การตั้งค่าการส่งต่ออีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองที่จัดการโดย Shopify

การส่งต่ออีเมลเป็นบริการที่ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหนึ่งไปยังอีกที่อยู่อีเมลหนึ่งได้ หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลของโดเมนแบบกำหนดเองซึ่งจะส่งต่อไปยังบัญชีอีเมลที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอกได้อย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของชื่อโดเมน johns-apparel.com คุณจะสามารถสร้างที่อยู่อีเมลของโดเมนแบบกำหนดเอง info@johns-apparel.com เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อและตั้งที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อให้เป็นบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณ john@gmail.com ได้ เมื่อลูกค้าส่งข้อความอีเมลไปยัง info@johns-apparel.com ระบบจะส่งต่อข้อความอีเมลนั้นไปยังบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวที่มีอยู่ของคุณ john@gmail.com

หากคุณใช้โดเมนจากผู้ให้บริการภายนอก คุณจะไม่สามารถตั้งค่าที่อยู่สำหรับส่งต่ออีเมลจาก Shopify admin ได้ ผู้ให้บริการโดเมนจากภายนอกอาจมีบริการส่งต่อหรือการโฮสต์อีเมล หรือไม่คุณก็สามารถถ่ายโอนโดเมนของคุณมายัง Shopify ได้

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

ที่อยู่อีเมลใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างใน Shopify admin ของคุณต้องถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้วซึ่งโฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น Gmail หรือ Outlook โดยคุณสามารถตั้งค่าการส่งต่ออีเมลจากที่อยู่อีเมลร้านค้าเดียวหรือหลายที่อยู่อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วหรือหลายที่อยู่อีเมลก็ได้โดยสร้างการป้อนข้อมูลหลายรายการแยกกัน ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งต่อข้อความอีเมลจากที่อยู่อีเมลร้านค้าเดียวไปยังที่อยู่อีเมลของพนักงานจำนวนมากได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

 2. คลิก "จัดการ" ที่โดเมนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อแบบกำหนดเอง

 3. ในส่วนการบริการโฮสต์อีเมล ให้คลิก "เพิ่มที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ"

 4. ในส่วนที่อยู่อีเมลร้านค้า ให้ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้างสำหรับโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สัญลักษณ์ @ หรือข้อความอื่นๆ ที่ตามหลังสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการที่อยู่อีเมล info@johns-apparel.com ให้ป้อน info

 5. ให้ป้อนที่อยู่อีเมลปลายทางสำหรับส่งต่อลงในกล่องข้อความที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ ตัวอย่างเช่น john@gmail.com

 6. คลิกที่บันทึก

 7. ตัวเลือกเสริม: ทําขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อตั้งค่าอีเมลสำหรับส่งต่อตามจำนวนที่คุณต้องใช้

ทดสอบการส่งต่ออีเมล

ทดสอบการส่งต่ออีเมลของคุณเพื่อยืนยันว่าข้อความอีเมลได้ส่งไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อของคุณอย่างลุล่วง

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่คุณตั้งค่าเป็นอีเมลสำหรับส่งต่อของคุณ

 2. ส่งอีเมลทดสอบไปยังแต่ละที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น info@johns-apparel.com

 3. เข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลสำหรับส่งต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น john@gmail.com

 4. ตรวจสอบว่าข้อความของคุณปรากฏอยู่ในกล่องจดหมายเข้าหรือไม่

การตอบกลับอีเมลสำหรับลูกค้าจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง

ในอีเมลที่เป็นการตอบกลับอีเมลที่ส่งต่อ จะแสดงที่อยู่อีเมลผู้ส่งต่อในฐานะผู้ส่ง ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลของลูกค้าจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะใช้บริการโฮสต์อีเมลจากผู้ให้บริการภายนอกกับโดเมนแบบกำหนดเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี