การตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองที่จัดการโดย Shopify

การส่งต่ออีเมลเป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหนึ่งไปยังอีกที่อยู่อีเมลหนึ่งได้ หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลของโดเมนแบบกำหนดเองซึ่งจะส่งต่อไปยังบัญชีอีเมลที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมน johns-apparel.com คุณจะสามารถสร้างที่อยู่อีเมลของโดเมนแบบกำหนดเอง info@johns-apparel.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อและตั้งที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อให้เป็นบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ john@gmail.com ได้ เมื่อลูกค้าส่งข้อความอีเมลไปยัง info@johns-apparel.com ระบบจะส่งต่อข้อความอีเมลนั้นไปยังบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวที่มีอยู่ของคุณ john@gmail.com

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลจะถูกส่งต่อ ให้เพิ่มบันทึกเฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่ง (SPF) ไปยังโดเมนที่จัดการโดย Shopify ของคุณ

หากคุณใช้โดเมนจากผู้ให้บริการภายนอก คุณจะไม่สามารถตั้งค่าที่อยู่สำหรับส่งต่ออีเมลจากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้ ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกอาจมีบริการส่งต่อหรือการโฮสต์อีเมล หรือไม่คุณก็สามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณมายัง Shopify ได้

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

ที่อยู่อีเมลใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะต้องได้รับการส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วซึ่งโฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น Gmail หรือ Outlook โดยคุณสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากที่อยู่อีเมลร้านค้าอีเมลเดียวหรือหลายอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วได้ ทั้งนี้ ที่อยู่อีเมลร้านค้าแต่ละอีเมลจะสามารถส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลจากภายนอกได้เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อแบบกำหนดเอง

 3. ในส่วนการส่งต่ออีเมล ให้คลิก “เพิ่มอีเมลสำหรับส่งต่อ

 4. ในช่องที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้างสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ @ หรือข้อความอื่นๆ ที่ตามหลัง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการที่อยู่อีเมล info@johns-apparel.com ให้ป้อน info ที่อยู่อีเมลนี้จะเป็นที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าใช้ในการส่งข้อความอีเมลถึงร้านค้าของคุณ

 5. ในช่องที่อยู่อีเมลสำหรับรับข้อความ ให้ป้อนปลายทางของที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งต่อแบบเต็มลงไป ตัวอย่างเช่น john@gmail.com โดยตัวอย่างนี้คือที่อยู่อีเมลที่ได้รับข้อความอีเมลที่มีการส่งต่อ หากคุณตอบกลับข้อความอีเมลที่มีการส่งต่อ ระบบจะแสดงอีเมลนี้ในกล่องจดหมายเข้าของผู้รับ

 6. คลิกที่บันทึก

เพิ่มบันทึก SPF ลงในโดเมนของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความอีเมลจะถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลปลายทางของคุณ ให้เพิ่มบันทึก SPF ไปยังโดเมนแบบปรับแต่งเองที่จัดการโดย Shopify ของคุณ

ขั้นตอน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

 2. คลิกโดเมนที่คุณใช้ตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อแบบกำหนดเอง

 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS

 4. คลิก เพิ่มระเบียนที่รับแต่งเอง จากนั้นคลิกที่ ระเบียน TXT

 5. ป้อน@เป็นชื่อ

 6. ป้อนv=spf1 include:_spf.hostedemail.com ~allเป็น ค่า TXT

 7. คลิกยืนยัน

ทดสอบการส่งต่ออีเมล

ทดสอบการส่งต่ออีเมลของคุณเพื่อยืนยันว่าข้อความอีเมลได้ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อของคุณอย่างลุล่วง

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่คุณตั้งค่าเป็นอีเมลสำหรับส่งต่อของคุณ

 2. ส่งข้อความอีเมลทดสอบไปยังแต่ละที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น info@johns-apparel.com

 3. เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลสำหรับส่งต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น john@gmail.com

 4. ตรวจสอบว่าข้อความของคุณปรากฏอยู่ในกล่องจดหมายเข้าหรือไม่

การตอบกลับอีเมลสำหรับลูกค้าจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง

ในอีเมลที่เป็นการตอบกลับอีเมลที่ส่งต่อ จะแสดงที่อยู่อีเมลผู้ส่งต่อในฐานะผู้ส่ง ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลของลูกค้าจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้บริการโฮสต์อีเมลจากผู้ให้บริการภายนอกกับโดเมนแบบกำหนดเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี