres e-mail na inny adres e-mail. Jeśli posiadasz domenę zarządzaną przez Shopify, możesz skonfigurować nieograniczoną liczbę adresów e-mail domeny niestandardowej, które przekierowują na konto poczty e-mail hostowane przez firmę zewnętrzną. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem nazwy domeny johns-apparel.com, możesz utworzyć adres e-mail domeny niestandardowej info@johns-apparel.com, którego klienci będą używać, aby się z Tobą skontaktować, i ustawić konto osobiste john@gmail.com jako adres e-mail do przekierowywania. Gdy klienci wyślą e-mail na adres info@johns-apparel.com, ich wiadomości będą przekierowywane na Twoje konto osobiste john@gmail.com.

Jeśli używasz domeny firmy zewnętrznej, nie możesz skonfigurować adresów e-mail do przekierowywania z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Możesz skorzystać z usług przekierowywania wiadomości e-mail lub hostingu poczty e-mail oferowanych przez zewnętrznego dostawcę domen lub przenieść domenę do Shopify.

Konfiguracja przekierowywania e-maili

Wszystkie nowe adresy e-mail utworzone w panelu administracyjnym Shopify muszą być przekierowywane na istniejący adres e-mail hostowany przez firmę zewnętrzną, na przykład Gmail lub Outlook. Możesz skonfigurować przekierowanie z jednego lub więcej adresów e-mail sklepu na jeden lub więcej istniejących adresów e-mail, tworząc wiele wpisów. Na przykład możesz przekierować wiadomość e-mail z jednego adresu e-mail sklepu na wiele adresów e-mail pracowników.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Domeny.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj dla domeny, dla której chcesz skonfigurować niestandardowy adres do przekierowywania e-maili.

 3. W sekcji Usługa hostingu poczty e-mail kliknij opcję Dodaj adres do przekierowywania e-maili.

 4. W polu Adres e-mail sklepu wprowadź adres e-mail, który chcesz utworzyć dla domeny niestandardowej. Nie musisz wpisywać symbolu @ ani czegokolwiek, co następuje po nim. Na przykład, jeśli chcesz mieć adres e-mail info@johns-apparel.com, wprowadź info.

 5. W polu tekstowym Adres do przekierowywania e-maili wprowadź pełny docelowy adres e-mail, na który mają być przekierowywane wiadomości e-mail. Na przykład: john@gmail.com.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

 7. Opcjonalnie: Powtórz tę procedurę, aby skonfigurować tyle adresów e-mail do przekierowywania, ile potrzebujesz.

Testowanie przekierowania e-maili

Przetestuj przekierowywanie wiadomości e-mail, aby sprawdzić, czy wiadomości e-mail są pomyślnie przekazywane na Twój adres do przekierowywania e-maili.

Kroki

 1. Zaloguj się na inne konto e-mail niż to, które zostało skonfigurowane jako adres e-mail do przekierowywania.

 2. Wyślij testową wiadomość e-mail na każdy z utworzonych adresów e-mail w domenie niestandardowej, na przykład info@johns-apparel.com.

 3. Zaloguj się na swoje konto pocztowe do przekierowywania, na przykład: john@gmail.com.

 4. Sprawdź, czy Twoje wiadomości są wyświetlane w Twojej skrzynce odbiorczej.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail klientów z adresu e-mail w domenie niestandardowej

W odpowiedzi na przekierowaną wiadomość e-mail w polu nadawcy wyświetlany jest adres e-mail do przekierowania, a nie adres e-mail w domenie niestandardowej. Możesz odpowiadać na wiadomości e-mail klientów z adresu e-mail w domenie niestandardowej tylko wtedy, gdy korzystasz z usługi hostingu poczty e-mail firmy zewnętrznej w domenie niestandardowej.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo